Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. január 14., szerda

19.733 - Hétfőn emlékezett meg Hódmezővásárhely a Don-kanyar poklában 72 évvel ezelőtt hősi halált halt magyar honvédekre,...

Regionális Hírek
Tudósító | 2015-01-12 13:11:37

Emlékezés a Don-kanyar hősi halottaira - Galériával!

Hétfőn emlékezett meg Hódmezővásárhely a Don-kanyar poklában 72 évvel ezelőtt hősi halált halt magyar honvédekre, a Hősök terén álló második világháborús emlékműnél. Az összesen 120 ezer elesett katona közül, több mint 100 hódmezővásárhelyi volt.

A városi megemlékezésen Miklós Péter történész, az Emlékpont intézményvezetője mondott beszédet, a hősi halált halt honvédekért pedig Dudás Ferenc református tábori lelkész imádkozott.

1943. január elején indult a Vörös Hadsereg átfogó támadása a Don-kanyarnál, amelynek következtében odaveszett a magyar 2. hadsereg jelentős része. Miklós Péter a modernkori magyar hadtörténet legszomorúbb eseményének nevezte a Don-kanyarban történteket. „1943. július 12-én a szovjet haderő, a Don védvonalát védő magyar haderő ellen indított támadást, amelynek eredményeként a 2. magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett." 1942-ben a 2. magyar hadseregbe Hódmezővásárhelyről is soroltak be honvédeket. A németek Szovjetunió elleni háborújának egyik egységeként vonult a 2. magyar hadsereg a Szovjetunió területére. A 207 ezer fős hadsereg románokat, ruszinokat, szerbeket és németeket is tömörített.

1942 végére jelentős veszteséget könyvelhetett el a haderő. „A Magyar Királyi III. honvéd hadtest a Don állások kézbentartásáért súlyos, veszteségteljes harcot vívott. A harcokban a magyar csapatok emberfeletti hősiességről tettek tanúbizonyságot." A magyar haza mindenkor hálás szeretettel fog visszaemlékezni a hős fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket ért a magyar nemzethez" – idézte a történész Stomm Marcellt altábornagyot, a 2. magyar hadsereg, III. hadtest parancsnokát. Az Emlékpont vezetője elmondta, hogy az összesen 120 ezer elesett katona közül, több mint 100 hódmezővásárhelyi volt. „Isten veletek magyar honvédek, isten veletek hódmezővásárhelyi honvédek!" – mondta beszéde végén.

Dudás Ferenc református tábori lelkész János evangéliumából idézett: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." Imájában hálát mondott Istennek, hogy nemzetünket áldozatkész katonákkal ajándékozta meg. Áldást kért azok emlékére, akik életüket adták a hazáért. „A hősies áldozathozatal szelleme áradjon valamennyiünkre" – folytatta. Dudás Ferenc imája végén áldást kért a magyar katonákra.

A második világháborús emlékműnél Hódmezővásárhely Megyei Jogú Önkormányzata, a Zrínyi Miklós Laktanya, a Hadiözvegyek, Hadiárvák, Hadigondozottak Hódmezővásárhelyi Csoportja, az Emlékpont, valamint a Vitézi Rend Csongrád megyei Törzskapitánysága helyezte el koszorúját.

A rendezvényen közreműködött a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara.

Rozgonyi Ádám