Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. szeptember 9., kedd

1.090 - Audie Rácz Era/ Szabad Riport: ESKÜSZEG?K

Betreff: ESKÜSZEG?K
Datum: So, 07. Sep 2008
Von: E. RaczAudie Rácz Era

Szabad Riport / Terra IncognitaInternetes Magazin(www.terrainc.gportal.hu / www.szabad-riport.gportal.hu)
ESKÜSZEG?K
Miféleesküszeg?kket szabadított ránk Fletó és bandája, smiféle esküszeg?k ?kmaguk is?! Egyáltalán miféle ország az, ahol a b?nt nem csakfegyverrel, de törvényekkelis védik?! Itt az id?, a szótárat visszacserélni, akárcsak a régiértékeinket, és az általuk vezérelt gondolkodást és cselekvést ?tmegillet? helyére visszahelyezni. Mert ezek ESKÜSZEG?K, megszegték anépnek és nemzetnek tett esküjüket! És ha mi már felemeltük fejünket,segítsünk másoknak is ebben! Lássa mindenki akinek szeme és szíve vanhozzá! Miközben a „kézi vezérlés?" médiában a cigányb?nözés kifejezéshasználata az egyik legf?bb üldözend? és megszüntetend? probléma,aközben maga a b?nözés visszaszorítása, az „ej ráérünk arra még", „neis törödjünk vele" kategóriába sorolják. Ez er?sen emlékeztet afelületes orvosi bánásmódra, amikor azn em okot szüntetik meg, s?t mégcsak nem is keresik, hanem mindössze a tünetet kezelgetik. Nagyonbosszantó és persze közhangulat formáló az a hozzáállás, amit aFletó-függ?ségben pöffeszked? országrontó kisszer?ségükben nagy hozzánem értéssel biztatják mind a rend?rség, mind a vám és APEH vezet?it ésalkalmazottait arra, hogy gyáván elnézzék, az uzsora- „fémgy?jt?-"kulduló-, kurvafuttató maffiákat, a roma b?nöz?ket, kis- és nagytolvajok gazdagodását, garázdálkodását. Tovább >>


ESKÜSZEG?K Miféleesküszeg?kket szabadított ránk Fletó és bandája, smiféle esküszeg?k ?k maguk is?! Egyáltalán miféleország az, ahol a b?nt nem csak fegyverrel, de törvényekkel is védik?!
Ittaz id?, a szótárat visszacserélni, akárcsak a régi értékeinket, és azáltaluk vezérelt gondolkodást és cselekvést ?t megillet? helyérevisszahelyezni. Mert ezek ESKÜSZEG?K, megszegték a népnek és nemzetnektett esküjüket!
És ha mi már felemeltük fejünket, segítsünk másoknak is ebben! Lássa mindenki akinek szeme és szíve van hozzá!
Bára Terra Incognita oldalain, nem igen foglalkozunk, baleseti híradással,azonban az alábbi hírt mégis közreadjuk (3 forrásból is). Nem a balesettényének okán, hanem, mert a hír tálalása az, ami érdekes és jellemz?.
Ahogyan a Kuruc is írta, az eset magán viseli az ismert „stílusjegyeket"
Amiigazán sajnálatos az még csak nem is a hír különböz? tálalása akülönböz? médiák által, hanem az, hogy az efféle „megfélelmlít? romaakciók egyre jobban elszaporodtak.
Balesetek eddig is voltak, de az utána következ? lincselés, vagy lincshangulat, egyéb attrocitás eddig nem volt divatban.
Ament?s?kkel, orvosokkal szemben sem volt gyakorlat, hogy verésselfenyegetéssel befolyásolják az orvos által a megválasztott gyógymódot,életment? beavatkozást. – Ami akár a beteg, a sérült ártalmára, káráraválhat. Mert nem a segíteni akarás a lényeg, hanem a vélt elégtétel, azaklatott idegállapot levezetése, azon, aki kéznél van és lehet?leg nemroma. Nem cél az igazság érvényre juttatása, kizárólag egy „nekikmegfelel?" b?nbak megtalálása, és azon a való vagy vélt sérelmek megtorlása.Ha eközben a sérült állapota rosszabodik is, vagy meghal az sem számít!Hiszen az ürügy szolgáltatása a lényeg!
Miközbena „kézi vezérlés?" médiában a cigányb?nözés kifejezés használata azegyik legf?bb üldözend? és megszüntetend? probléma, aközben maga ab?nözés visszaszorítása, az „ej ráérünk arra még", „ne is törödjünkvele" kategóriába sorolják. Ez er?sen emlékeztet a felületes orvosibánásmódra, amikor azn em okot szüntetik meg, s?t még csak nem is keresik,hanem mindössze a tünetet kezelgetik.

