Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2007. szeptember 20., csütörtök

17 - Budavári Nagygyűlés: Prof. Dr. Bokor Imre 2007.09.15.-én a budai Szent György téri nagygyűlésen

Dr. Bokor Imre beszéde 2007. 09. 15-én
a budai Szent György téri nagygyűlésen,
amelyből a médiák egy sort sem közöltek!

TISZTELT NAGYGYŰLÉS, HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Türelmükkel nem visszaélve (és az idővel takarékoskodva), megkísérlem dióhéjban felvázolni a katonai terminológiai tárból vett helyzetértékelés legfontosabb kérdéseit, Önökre bízva az elemzést és a megoldással kapcsolatos tennivalókat.

Ma már minden elfogulatlanul gondolkozó ember előtt világos, hogy hazánk katasztrofális helyzetbe került. A totális csőd-és pusztulás felé száguldó vonatunk szalonkocsijában esztelen dőzsölés, tivornyázás, hazudozás, pénzharácsolás, ígérgetés és önámítás folyik, a szerelvényhez kapcsolt vagonokban összezsúfolva várja sorsát az anyagi-és/vagy morális értelemben egyre süllyedők sokasága, a marhavagonokban pedig a már talajukat vesztett munkanélküliek és a hajléktalanok népes tábora.

A sínek melletti váltók a Rákosi -Kádár érákban beállított helyzetben vannak.

A választási kampány során behazudott (Kóka-Gyurcsány-féle) dübörgő gazdaság délibábos képe egyenértékű lett Lendvai Ildikó gáz-ár-stopjával.

És amikor már azt gondoltuk, hogy rosszabb nem jöhet, akkor színre lépett a Molnár Lajos - Horváth Ágnes-féle duó, és szőnyegbombázás szerűen szétrombolták a magyar egészségügyi ellátást, egyben káosszal, orvoshiánnyal, vizitdíjjal valamint várólistával terhelik a betegek nagy többségét.

Ezzel felgyorsították a népességi mutatónk - eddig is kedvezőtlen -, negatív irányú változását. Nem túlzás azt állítani, hogy rosszabb helyzetben vagyunk, mint Mohács vagy Trianon után,- és rohamosan „befutunk” a tragikus végállomásra, ha nem fékezzük le a szerelvényt, és nem szabadulunk meg az eszüket vesztett, infantilis (illegitim) vezetőktől.

A Magyar Honvédség,- a társadalom integráns részeként, lényegében úgy tükrözi hazánk állapotát, mint a tengerek vagy óceánok egyetlen cseppje a teljes tömeget. Ez a tükörkép sokak számára azért nem látható, mert a sereg helyzetét jobban tudják konspirálni, mint pl. a közlekedést, az egészségügyet, az oktatást, a mezőgazdaság vagy az ipar termelési mutatóit, holott a szervezet szétverése és leépítése semmiben sem maradt és marad el az egészségügytől, az oktatástól, a mezőgazdaságtól, a kis-és középvállalkozásoktól és más szféráktól.

Ez a tükörkép sokak számára azért nem látható, mert az illetékesek a HM-et érintő kérdésekben jobban tudnak konspirálni, mint életünk más területein, holott a Magyar Honvédség szétverése és leépítése semmiben sem maradt (és marad) el más (ismert) szervezetekétől.

Az elmúlt évtizedekben hazánknak nem volt olyan honvédelmi minisztere (Farkastól kezdve, Bata, Janza, Révész, Czinege, Kárpáti, Für, Keleti, Szabó hadügyéreken át Szekeressel bezárólag, aki nem a haderőreform áfiumával kábította volna a közvéleményt, miközben csak a leépítéssel („karcsúsítással”), objektumok eladásával és a katonai költségvetési tételek elherdálásával morzsolgatták idejüket.

A haderőreform azt jelentette, hogy a 150 ezer fős állományt lezsugorították 15-18 ezer főre, menesztették a szakemberek zömét, visszatartották az egykori komisszárokat és pártbizottsági tagokat, eladogatták és elajándékozták a honvédség objektumait, valamint technikai eszközeit.

