Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. december 18., csütörtök

19.701 - ​ Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek a származását, történelmét elhomályosítani Igyekeznek?


Feladó: Ugrin András
Dátum: 2014. december 17. 18:20

Tárgy: Olvasd el!!!!
Címzett: Kutasi Jozsef Antal <jozsef@kutasi.eu>,

….. Az én válaszom:

1.       A magyar nép 30-40 ezer év óta Európa közepét birtokolja (Semino)! A Magyar a legnagyobb népesség Európa közepén (kárpát-medence), még így saját szomszédságunkra szétszabdalva is, mintegy 14 millió!

2.       Minden evilági „élő egység" pl. szervezet, földrész, maga a föld, vagy bolygók,…. stb. működésének irányítója, ereje, szervezője (pl.magma, stb.) annak középpontjában található! Így egy földrajzi egység (EURÓPA) irányítása és védelme is hatékonyan, csak annak központjából lehetséges. Ez pedig a éppen a Kárpát-medence!

3.       Minden szervezet gondoskodik arról, hogy saját központja minden vonatkozásban biztonságba legyen! Az a nép aki itt él az természetszerűleg szakrális nép, akit szintén védeni kell! Ezért Itt található fajlagosan a legtöbb éltető víz, arany, szén, egyéb ásványi kincsek, valamint ezért is legnagyobb mennyiségben az éltető termőföld! Ezt ugyebár – érthető módon - mindenki szeretné tulajdonolni! Ha Amerika, vagy Izrael  itt is „..hajja Kend…" akar lenni, akkor ide kell jönnie! Az eseményeket mindannyian látjuk! A Mai tüntetések riportfilmjeiben figyeljétek meg az arcokat! Nagyon meggyőző! Szinte kizárólag  askenázi fejformát látsz! Magyar arcél szinte nincs is!!! Aztán pedig nézzétek meg a Statisztikai adatokat, mikor milyen nemzet fiai és hányan váltottak magyar állampolgárságot (2000-2014 között)!

Ezt kellene elküldeni a japán professzornak!

Ha megértenék a fentieket keleti testvéreink (mert ugye nem úgy vagyunk testvérek, hogy onnan jöttünk, hanem úgy hogy innen mentünk abba az irányba és hoztuk létre az ő genetikai alapjukat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), no meg lenne bátorságuk a gyökér-népük mellett felszólalni, pontosabban hitet tenni mellettünk, az volna az igazi politikai erő!!!!!

Üdv. András

 

From: jeta@t-online.hu 
Sent: Wednesday, December 17, 2014 4:16 PM
To: Kutasi Jozsef Antal;
Subject:

​ ​
Olvasd el!!!!

 

Tudtuk?  Csak sejtjük.  Máskülönben miért is kellene a magyarokat ilyen-olyan módon elüldözni, innen a hazából elűzni???

 Itt tartunk ! Mások védenek minket mert oly hitványul beálltunk kivégzőink szolgálatába. Ébresztő !!!


Kik állnak e mögött az elhomályosítás mögött?;Amerikai egyetemi tanár vagyok (most már nyugdíjas). Egyik osztályomban volt 

egy japán lány. Mikor megjegyeztem, hogy MI rokonok vagyunk, minden habozás nélkül vágta rá, "Igen, tudom." 

Megkérdeztem, honnan tudta? Középiskolában tanulták!Melyik magyar középiskolában tanítják, hogy rokonok a japánok?

Az ENSZ-ben a japánok, kínaiak és dél-koreaiak úgy kezelik a magyarokat, mint testvér népet!Így tehát, ha volt egy Shokotu 

nevű japán történész, ha nem, a japánok, koreaiak és kínaiak elismerik a rokonságot.Dr. Balogh Sándor, Prof. emeritus Részlet

Prof. Shokotu Faisi japán történész leveléből a magyarokhoz."...Mi néhányan, japán őstörténeti kutatók abban a hitben nőttünk fel, 

hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar.A "Felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves 

magyar testvérek, akiket a történelem "karma" messzire sodort el.Faji kiválóságukat elismerve érkeztünk meg annak idején 


Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt. Harminc év elteltével meg kell állapítanom a következőket:


1) Igaz magyar történetírás nem létezett.

2) A valóságos faji mítoszok alapján dolgozó történész ebben a gárdában nem létezik, 

mert hogy is értékelnék azok a mítoszok erejét, igazságát, akik saját Nemzeti Krónikájuk hitelét is lerontották?Látszik az igyekezet 

Is meg a hamisság is.Valóban,a magyar fajta igen elkeveredett már. A "magyar" történelemírás tudósai is ilyen kevert vérűek. 

Van német-magyar, szláv-magyar, román-magyar,izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is. Érdekes kívülről megállapítani azt, 

hogy ezek egyike sem az igaz magyar történelmet kutatja,hanem a németek, szlávok, románok, izraeliták javára akarják a 

magyar történelmet elferdíteni.


Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz, és rajtuk keresztül minden magyarhoz. 

Nevezetesen:

​​
 Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek a származását, történelmét elhomályosítani 

Igyekeznek? 


Kik állnak e mögött az elhomályosítás mögött? Addig is, amíg Önök erre válaszolni fognak, mi japánok és az összes 

turáni törzshöz tartozók, a legősibb nyelv elemeit megtartó nyelven - MAGYARUL írjuk ÉBRESZTŐNKET csaknem 800 millió testvérünkhöz, és ezzel a magyar népnek, fajnak és nemzetségnek akarunk a legősibb származásért és sok ezer éves

hagyományért tiszteletet adni még akkor is, ha a Magyarországon élő magyarul beszélő

idegenek, ezt a tényt megmásítani akarják..."