Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. szeptember 22., szerda

6.515 - Magyarok Világszövetsége székháza 2010. október -- Magvető hava

Magyarok Világszövetsége székháza

Bankszámlaszám: 10300002-20102159-00003285

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3. Tel: 267- 4510

www.magyarokhaza.hu, mvsz.szekhaz@gmail.com

2010. október ― Magvető hava

 

2. szombat

            10.00 Széchenyi-terem ― „CoD TM GYÓGYULTAK KLUBJA” — „Kezedben tartod az életed” – segítség RÁK esetén – az egészség megőrzésére az őserdő ereje, az életerő forrása” ― Előadók:  Prof. mag. Dr. Dávid Tamás elnök, tudományos főigazgató, az osztrák becsület-rend tulajdonosa és Dr. Várady Tamás onkológus

 

4. hétfő

            17.00 Arany János-terem — HERMAN OTTÓ TÁRSASÁGA magyarság szabír, onugor eredete  Előadó: Bíró József szabírológus

 

5. kedd

            18.00 Széchenyi-terem — MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJACsisztay Gizella: SZERELMEM VARSÓ ― Kerényi Grácia utazásai (Páros Print) című könyvét bemutatja: Medvigy Endre irodalomkutató, a KITÁSZ elnöke   Vendégünk: Csisztay Gizella polonista, a könyv szerzője

Mandics György: ROVOTT MÚLTUNK ― A rovásírás kézikönyve (Irodalmi Jelen, Arad) című kétkötetes munkáját bemutatja Szaniszló Ferenc a Világpanoráma főszerkesztője  Vendégünk: Mandics György író, a könyv szerzője

 

6. szerda

17.00   Bartók-terem — RÁKÓCZI KLUB — NEMZETÁLLAMOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Jogrendszerek elmélete és az érdekérvényesítés gyakorlata   Előadó: dr. Mohi Csaba egy. tanár, PPKE

            18.00 Csontváry-terem — MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJAKelemen Erzsébet: TISZTA SZÁNDÉK ― GRÓF BATTHYÁNY LAJOS olmützi és pesti naplója, levelei című könyvét ismerteti: Bertha Zoltán irodalomtörténész   Vendégünk a szerző: Kelemen Erzsébet író

Közreműködik: Sinkovits Vitay András színművész   A szerző könyve témájából korábban a KITÁSZ rimaszombati vándorgyűlésén tartott előadást

 

7. csütörtök

            17.00 II. emelet, 219-es szoba ― KOVÁCS IMRE TÁRSASÁG ― Kerekasztal-beszélgetés a 20 éve megalakult Kovács Imre Társaságról     Vezeti: Benedekfy Sámuel teológus és Fazekas Bálint közgazdász

 

11. hétfő

            17.00 Bartók terem ― Manajló Fedor ruszin festőművész jubileumi kiállítása és Manajló Iván

ruszin festőművész emlékkiállítása   Megnyitó beszédet mond: Dr. Feledy Balázs művészeti író és Dr. Medvigy Endre irodalomkutató

            18.00 Széchenyi-terem — MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJAHERMAN OTTÓ TÁRSASÁGMAGYARSÁG ÉS MINDENSÉG ― MAGYAR SZEMMEL A MINDENSÉGRŐL, A VILÁG, AZ ÉLET ÉS AZ EMBER LÉNYEGÉRŐL, NEMZETÜNK JÖVŐJÉRŐL Dr. Grandpierre Atilla csillagász, kandidátus előadás-sorozata 2. Az ősi magyar világlátás lényege. Sejtjeink világa. Hány sejtből áll a szervezetünk? Hogyan működnek együtt a sejtjeink? Milyen kapcsolat áll fenn sejtjeink és a Mindenség között? Miért létezik átöröklés? Miféle értelemmel bírnak a sejtjeink? A mikrokozmosz és a makrokozmosz kapcsolata. Sejtjeink üzenete a magyarság számára.

címmel      Belépődíjas!

