Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. szeptember 13., szombat

1.098 - Tejfalussy András: Bizonyítás kiegészítése (3.P.20.689!2007.per) LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG BUDAPEST

Betreff: Bizonyítás kiegészítése (3.P.20.689!2007.per)
Datum: szerda, 2008. szeptember 10.
Von: Tejfalussy András

Kód: FMB-Osszeeskuves-080909

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSKÉNT IS!

LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG
Budapest V., Markó u. 16.
elnok@legfelsobb.birosag.hu

FMB: 3.P.20689/2007.
PKKB: 29.P.85585/2002.
FB: 24.P.26453/07/28.

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSI TÖRVÉNYESSÉG FENNTARTÁS BIZTOSÍTÁSI KÉRELEM, VALAMINT ELFOGULTSÁGI BEJELENTÉS


Tisztelt Legfelsõbb Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ I. r. felperes, kérem törvényességi felügyelet biztosítását, hogy az általunk benyújtott konkért bizonyítékok alapján folytatódjék a per, s a hivatalokban ne tünhessenek el, ne legyenek utólag sem más iratra kicserélhetõk, eltüntethetõk eredeti periratok, eredeti bizonyítékok, pl. az itt csatolt bizonyítás kiegészítés!

Ezt a beadványomat a Magyar Gárda melletti beavatkozóként is kérem alapul venni. Abból a szempontól, hogy az itt felperesi beavatkozó Mazsihisz ellen korábban felperesként folytatott peremben hozott egy olyan téletet a Magyar Gárda elleni pert jelenleg folytató dr. Pataki Árpád bíró úr, amellyel elsõfokon engedélyezte, hogy a MAZSIHISZ ISKOLÁI TANÍTSÁK a minden más nép kiirtására a világ valamennyi zsidóját felbujtó (ezen népirtásra kitanító) zsidó törvénykönyvet, a Talmudot. Ezután pedig, a további (19.P.27.069/2003/15.) ítélete útján, az magyarokkal Izraelbõl importáltatott KÁLIUMVEGYÜLETEK mûtrágyaként és élelmiszeradalékként mérgezõ hatásai kárait is kiderítõ ANTIRANDOM méréseim hiteltelenítésére felõlem hamis orvosi és egyéb személyi nyilvántartási adatokat terjesztõ X-398/1998. ik.t sz. hamis köztársasági elnöki hamis iratot ugyanõ "a személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértõnek" nyilvánította, vagyis bíróként hamis okirat érvényben tartásában, okirat-hamisításban is bûnsegédkezett, csalt. Mindezek alapján, véleményem szerint, ilyen elõzmények után, nem tekinthetõ dr. Pataki Árpád elfogulatlannak egy olyan peres ügyeben sem, ahol peres fél lehet a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és/vagy annak valamely érdekképviseltje.

Verõce, 2008. 09. 09.

Tisztelettel: Tejfalussy András

Csatolt irat: 9. sz. e-mail könyv, "NEM CSAK ÖSSZEESKÜVÉS!" címmel. (1/42-42/42. oldal). Az internetrõl ingyenesen is letölthetõ "OpenOffice.org Writer" szövegszerkesztõvel olvasható.

Copy: Fejér Megyei Bíróság
dr. Kozma Tamás bíró
birosag@fejer.hu
3.P.20689/2007.