Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. december 10., szerda

19.678 - HÍRPORTÁL24.COM > JOGI NYILATKOZAT


Kutasi József Antal megosztott egy hivatkozást 
A legértékesebb dolog, amit ismerek, az az információ. Már csak egy kattintásra van Magyarország egyik legkedveltebb hírportáljától! "A jól informáltság mindenki érdek! Ossza meg Ön is kedvenc hírét!"

JOGI NYILATKOZAT
Jelen Jogi Nyilatkozat a www.hirportal24.com honlapon (a továbbiakban Honlap) elérhető
információs társadalommal összefüggő - független hírválogatás ajánló - szolgáltatás (a továbbiakban
Szolgáltatás) a Honlap használója (a továbbiakban Felhasználó) általi igénybevételének feltételeit
tartalmazza.
A Szolgáltatás célja a Honlap üzemeltetője által megjelölt harmadik személy tartalomszolgáltatók (a
továbbiakban Tartalomszolgáltatók) szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy
elérhetővé tétele a szubjektíven kiválasztott Tartalomszolgáltatók és az általuk közzétett anyagok
közvetlen, a Tartalomszolgáltatók oldalára mutató (deep) linkek útján és ezáltal a hírek
elérhetőségének a Honlap üzemeltetője általi biztosítása.
Mivel a Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más Tartalomszolgáltatók
oldalaira vezetnek, így a Honlap üzemeltetője a Tartalomszolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és
más tevékenységéért felelősséget nem vállal.
A Honlapon szereplő hírek más híroldalak hírcímei, így azok tartalmáért a Honlap üzemeltetője
felelősséget nem vállal!
A www.hirportal24.com rendszere magyarországi cégek és szervezetek illetve egyéb külföldi –
elsősorban angol nyelvű – cégek híroldalait szemlézi.
Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely saját tartalmi elemét, elnevezését,
elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését,
működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat
helyezzen el.
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás cikkoldalain található közvetlen linkek
lekattintásával az adott Tartalomszolgáltató oldalára jusson, ahol az adott cikk megtalálható és ezen
Tartalomszolgáltatók által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk
tartalmának egy részét, és a cikkre mutató linket: Facebook, Twitter stb.. A funkció használatához a
megosztásra használni kívánt szolgáltatáson előfordulhat, hogy regisztráció szükséges, mely teljesen
független a Honlap üzemeltetőjétől és a Honlap üzemeltetője által nyújtott Szolgáltatástól.
A Honlapon arra is lehetőség van, hogy a Felhasználó megossza a Honlapon elérhető cikket. Ez
esetben a Honlap kerül megosztásra az adott cikk megjelölésével.
A Tartalomszolgáltatók szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és nem megfelelő
kiszolgálásért a Honlap üzemeltetője felelősséget nem vállal.
A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Honlap
üzemeltetője nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a
szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Honlap üzemeltetője kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait
vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Honlap üzemeltetője ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Szerzői jog
A Honlap, annak grafikus elemei, a Honlap felületének elrendezése, szerkesztése, a használt szoftveres
és egyéb megoldások, ötletek, a Honlapon található szövegek – hírek tartalma és az arra mutató linkek
kivételével - és technikai megoldásai a Honlap üzemeltető szellemi termékei és szerzői jogi védelem
alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése
vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.
A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Honlap üzemeltető előzetes írásbeli
engedélyével lehetséges.
A Honlap üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, az www.hirportal24.com domainnevére, az ehhez
tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan
tevékenység, amely a Honlap üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására,
feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére, másolására irányul, kivéve, ha erre a Honlap
üzemeltető külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás
igénybevétele nélkül tilos a Honlap üzemeltető által rendelkezésre bocsátott pl. keresőmotorok
megkerülésével a Honlap üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni,
vagy meglévő adatokat felülírni. A Honlap üzemeltető által létrehozott adatbázis ugyanis szerzői jogi
védelem alatt áll.
A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással és az eredeti forrás megjelölésével lehet
információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:
• Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni az eredeti forrást. A linknek az adott
tartalmi elemre kell mutatnia,
• A www.hirportal24.com fő vagy al-oldalainak más weboldalba történő beágyazása (pl.
frame-ek segítségével) nem engedélyezett.
• A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.hirportal24.com vagy az adott
Tartalomszolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék
igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Honlap üzemeltetőjével vagy a
Tartalomszolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen
rendelkezik.
• A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az
www.hirportal24.com, a Tartalomszolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között
fennálló jogviszonyról és általában az www.hirportal24.com honlap által nyújott
szolgáltatásról.
• A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést
sértő tartalmat.
A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Honlap üzemeltetője jogosult a honlapra mutató
link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá
jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.
A Honlap üzemeltetője:
Név: Böszörményi Róbert