Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. június 28., vasárnap

20.305 - ​Kőműves Géza: ​​BIOLÓGIAI FEGYVERKÉNT HASZNÁLJÁK AZ EMBERT!!!


Feladó: Kőműves Géza
Dátum: 2015. június 28. 8:46
Tárgy: 
BIOLÓGIAI FEGYVERKÉNT HASZNÁLJÁK AZ EMBERT!!!
Címzett: jozsef@kutasi.eu


Kőműves Géza:  
​​
BIOLÓGIAI FEGYVERKÉNT HASZNÁLJÁK AZ EMBERT!!!
                            A NEMZETKÖZI FELELŐSÖK!
                            A „MI" FELELŐSEINK!

Kőműves Géza : Mivel az előző: A drót mögött is gyarmat lesz! című írásomban ki mertem fejteni, hogy az építendő határzár mögött is gyarmat marad a Hazánk és támadtam a mindenkori kormányaink politikáját ( Nem vagyok határvédelem ellenes, sőt nem hogy letelepedési, vagy ugródeszka miatt nincs nálunk idegennek keresnivalója, hanem álmagyarjaink is mehetnének az övéikhez!),egy kormánypárti, jelesül Aldobolyi Judit nevű … lény a törzse kultúrájának megfelelően, minden tárgyhoz tartozó érv nélkül, hazudozásra fektetetett, gátlástalan, aljas rágalmazással, becsületsértéssel lépett fel ellenem a hátam mögött és próbált befeketíteni.
Nem félek! Nem féltem 45 éve sem!

Csakazértis mégegyszer és egy kicsit másként is, az alaposan megjegyzendő lényeg!:

A világban és Hazánkban zajló állapotokért a zömében „nemzetköziekből" álló, vérszívó  bűnbanda alapból  felelős, amely a jóravaló nemzetekbe erőszakkal beékelődvén, vagy ügyesen befurakodván, mindennemű praktikával, köztük agymosással a saját érdeke szerint alakította és csavarta az ujja közé  a nemzeteket és a népeket. 

Ez a vérszívó banda az eszközükké vált energiák felhasználásával máig tartó rabszolgakereskedelmet és máig tartó gyarmatosítást, kifosztást folytat, mindennemű háborút robbant ki ma is ( Szíria, Líbia, Ukrajna, …), népeket tesz földönfutóvá, testvért - testvérnek uszít, gátlástalanul letarolja a természetet is. (Az én Hazámat is széttrancsírozta, vonagló nemzettorzóvá csonkította, de még e hős torzót is fel akarja zabálni, hátára  parazita siserehadat, hegyes sarkanytyúval ellátott lakáj - álmagyar kormányokat, különböző színekben ültetett.)
Aljas, háborús, világhatalmi céljainak elérése érdekében, titkosszolgálati eszközökkel, eddig nem létező államokat, felhasználható erőket hoz létre, fegyverez fel, közvetett merényleteket szervez.
A „nemzetköziekből" háttérhatalom a kiszolgáltatott embert a gazdasági és mineennemű világuralmi törekvésében ma már, aljasul BIOLÓGIAI FEGYVERNEM  GYANÁNT IS HASZNÁLJA!
A saját maga által, hosszútávú terv alapján létrehozott EU népeinek biológiai, gazdasági, teljes gyarmati bedarálásán túl az ukrán fellépéséhez hasonlatosan, csak más eszközzel, az afrikai térhódítás és az orosz elleni  fellépése is tetten érhető.  Eszköz rá a hatalmas forgatókönyv részét képező népvándoroltatás, és  a terrorizmus Európába küldése.
Ezen célok elérése érdekében kell nekik az európai, közelebbről a magyar részvétel az általa létrehozott ISIS elleni látszatfellépésben.

A MI FELELŐSEINK AZOK, AKIK EHHEZ A JÁTSZMÁHOZ MÁIG ASSZISZ -TÁLNAK, HIÁBA ÉPÍTENEK KERÍTÉST! Hogy ezek a bandához tartozó felelősök a menekültkérdésben miért nem oly kezesek a szálakat mozgató feletteseikkel, annak egyszerű oka a beáldozottságtól való félelem, az egzisztenciális félelem és hatalom elveszítésének félelme, de semmiképpen nem a hazafiság. Mert, ha a népvándorlás- következményt nem is látták előre, minden egyéb aljas motiváció ismeretében voltak, mégis hű vazallusként szolgálták a „nemzetköziekből álló bandájukat.
Egy esetlegesen bekövetkező terrorcselekmény felelősei is ők lesznek, hiszen annak az alapja koránt se a népvándorlás, hanem a bűnbandájuk által kreált iszlám mumus elleni PANKRÁCIÓBAN való magyar részvétel.

A TISZTÁNLÁTÁS ELŐSEGÍTÉSE VÉGETT FELTÉTLENÜL TERJESZD!!!

2015. június 28. Sopron