Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. március 26., vasárnap

21.965 - ​Halász József: A hatalmi és a földrajzi kétsebességesség! > 2017. március 26.

A hatalmi és a földrajzi kétsebességesség

„Az EU túlzottan központosított lett és eltávolodott az emberektől" - mondta Raffaelle Fitto az EU-csúcsot előkészítő EP-vitán1. 
 A március 25-én, az összes EU-tagállam miniszterelnöke által aláírt „Római Nyilatkozat"2 azt bizonyítja, hogy nem csökkent, hanem nőtt a távolság az európai emberek és az EU között.

Az EU hatalmilag mindig is „kétsebességes" volt, amint azt a szintén olasz Rosa D'Amato kifejtette az előkészítő tárgyaláson: "Már létezik a kétsebességes Európa. Ott van a bankok, multik, lobbik Európája és ott van az állampolgárok Európája, akik elvesztették a munkájukat és a jogaikat".
A Nyilatkozatból – bár számos hangsúly-elterelő frázissal tompítani igyekeztek – kikiált a mindent meghatározó szándék, az államok megkülönböztetésével földrajzilag kétsebességessé tejesedett Európai Egyesült Államok megteremtése: „Közösen fogunk fellépni, ha kell, különböző sebességgel és mélységben, ám közös irányt tartva".

Beata Szydlo lengyel kormányfő azt helyezte kilátásba, hogy nem írja alá a nyilatkozatot, amennyiben ez az utalás benne marad. Aláírta, mondván: „lényegi kérdésekben tartalmazza a V4-ek elvárásait".

A földrajzi „kétsebességet" ellenzők – így Orbán Viktor is – elfogadják a hatalmi kétsebességességet, és ezzel megvalósíthatatlanságra ítélik populista „keménykedésüket", a nemzetállami jogosítványok dominanciáját.

„Süllyed a hajó, és önvizsgálatot kell tartani, hogy miért" – mondta az EP-vitán Raffaelle Fitto. 
A hatalmi „kétsebességesség" okozta a „hajó süllyedését". Az önvizsgálat önigazolássá alázódott a nyilatkozat aláírói számára.

Az EU eltávolodott az európaiaktól. Az EU vezetői nem képesek a közeledésre, ezért az európaiaknak önvédelmi kötelességük a helyzetet megváltoztatni azzal, hogy megszűntetik a hatalmi kétsebességességet.

Az EU föderalista szövetség, amelyben a nemzetek érdekei fölött a bankok, multik, lobbik érdekei érvényesülnek.
Ennek természetes választási lehetősége (alternatívája) a nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása, vagyis a Konföderatív Európa.

Erről szól az április 8-i, dobogókői találkozó.

Kelt Szegeden, 2017. Kikelet havának 26. napján
Halász József 
 ____________________________

1 A csúcsról és az EU jövőjéről vitáztak a képviselők - http://www.europarl.europa.eu/…/a-cs%C3%BAcsr%C3%B3l-%C3%A9…

2 A 27 tagállam, az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetőinek nyilatkozata - Római Nyilatkozat (2017. március 25.) http://www.consilium.europa.eu/press-r…/…/47244656633_hu.pdf