Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. október 30., hétfő

22.523 - Az MVSZ felhívása halottak napjára: Gyújtsunk gyertyát azokért...


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2017. október 29. 22:42
Tárgy: Petőfiért! - Az MVSZ felhívása halottak napjára: Gyújtsunk gyertyát azokért...
Címzett:


Az MVSZ Petőfi Sándor Bizottágának javaslatára a Magyarok Világszövetsége felhívással fordul a világ minden keresztény magyar egyházához – a hívekhez és a papsághoz egyaránt –, és kéri, hogy a közelgő halottak napján gyújtsunk gyertyát Valamennyien mindazokért a hőseinkért, akiket idegenbe vezényeltek vagy elhurcoltak, és akik ott haltak hősi halált harci cselekményben vagy rabságban. Azaz a magyar szabadság távolban, ismeretlen helyen elföldelt hőseiért, élükön a magyar nemzet egyik legnagyobb fiával, Petőfi Sándorral. Legtöbbjükért holtukban eleddig soha senki nem gyújtott gyertyát, nem mondott el egy imát...

Égjen sok gyertya!

 

Azokért is, akiknek nem jutott sírhely a hazában! Akik elfeledve, idegen földön, rabként éltek és haltak. Akiket még csak nem is keresett az ország, amelyért vérüket ontották, és életüket is készek voltak áldozni érte. Ők az elfelejtett és letagadott hősök, akiknek az a sors jutott, hogy: eltűnt. Pedig egy ember nem tűnhet el, csak le lehet mondani róla. Minden köd feloszlik egyszer, és minden csontdarab előkerül a föld alól, ha keresik. Csak a közöny tud pontot tenni a befejezetlen mondat végére.

A mi Petőfink erre a legszomorúbb példa! Akit már 160 éve folyamatosan tűntetnek, felejtetni szeretnének, több ezer társával együtt, akiket a zsarnok uralkodói ház és áruló udvaroncai a beláthatatlan szibériai messzeségbe űztek, ahonnan nincs visszatérés.

De vajon mi táplálja még ma is azt a bosszút, amely feledésbe akarja burkolni a rabságban, számkivetettségben töltött életüket, és még a mai nemzedéket is félelemben tartja, amely emlékezni sem mer, és gyertyát gyújtani sem tud a szabadság harcosainak emlékére?

 

A sötétség uraink üzenjük most pár nappal halottak napja előtt: eljött az igazság és a világosság napja! Elfeledett, idegen földben nyugvó hőseink emlékére is gyújtunk gyertyát. Ezzel is mutatva nyugtalan lelkeiknek az utat hazafelé, ahol talán sohasem volt olyan hiánya a fénynek és igazságnak, mint ma!

A kárhozat útjáról velük lépünk az igazság és üdvözülés útjára!

 

Ha pár nap múlva körülálljuk elhunyt szeretteink sírját, szenteljünk egy gyertyát és egy imát a magyar szabadság távolban, ismeretlen helyen elföldelt hőseinek!


MVSZ Sajtószolgálat

9373it/171029