Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. szeptember 9., kedd

1.093 - A tulajdonosok gyülése 2008. szeptember 13. 15:oo órakor - Budapest

From: Sándorné Ács To: természetvédelem Sent: hétfő 2008. szeptember 8. 11:19
Subject: FELHÍVÁS 080913
Ez a levél minden hazáját szeret?, a jöv?ért felel?sséget érz? magyar állampolgárhoz szól! Kedves Barátaim, Ismer?seim és Ismeretlenek!
Éppen ma egy éve annak, hogy a Parlament elfogadta az ún. Vagyontörvényt, és lehet?vé tette, hogy a még megmaradt nemzeti vagyont a kormány által kinevezett 7 f?s csoport szabadon, parlamenti kontroll nélkül értékesítse.

Ma már az ivóvízellátásunkat biztosító vízközm?vek, a term?föld, az erd?k, a középületek, a közszolgáltatások, a létünk alapját biztosító közjavak értékesítése van soron!

Ezért, ma nem az a fontos kérdés Magyarországon, hogy marad-e Gyurcsány, vagy megy… hanem az, hogy megmaradnak-e a magyar nép biztonságos jöv?jéhez nélkülözhetetlen közjavak!

A mindennapos politikai cirkuszok, álesemények éppen ezt igyekeznek elfedni...

Most még közös akarattal van lehet?ségünk fellépni ez ellen a pusztító folyamat ellen, de ehhez most MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN!
Rád is/ Önre is, aki ezt a levelet olvassa. A sok fontos tennivaló közt most semmi nem lehet fontosabb, mert több esélyünk nem lesz, és senki nem fogja elvégezni helyettünk azt, ami a mi dolgunk!

Ezért összehívjuk a nemzeti vagyon tulajdonosainak gy?lését, melyre minden magyar állampolgár hivatalos, hogy legyen lehet?sége a magyar embereknek megismerni a valós folyamatokat, és kinyilvánítani azon akaratát, hogy a nemzet vagyona nem eladó.

Kérem segíts/segítsen abban, hogy ez a felhívás mindenhova eljusson– oda is, ahol nincs e-mail, és jöjjön el szeptember 13-án az Olimpiai Parkba. (A Margit híd pesti hídf?jénél, a képvisel?i irodaház mellett található)

Üdvözlettel

Ácsné Éva

-------------------------------------------- "A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon."
(A Magyar Köztársaság Alkotmánya, 10. § (1)


A TULAJDONOSOK GY?LÉSE

2008. szeptember 13-án, szombaton, 15 órakor ül össze
a Duna-parti Olimpiai Parkban
a Képvisel?i Irodaház mellett.

A gy?lésre hivatalos minden magyar állampolgár mint a nemzeti vagyon tulajdonosa.

Tárgy:
– beszámolók a vagyon helyzetének változásáról
– eszmecsere a vagyonkezel? elszámoltatásának módozatairól
– javaslatok a jogszer? m?ködés helyreállítására

*

Egy évvel az Él?lánc Magyarországért tiltakozó megmozdulása után, melyet az állami vagyonról szóló törvény elfogadása ellen szervezett, beigazolva látjuk akkori aggályainkat. Az alkotmánysért? rendelkezések szabad kezet adtak a végrehajtó hatalomnak a közvagyon kiárusítására. Az ország természeti és ember-alkotta vagyonával folytatott rablógazdálkodás elszegényíti az utánunk jöv?ket, és a politikai közösséget az önrendelkezés anyagi alapjaitól fosztja meg. Iskolák százainak a bezárása, kórházak felszámolása és üzleti vállalkozóknak való átjátszása, a vasút tönkretétele, m?emlék épületek lerombolása, stratégiai vállalatok elkótyavetyélése után most olyan alapvet? természeti forrásaink is sorra kerülnek, mint a vízközm?vek és ivóvízbázisok vagy a Nemzeti Földalap földjei.
Bár a kormány semmiféle jelét nem adta, hogy tör?dne a közvéleménnyel, nekünk mint e vagyon jogos tulajdonosainak kötelességünk, hogy elszámoltassuk azokat, akik a mi nevünkben és a t?lünk kapott felhatalmazásra hivatkozva járnak el. Fel kell vetnünk a törvényhozók felel?sségét, és meg kell vizsgálnunk az okozott tömeges kár helyrehozatalának lehet?ségeit.
Ezért hívjuk és várjuk tulajdonostársainkat, a nemzet tagjait gy?lésünkre!
A gy?lés résztvev?i kizárólag az alkalomhoz ill?, ünnepl? öltözékben fognak megjelenni.

*

A gy?lés sajtótájékoztatóját szeptember 9-én, kedden, 10 órakor tartjuk a Parlament Café különtermében.

Budapest, 2008. szeptember 3.

A szervez?bizottság nevében:

Ács Sándorné
az Él?lánc Magyarországért elnökségének tagja


Sajtókapcsolat:
Ács Sándorné: acsne.eva@gmail.com
30/385-0379
Bencze Izabella: bencze.izabella@chello.hu
30/900-2460
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------