Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. április 24., szombat

5.613 - Dr. Halász József > Meghívó 2010. május 2-án 16 órakor a pártfüggetlen sajtótájékoztatóra!

Von: Halász József
Gesendet: szombat, 2010. április 24. 11:43
An: Kutasi József
Betreff: 5.609 - Szeretném tudatni, hogy a "Kutasi József - Politikai Hírfutár" tevékenységét megszüntette!

 

Kedves Jóska!
Három kérésem van:
1. A pártok programjai önmagukban olvasva nem mutatnak teljes képet. Ha összehasonlítjuk azokat, akkor derül ki az azonosság és a különbözőség. Én elvégeztem ezt az összehasonlítást. Szeretettel kérlek, tedd közzé. Címe: Négy változat egy témára http://szkszhu.szksz.com/Osszehasonlito.pdf. A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberalizmus (amelyen minden párt programja alapul) és a Szent Korona Értékrend összehasonlítása is megjelenik ebben a tanulmányban.

2. Az EU a neoliberalizmus szolgálatában áll. Ennek megszűntetése (a jelenlegi  helyzet ezt igazolja) minden európai nemzet és állam érdeke. Ezért kezdeményezünk egy európai népszavazást, a Lisszaboni Szerződés adta lehetőségként. Amennyiben ezzel egyetértesz, szeretettel kérlek, tedd ezt is közzé, azzal a kéréssel, hogy szeretném, ha azok a magyarok, akik nem a Csonkaországban élnek, befogadó országukban megszerveznék az aláírásgyűjtést és a felkészülést a népszavazásra. Ma kampánycsend van, ezért csak hétfőn hozom nyilvánosságra az ezzel kapcsolatos részletes anyagot. Aki tud, jöjjön el a tegnap küldött meghívó szerinti sajtótájékoztatóra (Csatolom).

3. Az Ígéretbehajtó Szemle "a magyarok lelkiismeretének felébresztését szolgálja" (ez nem az én megállapításom). Amennyiben ezzel egyetértesz, akkor kérlek, tedd közzé az egyes számok megjelenését, amit Neked jelezni fogok. (Az eddigi öt szám már elérhető a http://szksz.com honlap "Ígéretbehajtó Szemle" részében.)

Köszönöm.

Szeretettel, Halász Jóska

Meghívó

 

a Nemzeti Kávéházban (V. ker - 1052 Budapest, Semmelweis 1-3.)

2010. május 2-án 16 órakor

megrendezésre kerülı

pártfüggetlen sajtótájékoztatóra.

 

A sajtótájékoztató témája:

Európai népszavazás kezdeményezése az Európai Unió

Európai Államszövetséggé átalakulása érdekében,

a Lisszaboni Szerzıdés I. rész 11. cikke alapján.

A népszavazást kezdeményezı aláírásgyőjtı-ív szövege:

„Akarja-e Ön, hogy a szövetségi államként (föderációként)

mőködı Európai Unió Európai Államszövetséggé

(konföderációvá) átalakulásáról európai népszavazás

döntsön?"

___________________________________

A sajtótájékoztatón bemutatjuk azt a CD-t, amely bizonyítja az EU tényleges (pártok által

eltitkolt) hatását, és a jelenlegi helyzet alapján látható következményeit, amelyek szükségszerő

teszik az Európai Unió átalakulását. A CD tartalmazza az Európai Államszövetség alapját

képezı alternatívát is.

 

A sajtótájékoztatón mutatjuk be az „Ígéretbehajtó Szemle" című, hetente megjelenı tájékoztató

kiadványt, amelyet nyomtatott és „hangos újság" formában önkéntes aktivisták

sokszorosítanak és terjesztenek.

 

Az „Ígéretbehajtó Szemle" folyamatosan feltárja azokat az okokat és következményeket,

amelyek meggátolják az új Magyarországi EU Helytartóságot (2009. december 1-éig Magyar

Köztársaság Kormányát) abban, hogy választási ígéreteit betartsa.

 

Az „Ígéretbehajtó Szemle" a helytartótanácsi munka elemzésével azt is bebizonyítja, hogy a

Magyarországi EU Helytartótanács (2009. december 1-éig Magyar Országgyőlés) pártjainak

kampányprogramjai meghirdetésükkor megvalósíthatatlanok és ezért törvénysértıek voltak

(a Btk. 211. § e) bekezdése szerint megtévesztıek, az 1949. évi XX. tv. – „Alkotmány" - 61. § (1)

bekezdése szerint meggátolják a közérdekő adatok megismerési jogának gyakorlását).

 

Kelt Szegeden, 2010. április 23-án.

Tisztelettel:

Dr. Halász József,

6701 Szeged, Pf. 2443., +3630/6163894, http://szksz.com, halasz.jozsef@szksz.com