Für és Kelet urak jóváhagyásával közel 1,3 milliárd dollárt elköltöttek semmit sem érő szovjet-orosz harci-technikai eszközökre, majd Juhász úr ragaszkodott ahhoz, hogy 30 milliárd forint többletkiadással légi-utántöltős Gripen vadászgépeket szállítsanak a svédek, bár hazánk légterében ezekre semmi szükség nincsen, arról nem is beszélve, hogy tanker-gépünk sincsen (vagyis az utántöltést biztosító „légi üzemanyag kúttal” sem rendelkezünk).

A szárazföldi erők mintegy 14 ezer fős állománya, egy agresszió esetében az ország területének 1%-át képes védelmezni, tüzérség és harckocsik hiányában pedig ellenlökés végrehajtására is képtelen.

Légvédelmünk kb. annyit ér, mint a Gyurcsányt védő fekete szolgálati esernyők, ha egy tömeges légicsapásnál az ellenség tojásokat dobálna a magasból.

Egy foghíjasan feltöltött dandárunk mellett viszont – az operetthadseregekre jellemzően -, mintegy 50 dandártábornokkal és több ezer főtiszttel rendelkezünk, miközben nagy hiány van csapattisztekből és képzett tiszthelyettesekből, a katonák létszáma pedig (képletesen) közelít a PÁL UTCAI FIUK csapatában lévőkéhez.

Egy esetleges agresszor visszariasztására Szekeres mellett ott van Vadai Ágnes államtitkár, azt is jelezve, hogy Czinegéhez hasonlóan Karcag város szülöttje, és vita tárgyát nem képezheti, hogy közgazdász ismereteit jobban hasznosíthatja a HM-ben, mint hajdanában, a kovácsinasi oklevéllel rendelkező földije, akit viszont itt kell megkövetnem a nagy nyilvánosság előtt, mert mundéros kiskirálynak tituláltam, holott azóta mundér nélküli császárok és milliárdosok nőtték ki magukat, arroganciában, hazánkat becsmérlő kijelentésekben, csúsztatásokban és hazugságokban messze megelőzve a kiskirályokat.

Nem lehetetlen, hogy a sereg leépítését a közel 40 ezer főre feltupírozott (tömegoszlatási és szétverési feladatokra kiképzett) rendőrséggel akarják kompenzálni, mert tavaly óta (plusz ellátmányként) 4 milliárd forintot költöttek a rendőrség felszerelésének korszerűsítésére, darabonként százmillió forintért vettek modern vízágyukat, amelyekkel egy esetleges ellenségre a kiselejtezett lövegek tűzcsapása helyett,- hideg zuhanyként érné az ellenséget a vízágyukkal kiváltott vízcsapás!

A minap közölték azt az örömhírt is, hogy 160 millió forintért 11 ezer könnygázgránátot és 2200 liter paprikaoldatot vásárolnak a rendőrség részére az októberi ünnepségekre való felkészülés jegyében.

Az ámokfutó, hazugsággal hatalomra került, semmittevő kormány annyira félti a pozícióját, hogy saját védelme érdekében semmilyen (az adófizető állampolgárokkal finanszírozott) beruházásoktól nem riad vissza.

Befejezésként Márai Sándor gondolatait szeretném tolmácsolni Önök felé, miszerint:

A KOMMUNIZMUS MEGBUKOTT MINDENFÉLE ÉRTELEMBEN, DE A KOMMUNISTÁKTÓL NEHÉZ LESZ MEGSZABADULNI, MERT SENKI SEM OLYAN KONOK ÉS VESZEDELMES, MINT EGY BUKOTT ESZME HASZONÉLVEZŐJE, AKI MÁR NEM AZ ESZMÉT VÉDI, HANEM MEZTELEN ÉLETÉT ÉS A ZSÁKMÁNYT”.