Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. augusztus 5., vasárnap

23.109 - PUBLIKUS KÍNA DOSSZIÉ - ÜNNEPI E-KÖTET A 70 ÉVES DR. BÉKEFY LAJOS Ph. D. KÖSZÖNTÉSÉRE


Feladó: Békefy Lajos
Dátum: 2018. július 31. 14:16
Tárgy: PUBLIKUS KÍNA DOSSZIÉ - ÜNNEPI E-KÖTET A 70 ÉVES DR. BÉKEFY LAJOS Ph. D. KÖSZÖNTÉSÉRE


PUBLIKUS KÍNA DOSSZIÉ - ÜNNEPI E-KÖTET A 70 ÉVES DR. BÉKEFY LAJOS Ph. D. KÖSZÖNTÉSÉRE

(csatolmányban a teljes kötet lapozható!)


Vigyázó szemetek Pekingre vessétek!

KÍNA DOSSZIÉ

SINOKERESZTYÉNSÉG - SINOKÁLVINIZMUS


VÁLOGATÁS

DR. BÉKEFY LAJOS Ph. D.

KÍNA TANULMÁNYAIBÓL, ÍRÁSAIBÓL

KÉSZÜLT A SZERZŐ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK ISMERŐSEI, BARÁTAI,

TISZTELŐI

BUDAPEST

2018

Kedves Olvasó!


Nem kétséges, hogy Isten a 21. századra a keresztyénség centrumát elmozdította Európa felől dél és távol-keleti irányba. Ma, amikor a harmadik egyháztörténeti korszakban élünk kettős értelemben: 1) teológiatörténetileg az Atya patrisztikai, a Fiú reformációi hangsúlyú koncentrációja után a 20. századra a Szentlélek korszakához érve (ezt nevezik történetileg, vallásfenomenológiailag a Third Church korszakának); 2) vallásföldrajzilag pedig az európai centralizáltságú keresztyénség "decentralizálódik", „de-európaizálódik", azaz centrumai jönnek létre Távol-Keleten (Dél-Korea, Kína, Japán) és a déli féltekén (Afrika és Latin-Amerika). Tanúi vagyunk annak is vallásstatisztikailag, hogy az USA után a legnagyobb keresztyén közösségek Brazíliában, Mexikóban, Nigériában és Kínában élnek. Ez utóbbi hatalmas országban, a Nagy Fal túloldalán valóban nagy dolgok történnek, félhivatalos statisztikai becslések szerint a keresztyének száma meghaladhatja a 130 milliót, számuk egyre gyorsuló ütemben nő. Évek óta figyelemmel kísérem az ottani fejlődést, kínai egyházi és nem egyházi honlapok, könyvek és tanulmányok segítségével, és publikálom is ezt azokon a hazai és kárpát-medencei sajtóhelyeken keresztül, ahol felismerik ennek a kitekintésnek a jelentőségét. A nagy meglepetések országa Kína. A 21. századra jött el történelmileg minősített ideje nem csak gazdaságilag, hanem vallásilag, a keresztyénség szempontjából is. Nem véletlen, hogy éppen 2018. február elején hozta meg a kínai legfelsőbb vezetés és kongresszus az új vallásügyi szabályozást, tekintve a korábban soha nem látott mértékű vallási növekedést. Az utóbbi évek Kína tanulmányaiból, kiváltképpen az ottani keresztyénség, azon belül is a református irány gyorsuló növekedéséről és népszerűségéről, a keresztyénség terjedésének többféle okáról és a kínai társadalom reagálásának többféle módjáról olvashatnak hiteles és körültekintő cikkeket, anyagokat. Kiváltképpen Kormányzatunk nyitása, a keleti partnerség koncepciója, és a kínai fél érdeklődése teszi hangsúlyossá ezeknek az anyagoknak összegyűjtött publikálását. Mi egyházilag, teológiailag vigyázó szemeinket már sok éve Kínán is tartjuk. És fogjuk ezután még inkább figyelemmel kísérni a keresztyénség, a „sinokeresztyénség" és a „sinokálvinizmus" ottani helyzetének alakulását.