Nagyonbosszantó és persze közhangulat formáló az a hozzáállás, amit aFletó-függ?ségben pöffeszked? országrontó kisszer?ségükben nagy hozzánem értéssel biztatják mind a rend?rség, mind a vám és APEH vezet?it ésalkalmazottait arra, hogy gyáván elnézzék, az uzsora- „fémgy?jt?-"kulduló-, kurvafuttató maffiákat, a roma b?nöz?ket, kis- és nagytolvajok gazdagodását, garázdálkodását.
Nohaa dolguk épp a kiszolgáltatott lakosság és becsületes munkávalmegteremtett értékeinek védelme lenne. Valamikor életünk, biztonságunkvédelmére esküdtek fel. És ezt hazudják a propagandájukban is.
Miféle esküszeg?kket szabadított ránk Fletó és bandája, s miféle esküszeg?k ?k maguk is?!
Egyáltalán, miféle ország az, ahol a b?nt nem csak fegyverrel, de törvényekkel is védik?!
Megmondom; - ez a mai ballib vezetés? újMagyarország ahol ezt(is!) meg lehet tenni!
A képmutatás csúcsaként még el is akarják velünk hitetni, hogy minden a mi javunkra történik.
HAZUG KORMÁNY, HAZUG ORSZÁGVEZETÉS! HAZUG PROPAGANDÁVAL!
Van pofájuk a szemünkbe vágni:
„Viseljük közösen a terheket!" – de ebb?l a közös teherviselésb?l az etnikumok és a hatalmat bitorlók nem veszik ki a részüket!
„Védjük meg mi a vagyonunkat értékeinket, életünket!"De a törvényeikkel megkötik a kezünket, az önvédelmi csoportjainkat,kezdeményezéseinket, öngondoskodásunkat megpóbálják minden eszközzelszétverni, ellehetleníteni, lejáratni. A közösségit?l az egyéniig!
„Gondoskodjunk magunkról!"– de a befizetett adó pénzeinket, elsikkasztják, a terheinketmegsokszorozzák, - saját hasznukra, s cserébe nem adva semmit, csak atovábbi elvonásokat.
„Soha ennyi támogatás nem osztottunk szét!" Noez igaz, de kik kapják a pénzeket? A honi gazdákat, kisvállalkozókat isbecsapják, míg külhoni konkurenciájuknak két kézzel szórják atámogatásokat, s a mi pénzünket. Az egész nemzetet sz?r?st?l-b?r?st?l folytatólagosan eladják, kiszolgáltatják a nemzetközi pénzorligarchiának.


„Reformokat hajtunk végre!"Munkát, egészségügyi ellátást, közoktatást oktatást hazudnak, -ellopott és törvényeikkel elvett pénzünkért cserébe, de a valóságbanellenünk használják fel, és persze saját luxus életük finanszírozására.„Liberalizmus, demokrácia, szabadság van!" Milliárdokat költenek – sajnos több sikerrel, mint kéne – nem csak a mi megvezetésünkre, hanem a külföld beetetésére.
Mondván, egyre többen vannak, akik nem tolerálják amásságot, (legalábbis annak magamutogató államilag támogatottmegnyilvánulásait). Azért mégis szemet szúró, hogy ugyanekkor büntetik,s alázzák az erkölcsöt, tisztességet. A másként gondolkodókat, a szitánátlátókat viszont ?k nem tolerálják. Inkább egymást túllicitálvalefasiztázzák, lecs?cslékezik a és semmilyen eszközt?l nem riadnakvissza ennek elhallgattatására.
Nopersze, hiszen a józan gondolkodás, a tisztesség, a hazaszeretet, azösszefogás, és összetartozás nem szolgálja érdekeiket, nem is tartozikszótárukba!
Ittaz id?, a szótárat visszacserélni, akárcsak a régi értékeinket, és azáltaluk vezérelt gondolkodást és cselekvést ?t megillet? helyérevisszahelyezni. Mert ezek ESKÜSZEG?K, megszegték a népnek és nemzetnektett esküjüket!
És ha mi már felemeltük fejünket, segítsünk másoknak is ebben! Lássa mindenki akinek szeme és szíve van hozzá!
2008.09.07.
Audie Rácz Era-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------