Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. szeptember 13., szombat

1.097 - Monostori Csaba: Az írástudók felelőssége

Betreff: Az írástudók felelőssége

Von: Monostori Csaba
An: Kutasi József

Az írástudók felelõssége
Kedves Barátaim, Ismerõseim, kedves hazánkat szeretõ, érte aggódó Honfitársaim!

Félek! Nem magam féltem, hanem a Hazám, a Nemzetet, mely évezredek óta itt õrzi a tudást. Magyarországot, amit bár leigáztak, kifosztottak, tönkretettek, meggyaláztak, de nekünk mégis szent és olyan kedves, mert a szülõföldünk, édes hazánk. A zsigereinkben, a szívdobogásunkban ott lüktet, kiirthatatlanul. Bölcsõnk és sírunk, a végzetünk.
Politikai bûnõzök és kalandorok kezébe került a hatalom, akiknek a hatalom megtartása érdekében semmi sem drága. A Parlamentben ülõk – tisztelet az alig néhány kivételnek - megélhetési képviselõk, akik úgy szavaznak, mint a birkák. Még azt is felmutatják nekik, hogy igen vagy nem, piros vagy zöld gombot kell megnyomni, ha netán elolvasni sem tudnák, a színeket csak felismerik. A szükséges háttéranyagokat nem olvassák el, olvasatlanul szavaznak meg törvényeket. Hazánk gyarmati sorba züllesztésével, idegen érdekeket szolgálnak, szinte mindenben.
S mivel hatalmuk inog, a régi bevált módszert – Divída et impera elvet – alkalmazzák. Krisztus ostorral verte ki a kufárokat a templomból. Mi meddig tûrjük, hogy a nemzet templomában ez történjen?

Most éppen szeptember 20-a aktuális. Morvai Krisztinával részben egyetértve, én Néró és Caligula ötvözetének tartom primitív kivitelben a közveszélyes õrültet, aki lángra próbálja lobbantani hatalma megtartása érdekében nem Rómát, hanem Magyarországot. Hol vannak a felelõs írástudók, mert a felelõtlenek - véleményem szerint - chartáznak, elvégre „panem et circensis” bár elõbbibõl nem jut mindenkinek.
Ma Magyarországon a legkevesebb joga a tisztességes embereknek van, mert a bûnözõknek kedvez a törvény. A legnagyobb támadás és mocskolás, rágalmazás azokat éri, akik ma Magyarországon ki merik azt mondani, hogy itt, a magyarság érdekeit kellene védeni.
Kisebbségeket úgy fordítanak szembe az õket eltartó többségi társadalommal, hogy az erkölcsi alapkövetelmények minimumát sem hajlandók betartani.
A cigányság nem az egyetlen réteg, mely vesztese még csak nem is a hatalom-, de végképp nem a rendszerváltásnak. Munka nélkül, segélyekbõl tengõdnek, így tartja õket el a dolgozó többség, a magyarság, miközben ügyes föléjük nõtt uzsorásaik mégjobban megnyomorítják õket. Nem tartják be a mindenki számára kötelezõ törvényeket, mert saját törvényeik szerint élnek. Pozitív diszkriminációjuk már minden kritikát felül múló. A hatalom által kiemelt és fizetett képviselõik pedig, - akik az „átkos rendszerben” nem kaphattak volna erkölcsi bizonyítványt, nem hogy képviselõk vagy köztisztséget betöltõ személyek legyenek- vazallusi alázattal, gyûlöletet szítanak az õket eltartó többségi magyar emberek ellen.

A hatalom – véleményem szerint – ördögi forgatókönyvet alkotott szeptember 20-ára.
A „ magyar demokratikus”charta mellett cigánytüntetés, óriási demonstráció lesz, mint hírlik, fent a várban. Szándékosan használom, a nyelvet ismerve, ezt a kifejezést. A cigány nyelvben a „roma” ugyanis „embert” jelent, és nem önmeghatározó népnév. Álszent és félre vezetõ tehát, aki a roma= ember kifejezést a cigányságra népnévként használja, mivel az általánosan embert jelent. Természetesen nem ez az egyetlen rosszul használt kifejezése a mûveletlen politikusoknak.
A cigányság körében az utóbbi idõben egyre gyakoribbá váltak a finoman fogalmazva törvényt és alkotmányos alapjogokat sértõ cselekmények az uborka lopástól a lincselésig. Jelenleg blogspot mûködik az interneten, ahol bûncselekmények elkövetésére, lincselésre, a magyarok kiirtására buzdítanak, cigány és SZDSZ jelképek feltüntetése mellett. Saját törvényeik számukra az irányadóak. S most demonstrációt szerveznek a kétes, kiemelt cigányvezetõk.
Lovat adva alájuk a hatalom megpróbál akár egy polgárháborút is kirobbantani, elvégre nekik semmi sem drága a hatalom megtartása érdekében. Ha a cigánysággal félelemben tartják a magyarságot, - a nemzetközi forgatókönyv ugye egyértelmû, a gondolkodók számára? – Akkor õket kik fogják elintézni, ha elvégezték a piszkos munkát?! – mi ugye tudjuk, csak a cigányság még nem.

Arra kérek minden felelõsen gondolkodó, hazánkért felelõsséget érzõ, sorsát megmenteni akaró honfitársamat, hogy szeptember 20-án ne vegyük fel a kesztyût, ne ugorjunk be a provokációnak, az ördögi forgatókönyv készítõinek.

Mi ne menjünk ki azon a napon demonstrálni, mert egyértelmû, hogy a cigányságot összecsapásra kívánják felhasználni. A 2006. október 23-i események után nem hihetünk abban, hogy a rendõrség minket, törvénytisztelõ magyar polgárokat védene meg. Szeretném hinni, remélni, hogy a cigányság vezetõi között is vannak felelõsséggel gondolkodó, tisztességes vezetõk, akik mindezt végiggondolják.
Hosszú évekkel ezelõtt Amerikában egymillió fekete tüntetett „Farakan” vezetésével. Dühüket, véleményüket megdöbbentõ pusztítás kísérte New Yorkban.
Ha nem találnak a demonstrálók olyan csoportokat, akikbe beleköthetnek, az indulataikat elképzelhetõ, hogy õk is másképp vezetik majd le. A rendvédelmi szerveknek, akkor õket kell majd rendszabályozni, és nem minket összeverni, szemünket kilõni.
Mi viszont találjuk ki együtt, hogy mit tegyük az utcára vonulás helyett a Haza védelmére, Sorsunk jobbra fordítására.
Legyenek szentmisék, Magyarországért, Édes Hazánkért, az ártatlan áldozatokért, este, azonos idõben konduljanak meg a harangok, mint 1956-ban a néma tüntetés napján november 23-án déli 12 órakor, miközben néma és kihalt lett a város, csak a szovjet tankok rohangáltak eszüket vesztve, mert nem tudták mire vélni.
A tiltakozásnak sok formája lehetséges.

Egyet ne felejtsünk el: Túl kell élni!!! Tatárt, törököt, Habsburgot, szovjet megszállást kiszolgálóikkal túléltünk. Õket is túl fogjuk élni.
Nincs jogunk elveszíteni gyermekeink és unokáink érdekében õseinktõl örökölt hazánkat. Még nem halhatunk meg, nem válhatunk cselekvõképtelenekké. Elõbb meg kell menteni Magyarországot.

Kérlek! Segítsetek kitalálni, a lehetõ legcélravezetõbb megoldást!
Magyarország égi királynõje segítsen ebben minket!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------