Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. július 16., csütörtök

20.344 - ​ Prof. Dr. Bokor Imre: ​Állampolgári kötelességünknek tartjuk, hogy segítsünk a kormány sanyarúnak minősíthető gazdasági helyzetén..


Feladó: MrSzlisz >
Dátum: 2015. július 16. 9:59
Tárgy:  Tanácsadás
Címzett:  Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(SZÓRÓLAPJA)

T A N Á C S A D Á S

1.

​​
Állampolgári kötelességünknek tartjuk, hogy segítsünk a kormány sanyarúnak minősíthető gazdasági helyzetén. Miután hallottunk arról, hogy potom négy-és fél millió HUF-ért alkalmaznak külpolitikai tanácsadóként egy szerény képességű hölgyet, ezennel felajánljuk, hogy 1 (azaz egy) millió HUF-ért elvállaljuk ezt a munkakört,  a kapott összeget  pedig átutaljuk a Máltai Szeretetszolgálatnak.

A rövid próbaidőben azt kérjük, hogy a problematikus kérdéseket két példányban készítsék el, egyet kapjon a 4,5-ös jelölt, egyet pedig a Bizottságunk, majd az adott határidőre elkészített anyagokat egy pártatlan szakértői group értékelje.

A kormány nyeresége:  3,5 HUF!

2.

A DK nyilatkozata szerint hazánkban 3 millió gyermek éhezik!  Ha az állítás igaz, akkor kérjük a bizonyítás prezentálását és annak alapján készek vagyunk országos gyűjtési akció szervezésében aktívan részt venni, valamint 10 (azaz tíz) gyermek étkezési normájának beállítási költségét finanszírozni.

Kíváncsiak vagyunk, hogy a milliárdos Gyurcsány Ferenc mennyit áldozott az éhező gyermekek számára, az indonéziai több milliárdos befektetése mellett (azok „hozamából")?

3.

Lázár János ismét tizedrangú kérdéssel foglalkozik, amikor a cigaretták egységes csomagolási formájának szükségességét teszi szóvá. Az ötlet legalább olyan bárgyú, mint a kitalálója.  De ettől függetlenül,  nem egy miniszterelnökséget vezető személy dolga a cigaretta dobozok küllemének egységesítése. Ezen az alapon, ha más fontosabb teendője nem „akad", akkor javasoljuk, hogy további ötletek támogatásában is vegyen részt,  legyen egységes a seritalok, a pálinkák, a  konyakok, a borok, a kávék, a cukorkák, az energia italok, a sütemények, a torták, a zsírszalonnák csomagolása is, nem kifelejtve  egyes sajtótermékeket vagy  CD és DVD lemezeket    sem, mivel a felsoroltak is lehetnek olyan károsak, mint a nikotin...

4.

Az egészségügyi ellátás egyik korszakalkotó formája, a betegek határidőre történő bejelentkezésének  életbeléptetése.  A probléma csupán az, hogy a szakmájukat nagy valószínűséggel magas szinten művelő orvosok többségének fogalma sincs  a szervezéshez, így tömeges jelenség,  hogy egy adott időpontra 5 vagy akár 10 főt is  berendelnek,  majd  a várható „csúszás" bekövetkeztével  lavinaszerűen „csúsznak" a  következő időtranszportosok is, így  sokakra  „ráesteletedik" mire sorba kerülnek.  Arról már illetlenség beszélni, hogy a parkoló társaságok alig győzik a „bőséges aratás" betakarítását vagy a  kékcédulák  kihelyezését.  Így lehet a semmiből  sok pénzt keresni és az „elesetteket" megvámolni.  Ezt a lehetőséget nyergelték meg a Balassa utcai Klinika előtti útszakasz parkolási övezetté nyilvánításával  a Közterületi (vagy  polgármesteri) hivatal  figyelmes  illetékesei, és nem is volt másra szükségük csak  két parkoló óra felszerelésére és két figyelmeztető tábla elhelyezésére. A pénz pedig bőségesen „ömlik" számukra.  Az nem érdekli őket, hogy a Klinikát megközelítő útszakaszok és a parkoló helyek, a főváros kirívóan legkátyúsabb és legrozogább állapotában vannak!   Csak azoknak kedvező, akiket a mentőkocsik szállítanak a Klinikába és vesekővel kínlódnak, mert a beérkezésükig a vesekövet nagy valószínűséggel eltávolítja a rázós útfelület.

5.

Félhivatalos közlés szerint, a betegek napi élelmiszerrel való ellátása 500 HUF-ba kerül, a szabadságuktól megfosztott bűnözőké 1200 HUF-ba, a menekülteké pedig 4 000 HUF-ot tesz ki. Javaslatunk szerint az első kettő felcserélése igazságosabb megoldás lenne, míg a harmadik kategória kisé túlzottnak tűnik, ha a létminimum alatt vagy annak közelében élő többszázezres állampolgárainkra gondolunk.  Még pontosabban fogalmazva: nem a menekültek ellátását sokalljuk, hanem a munkanélküli segélyből vagy a minimál-bérből élőkét keveselljük.

6.

A nyugdíja katonatisztek vagy tiszthelyettesek üdülési kérelmét (konzekvensen) azzal utasítják vissza, hogy főszezonban csak az aktív állományban lévők vehetik igénybe a kenesei honvéd üdülőt.   Tudomásul véve a rendeletet, ezúton hívjuk fel az aktív állományban lévőket, hogy éljenek a lehetőséggel, mert ha megkapják az obsitot, akkor másod-vagy harmadosztályú igénylőknek számítanak, és előléptetésről se álmodozzanak, mert Hende hadügyérünk nem híve a nyugdíjasok előléptetésének.

7.

A múlt héten Hende Csaba honvédelmi miniszter kijelentette, hogy a honvédség nem vesz részt a menekülők elleni kerítésmonstrum építésében. Ma viszont azt hallhattuk, hogy a BM-el karöltve,  a HM is bekapcsolódik a kerítésépítésbe.  Kinek higgyünk??? Czinege uralkodásakor Berki Mihály vezérőrnagy kapott parancsot (135 km hosszú és 3 m magas) kerítés építésére egy vadászterület körül. A végrehatást követő években csak a szarvasbikákból 100 db hullott el.

Ezzel az új (175 km-es) kerítéssel vajon mekkora nagyságrendű vadállomány pusztulásával lehet számolni és mennyire akadályozza a menekültek hazánkba jutó mennyiségét?  A kínai 7200 km-es Nagy Fal sem védte meg Kínát szomszédjai beözönlésétől, bár az igaz, hogy a fegyveres behatolók ellen hatékony védelemnek bizonyult.   Laikus lévén,- csak halkan jegyzem meg, hogy a létesítendő kerítés teljes hosszában tervezett 4-5 m széles földsáv kisajátítása és rendszeres karbantartása további költségekkel terheli az adófizetőket. Valószínű, hogy sok gereblyére is szükség lesz, mivel az egykori szovjet-magyar határsávot is naponta felgereblyézték testvéri szövetségeseink, és szigorúan ellenőrizték, hogy nem tapicskolta-e össze a felgereblyézett földsávot olyan abnormális személy, aki disszidálási szándékkal lépte át a határt?

8.

Az MSZP budapesti elnöke (Kunhalmi Ágnes) a tőle megszokott – jól artikulált -, és „pattogó" hangnemben azt követelte a főváros vezetésétől, hogy a menekülteket lássa el tisztasági csomagokkal és nyissák meg nekik a közterületeken lévő WC-ket.   A Budapesten lakó MSZP-s elnöknő nyílván nem tudja, hogy fővárosunkban nyilvános illemhelyek utoljára a Horthy korszakban épültek és felszámolásukról (vagy csökkentésükről) korábbi elődpártjai gondoskodtak.  Az eddig bezárt illemhelyek megnyitása és újak létesítése viszont ne csak a menekültek menekülteket szolgálja, hanem az „utca emberét", a szükséglet függvényében, és függetlenül a faji, nemzeti vagy vallási hovatartozásától.

9.

A honvédségi Katonai Ruházati Boltok katasztrofális helyzetben vannak!  Hemzsegnek a hiánycikkektől és a meglévő  anyagok  megfelelő mérethiányától.  Cipő például hónapok óta nincsen, esőkabát évek óta nem kapható, társasági ruhát pedig egy maszek Veszprémben lakó szabó készít, aki hetenként kétszer jön fel Budapestre, méretvételre és ruhapróba végrehajtására. A helyzet abnormálisnak mondható, és jellemzi a honvédség állapotát.

Javasoljuk, hogy cipő helyett engedélyezzék a fekete vagy barna színű zokniban való járást, esetleg a mezítlábos haladás lehetőségét, vagy rendszeresítsenek terepszínű strandpapucsot,- esőköpeny helyett pedig khaki színű automata esernyőt, nyelébe épített Kalasnyikovval, biztosítva tulajdonosának kettős védelmét. 

 Közreadta

​:​
                                                                            

​​
Prof. Dr. Bokor Imre