Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. szeptember 9., kedd

1.087 - Horváth Tibor: Segitsetek terjeszteni a levelet!

Betreff: Cigánytüntetés
Datum: kedd 2008. szeptember 9.
Von: Tibor Horváth

Szevasztok !

Segítsetek terjeszteni a levelet!

Kedves Barátaim!

Úgy gondoltam, egyesével keresek meg mindenkit a Bombagyár legújabbötletével kapcsolatban. De nem bírok várni, mert attól tartok, hogy avárakozás ismét az ötlet elsikkadását s, ezért mégszerkeszt?ségünk tagjait sem kérdeztem meg a véleményükr?l. Levelemtehát csak az én üzenetem, de mindenkinek szól!

Szeptember huszadikára a hatalom egy eddig soha nem látottcigánytüntetést, sõt erõdemonstrációt ígér. Reakcióink erre elõrekiszámíthatóak, hiszen zsigeriek: mi nem vagyunk hajlandóak a sajáthazánkban félni, ezért ellentüntetéseket szerveznek a radikálisok. Énazonban azt kérem mindannyiótoktól: gondoljátok át, hogy ennek mi acélja!

Világosan látszik, hogy a válságban lévõ kormányzás ismét afasisztakártya hamis kijátszására készül. Én is ugyanúgy látom,érzékelem, hogy a vezetõk akár polgárháborút is kirobbantanának ahatalmuk megõrzése és szánalmas játékaik elleplezése érdekében, de nemszabad hagynunk, hogy csak õk legyenek taktikusak. A huszadikaicigánygyûlés célja a provokáció: azt várják, amit Gyurcsány ahatodikára bejelentett, majd lemondott tüntetése kapcsán is célbavettek, hogy a radikálisok akár a legkisebb erõszakos cselekedetreragadtassák magukat a provokáció vagy provokátorok hatására, így amédia által a közvélemény szemében az egyre vonzóbb mozgalmunkon éseszmerendszerünkön komoly csorbát üthessenek.

Barátaim, mindenki, aki magunkfajtának érzi magát, akinek elege van azelnyomó, pénzéhes hatalomból és a bûnözõ cigányok terrorjából! Neüljünk föl a provokációnak, amely csak az õ érdekeiket szolgálják! Nemkell mindig az utcára vonulnunk, ha õk azt akarják! Nem szabad az õterveiknek megfelelõen, az õ akaratukból cselekednünk! Ha ezt a napotelhibázzuk, az könnyen az MSZP és SZDSZ újbóli összezárásáteredményezheti a kitalált veszély mezsgyéjén.

Az általam javasolt terv a következõ: jelezzük, hogy tudunk azakcióról, de irányítsuk a figyelmet a valódi problémákra a koholtnáciveszély helyett. Ezen a napon, a cigányok felvonulásával azonosidõben menjen táborunk egy templomba, és egy ökumenikus gyászmisekeretében emlékezzünk meg a cigányterror áldozatairól. Az õgyülekezési helyükön papírból kivágott figurák árpádsávos zászlókmellett „Gyászmisére mentünk az áldozataitokért" feliratútáblákat tarthatnának. A média számára nincsen mód elferdített, hamisképet mutatni, ha semmiféle egyéb akcióra nem készülünk, és ezt elõreleszögezzük. Aki esetlegesen rendbontást követ el, biztosan provokátorlenne.

Úgy gondolom, hogy ez a megoldás kellõen ízléses, szokatlan ésváratlan, ráadásul a mi javunkra fordítaná az ellenünk készülõdemonstrációt. Nem utolsó szempont, hogy egy ilyen meghitt eseménybennünket is jobban összekovácsolhatna, illetve a külsõ szemlélõkszámára is vonzóbb lehet, mint eltorzult arcú kopaszok üvöltése éstojászápora a cigányok felé. Én ezt is értem: de a média embereimegtanulták csak ezt kiemelni, tudjuk mindannyian.

Legyen ez A MAGYAROK VÁLASZA.

Kérlek Benneteket, drága Barátaim, Olvasóink, Vezetõk, hogykezdeményezzetek nyílt vitát az ötletrõl egymás között. Kérem anemzeti hírportálokat, hogy adjanak helyet a felhívásnak és értékeljéka reakciókat is. Ennek a tervnek csak akkor van értelme és akkormûködhet, ha mindannyian támogatjuk. Értelmét veszti, ha néhányan nemértik meg vagy nem fogadják el e stratégikus lépés fontosságát. Ezértfordulok mindenkihez e nyílt üzenetben: szerintem (szerintünk) ez a jómegoldás, ez használ a legtöbbet. Ha nem szeretné a nemzeti oldal eztalkalmazni, hát ne legyen. Szerintem azonban fontos dolgokatkockáztathatunk meggondolatlan lépéseinkkel.

Budapest, 2008. szeptember 9.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------