Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. április 27., kedd

5.635 - "Kegyelmi idő" - az MVSZ nyílt levele a Fidesz elnöke részére!

From: Péteri Attila Árpád
Date: 2010. április 27.
Subject: "Kegyelmi idő" - az MVSZ nyílt levele a Fidesz elnöke részére!
To: Kutasi József

 „Kegyelmi idő” - az MVSZ nyílt levele a Fidesz elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Kérem, fogadja elismerésemet a Fidesz páratlan arányú választási sikeréért! Igaz, hogy eddigi megszólalásaiban elhárította a jókívánságok özönét, és a tüneményes választási eredményt Magyarország és a magyar emberek sikerének tudta be. Ám nekünk kendőzetlenül ki kell mondanunk, hogy ez a siker a Fidesz sikere, és azon belül is kiemelten az Öné. Úgy, ahogyan a Fidesz kampánya is kiemelten az Ön személyére épült. Magyarország választópolgárainak döntő hányada Önre és az Ön által vezetett pártra bízta az ország sorsát. Kevés politikusnak adatik meg ilyen fölényes támogatottság, avagy a kegyelmi idő. Történik mindez, amikor két évtizednyi kisiklatott és visszájára fordított rendszerváltás Magyarországot a nemlét küszöbére sodorta.

A Magyarok Világszövetsége ahhoz a sorsfordító munkához ajánlja fel támogatását, amelynek lehetőségét és felelősségét az Ön által vezetett politikai erők számára elhozta az idő. A kegyelmi idő.


Felajánljuk Önöknek mindazon tapasztalatokat, amelyeket sok országban élő magyarok élete tanulságként, lehetőségként és kötelességként elénk tárt, és amelynek legtömörebb nemzetpolitikai foglalata "A Fordulat, avagy az erkölcs mindenek felett" című nemzetpolitikai programunkban található.
Felajánljuk Önöknek a magyarságtudományok terén összegzett és rendszerbe rakott ismereteinket, amelyeket a maguk nemében egyedülálló kiadványokban tettünk közkinccsé.

Az ország eladósodottságának csökkentéséért és a kommunizmus pusztító örökségének meghaladásához felajánljuk Önöknek a Magyarok Világszövetsége által az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóján elkészíttetett vizsgálati anyagot, amely az 1956-os szovjet katonai intervenció által a magyar államnak okozott károkat tárja fel és összegzi. A Szovjetunió fő utódállama, Oroszország által is nyilvánosan elismert agresszió során hazánkat több mint 40 milliárd eurós kár érte, amelyért a nyersanyagokban és energiahordozókban bővelkedő országtól a kártérítést nemcsak meg lehet kérni, hanem annak teljesítése forráshiányba nem ütközhet.

Hatalmas és ezredéve általunk, magyarok által ki nem használt lelki, szellemi és politikai tartalékként, erőforrásként felajánljuk azt az ismeretanyagot és azt a kapcsolatrendszert, amelyet az elmúlt 12 évben a magyarság keleti rokonnépeivel kiépítettünk. Az állami támogatás nélkül megrendezett Magyarok VI. és VII. Világkongresszusa karnyújtásnyi közelségbe hozta hozzánk azokat a népeket, amelyeknek az összlélekszáma talán egymilliárdnál is nagyobb, és amelyek várva várják a rokoni, a baráti, testvéri magyar néppel való együttműködést közöttük a velünk azonos nevet viselő és általunk a keleti pusztaságokban feledett "madjarok."

A Trianon 90. évében bekövetkezett kegyelmi idő megadja Önöknek annak lehetőségét, hogy minden magyar számára, törvény által, alanyi jogon megszerezhetővé tegyék a magyar állampolgárságot. Ezzel nemcsak elemi jóvátételt gyakorolhatnak az elcsatolt magyarokkal szemben, de helyreállíthatják csonka Magyarország polgárainak önbecsülését is a 600 ezer szavazat elcsalásával eredménytelenné tett december 5-i népszavazásért.

Ám Trianon 90. évében az az európai politikatörténetben is ritkaságszámba menő támogatottság, amelyet az Ön által vezetett politikai erő elért, lehetővé és indokolttá teszi a Magyarországot és a magyar nemzetet máig sújtó trianoni és párizsi békeparancsok fölülvizsgálatának felvetését. Ehhez a feladathoz felajánljuk a Magyarok Világkongresszusai testületei által többéves munkával kidolgozott, Igazságot Európának! című petíciót, és a június 4-ét nemzeti emléknappá nyilvánító törvény-tervezetet, mely összhangban van az európai uniós adottságokkal.
Magyarországot vissza kell vezetni történelmi alkotmányához, a jog és az igazság országához. Mindazokat, akik hazaárulással, országkáromlással, tolvajlással és csalással Magyarországot mai, lehetetlen állapotába sodorták, bíróság elé kell állítani. Minderre nem kerülhet sor, amíg e folyamat első számú felelőse parlamenti mentelmi jogának birtokában röhög a markába. Kérjük, hogy adják ki Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát. A hazaárulás és az országkáromlás vádját mi majd megfogalmazzuk vele szemben.

A sors úgy hozta, hogy 10 évvel ezelőtt egy politikailag kellőképpen meg nem alapozott döntéssel pontosan az Ön által vezetett párt vonta meg máig tartóan a Magyarok Világszövetségétől a költségvetési támogatást, illetve annak a lehetőségét, hogy nemzetszolgálatához a magyar emberektől származó közpénzeket igénybe vehesse. Amikor az Ön által pártjának történelmi győzelmi napján meghirdetett nemzeti együttműködési rendszerhez a magunk felajánlásait megtesszük, akkor azt nem kötöttük anyagi feltételekhez. Ám a magyar közösségek életében azok gyarapodásához nélkülözhetetlen méltányosság jegyében a tíz évvel ezelőtti döntés fölülvizsgálata indokoltnak látszik. Ezt eddig csak a Jobbik emelte programjába. Most itt az idő.

Budapest, 2010. április 26-án

Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

(MVSZ Sajtószolgálat)