Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. április 23., péntek

5.604 - Prof. Dr. Bokor Imre: TEGYÜNK PONTOT AZ „I”-RE ÁPRILIS 25-ÉN!I.

Von: dr Bokor Imre
Gesendet: kedd, 2010. április  20. 23:24
An: Kutasi József

Betreff: Tegyünk pontot az "i"-re április 25-én!

 

http://hirhatter.com/bokor_imre.JPG

Prof. Dr. Bokor Imre

AKTUÁLIS, KÖZÉRDEKŰ.

A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(LEVELESLÁDÁJA)

TEGYÜNK PONTOT  AZ „I”-RE ÁPRILIS 25-ÉN!I.

("ERETNEK"  GONDOLATOK)

1/ Az állampolgárok elsöprő többsége gyökeres változásokat akar! Az első (választási) fordulóban a FIDESZ többsége elegendő a kormányzásra, de kevés a 2/3-os törvények megváltoztatására.

2/ Az MSZP reszket a FIDESZ döntő fölényének kialakulásától és mindent megtesz, hogy ez ne következzen be. Ehhez csatlakozik az MSZP „farvizén” (az ismeretlenség homályából) felbukkant LMP, amely az SZDSZ jól  átmázolt (és konspirált) utódpártjának minősül.

3/ A formális logika szerint, a JOBBIK taktikázása nem eshet egybe az MSZP és az LMP taktikájával, még akkor sem, ha a „haragszom rád” vezérli a gondolataikat. A politika egy  komoly „sakkjáték”,  több lépést   kell előre  „kiokoskodni”, ne az indulatok vagy a  sértődöttség vezérelje a jóakarókat,  hanem a  józan ész és a   távlati célkitűzés megvalósíthatósága.

II.

(„FALRA HÁNYT BORSÓ”  -  AZ MSZP-RE SZAVAZÓKHOZ)

Miközben az MSZP-s főguruk ellen  fokozatosan és jogosan  kirobbant a   közvélemény haragja, nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a „vörös vírussal” fertőzött  tömegek nélkül,-   néhány  hónapig sem virgonckodhattak volna hazánkban a hazug, csaló,  tudatlan,  pénz-és hataloméhes,  marxistákból vagy kádáristákból  tőkésekké (milliárdosokká) átvedlett bandatagok!

Vagyis: hazánk erkölcsi és anyagi tönkremeneteléért azoknak is illene osztozni a felelősségben, akik Lenintől, Sztalintól, Hruscsovtól kezdve, Kun Bélán, Rákosin, Kádáron, Horn Gyulán, Medgyessyn, Gyurcsányon át, Bajnaiig bezárólag, minden  hazug senkiházit a szívükbe zártak, „életüket és vérüket” adták azokért, akik  a nyomorba döntötték a  fél világot,  gyilkoltak, harácsoltak,  terrorizáltak,  hitegették  és  megtévesztettek  minden  (betegesen) naiv pártolójukat.

Unokáik és dédunokáik is fizetni fogják azt az adósság halmazt, amit Kádár és Gyurcsány-Bajnai  „összekapart” számukra, áldani fogják a kezüket, hogy amellyel „bunkó” módon, most is  oda tették az „x”-et vagy a  keresztet a szavazólapon, amellyel  megakadályozták, hogy  ezeket a söpredékeket eltávolítsák a közéletből! 

Talán  eszükbe sem jut, hogy a  családjuktól  ellopott pénzből invesztált be  négy milliárd dollárt Indonéziába a Gyurcsány  család, vagy az, hogy  Kóka, Hagyó, Lendvai, Lamperth, Demszky, Kovács és a holdudvaruk többi tagjai is százmilliókkal teli zsebbel élik világukat, miközben  a munkanélküliek száma rekordnagysággal nőtt, az árak emelkednek, az adósságunk kamatjai növekednek, és az elvtársi  kör az utolsó filléreket (valamint a  kulcsfontosságú beosztásokat)  is szétosztogatja egymás között, hogy a  jövő kormányát   lehetetlen helyzetbe hozza.

Az „ÉHES PROLETÁROK” megsegítése tehát az „ortodox” MSZP-s szavazók kutya kötelessége! Lenin is a muzsikok  kopejkáiból tengette  életét Krupszkajával és  Inessa Armand szeretőjével a  „rothadó” nyugati világ  „bűzös”  szállodáiban,  és  a Rolls-Royce gépkocsijának a  fenntartása is gondot okozott számára.

Gyurcsány is megérdemelne  már egy   rendesebb villalakást, kényelmetlen lehet számára egy zsidó honfitársunktól „elzabrált”  objektumban tengődni, mert még képesek lesznek egyesek  az antiszemitizmus bélyegét rásütni a homlokára. 

III.

(RÖVID KÉRDÉSEK AZ „ ILLETÉKESEKHEZ”)

LENDVAI ILDIKÓHOZ:

Ha az MSZP katasztrofális bukását győzelemként emlegeti, mert „elnyerték” a parlament legnagyobb ellenzéki párt „megtisztelő” titulusát, akkor vajon mit tart (vagy  mit tartana) vereségnek?  Mindezek mellett,-  hasonló „győzelmek” tömegét kívánjuk az MSZP számára, de  leginkább annak örülnénk, ha végleg eltűnnének a politika porondjáról.

