Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. február 28., vasárnap

4.771 - Prof. Dr. Bokor Imre: 2010. április 11-én meg fogunk szabadulni ezektől a vérszívó, hazug, harácsoló és tehetségtelen személyektől!

         Von: Prof. Dr. Bokor Imre
Gesendet: vasárnap, 2010. február 28. 19:50
An: Kutasi József
Betreff: HM BOTRÁNYOK GYÖKEREI

 

http://h.kutasi.eu/bokorimre1.jpg

 Prof. Dr. Bokor Imre

AKTUÁLIS, IGAZ, KÖZÉRDEKŰ.

A HM VEZETÉSÉNEK  RÖVID  - BOTRÁNYOS – RÖNTGENKÉPE,   

 AVAGY:  AZ „ÁLLATORVOSI KATONALÓ”  DIAGNÓZISA

(MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG LEVELESLÁDÁJA)

Bizottságunk már számos esetben szóvá tette, hogy a BKV ügy csupán a „jéghegy csúcsa”, és elvonja a figyelmet a hasonló cipőben járó intézmények  „szőnyeg alá sepert” botrányos dolgairól.

                A HM gyanús ügyleteit többször is megszellőztettük, de az „agyonhallgatásban” konzekvensek voltak  mind az érintettek, mind pedig a médiák.

             A Czinege korszak botrányos dolgait követően, Göncz Árpád meleg szavak kíséretében, magas kitűntetéssel búcsúztatta el azt a Kárpáti Ferencet, aki a sereg fő-komisszárjaként mosta és mosatta a sereg  állományának az agyát a marxista-leninista-sztalinista-rákosista-és kádárista  maszlaggal.

Az első szabadon választott kormány honvédelmi minisztere,- a bárgyúnak mondható Für Lajos gyakorlatilag megerősítette  pozíciójukban a régi banda tagjait,   megjátszotta a mindentudó katonai vezetőt, és olyan személyeket is  a helyén hagyott, akik már összepakolták a cókmókjukat, mert legszebb álmaikban sem számítottak arra, hogy nem lesznek  páros lábbal kirúgva a HM-ből, amire alaposan rászolgáltak volna  az előző érában végzett tevékenységükkel.

                Für Lajos számos melléfogásainak és bűneinek egyike volt, hogy egykori politikai tisztet helyezett a Zrínyi Akadémia élére, bár sokan (szerény személyemet is beleértve) figyelmeztették, hogy nem lehet rendszerváltásról beszélni, ha a régi rendszer prominens párt-politikai vezetői az új rendszerben is vezető pozícióba kerülnek.

                Fürnek nyugtalan álmai lehettek a légterünk semmilyen veszélyforrás elleni védelmének megerősítése miatt, és hallgatván HM-es „szakértőire” (minden magyarázatom ellenére) 830 millió dollárt dobott ki az ablakon 28 db MíG-29-es repülőgépekért, amelyekre annyi szükség sem volt, mint eszkimóknak a  hűtőszekrényekre.  Ma már  csak egy-két példányuk képes hosszas előkészítés után  elszakadni a földről, döntő többségük  roncstelepre való.  

             A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői főparancsnokának magyarországi helyettesét (Mórocz Lajos generálist) kinevezték a Hadtudományi Szakbizottság elnökévé Kosáry Domokossal egyetértésben, majd a szakbizottságba 24 (azaz huszonnégy) hajdani pufajkást „delegáltak”, nehogy a jogfolytonosság csorbát szenvedjen.

            Für Lajos és Raffay Ernő azt is (jóváhagyólag) tudomásul vették -, hogy a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum állományába, valamint a külföldön dolgozó diplomáciai szervezeteinkbe, egykori politikai tiszteket ejtőernyőztessenek át, sőt megnyugtatták az érintetteket, hogy nem lesznek „tisztogatások”.

                Keleti György követte Für Lajost a honvédelmi tárca élén, és annak nyomdokán haladva, megerősítette a HM állományát politikai tisztekkel, valamint pártbizottsági tagokkal.  Majd Für dollárherdálását megirigyelve, további 450 millió dollárt „pengetett le” Minszkben, elavult (használt) harckocsikért és gyenge minőségű páncélozott szállító járművekért.  Ezek egy része szintén rozsda-falatokká változott, másik része pedig (feljavításukat követően) az új iraki hadseregnek lett ajándékozva! 