Hálásan köszönöm kedves ismerőseimnek, barátaimnak, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Irodalmi Szekciója volt elnökeként a figyelmes szekciótagoknak, hogy a válogatást elkészítették, s kapacitáltak ennek a rövid köszöntőnek a megírására is, annyi napi írásos kötelezettségem, önként vállalt publicisztikai és tudományos, gyakran szoros határidős munkám mellett, leginkább pedig Király-hágómelléken, meg Erdélyben szívesen végzett, sokfelé elszólító pár napos teológiai vándorelőadásaim közben. Isten áldja meg őket és Ő maradjon továbbra is hitünk mellé ragasztott tudományunk gyarapítója, a tiszta, bibliai és református hitvallásos tanítás őrizője! Soli Deo Gloria!


Dr. Békefy Lajos Ph.D.

Budapest, 2018. július 07.


TANULMÁNYOK A SINOKERESZTYÉNSÉGRŐL

TARTALOMJEGYZÉK

Az összes cikk elérhető a kolozsvári agnusradio.ro blogfelületén

bekefy.agnusradio.ro webhelyen a cikkek címe alatt (itt nem közöljük az összes cikket)


CIKKEK, TANULMÁNYOK, ELEMZÉSEK


1. MA Nr1 TÉMA: REPLICA CHRISTIANA/KERESZTYÉN REPLIKA: SÜRGŐSEN PÁRBESZÉDRE VAN SZÜKSÉG! ÜZENETVÁLTÁS KÍNÁRÓL

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = & blogok mj = 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 6723279122241992350; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; PostNuke = 21; linkre src =

2. IGAZI CSODA: A BIBLIÁT ÖRMÉNYEK ADTÁK KÍNÁNAK

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = & blogok mj = 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 2086945578578107402; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 26; src = link

3. PROTESTÁNS KÁPOLNACSODA A MODERN KÍNÁBAN

 https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = & blogok mj = 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 7078398924083469821; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 42; src = link

4. RENDKÍVÜLI HÍR: KÍNAI FEHÉR KÖNYV - VIGYÁZÓ SZEMETEK PEKINGRE VESSÉTEK!

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = & blogok mj = 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 5994063952662699874; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 53; src = link

5. „REFORMÁTUS CSERESZNYEVIRÁG" -  KÍNA MÁR MA A KERESZTYÉNSÉG EGYIK VILÁGELSŐ FELLEGVÁRA 

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = & blogok mj = 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 8352185498168775179; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 58; src = link

6AHOL SOKKAL TÖBB A REFORMÁTUS, MINT HAZÁNK ÖSSZLAKOSSÁGA - KÁLVIN, KULTÚRA, KRISZTUS

https://www.blogger.com/ blogger.g ? lap = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = hozzászólás; postID = 7854526462889107895; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 62; src = link

7. TERJEDŐ KERESZTYÉNSÉG, VÉDEKEZŐ HATALOM? FEBRUÁR ÓTA ÚJ VALLÁSI SZABÁLYOZÁS KÍNÁBAN - HOSSZÚ AZ ÚT A NAGY VÁLTOZÁSOKIG?! 

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 20675922757586996; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 65; src = link

8. IMÁDKOZOM KÍNA JÖVŐJÉÉRT ÉS ÁLDÁSÉRT A KÍNAI EMBEREKRE - KÍNA HÁLAADÁSA ÉS TISZTELETADÁSA BILLY GRAHAMÉRT

lap = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 2893361262355770766; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 68; src = link

9. A SINOKERESZTYÉNSÉG 21. SZÁZADI MEGLEPETÉSEI - NYÍLT LEVÉL A MAGYAR IDŐK CÍMŰ NAPILAPHOZ

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = & blogok mj = 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 8525211532344934415; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 87; src = link


10. MELYEK LESZNEK 2018 LEGFONTOSABB TÉMÁI? - A „SINOKÁLVINIZMUS" BIZTOSAN KÖZTÜK LESZ

lap = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 3534384848977226675; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 97; src = link

