Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. július 16., csütörtök

20.342 - ​Magyarok Világszövetsége: Petőfiért! - Tiszteletadás hibás Petőfi-idézettel? - Sem elvben, sem részvételünkkel...


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2015. július 15. 23:26
Tárgy: Petőfiért! - Tiszteletadás hibás Petőfi-idézettel? - Sem elvben, sem részvételünkkel...
Címzett: Nevezhető-e tiszteletadónak az, aki hibás Petőfi-idézetre épülő, hatalmas plakát-kampánnyal hirdet meg egy Petőfi Sándorra emlékezni hivatott rendezvényt? Nevezhető-e temetésnek az a temetői rendezvény, ahol sem koporsó, sem hamvak, sem pap nincsenek, és a meghívó szerint gyászbeszéd sem hangzik el? Ha e két kérdésre a válasz nemleges, akkor minek nevezhető a Morvai Ferenc által július 17-re sportcsarnokba, majd temetőbe meghirdetett rendezvény? – Ezeket a kérdéseket járta körül mai sajtótájékoztatóján Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora és Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének és Petőfi Sándor Bizottságának tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója.

 

„Akik még nem tudtátok, most megtudhatjátok" – hirdeti az Emlékezzünk Petőfi Sándorra című rendezvény plakátja, pedig Petőfi Sándor verse így szól:  „Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, Most megtanulhatjátok, Hogyan mulat a nép." (Feltámadott a tenger…)

 

A hibás Petőfi-idézet ordító igénytelenségről árulkodik, és mindent elmond a rendezvényről, annak szervezőiről.

De álljanak itt, kiegészítésként Fuksz Sándor további gondolatai:

Szándékos, vagy véletlen tévedés. Az is véletlen, hogy nem szerepel a temetés szó a meghívón? Ki temet és milyen szertartás keretében helyezzük a haza földjébe a szent hamvakat? Békés tiszteletadás a sírnál, ahová még senki nincs temetve?

Vagy azoknak van igazuk, akik azt állítják, hogy a Fiumei-úti sírkertben már Morvai Ferenc elföldelt 52 db csontot – a 200-ból – és pénteken már csak békés tiszteletadásra kerül sor a sírnál.

2015. április 15-én ezt mondta Morvai Ferenc a  Pilvaxban:

„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Petőfi Sándor földi maradványa birtokomban van."

Hol van a koponya és mintegy 150 csont?

A temetés nem játék. A kegyeletadás kötelezettsége mindenkire vonatkozik. Annak idején Morvai Ferenc kicsempészte a volt Szovjetunióból Petőfi csontjait. Ez dicséretes ügyeskedés volt. Ha ma 2015-ben a föld alá csempészte és temetésre hívja a világ magyarságát: ez nemcsak szemfényvesztés, hanem Petőfi meggyalázása és a nemzet becsapása.

 

Mindezek alapján a Magyarok Világszövetsége az alábbi közleménnyel fordul a magyar nemzet mindazon tagjaihoz, akiket a Petőfi Sándornak megadandó nemzeti kegyelet szándéka vezérel.

Közlemény 

Sem elvben, sem részvételünkkel…

 

A korábban ebben a tárgyban kiadott nyilatkozatunk folytatásaként, a bennünket megkereső, sokasodó érdeklődésekre válaszolva, Morvai Ferencnek előbb a Hősök terére, majd a sportarénába és a Fiumei úti sírkertbe f. év július 17-re hirdetett Petőfi-ünnepélyével kapcsolatban kinyilvánítjuk, hogy ezt az eseménysort sem elvben, sem a részvételünkkel nem támogatjuk. Indoklásként az alábbi kifogásaikat soroljuk:

 

1.      az emberek becsapásának tekintjük, hogy országosan és határon túl Petőfi temetésére hívják kiterjedt propagandával az embereket, miközben a programban pusztán sportcsarnoki emlékműsor és temetői tiszteletadás szerepel, egy meglévő sírnál

2.      megtévesztő, hogy a betonszarkofágban és sírban elhelyezett maradványok csupán a költő hamvainak a negyed részét képezik és ez a megoldás nyitva hagyja a további Petőfi-maradványok jövőbeni temetésének a kérdését

3.      mivel az utóbbi híradásokban az egyházi szertartás nem szerepel, feltételezzük az igeolvasás és igehirdetés, imádság, hitvallás, áldás nélküli, társadalmi „temetést", ami méltatlan mind Petőfihez, mind a magyar nemzethez

4.      a magyar társadalom kegyeleti megszólítása hivatkozással „Petőfi szellemére", álságos és megengedhetetlen, amennyiben az pusztán egy későbbi, megélhetési pártalapítás nyitányának tekinthető, és jó szándékú honfitársaink sokaságának félrevezetésével jár

 

A Magyarok Világszövetsége teljes körűen bizonyítottnak tartja és meggyőződéssel vallja, hogy 1989. július 17-én, Szibériában a Morvai Ferenc vezette expedíció Petőfi Sándor hamvait tárta fel, és ezzel elévülhetetlen érdemeket szerzett.  Ám a mostani, keresztülerőszakolt és megtévesztő ál-temetéssel nehezen jóvátehető kárt okoz.

 

A Magyarok Világszövetsége továbbra is követeli a nemzet nagy költőjének valódi temetését a Hősök terén létező hősi sírba, a méltó végtisztesség adást a magyar nemzet egésze által.

 

Budapest, 2015. július 15.

A

​​
Magyarok Világszövetsége

 

 

          Ordító igénytelenség: hibás Petőfi-idézet a budapesti metró-aluljáró plakátjain


MVSZ Sajtószolgálat

8692/150715