 SZEKERES IMRÉHEZ:

A HM és  háttérintézményei lassan-lassan „lepipálják” a BKV botrányt!  Nem  visszataszító, hogy egy  egykori politikai  tiszt, a ZMNE rektora zsarolásra adta a fejét, nem visszataszító, hogy 30 milliót költöttek szeszesitalokra, nem visszataszító, hogy Vadai Ágnes    milliókat költött  felesleges  külföldi kiruccanásokra, nem visszataszító, hogy a vezérkari főnök(Tömböl László vezérezredes)  egy ZRt igazgatósági elnökeként  „szorult” arra, hogy  havi 143 ezer HUF-ot nyomjanak a zsebébe,  nem visszataszító az, hogy a ZMNE-n  két kézzel szórták (és szórják ma is) a pénzt  külsős tagoknak,  nem visszataszító az, hogy  polgári  őrző-védő szolgálat „védelmez” honvédségi objektumokat, nem visszataszító az, hogy egy dandártábornok (L. István  Attila) pénzt  követelt a gazdasági igazgatótól,- nem visszataszító az, hogy egy honvédelmi miniszter „pocsolya részegen”  álla kamerák elé ????????

Mivel magyarázható az, hogy hivatásos állományú katonák (egyenruhában) ritkábban mutatkoznak a közterületen és tömegközlekedési eszközökön, mint pingvinek az északi sarkon?

Hogyan történhetett meg az, hogy az izraeli repülőgépek hazánk légterében való „mozgására” a honvédelmi miniszter két nap leforgása alatt két ellentétes magyarázatott „nyögött” a  közvélemény felé?    

Aligha létezik olyan állam a bolygónkon, ahol a (hon)védelmi minisztert  hasonló események  töredékéért  ne menesztettek volna,  illetve ne m adta volna be a lemondását! 

SIMICSKÓ ISTVÁNHOZ:

Már többször említettem, hogy az országgyűlési képviselői tagság katonai  vagy biztonságpolitikai  kérdésekkel  foglalkozó tagjainak   szigorúbb ellenőrzést kellett volna bevezetni és   erélyesebb felelősségre vonást követelni a  törvényt, a szabályt vagy az etikai normákat megszegőkkel szemben.  Für Lajos  sajnos megszüntette a tiszti és tiszthelyettesi etikai bizottságokat (becsületügyi bizottságokat), nem adta ki a vezetésem alatt állt csoport által kidolgozott etikai kódexet,  ezért  mentesültek az elmúlt rendszer  tábornokai és főtisztjei az elkövetetett (majd a Számvevő Szék által részletesen feltárt),   törvény-és szabálysértések  miatti anyagi és  erkölcsi (etikai) felelősségre vonás alól!

Vagyis: megszűnt egy visszatartó  erő,  ezért lehetett egy  rektor zsaroló, egy dandár tábornok   pénzkövetelő, egy vezérkari főnök  „másodállást” vállaló,  ezért  utazgathatott egy államtitkárnő  oda, ahol semmi keresnivalója  nem volt, stb., stb.

SZANYI TIBORHOZ:

Milyen vastag bőr lehet annak az orcáján, aki másokat vádol választási csalással, miközben önmaga volt a csalássorozatok kezdeményezője (beindítója)? Úgy tűnik, hogy az öszödi hazugsági és csalási példa ragályosabb, mint az ázsiai influenza.  Volt kitől tanulni Szanyi elvtársnak! Lenintől – Gyurcsányig,- példák sokasága lebeghetett a  vádaskodó képviselőjelölt  szeme előtt, csupán  arról felejtkezett el, hogy   neves tanítómesterei is  sorban lebuktak, ki előbb, ki később…

BAKONYI TIBORHOZ:

 Mivel a  számos  negatív példákból elege lehet a  Tisztelt  Olvasóknak, ezért  befejezésként (egy rendkívül pozitív és eddig megoldatlan kérdés végrehajtása érdekében)  arra biztatnám   Bakonyi Tibor  urat, ’56-os hőst, a kádári megtorlás  egyik szenvedő alanyát, hogy ne adja fel a reményt, az új kormány biztosan  fel fogja karolni  évtizedes kezdeményezését,  a jövő nemzedékének (a fiataloknak)   szervezett körülmények, lehetőségek  és  feltételek melletti,-   hazafiasságra, szellemi és fizikai  képességük  fejlesztése biztosítását.

Ennek a kérdéskomplexumnak a megoldása nemzeti érdek! Bakonyi Tibor eddig sok ígéretet kapott, de kevés erkölcsi és anyagi támogatást.  Az MSZMP  és az MSZP  nem foglalkozott a fiatalokkal,   meghamisított történelemre oktatta őket és  a fiatalkorúak által elkövetett bűnözés növekedéséért is felelős. 

Sehol sem került szóba például,- számos más államokban  igen jól és sikeresen működő,  kadetiskola létrehozásának kérdése,  vagy az iskolai testnevelés korrekt megszervezése, valamint  Bakonyi Tibor által beindított Szent László ifjúsági mozgalom országos  méretű kiterjesztése.

Kádáréktól és Gyurcsányéktól nyomort, káoszt, szervezetlenséget, leépítést, kilátástalanságot, hazafiatlanságot és adósságot örökölt  a jövő nemzedéke. Bízzunk abban, hogy április 25-től kezdve, a valós rendszerváltoztatás keretében,- ezen a területen is gyökeres változás következik  be.

                                                                                                   Lejegyezte:

                                                                                                                             (Prof. Dr. Bokor Imre)

                                                                                                                                                                      az MJB elnöke.