11. A LEGENDÁS KÍNAI TISZTELETADÁS ÉS A KÁLVINIZMUS TALÁLKOZÁSA

https://www.blogger.com/ blogger.g  TAB = MJ és blogok = 4875085957745160042 # editor / TARGET = POST üzenet = 7266107990897543922; ONPUBLISHEDMENU = ALLPOSTS; ONCLOSEDMENU = ALLPOSTS; POSTNUM = 89; SRC = LINK

12. AZ ÖRÖM A GYŰLÖLET ELLENSÚLYA - EGYENSÚLYTEREMTŐ KÍNAI KARÁCSONY 2017

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = & blogok mj = 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 6311035897865737233; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 102; src = link

13NAGYON FIGYELJÜNK ODA! „SINOKÁLVINIZMUS" - A GENFI REFORMÁTUS IRÁNY LENDÜLETBEN KÍNÁBAN

mj = tab = & blogok 4875085957745160042 # editor / target = bejegyzést; oszlopok = 2512836332118958832; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 108; src = link

14. ÚJ JELENSÉG: „SINOKÁLVINIZMUS" - A KÁLVINIZMUS TERJEDÉSE KÍNÁBAN - Jidujiao yaoyi基督教要义- - ERRŐL IS BESZÉLNÜNK KELLETT VOLNA REFORMÁCIÓ 500-BAN!

fül = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 1507401343969615798; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 112; src = link

15. BREAKING NEWS: „SINOKÁLVINIZMUS" ÉS ÚJ VILÁGREND A LÁTHATÁRON? - LEGMAGASABB KÍNAI VEZETÉS HAZÁNKBAN – KÁLVIN MEG NÖVEKVŐ BEFOLYÁSSAL KÍNÁBAN

https://www.blogger.com/ blogger.g  tab = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 3064672629324502163; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 126; src = link

16. CALVIN GLOBAL: KÁLVIN ÉRTÉKELÉSE KÍNAI ÉRTELMISÉGI KÖRÖKBEN, BEFOLYÁSA NAPJAINK KÍNAI EGYHÁZÁRA

17. GYÖKÉRÁTÜLTETÉS: KÍNA MEGLELTE A KÁLVINI RENDSZERBEN SAJÁT JÖVŐJE EGYIK KULCSÁT?!

tab = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 6646352175370978000; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 178; src = link

18. A KÁLVINI MODERNIZÁCIÓ – AVAGY HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A HIT A TÁRSADALMAKAT? -

ÚJABB ADATOK KÁLVIN NÖVEKVŐ BEFOLYÁSÁRÓL TÁVOL-KELETEN

fül = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 8867379828273353372; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 187; src = link

19NE CSAK MAX WEBERT OLVASSÁTOK A KÁLVINIZMUSRÓL, HANEM KÁLVINT IS! - ZÜRICH-PEKING-SZÖUL-TOKIÓ KÁLVIN DOSSZIÉ

fül = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 1617200235654081887; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 191; src = link

20A „KÖZGAZDÁSZ" KÁLVIN RENESZÁNSZA KELETEN - ZÜRICH-PEKING-TOKIÓ KÁLVIN DOSSZIÉ - MENJÜNK ÁZSIÁBA, HOGY KÁLVINNAL ÉS A TISZTELETADÁSSAL TALÁLKOZZUNK?!

lap = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 4161788797560124220; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 196; src = link

21. MÁR KÍNA IS ELŐTTÜNK VAN? - ÁZSIA FOKOZÓDÓ ÉRDEKLŐDÉSE KÁLVIN IRÁNT - ZÜRICH-PEKING-TOKIÓ KÁLVIN DOSSZIÉ

lap = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 7051071934141610240; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 197; src = link

22. TÁVOL-KELET ÉRDEKLŐDÉS A GENFI GAZDASÁGI MODELL IRÁNT - ZÜRICH-PEKING-TOKIÓ DOSSZIÉ

fül = mj & blogID = 4875085957745160042 # szerkesztő / cél = post; postID = 6267363645653629912; onPublishedMenu = allposts; onClosedMenu = allposts; postNum = 198; src = link

23. SZOLÁRIS KORBAN ÉLTEM - Néhány ecsetvonás szellemi önarcképemhez


TECHNIKAI TANÁCS ÉS SEGÍTSÉG: amennyiben a honlaphozzáférés linkje (https://….) és a mögötte következő egyes cikkazonosító alapján nem jön be az olvasni kívánt cikk, akkor biztos mód az, hogy beírjuk a keresőbe a cikk szerzőjének (dr. békefy lajos) nevét és a cikk címét. Hasznos keresést és olvasást!