 

12. kedd

16.30 Arany János-terem — MAG — Igény a nemzeti hadsereg újjászervezésére ― vitaest

            17.00 Csontváry terem ― „TALÁLKOZÁSOK”Barabás Eszter grafikusművész (Marosvásárhely), Vecsei László akvarellista (Miskolc), Kocsis Attila linómetsző (Marosvásárhely), Kane Kumba Dada (Miskolc) festőművész kiállítását megnyitja: Csorba István Kadosa festőművész    

            18.00 Bartók-terem — MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJAFEJEZETEK A KÁRPÁT-MEDENCE 40.000 ÉVES MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETÉBŐL

Előadó: Dr. Borsos Lajos (Svájc)

 

13. szerda

            18.00 Bartók-teremA SZENT KORONA TANA, MISZTÉRIUMA, A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY

ÉS AZ ALKOTMÁNYOZÁS ― Dr. Tóth Zoltán József tanszékvezető egyetemi docens, jogtörténész, politológus előadás-sorozata ― A Szent Koronához hű nemzeti erők évezredes küzdelme a nemzetközi pénzügyi oligarchiával I.    Belépődíjas!

 

14. csütörtök

            17.00 II. emelet, 219-es szoba ― KOVÁCS IMRE TÁRSASÁG ― „Vallomás  a falukutatásról” /Kovács Imre gondolatai, megjelent írásai/ Előadó: Molnár M. Eszter tanár, író a Kovács Imre Társaság alelnöke

 

16. szombat

10.00 Széchenyi-terem ― „CoD TM GYÓGYULTAK KLUBJA” — „Kezedben tartod az életed” – segítség RÁK esetén – az egészség megőrzésére az őserdő ereje, az életerő forrása” ― Előadók:  Prof. mag. Dr. Dávid Tamás elnök, tudományos főigazgató, az osztrák becsület-rend tulajdonosa és Dr. Várady Tamás onkológus

16.00 Bartók-terem ― Botár Edit kolozsvári festőművész TÜNDÉRORSZÁG: ERDÉLY című kiállításának megnyitójára A művész munkásságát és a kiállított műveket méltatja: Dr. Aniszi Kálmán egyetemi adjunktus és  Házigazda: Dr. Medvigy Endre irodalomkutató

17.00 Széchenyi-terem ― A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend JÓTÉKONSÁGI ESTJE AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK JAVÁRA  Fellépő művészek: CSAVLEK ETELKA, ÖTVÖS CSILLA, FERENCZ ÉVA, SIMÓ JÓZSEF és mások   Meghívókat a 20/ 916-5913-as telefonszámon lehet igényelni

 

18. hétfő

            17.00 Bartók-terem — HERMAN OTTÓ TÁRSASÁG    KELL EGY EMBER ― „Hogyan lehet gúzsba kötve táncolni?” Előadó: Köteles László, Komlóska polgármestere

            18.00 Széchenyi-terem — MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJASZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ― Szántai Lajos kutató előadása    Belépődíjas!

 

19. kedd

            16.30 Arany János-terem — MAGAhogy én látom…   Előadó: Dr. Kisida Elek

            18.00 Bartók-terem — MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJABoda László: AZ UGOROK ― MIÉRT NEM FINNUGOR A MAGYAR NYELV? című könyvét (Szófia Kiadó) bemutatja: Czeglédi Katalin nyelvész és Őry Károly nyelvész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem meghívott előadója   Vendégünk: Dr. Boda László filozófiai eredetkutató, teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora   Levezető elnök: Medvigy Endre irodalomkutató

 

20. szerda

            17.00 Széchenyi-terem MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJA Kiss Dénes: A TITOKZATOS ŐSNYELV című, a Magyarságtudományi Füzetek (Hun-idea) sorozatban megjelenő új művének bemutatója    Köszöntőt mond: Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke     Vendégeink: Kiss Dénes költő és Pápai Szabó György, a sorozat szerkesztője    Az új kiadvány a helyszínen megvásárolható