Keleti hadügyérsége alatt  Lányi Zsolt készült betelepedni a HM-be,  szövetkezett Wachsler Tamással egy katonai káderképző tanfolyam beindítására, sebtében összeállítottak  egy  „fantom”  személyekből álló névjegyzéket, mellékelve a költségvetést (jegyzetek, könyvek, utazási és szállási költségek, előadói díjak, stb.), majd Wachsler kiügyeskedte Szabó Jánosnál  (a Zrínyi Akadémián  tevékenykedő, egykori politikai tiszt segítségével),  hogy  mintegy 5,5 millió forintot utaljanak  ki számára (mindennemű számla vagy bizonylat nélkül)!

            A pénz meglett, a tanfolyam lezajlását titok borította, a névjegyzékben szereplők közül senki sem került a HM-be!   Szabó János,- az új honvédelmi miniszter, nem felejtkezett el  Wachsler szolgálatairól, őt neveztette ki  közigazgatási államtitkárnak, a  Zrínyin „robotoló” Szabó János ezredest (névrokonát) pedig  helyettes államtitkári  pozícióba tuszkolta.

          Érdemes megemlíteni, hogy Szabó János miniszter első nyilatkozata is azt tartalmazta, hogy nem lesz „tisztogatás” a seregben!  Talán ez volt az egyetlen ígérete, amit be is tartott, bár (Torgyán tévés nyilatkozata szerint) „olyan lusta volt”, hogy 100 megkérdezett ember közül egyetlenegy sem emlékszik a nevére vagy tetteire. Még azt is homály fedi, hogy miként jutott egy Gellért-hegyi lakáshoz röpke 4 év alatt, hiszen  Budakeszin  volt egy „takaros”  családi rezidenciája.

                Szabó Jánost Juhász Ferenc követte, akinek a katonai IQ-ja még elődeinél is alacsonyabb volt, ami már nem lebecsülhető  teljesítménynek számít!  Lakásszerzésről ő sem felejtkezett meg, nyilatkozataiban pedig permanensen emlegette a haderőreform szükségességét és végrehajtását. Ezzel ki is merült  munkaköri tevékenysége.

                Juhász helyét elfoglaló Szekeres Imre is hagyománytisztelő volt, 30 milliót költöttek szeszesitalokra (ő sem vetette meg a fogyasztását), Vadai Ágnes  államtitkár  5.5 millióért utazgatott külföldre,  és feltűnő érdeklődést mutatott  a kazah fegyveres erők iránt, de a francia Riviérát sem hagyta ki az utazási programjaiból.

                Most pedig, Szekeres hadügyérsége alatt pattant ki az a botrány, amelynek bekövetkezte elkerülhetetlen volt(!) olyan dilettáns miniszterek miatt, akiknél egy  továbbszolgáló kiskatona és többet tudott a honvédségről, mint a HM első számú  vezetői.

                A botrány szálai tehát Für Lajosig vezethetők vissza, aki az ún. olajszőkítés miatt sem rendelt el hatékony vizsgálatot, elengedte a korrupt tábornokok és főtisztek (Számvevő Szék által kivizsgált), tételesen kimutatott vagyontárgyainak vagy  jogtalan pénzfelvételeinek  megtérítését, szemet hunyt az átejtőernyőztetett pártmunkások új  pozícióba helyezésén,  sőt arról sem felejtkezett meg, hogy a hazánkat megszálló, majd kivonulásra kényszerülő szovjet csapatok parancsnokának  (Silov tábornoknak) egy aranytőrt adjon emlékbe, mert talán emlékezett  arra az egykori gesztusukra,  amikor 1956-ban, a  Debreceni Forradalmi Bizottságot (amelynek ő is tagja volt az MDP delegáltjaként)  november 4-én a szovjetek  letartóztatták és  egy részüket repülőgéppel  Kárpátaljára vitték (köztük Für Lajost is),  de   Komócsin  Zoltán elvtárs  (az MDP megyei első titkára) kérésére szabadon bocsátották, és felelősségre sem vonták, miközben a DFB elnökére halált, a többi tagokra pedig életfogytiglani  vagy  több éves börtönbüntetést kért az ügyész.

                Nem lehet véletlen tehát, hogy Für Lajos által a Zrínyi Akadémia parancsnokának (és rektorának) kinevezett Szabó Miklóst, nyugállományba helyezését követően Szabó János ezredes, majd dandártábornok követte, aki (talán) felbátorodva  a rendszerváltozást  követő  felelősségre vonás elmaradása miatt,  bűnbandába társult és bemocskolta a Zrínyi Nemzetvédelmi Akadémia nevét, valamint foltot ejtett a Magyar Honvédség  tábornoki és tiszti karának becsületére.

                Ami persze a tábornoki kart illeti, a rendfokozati előléptetések vagy kinevezések területén is ordító hibákat követtek el egyes honvédelmi miniszterek, kosárszámra osztogatták a dandártábornoki sarzsikat „boldognak-boldogtalannak”,  előfordult, hogy a  folyamatosan és   radikálisan csökkenő „operett” hadseregünkben 32 (azaz harminc két)  dandártábornok „feszített”, miközben egyetlenegy  (úgy-ahogy) feltöltött dandárunk volt!

             A Honvédelmi Bizottság elnökei (Mécs Imre, Lányi Zsolt vagy  Simicskó  István)  nem álltak a helyzetük magaslatán,  nem éltek a jogkörükkel és/vagy nem tudtak, illetve  nem akartak tudni a jogsértő esetekről (előléptetésekről,  objektumok eladásáról,  bevásárlásokról,  „kéjutazásokról”, az esztelen vagy  rosszul szervezett leépítésekről,  az etikátlanságokról).  Dupla  gázsiért, látszattevékenységet  és  alacsony hatékonyságú munkát végeztek!

            Lehetetlen, hogy ne látták volna a milliók és milliárdok elherdálását, a „bandatagoknak” semmitmondó tanulmányokért kiutalt (rendszeres járandóságok)  jogosulatlanságát,  az egyes tanácsadók (főtanácsadók) semmittevését,  a külföldi „szakembereknek” (a sereg „átvilágításáért” ???)  kifizetett milliókat, a honvédségi objektumok  őrzésének és védelmének  „leadását” polgári  őrző-védő szervek számára,  a darabonként egymillió HUF értékű számítógépek  beszerzését, stb., stb.

                Mécs Imre valamint Szabó Miklós tábornok tájékozatlanságára jellemző, hogy vörösre tapsolták a tenyerüket, amikor Király Béla a Minden Tudás Egyetemének keretében  Münchhausen bárót meghazudtoló hazugságaival traktálta a  hallgatóságát, majd a tévé csatornák révén a tévét nézők  tömegét, - ’56-os „hőstetteivel”.

             A fenti rövid felsorolás némi képet ad arról, hogy mire költötték az adófizetők pénzét a HM illetékesei, hogyan gondoskodtak hazánk védelméről és a haderő reform megvalósításáról. Dilettantizmusuknál csak az a bátorságuk volt nagyobb, hogy ilyen felelős beosztást elfogadtak és elhitették magukkal, valamint a közvéleménnyel, hogy hasznos munkát végeznek.

             Szekeres még most sem érzi, hogy milyen felelősség terheli, és a fővárost tönkretevő, hazug, valamint vezetésre alkalmatlan  Demszkyhez hasonlóan elvetette a lemondás gondolatát is. Lendvai pedig azt kárálja, hogy töretlen a bizalmuk a honvédelmi miniszterrel szemben. Anno dacumál Kovács, Medgyessy és Gyurcsány mellett is kiállt ez a hordószónok nőszemélyt, konzekvens, mint azok a betegek, akik pszichiátriai kezelésre szorulnak…

           Április 11-én meg fogunk szabadulni ezektől a vérszívó, hazug, harácsoló és tehetségtelen személyektől! A választópolgárok többsége lefelé tartott hüvelykujjal dönti el megérdemelt sorsukat!

                                                                                                                            (Prof. Dr. Bokor Imre)

                                                        az MJB elnöke