Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. szeptember 15., hétfő

1.100 - FELHIVAS A MAGYAR NEPHEZ

Subject: Felhivas
Date: hetfo, 2008. szeptember 15.
From: ONTARIOI Egyhaz
An Kutasi Jozsef

FELHÍVÁS A MAGYAR NÉPHEZ!
1945-ben hazánkat nemcsak az oroszok szállták meg, hanem a Sátán is. A Sátánnak fontos dolga az volt, hogy találjon magának embereket, akik nem hisznek Istenben, s földi javakért kiszolgálják. Ezek az ateista kommunisták, akik elvették az emberektõl a házukat, vagyonukat, hitüket. Földi poklot létesítettek Magyarországon. Ezek a Sátán szolgái beférkõztek lakásainkba, iskoláinkba, templomainkba, terrort alkalmaztak az igazat szóló becsületes emberek ellen.

Az oroszok kivonultak hazánkból, de a Sátán és szolgái nem. Hamis módon megvették az üzemeket, gyárakat, nevet cseréltek s folytatják a nép kizsákmányolását, az igazság elnyomását. Ha engedjük, hogy csalók, hazugok uralják az országot nem Balkáni nívóra, hanem harmadrendû afrikai ország színvonalára süllyed Magyarország, és szégyen lesz magyarnak lenni.

Nem tagadhatjuk meg õseinket, akik életüket, vérüket adták a hazáért, de nem tagadhatjuk meg Istent sem, aki megpróbáltat de nem hagy el. Ha a nemzet összefog, egy szándékkal és egy cselekedettel felépíthetünk egy szebb, boldogabb országot, ahol szabadság és egyenlõség lesz.

Közeledik az 1956-os szabadságharcunk ünnepe. Óh, mily szép és nemes lenne, ha e napon az ország minden templomtornyában megkondulnának a harangok, az emberek sokasága menne a templomokba imádkozni, hogy Isten áldja, s segítse meg a magyart, hozzon rá vígesztendõt. Templom után, minden szavazati joggal rendelkezõ személy aláírná a hivatalos dokumentumot a kormány feloszlatására.

Ha a nép megérti, hogy békés úton leváltható a kormány és a több millió aláírást leadják a parlamentben, meg fogja érteni a jelenlegi kormány, hogy nem kell a népnek, és terrorral nem tarthatja fenn az uralmát. Nem kell rendõri kordon, vízágyú, a gyûlések ellen. Imádság kell, a hazugokért, a rendõrökért, hogy térjenek meg, s kövessék az igazság útját, mert Isten irgalmas és kegyelmes, de megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen. Aki embereket bántalmaz; az vétkezik az ég és föld ellen és annak is felelni, kell az õ cselekedetei szerint. A magyar embernek volt hite és becsülete, amit õseink vérrel és igazsággal szereztek meg, ezt kell nekünk visszaállítani, Istenbe vetett hittel és az igazság feltárásával.

A nagy gyûléseken is, az imádság és az éneklés legyen a fõ téma. A szónokok az igazságot és a jobb jövõbe vezetõ célokat hirdessék. 1956-ban fegyvert fogtunk a Sátán és szolgálói, az ateista kommunizmus ellen, akik rabságba tartották a magyarságot. Tudjuk, hogy a fegyver nem döntötte meg hatalmukat. Most ne fegyverrel, hanem kereszttel vonuljon fel a nép a Sátán s szolgái ellen. Vegyen részt ebben a békés küzdelemben hívei élén, felekezetei különbség nélkül minden Istent szolgáló lelkészek. Meg kell szûntetni, a gonosz, a hazugság, a Sátán hatalmát Magyarországon. Ez kötelessége minden kormánynak, aki ezt nem teszi; megszegi fogadalmát, cserbenhagyta a népet, s nem méltó, hogy a parlamentben legyen.

Készüljünk fel, tehát október 23-ára lelkileg, tesztileg. Legyen ez a nap ünnep, kezdete egy jobb ország építésének, hálaadás napja, hogy Istenre és egymásra talált a magyar s Isten segítségével megszabadítja az országot a gonosztól, s megvalósul az igazság, a békesség országa, ahol a bõség kosarából mindenki egyaránt részesül. Isten adja, úgy legyen. Kiadja: a Szabadságharcos Szövetség
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx