Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. október 30., hétfő

22.527 - ​Kövér László beszólt a devizahiteleseknek: semmi közünk nem volt ehhez! 2017. OKTÓBER 28.


Feladó:
​​
Nemzeti 
Hírhaló 
Dátum: 2017. október 30. 3:42
Tárgy: Kövér László beszólt a devizahiteleseknek: semmi közünk nem volt ehhez!
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


2017 október 30.
99Húszmillió!   Locations of visitors to this page   PayPal
Nemzeti konzultáció Trianonról - A rajt 
Kapcsolódó:
Koszorúzással kezdődött Bocskai István szobránál, a Hősök terén október 15-én, verőfényes napsütésbenKoszorúzással kezdődött Bocskai István szobránál, a Hősö k terén október 15-én, verőfényes napsütésben (mvsz.hu)
Október 15-én koszorúzással rajtolt a Nemzeti konzultáció Trianonról Budapesten, a Hősök terén. Azért esett erre a napra a rajt időpontja, mert 1604-ben ezen a napon tört ki a Bocskai István vezette szabadságharc, a Mohács óta egyetlen győztes magyar szabadságharc. A nemzeti konzultáció kezdeményezői a Trianon ellenes aláírásgyűjtést is győzelemre kívánják vinni. Az Úr ezen a napon verőfényes napsütéssel üzent. 2004. október 15-én ugyanitt rajtolt a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért kezdeményezett népszavazás kampánya.
Drábik János beszéde a rajtnálDrábik János beszéde a rajtnál (mvsz.hu)
"Voltak dákok! Csakhogy, magyarul beszéltek!" - mondta a Nemzeti konzultáció Trianonról nyitányán az utódállamok - közöttük Románia - felelősségét taglalva, Drábik János. "A mi kezdeményezésünk egy nagy történelmi folyamatba kapcsolódik be, és ezért kijelenthetjük - minden túlzás nélkül -, hogy a mai nap egy történelmi nap. Történelmet, magyar történelmet, sőt európai történelmet, lehet, hogy világtörténelmet is csinálunk!" - összegezte mondandóját az Országos Trianon Társaság elnöke.
A mohácsi csapat képviselője, dr. Simon Enikő beszéde a rajtnálA mohácsi csapat képviselője, dr. Simon Enikő beszéde a rajtnál (mvsz.hu)
A magyar állampolgárság visszaadásáért folytatott népszavazási aláírásgyűjtés során a legtöbb aláírást országos összevetésben egy lelkes mohácsi csapat gyűjtötte, több mint hatezret egy húszezres lélekszámú településen! A mohácsi csapatból Dr. Simon Péter családját, Bernát Sándor családját és dr. Bajnóczi Pál családját említjük. Az ő nevükben is beszélt a Nemzeti konzultáció Trianonról rajtjánál dr. Bajnóczi Pálné dr. Simon Enikő.
v. Bucsy László törzskapitány a Történelmi Vitézi Rend nevében szólt a rajtnálv. Bucsy László törzskapitány a Történelmi Vitézi Rend nevében szólt a rajtnál (mvsz.hu)
v. Hunyadi László főkapitány távollétében, a Történelmi Vitézi Rend nevében a rajtnál v. dr. Bucsy László törzskapitány erősítette meg a Rend részvételét a Trianonról szóló nemzeti konzultációban, és annak szolgálatába annak hierarchikus felépítését állítja. v. dr. Bucsy László egyperces felszólalása ide kattintva hallgatható meg.
Zetényi-Csukás Ferenc beszéde a rajtnálZetényi-Csukás Ferenc beszéde a rajtnál (mvsz.hu)
"Magyar testvérem! Én csak bátorítani tudlak, és hitedben megerősíteni. Mikor sötét fellegek gyülekeznek hazád egén, mikor gúnyt űznek nevedből, és szitokszóvá válik a magyar, mikor már csak testvéreid értik a nyelvedet, és úgy érzed, hogy egyedül ellened az egész átkozott világ, akkor jusson eszedbe: A magyar Európa legszebb országában, a legkiválóbb földrajzi, gazdasági, hadászati egységben, a Kárpát-medencében őshonos..." - mondta szívből jövő üzenetében Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke a Nemzeti konzultáció Trianonról rajtjánál. Ötperces beszéde ide kattintva tekinthető meg.
v. Oláh István kétperces üzenete a rajtnálv. Oláh István kétperces üzenete a rajtnál (mvsz.hu)
v. Oláh István, a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei Térségének elnöke tömören szokott fogalmazni. Így tett a Nemzeti konzultáció Trianonról rajtjánál is. "Amint kitűztünk magunk elé, azt teljesíteni fogjuk!" - mondta magabiztosan a térségi elnök. v. Oláh István kétperces beszéde ide kattintva hallgatható meg.
dr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde a rajtnáldr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde a rajtnál (mvsz.hu)
"A status quo-t meg kell törni!" - mondta dr. Gaudi-Nagy Tamás a Nemzeti konzultáció Trianonról rajtjánál. További gondolataiból: "Egyre többen jelzik, hogy az élet rendje, a Szent Korona rendje helyreállóban van." "Ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát, ahhoz a rabláncból a magyarságot ki kell szabadítani, hogy ismét betölthesse történelmi küldetését, hivatását a Kárpát-medencében azáltal, hogy egy élhető, szolidaritáson, tisztességen, egymás megbecsülésén, egyenjogúságon alapuló, önrendelkezést biztosító formát valósítson meg a Kárpát-medencében, amelyet úgy hívnak: a Szent Korona Országa."
Rácz Szabó László beszéde a rajtnálRácz Szabó László beszéde a rajtnál (mvsz.hu)
"Golyóval a szívben is győztünk, és lett kettős állampolgárság. Most is győzni fogunk! Előre, hajrá!" - ezekkel a szavakkal zárta lelkesítő beszédét a Nemzeti konzultáció Trianonról rajtján Rácz Szabó László, az MVSZ Elnökségének délvidéki tagja. További gondolataiból:
"Trianon volt az első lépés, amikor beszüntették az igazságot."
"Az ördög neve: Trianon!"
"Aki nem írja alá ezt az ívet, az biztosan nem magyar ember!"
"Egy Magyarország van, és - sajnos - egész területe megszállás alatt van ebben a pillanatban."
"Ez a kétmillió ember (aki aláír), ők fogják megmenteni a világot."
Amit a nemzeti konzultációról tudni kellAmit a nemzeti konzultációról tudni kell (mvsz.hu)
A Trianonról szóló nemzeti konzultáció keretében egy kettős aláírásgyűjtés is zajlik, amelynek során a kezdeményező Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság, valamint a mozgalomhoz társult szervezetek és személyiségek azoknak a magyar embereknek az aláírását várják, akiknek fáj Trianon, és akik készek fájdalmukat nyíltan, aláírásukkal megerősítve megvallani, készek a trianoni igazságtalanság ellen cselekedni. A rajt időpontja: 2017. október 15.

Kiálltak Madrid mellett az uniós vezetők
27/10/2017 euronews.com

Az uniós vezetők sorra reagálttak a katalán függetlenség kikiáltására.

Az Európai Tanács vezetője, Donald Tusk az interneten azt írta: "Az unió számára semmi nem változik, csak Spanyolországgal tárgyalunk majd."
"Remélem, Spanyolország az érvek erejében, nem pedig az erő érveiben hisz majd."
Jean Claude Juncker bizottsági elnök szerint fontos, hogy megakadályozzák a töréseket és szakadásokat az Európai Unióban.
A francia elnök, Emmanuel Macron közölte, teljes mértékben támogatja a spanyol kormányfőt a katalán válságban.
A német kormányszóvivő azt írta, országa nem ismeri el a függetlenséget. Berlin a spanyol kormányfőt támogatja a nyugalom és a rend helyreállításában.
A belga miniszterelnök, Charles Michel így reagált:
"A politikai válságot csak párbeszéddel lehet mgoldani. A békés megoldás megtalálására és a nremzeti és nemzetközi törvények betartására szólítunk fel!"
Az Európai Parlament szocialista frakcióvezetője szerint "ez szomorú nap Európának, a szocialisták pedig a spanyol nép mellett állnak"


Spanyol Királyság Nagykövetsége Budapest
Budapest, Eötvös u. 11/B, 1067

NYILATKOZAT

Mi, magyar állampolgárok, utalva Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alábbi paragrafusaira:
"Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,...
1. cikk
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.
2. cikk
Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.
Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.
3. cikk
Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
4. cikk
Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem minden alakja tilos.
21. cikk
(3) A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata;"
kijelentjük, hogy alapvető jognak tartjuk a népek önrendelkezési jogát, és támogatjuk katalán testvéreinket önrendelkezési joguk gyakorlásában. Felszólítjuk a spanyol kormányt arra, hogy ne akadályozzák meg a katalánokat önrendelkezési joguk gyakorlásában, ha a katalánok el kívánnak szakadni Spanyolországtól, erővel ne kényszerítsék katalán testvéreiket arra, hogy szabad akaratuk ellenére, melyet népszavazással kinyilvánítottak, Spanyolországban kelljen élniük spanyol állampolgárként.
Az Alkotmányra való hivatkozást nem fogadjuk el, ilyen alapon például székely testvéreink, akiket nagyhatalmi diktátum rendelt erőből Romániához tartozni, se tudnának soha elszakadni a román többségű Romániától. A többségi erőhelyzet nem írhatja felül a kisebbség önrendelkezési, az alapvető emberi szabadság jogát.

Budapest, 201
​7​
. október 28.
Üdvözlettel, az alábbi magyar állampolgárok
--------------------------------------------------------------
Spanyolország és Katalónia a "felrobbanás" szélén áll....

Katalónia a népszavazás felhatalmazása után a parlament döntésével kikiáltotta függetlenségét! A spanyol kormány ezt követően súlyos lépéseket helyezett kilátásba és feloszlatja a katalán parlamentet.. Akiket már egyáltalán nem is érdekel Madrid, mit diktál vagy fenyegetőzik...
Hamarosan madridi katonák vonulhatnak be a független Katalónia legyőzésére és megregulázására?
26 nappal azon referendumot követően, amelyről a spanyol miniszterelnök kijelentette, hogy "az nem történt meg", Madrid most elérte azt az állapotot, amelyben Katalónia kinyilvánította függetlenségét és a spanyol állam rendkívüli hatalmat alkalmaz az ország egységének megőrzésére.
Brüsszelben Tusk, az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy a függetlenség kinyilvánítása "semmit" nem változtat az EU álláspontján, és hogy Spanyolország marad Brüsszel egyetlen tárgyalópartnere, óvta Rajoy spanyol miniszterelnököt az erő alkalmazásától.
Juncker, az Európai Bizottság elnöke pedig azt állította, hogy a katalánokat a spanyolok nem nyomják el és hogy "a nacionalizmus az a méreg, amely megakadályozza, hogy Európa együtt cselekedjen". A német kormány közölte, nem ismeri el Katalónia függetlenségét.
Macron francia elnök közölte: "Rajoyé teljes támogatásom".
Washington pedig azt mondta, hogy "Katalónia Spanyolország szerves része" és hogy "támogatja a spanyol kormány alkotmányos intézkedéseit Spanyolország erős és egységes volta megőrzésére."
Facebook

Kapcsolódó:
Románia elutasítja Katalónia egyoldalú függetlenségi nyilatkozatátRománia elutasítja Katalónia egyoldalú függetlenségi nyilatkozatát (atv.hu)
Románia határozottan és visszavonhatatlanul elutasítja Katalónia egyoldalú függetlenségi nyilatkozatát - közölte a bukaresti külügyminisztérium szombaton. Spanyolország fontos stratégiai szövetségese Romániának, amely továbbra is határozottan kiáll Spanyolország szuverenitása és területi épsége mellett - olvasható a közleményben. A bukaresti szaktárca leszögezi: egy állam belső rendjének megváltoztatása csak akkor lehet legitim, ha tiszteletben tartja az alkotmányt és a jogrendet.
Euronews cenzúra Katalónia ügyében?Euronews cenzúra Katalónia ügyében? (lovasistvan.hu)
Tegnap este a Euronews Tv megkérdezte honlapja látogatóit, hogy támogatják-e vagy elutasítják Katalónia függetlenségét, illetőleg semlegesek-e. A tegnapi reagálások eredménye szerint 66 % támogatta. Ma megnéztem, mert arra gondoltam, hogy kiteszem, hiszen ez alátámasztja sokak érzését, hogy a hatalmon lévők megint ütközésben vannak az általuk vezetett népek véleményével. A közvéleménykutatás szőrén-szálán eltűnt.
Juncker: Katalónia függetlenné válása dominóhatást válthat kiJuncker: Katalónia függetlenné válása dominóhatást válthat ki (itthon.ma)
Semmi nem változik az Európai Unió számára azzal, hogy a barcelonai parlament függetlenségi pártjai megszavazták az önálló "Katalán Köztársaság" létrehozását, az EU-nak Spanyolország marad az egyetlen tárgyalópartnere - hangsúlyozta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke pénteken. Emellett felszólította a spanyol kormányt, hogy az új fejlemények ellenére is részesítse előnyben az "érvek erejét" az "erő érvével" szemben. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a pénteki hírekre reagálva annyit közölt, hogy a brüsszeli testületnek nincs újabb hozzáfűznivalója a helyzethez.
Katalán válság: Demokratikus ellenállásra szólított fel a katalán elnökKatalán válság: Demokratikus ellenállásra szólított fel a katalán elnök (origo.hu)
"Demokratikus ellenállásra" szólított fel a spanyol alkotmány 155-ös cikkének alkalmazásával szemben Carles Puigdemont eddigi katalán elnök Barcelonában szombaton, akinek menesztését péntek este jelentette be a spanyol miniszterelnök a spanyol szenátustól kapott felhatalmazás alapján.
Németország: a teljes cenzúra immár hivatalosNémetország: a teljes cenzúra immár hivatalos (lovasistvan.hu)
A közösségi fórumokon állami cenzúrát bevezető új német törvény lépett hatályba október elsején. Az új törvény azt követeli a közösségi média platformoktól, mint a Facebook, a Twitter és a YouTube, hogy felhasználóikat cenzúrázza a német állam javára. A közösségi médiumokat működtető vállalatoknak kötelességük, hogy kitöröljenek vagy blokkoljanak bármiféle online "bűncselekményt képező sértést", mint rágalmazás, stb., a panaszos panaszának beérkeztétől számított 24 órán belül függetlenül attól, hogy a tartalom pontos vagy sem.
Die Schwarzen haben das Sagen"A feketék felelősek" (endofeurope.com)
A német télisport-paradicsom, Garmisch-Partenkirchen polgármesternője segítségért fordult a külvilághoz. A turisták nélkül egyébként egy kis hegyi falu kényszerítve lett, hogy 250 fekete-afrikai csavargót beszállásoljon. Nos ezek közül mintegy 80 primitív csavargó szexuálisan, és brutalitással terrorizálja a kis falut, és kétségessé teszi annak fennmaradását! A hatóságok persze kényszerítenék, a falu vezetését, hogy tartsanak mindent titokban!
Ferenc pápa szerint a nemzeti programok veszélyeztetik a békét EurópábanFerenc pápa szerint a nemzeti programok veszélyeztetik a békét Európában (888.hu)
A katolikus egyházfő egy szombati, Európa jövőjével kapcsolatos konferencián beszélt a vízióiról. A Dél-Amerikából érkező Ferenc pápa előadásában arra kereste a választ, miért tart ma itt Európa. A katolikus egyházfő szerint a földrész a hatvanas évek óta "túlságosan steril", főleg a keresztény értékek hiányoznak a társadalmakból. Ezért Európa keresztényeinek ma az a feladata, hogy megőrizzék erkölcsi méltóságukat, és az, hogy "újraélesszék" a kontinenst, melyet a kultúrák és vallások sokfélesége különböztet meg más földrészektő

"Lesz egy nap, amikor már nem lesz holnap"
Lovas István 2017. október 29. PAUL CRAIG ROBERTS - lovasistvan.hu

"Mielőtt a washingtoni idióták letörölnek bennünket a Föld felszínéről, jobb lenne, ha megbarátkoznának azzal a gondolattal, miszerint az amerikai katonaság ma másodhegedűs az oroszokhoz képest" - kezdődik Paul Craig Roberts, Reagan elnök volt pénzügyi államtitkárának cikke.

Így folytatja: az amerikai haditengerészetet elavulttá tette Oroszország hiperszonikus Zircon rakétája.
Az orosz Sarmat ICBM ballisztikus rakéta sebessége és röppályája nullává tette Washington ABM rakétarendszerét. Egyetlen Sarmet elég arra, hogy megszüntesse Nagy-Britannia, Franciaország, Németország vagy Texas létezését. És tizenkettő elég belőle, hogy leradírozza az Egyesült Államokat a létezés térképéről.
Azt sem tudja a nyilvánosság, hogy Washington rendkívül drága F-35 harci gépe közel nem jöhet az orosz repülőgépekhez.
Az amerikai tankok messze gyengébbek az orosz harckocsiknál.
Az orosz katonaság harckészsége jobb az amerikainál és nem "kopott el" 16 év értelmetlen és frusztráló helyi háborúkban, amelyeket senki nem tudja, miért folytatnak.
Ha az USA egy katasztrofális háborúba keveredik egy nála katonailag erősebb hatalommal, akkor az Hillary Clinton, a Demokrata Párt Nemzeti Kongresszusa, John Brennan volt CIA igazgató, a katonai/biztonsági komplexum, a prostituált sajtó, az amerikai liberálisok/progresszívak hibái lesznek, akik a neokonzervatív háborús héjákkal együtt nekimentek Trump elnöknek és megakadályozták, hogy Trump normalizálja a viszonyokat Oroszországgal.
Anélkül, hogy normalizálnánk kapcsolatainkat Oroszországgal, Armageddon úgy függ a fejünk fölött, mint Damoklész kardja.
Majd azt írja, egészen elképesztő, felelőtlen és megmagyarázhatatlan, hogy a Demokrata Párt, a nyomtatott és elektronikus sajtó, a bennünket állítólag védő hadiipari komplexum és a liberálisok/progresszívak együtt dolgoznak az emberi faj elpusztítása érdekében.
Mi ez az összehangolt hadjárat egy olyan elnökkel, aki eredetileg normalizálta akarta kapcsolatainkat Oroszországgal? És miért nem része e kérdés a nyilvánosságnak?
"A politikai vezetés, a média és az értelmiségi osztály Amerikában teljes kudarc. A világ többi orzságainak valamilyen módot kellene találni Washington karanténba szorítására, mielőtt e gonosz elpusztítja az életet a Földön."


Kapcsolódó:
Megdöbbentő prófécia: Észak-Korea eltörli az USA-t a föld felszínérőlMegdöbbentő prófécia: Észak-Korea eltörli az USA-t a föld felszínéről?! (hungaryexpres.com)
Egy amerikai lelkész arra figyelmeztet, hogy az Egyesült Államokat a nukleáris háború eltörölheti, miután értelmezte a Biblia szövegeit. Greg Laurie amerikai lelkész, a Kaliforniai Riverside-i Harvest Christian Fellowship-ban, úgy véli, hogy az Egyesült Államok megsemmisül egy nukleáris háborúban, mielőtt a világ vége elkezdődik.
Szíria: Oroszország blokkolja az amerikaiak tervét Asszad megdöntéséreSzíria: Oroszország blokkolja az amerikaiak tervét Asszad megdöntésére (lovasistvan.hu)
Oroszország nem hajlandó belemenni abba az amerikai tervbe, amelynek célja Asszad szíriai elnök megbuktatása. Az oroszok meg akarják akadályozni, hogy káosz alakuljon ki Szíriában. A független német gazdasági-politikai portál fantasztikus munkát végzett. Felvette a kapcsolatot azzal az ENSZ szervvel, amelyről az amerikai CBS tévé és nyomában a többi fősodratú médium azt állította, annak vizsgálata szerint Szíria hajtott végre vegyi támadást április 4-én Csan Seijhun városa ellen, amelynek következtében nyolcvanan meghaltak.
Oroszország és Katar védelmi megállapodást kötöttOroszország és Katar védelmi megállapodást kötött (komlomedia.hu)
A katari védelmi tárca tájékoztatása szerint a két állam minisztere katonai együttműködésről írt alá megállapodást. Külön egyezség született a légvédelem területén történő kooperációról, valamint fegyverek eladásáról. Bahrein, Szaúd-Arábia, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek június 5-én megszakította diplomáciai kapcsolatait Katarral, arra hivatkozva, hogy ez utóbbi támogatja a terrorizmust és beavatkozik más országok belügyeibe. Katar tagadja a vádakat.
Az IMF attól tart, Kijev nem adja vissza a pénzétAz IMF attól tart, Kijev nem adja vissza a pénzét (karpathir.com)
Ukrajna az idén már aligha kap újabb hitelrészletet a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF). Ezt Janisz Papadonisz nemzetközi pénzügyi elemző mondta. Meglátása szerint az IMF-et aggasztja az ukrán elnök és a miniszteri kabinet politikája, ami csak fokozza a társadalmi, politikai és gazdasági válságot. Szerinte a Nemzetközi Valutaalap attól tart, hogy az esetleges hitelt a kijevi kormány a költségvetési szférából fizetett alkalmazottak bérhátralékának törlesztésére fordítja, ami nem sok jót jelent a gazdaság egésze szempontjából.
Közeledik a dollárelszámolású világkereskedelem alkonya?Közeledik a dollárelszámolású világkereskedelem alkonya? (888.hu)
Ha Kína valóban még az idén áttér a jüanalapú elszámolásra az energiahordozók vásárlásakor, akkor az komoly lépés lehet a dollár egyeduralkodó státuszának a megtörésében. Ha a nemzetközi olajkereskedelemben a petrodollárt felváltaná a petrojüan, akkor az megingathatja a dollár szerepét a nemzetközi kereskedelemben, és komoly hatással lehet a dollár korlátlan nyomtatásának lehetőségéből profitáló amerikai gazdaságra.
A csődbe jutott USA Vállalat korábbi elnökei továbbra is pénzt koldulnak a keresztapa, Bush számáraA csődbe jutott USA Vállalat korábbi elnökei továbbra is pénzt koldulnak a keresztapa, Bush számára (ujvilagtudat.blog)
A kalitka lassan, de feltartóztathatatlanul rázárul a Bush/Clinton (Scherf/Rockefeller) kazár maffia klánra és a Federal Reserve Board nyomdájukra. Több jogi eljárás, kisebb rangú kazár gengszterek tömeges letartóztatása és a közvélemény számára történő nyilvánosságra hozatala jelenleg a szokásos diskurzus része, és nem csak a korábban "összeesküvés" blogoknak csúfolt oldalak irományai. A kazárok kétségbeesésének érdekes jele volt idősebb George Bush megjelenése, aki az Egyesült Államok Vállalat négy másik volt elnökével (kivéve Donald Trump) pózol egy "kolduló maraton" részeként.
6 mód, ahogyan a liberálisok elpusztítják az amerikai kultúrát6 mód, ahogyan a liberálisok elpusztítják az amerikai kultúrát (lovasistvan.hu)
John Hawkins cikke így kezdődik: "Volt egy idő, amikor olyan nemzet voltunk, amely a szabadságot, a felelősséget, a tisztességet, a hazafiságot és a kemény munkát helyezte előtérbe. Vannak közöttünk, akik még mindig elhiszik ezeket a dolgokat, de a liberalizmus miatt sokkal destruktívabb értékek szüremkedtek kultúránkba, mint mérges szennyezőanyagok. Van sok fajta módozata annak, ahogyan a liberálisok degradálták kultúránkat, de az alábbiak a legrosszabbak."
Ez az ember találta ki az HIV vírustEz az ember találta ki az HIV vírust (worldtruth.tv)
Director of the Institute of Human Virology, Dr. Robert Gallo, co-discoverer of the AIDS virus, poses in the Medical Biotechnology Center in Baltimore in this May 24, 2001, file photo.
Átírták az AIDS történetét: nem volt zéró páciensÁtírták az AIDS történetét: nem volt zéró pácie ns (hvg.hu)
Genetikai vizsgálat tisztázta, hogy nem az úgynevezett zéró páciens miatt tört ki az AIDS-járvány az Egyesült Államokban. Hajdani betegek vérmintáiból vett gének elemzésével kimutatták, hogy az amerikai AIDS-járvány New Yorkban kezdődött az 1970-es évek elején, ezzel megcáfolták azt a régi elméletet, mely szerint a vírust egy légiutas-kísérő hurcolta be az országba az 1980-as évek elején, amiért őt tévesen zéró páciensnek nevezték.
Hivatalosan közel nyolcszáz civil halt meg mert az amerikaiak beléptek a Közel-KeletreHivatalosan közel nyolcszáz civil halt meg mert az amerikaiak beléptek a Közel-Keletre (888.hu)
Az Inherent Resolve fedőnevű, az Egyesült Államok vezette terrorellenes művelet vezérkara csütörtökön bejelentette, hogy legalább legalább 786 civil vesztette életét Szíriában és Irakban az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció légicsapásaiban 2014 óta. Az Egyesült Államok és szövetségesei 2014 augusztusában kezdték el bombázni az ISIS állásait Szíriában és Irakban.
Trump mégsem hozza nyilvánosságra a Kennedy-gyilkosság titkos dokumentumainak egészétTrump mégsem hozza nyilvánosságra a Kennedy-gyilkosság titkos dokumentumainak egészét (komlomedia.hu)
Donald Trump amerikai elnök ígéretétől eltérően egyelőre mégsem hozza nyilvánosságra a Kennedy-gyilkosság titkosított dokumentumainak teljességét. A Fehér Ház csütörtök esti közlése szerint az Országos Levéltár helyi idő szerint csütörtökön éjjel a honlapján nyilvánosságra hoz 2800 dokumentumot, ám mintegy 300 feljegyzés, hangfelvétel és egyéb dokumentum továbbra is titkos marad.
MFA EXCLUSIVE - Key Tropicana Witness Bombshell VideosMFA EXCLUSIVE - Key Tropicana Witness Bombshell Videos / Shooter on Roof of MB / Multiple Shooters Proven (vimeo.com)
Arról van szó a filmben, hogy bizonyíték van arra, hogy több embert lőtte le az amerikaiakat Las Vegasban, az egészet a CIA szervezte.
A Facebook a több százmilliós látogatottságú Infowars videóit letiltottaA Facebook a több százmilliós látogatottságú Infowars videóit letiltotta (lovasistvan.hu)
A Trumpot támogató Infowars portál ezzel az összefoglalóval fejelte meg bejelentését: "A szólásszabadság elleni sokkoló lépésként a Facebook az Infowarst letiltotta attól, hogy élőben közvetítse videóit platformjukon, miközben semmiféle előzetes figyelmeztetést nem adott és döntését nem is fogalmazta meg egyértelműen." A portál főszerkesztője, Alex Jones leszögezte: a Facebookot "intoleráns bigottak működtetik, akik az alkotmány első módosításának lényegével szemben állnak". /Vagyis a szólásszabadsággal./

​​
Kövér László beszólt a devizahiteleseknek: semmi közünk nem volt ehhez!

2017. OKTÓBER 28. HírTV - propeller.hu

A házelnök a lakossági fórumon zúgolódóknak azt mondta, ne hárítsák rájuk - már a Fideszre - a felelősséget a sok bedőlt devizahitel miatt.

Kövér László Csepelen tartott lakossági fórumot. A főként nyugdíjas hallgatóságnak először azt mondta:
Németország egy 30 év múlva csak a nevében lesz német. Ha egyáltalán meg nem változtatják, mert hát ha sérti a migráns hátterűeket, hogy ezt a nevet viseli az a terület, amit valaha a németek tettek naggyá.
A fórum végén devizakárosultak kérték számon a fideszes házelnöktől, hogy miért nem adtak több segítséget a károsultaknak - írja a HírTV.
- Azt mondja a kormány, hogy megmentette a devizásokat. Ön szerint tényleg meg vagyunk mentve?
- Nézze én nem állítom, hogy mindenkit sikerült kimenteni, különböző jogi meg különböző élethelyzetek vannak.
A házelnök végül azzal zárta le a beszélgetést, hogy nem ők voltak kormányon akkor, amikor sokan vettek fel devizahitelt.
- Nehogy már ránk tessék azt a felelősséget hárítani, amihez semmi közünk nem volt, nem is mi voltunk kormányon.
- És nekünk mi közünk ahhoz?
- Ön vette fel a hitelt. Ennyi. Minimum ennyi - jelentette ki Kövér László.

Kapcsolódó:
A devizahitelesek drámája Ön szerint nem ütközik uniós jogba?A devizahitelesek drámája Ön szerint nem ütközik uniós jogba? (youtube.com)
Morvai Krisztina az illetékes EU biztost kérdezte arról, milyen döntés alapján csapnak le a migrációs EU normák megsértése esetén (például Magyarországra), és maradnak passzívak akkor, ha a normasértő a nemzetközi bankvilág, mint a devizahiteles ügyekben? Hogy tűrheti az EU a folyamatos és brutális végrehajtásokat, miközben mindaz, ami az áldozatokkal történt, élesen szembemegy az EU fogyasztóvédelmi normáival.
ADÓSMENTÉS - MEGEGYEZETT A BANKSZÖVETSÉG ÉS A KORMÁNYAdósmentés - Megegyezett a Bankszövetség és a kormány (lizingszovetseg.hu)
Hosszú viták után öt pontos megegyezés született a Bankszövetség és a kormány között. A svájci frank árfolyamát 180 forinton rögzítik, az euróét 250 forinton, és újra bevezetik az euró alapú lakáshitelezést. Az árverezési moratórium július 1-jével megszűnik, de az elárverezett lakások tulajdonosai többféle segítség közül is választhatnak. Az Otthonvédelmi Akcióterv nevű program keretében a Bankszövetség és a kormány megállapodott az árfolyamkorlát bevezetésének lehetőségében, mely szerint a svájci frank árfolyamát 180 forinton rögzítik, a lakástulajdonosok pedig 2014. év végéig törleszthetnek ezen az árfolyamon.
Az ügyfelekre hárul az árfolyamkockázatAz ügyfelekre hárul az árfolyamkockázat (hirtv.hu)
A devizahitelesekre hárította a kormány és a bankszövetség az árfolyamkockázat terhét. A megállapodás szerint a bankok piaci árfolyamon váltják forintra a kölcsönöket. De nem mindegyiket, mert a forintosítás kizárólag a jelzálogkölcsönökre vonatkozik. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a kormánynak szem előtt kellett tartania a magyar bankrendszer hosszú távú, stabil működését is. Elemzők szerint az alku nyertesei a pénzintézetek. Az adósok tartozása így csak azzal az összeggel csökken, amelyet a bankoknak vissza kell fizetniük az egyoldalú kamatemelések és a törvénytelenül alkalmazott árfolyamrés miatt.
ITT A KORMÁNY ÉS A PÉNZVILÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS!"Devizások"Iitt a kormány és a pénzvilág közötti megállapodás! (civilkontroll.com)
Lehet ezt magyarázgatni, szépíteni, de a tények azok tények. A kormány és a pénzvilág közötti megállapodás pontjai alább olvashatóak. Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök Suma Chakrabarti EBRD elnökkel és Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatójával való tárgyalásai után igen komoly vállalásokat tett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank felé. Ennyit a bankok felelősségéről és elszámoltatásáról.
Szél Bernadett lesz a miniszterelnök-jelöltje Gémesi György pártjának isSzél Bernadett lesz a miniszterelnök-jelöltje Gémesi György pártjának is (atv.hu)
Szél Bernadett lesz a miniszterelnök-jelöltje a gödöllői polgármester, Gémesi György pártjának is. Az Új Kezdet elnöke bejelentette, hogy az LMP-vel novemberben véglegesítik a megállapodásukat.
Szili Katalin kétszínű, utolsó szar alakSzili Katalin "kétszínű, utolsó szar alak" (sztarklikk.hu)
Páva Zoltán, Komló egykori szocialista polgármestere annyira felhúzta magát egy Szili Katalinról szóló cikken, hogy kendőzetlen véleményét nem bírta magában tartani. A "Szili Katalin a megélhetési politikus" című írás azt taglalja, hogy az egykori házelnök hogy állt át a Fidesz oldalára és vállalt megbízást az Orbán-kormány mellett.

Kilakoltatás 250 ezer Ft rezsihátralék és járulékai címén!
Kilakoltatás 250 ezer Ft rezsihátralék és járulékai címén!
2017. október 30., 11:00-17:00 Hadrianus utca 5, Budapest 1039, Magyarország