Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2007. szeptember 10., hétfő

2 - Nemzeti Kerekasztal (NEKA, nem egyezik az NKT által szervezett kerekasztallal!)

Nemzeti Kerekasztal

Alapító Nyilatkozat

Mi, aláíró szervezetek képviselői, illetve megbízottai és magyar állampolgárok létrehozzuk a Nemzeti Kerekasztalt (NEKA) az alábbi okból és céllal:

Magyarország súlyos válságban van! A rendszerváltással elindított folyamatok (’80-as évek közepe) azt eredményezték, hogy mára az önfeladás állapotába került a társadalmunk. Az ország vezetése intézményesített genocídiumot - egészségügyi, környezeti, gazdasági, kulturális, szociális leépítést folytat az ország lakossága ellen. A rendszerváltás parlamenti pártjai különböző módon és mértékben felelősek az ország jelenlegi állapotáért. Magyarország megosztottsága valójában nem a „jobb” és a „baloldal” szembenállásában fejezhető ki, hanem a nemzeti és a nemzetidegen globalizmus hívei közötti megosztottságban. A parlamenti pártok szélsőségesen eltávolodtak liberális-kozmopolita irányba, kollaboránsai lettek a nemzetközi gyarmatosító nagytőkének. Tizenhét év után meggyőződéssel kijelenthetjük, hogy a hatalom jelenlegi bitorlói nemzetárulók.

A „rendszerváltással” előidézett válságból csak két kivezető út létezik; a véres forradalmi út, vagy a békés, a meglévő demokratikus és törvényes játékszabályok adta lehetőségek kihasználásával történő megoldás. Mi a békés utat képviseljük. A Nemzeti Kerekasztal tagjai elkötelezték magukat a politikai úton történő hatalomváltás mellett, ami nem jelentheti azt, hogy tétlenül nézzük a jelenlegi hatalom zsarnoki megnyilvánulásait.

A Nemzeti Kerekasztal célja a jelenlegi rend, az intézményesült káosz felszámolása, és újjászervezni hazánk politikai, közéleti, gazdasági rendjét nemzeti gyökereink és eszményeink alapján, ahol jó magyarnak lenni. Utat akarunk építeni egy valódi szociálisan érzékeny nemzeti kormánynak, ahol nem ellenségként kezelik a magyartudatú polgárt, ahol a nemzeti adottságaink gazdasági és politikai potenciává minősülnek és megbecsülést váltanak ki a világ tisztességes felében.

A szó nemes értelmében zöld Magyarországot akarunk, ahol a remény, a hit, a becsület, a természet szeretete és védelme életteret biztosít a megszületendő magyar generációk sokaságának, a „tudás népének”.

Élni akarunk itt Magyarországon, szabad emberként és magyarként, és nem a globális pénztőke gyarmataként, ahol újkori rabszolgaként, tengetjük életünket bérrabszolgaságban.

A Nemzeti Kerekasztalt annak a felismerése hozta létre, hogy a jelenlegi válságból csak az egyet akarók összefogása mutathat kiutat, adhat alternatívát a társadalomnak. Elutasítjuk a hamis és álságos szirénhangokat, amikor a gyilkost és az áldozatot akarják együttműködésre biztatni. A jelenlegi helyzetért felelős politikai erőket, a parlamenti pártokat és kollaboránsaikat nem kívánjuk e kerekasztal tagjai közé felvenni.

A magyar nemzet legfőbb ellenségének a nemzetidegen, kozmopolita, nemzetközi banktőke erőit tekintjük, ennek a globalizációs hatalomnak elsőszámú hazai képviselője a Szabad Demokraták Szövetsége párt! Egy magyar parlamentben nekik, mint nemzetellenes politikai szervezetnek nincs és nem is lehet helye a törvényhozásban és a kozmopolitizmus követinek sem.

Nem kívánunk együttműködni a jelenlegi status quo fenntartásában érdekelt szervezetekkel. Nem kívánunk együttműködni a jelenlegi parlamenti pártok képviselőivel, azok fizetett

alkalmazottaival, vagy szövetségeseikkel. Számunkra nem kívánatos személyek a titkosszolgálatok és szervezetek ügynökei, az együttműködésre képtelen, öntörvényű, bomlasztó, gyűlölködő emberek, bárki is legyen az.

Csak a szeretetből fakadó bölcsesség, cselekvéssel párosuló hazairánti felelősség illetve alázat hozhat reményt és megoldást hazánk számára a szabadságunk kivívásáért folytatott áldozatokkal terhes úton.

Együtt kívánunk működni minden olyan hazaszerető szervezettel, személlyel, aki a céljainkkal, a közösen kidolgozott politikai alapvetéseinkkel egyetért.

Elvárjuk a kerekasztal tagjaitól, szakértőitől, a munkánkat segítőktől, újságíróktól, hogy kezdeményezésünket, munkánkat lejáratni kívánó, alantas próbálkozásoknak álljanak ellent és jelezzék a Kerekasztal vezetés felé.

Tudjuk, hogy nagy feladatot vállaltunk. Azt is tudjuk, hogy munkánk eredményessége hatványozottan megnöveli ellenfeleink, ellenségeink dühét, gyűlöletét, ármánykodását. Mindezek tudatában tudnia kell mindenkinek, hogy ma Magyarországon szellemi, politikai és gazdasági, szociális élet-halálharc folyik. Ők a hatalomért, mi az életünkért küzdünk. Őket a pénz, a hatalomvágy tartja egybe, minket a hazaszeretet kovácsolt egységbe!

Mi a Nemzeti Kerekasztal alapítói felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy nem vagyunk a jelenlegi parlamenti pártok, vagy azok kollaboráns politikai, társadalmi és gazdasági szervezeteinek tagjai. Sem a parlamenti pártoktól, sem külföldi politikai, vagy globalista szervezetektől se az előbb felsoroltak fiókintézményeitől anyagi juttatásban nem részesülünk.

Ugyancsak nem vagyunk tagjai a nemzetet és a zöld érdekeket lejárató liberális médiának még alkalmazotti szinten se.

Ezen alapítói okirat aláírásával saját szabad elhatározásunkból egyetértőleg döntöttünk a Nemzeti Kerekasztal újbóli megalakításában és addig kívánjuk nemes harcunkat a demokrácia eszközeivel a jelenlegi parlamenti pártok ellen folytatni, míg egy valódi rendszerváltás után méltó helyükre kerülve eltünnek a történelem süllyesztőjében.

Budapest, 2007. szeptember 1.