 

21. csütörtök

16.00 Széchenyi-terem― KOVÁCS IMRE TÁRSASÁG ― 30 éve hunyt el Kovács Imre, a Néma Forradalom írója. Emlékére levetítésre kerül, a Bokor Péter által készült interjúfilm, melyet a rendező 1978-ban New York-ban készített Kovács Imréről. A vetítés utáni beszélgetést vezeti: Prof. Szabó A. Ferenc történész   (Az OSZK Történeti Interjúk Tára hozzájárulásával)

 

24. vasárnap

            17.00 Széchenyi-terem Élő ’56   Előadók: Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke és Rácz Sándor az MVSZ tiszteletbeli elnöke

           

25. hétfő

            17.00 Arany János-terem — HERMAN OTTÓ TÁRSASÁG — Ünnepi megemlékezés az ’56-os szabadságharcról és forradalomról    Előadó: Dr. Sipos József történész, SZOTE

 

26. kedd

            16.30 Arany János-terem — MAG szervezés alatt

            18.00 Széchenyi-terem — MVSZ SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIÁJAA MAGYAR NYELV KINCSEI

Molnár Zsolt - Molnárné Czeglédi Cecília: HANGOK VILÁGA I-III. (I. Képeskönyv, II. Útmutató és gyakorlatok, III. Feladatlapok) című könyvét bemutatja a szerzőpáros    A könyv rajzait készítette: Molnár Lili, Molnár Viola és Molnár Sára    Vendégünk: Püski István, a Püski Kiadó vezetője  A szerzőpáros előző, nagysikerű könyve: A TISZTA MAGYAR NYELV KINCSEINEK MEGŐRZÉSE ÉS TANÍTÁSA  Ez a korábbi kötet 2009-ben jelent meg a Püski Kiadónál, Marácz László előszavával

 

27. szerda

            18.00 Bartók-terem — ELFELEDETT NYELVEMLÉKEINK I. A káld-sumiroktól a magyarokig ―   Marton Veronika tanár-sumerológus előadás-sorozata   2. Az írás kialakulása - A fogalomírástól a rovásírásig Az első közlésformák, továbbá az írás kialakulásának bemutatása. Az előadás keresztül kitér arra, miként alakult ki a fogalom-, a szótag- és a betűírás. Végül néhány példán keresztül bemutatja miként lehet a mezopotámiai ékírásból a latin betűkkel írt magyar szavakat levezetni és ezzel bizonyítani a káld-sumir és a magyar nyelv egyenes ági leszármazását.     Belépődíjas!

 

28. csütörtök

17.00 Széchenyi-terem KOVÁCS IMRE TÁRSASÁG ― MVSZ  SZENT LÁSZLÓ AKADÉMIA ― közös tudományos konferencia Kovács Imre munkásságáról. Előadók: Prof. Szabó A. Ferenc történész, Dr. Salamon Konrád történész, Horváth János a Magyar Országgyűlés korelnöke, Haas György író, Lugosi András levéltáros, társadalomtörténész, Molnár M. Eszter tanár, író.

Előadáscímek: Salamon Konrád: A népi gondolat időszerűsége, Lugosi András: Néma Forradalom, Haas György: Emlékezés barátomra, Kovács Imrére, Molnár M. Eszter: Egy hétpróbás falukutató, Horváth János: Kovács Imre és a parasztegység,  Szabó A. Ferenc: Kovács Imre és a politikatudomány. 

 Köszöntőt mond: Medvigy Endre irodalomkutató    Levezető elnök: Kovács Andás, a Kovács Imre Társaság megbízott elnöke  A konferencia fővédnöke Nemes Lajos, a Kovács Imre Társaság elnöke, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje

 

KIÁLLÍTÁSOK

 

Kossuth-terem         

folyamatosan              MINDÖRÖKKÉ MAGYAR GYERMEKRAJZ

 

Csontváry-terem      

október 8-ig                 MENNYEI KERT NEMES FÁJA — Blaskó Sándor szobrászművész

október 12-től              „TALÁLKOZÁSOK”Barabás Eszter grafikusművész,

november 5-ig             Vecsei László akvarellista, Kocsis Attila linómetsző, Kane Kumba Dada

festőművész kiállítása

 

Bartók-terem

október 8-ig                 SZÉKELYFÖLDTŐL FLORIDÁIGTóth Dezső festőművész

október 11-től              Manajló Fedor ruszin festőművész jubileumi kiállítása és Manajló Iván

október 14-ig               ruszin festőművész emlékkiállítása

október 16-tól  Botár Edit kolozsvári festőművész  TÜNDÉRORSZÁG: ERDÉLY

november 12-ig

 

 

 

A kiállítások hétköznap délután 2-től  6-ig tekinthetők meg!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

 

 Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Kedves Fiatal Barátom!

2010. október 11-én, hétfőn délután 5 órára

jó szívvel várjuk a Magyarok Világszövetsége székházába,

(1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.), az I. emeleti Bartók-terembe,

 

Manajló Fedor

ruszin festőművész jubileumi kiállítása és

Manajló Iván

ruszin festőművész emlékkiállítása

 

 

Megnyitó beszédet mond: Dr. Feledy Balázs művészeti író és

 

Dr. Medvigy Endre irodalomkutató

 

A kiállítás megtekinthető 2010. október 11-től, október 14-ig délután 2-től 6-ig

 


Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Kedves Fiatal Barátom!

2010. október 16-án, szombaton délután 4 órára

jó szívvel várjuk a Magyarok Világszövetsége székházába,

(1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.), az I. emeleti Bartók-terembe,

 

Botár Edit

kolozsvári festőművész

TÜNDÉRORSZÁG: ERDÉLY

című kiállításának megnyitójára

 

 

A művész munkásságát és a kiállított műveket méltatja:

Dr. Aniszi Kálmán egyetemi adjunktus és

 

 Házigazda: Dr. Medvigy Endre irodalomkutató

 

A kiállítás megtekinthető 2010. október 16-tól, november 12-ig délután 2-től 6-ig


 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Kedves Fiatal Barátom!

2010. október 12-én, kedden délután 5 órára

jó szívvel várjuk a Magyarok Világszövetsége székházába,

(1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.), az I. emeleti Csontváry-terembe,

 

„TALÁLKOZÁSOK”

 

Barabás Eszter grafikusművész (Marosvásárhely),

Vecsei László akvarellista (Miskolc),

Kocsis Attila linómetsző (Marosvásárhely) és

Kane Kumba Dada festőművész (Miskolc)

 

kiállításának megnyitójára

 

A tárlatot megnyitja: Csorba István Kadosa festőművész

 

Házigazda: Dr. Medvigy Endre az MVSZ Szent László Akadémia elnöke

 

A kiállítás megtekinthető 2010. október 12-től november 5-ig, hétköznap délután 2-től 6-ig

 

 WERYUS MUSICAL STUDIO & PRODUKCIÓS IRODA         http://www.weryus.hu

Oktatott tárgyak: színpadi mozgás, modern tánc, jazz-tánc, show-tánc, musical tánc, amerikai step tánc, stretching tréningek, koreográfiák, színészmesterség, beszédtechnika, hangképzés

Helyszín: Magyarok Világszövetsége székháza, 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

Érdeklődni a 06/30 610-2287 telefonszámon, ill. a weryus@gmail.com e-mail címen lehet.

 

A KRISTÁLY NYELVISKOLA angol nyelvoktatásra vár egyéni jelentkezőket és kiscsoportokat!

Helyszín: MVSZ székház, 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

Érdeklődni Rétfalvi Erikánál a 30/ 856-5667 telefonszámon lehet