Felhívjuk az írások iránt érdeklődők figyelmét, hogy az agnusradio.ro blogfelületén (bekefy.agnusradio.ro), és a szerző facebookján (lajos békefy, ludovicus spectaculus) csak a Kína-dosszié tartalomjegyzékét közöljük, a felsorolt 22 cikket terjedelmi okok miatt nem mellékeljük. Azokat a fenntiek értelmében a szerző neve és a cikkcím alapján bármelyik internetkeresőbe beírva megtalálhatják. Itt most példaként csak két cikket közlünk (a kötetben 11. és 5. számmal jegyzettet), és a szerzői szellemi önarcképet (23. szám alatt a kötetben). A névre, illetve ismert címre szóló email-küldeményekben a teljes dosszié minden cikke fellapozható. Jó olvasást és  nagyon köszönjük megértésüket!

szerző által létrehozottgratisnews.hu és a Theo-Digest önkéntes baráti és alkotóköre. 11A LEGENDÁS KÍNAI TISZTELETADÁS ÉS A KÁLVINIZMUS TALÁLKOZÁSA 

A MAGYAR UDVARIASSÁG ÉBRESZTÉSE  - KÍNAI ÖSZTÖNZÉSSEL


Intenzíven jó két év óta kutatom Kálvin teológiájának, gondolkodásának, biblikusságának, rendszerességének távol-keleti, elsősorban kínai növekvő befolyását. Csodálkozva tapasztalom, ahogyan a külföldi egyetemeken iskolázott, alaposan felkészült, a kálvini tanokat a Nagy Fal mögött is terjesztő teológusok szorgoskodnak. Akik a több tíz milliós példányban kiadott Biblia mellett százezres példányban kiadott Insititutio, a Keresztyén vallás rendszere magyarázásában, a kínai keresztyén gondolkodásra fordításában, átültetésében, sinaizálásában is fáradoznak. És főként az egyetemi ifjúság körében jelentős missziót fejtenek ki, a kínai Kálvin-csoda, a sino-kálvinizmus és a sino-keresztyénség misszionáriusaiként szereztek ismertséget és testvéri megbecsülést maguknak nem csak hazájukban. Ami őket az ősi kínai konfuciánus tanokkal összekapcsolja:az embertisztelet, a munka szeretete, a puritánság és a szorgalom. Egyáltalán a tisztelet mint magatartásforma, ami megolajozza a családi és közösségi viszonyokat és jó közérzetet teremt, sajnos manapság egyre ritkább fehér holló az egykor Európa-szerte legendásan vendégszerető magyarságnál is. Népünkben, főként a fiatalabb generációkban, de az idősebbeknél is a nyers, durva, törtető, tapintatlan tolakodás, neveletlenség, kivagyiság, másokat lenéző rátartiság már-már legendás. Negatív legendákat írnánk? Természetesen tisztelet a kivételnek. De a közbeszéd durvasága a közösségi magatartásformák, illemszabályok, udvariassági gesztusok erózióját, leromlását vonta magával. Roppantul nincs ez jól. Az otthonosságot a lakásban és a hazában leginkább a tisztelet és a tiszteletadás teremtheti meg.A jó politika mellé oda kellene tenni a közösségi kapcsolatápolás olajozását, a tiszteletet gondolkodásunkban, szóban és gesztusokban egyaránt. A konfucianizmus évezredes kínai hagyományai ezt a mai napig éltetik a hatalmas birodalomban. És Kálvin tanaival ezt ők sok ponton összhangban állónak látják. De jó lenne ebből valamit nekünk is átvenni és újraéleszteni vele, illetve a bibliai szemlélettel a híres magyar vendégszeretetet, és a magyarság helyes önszeretetét!és a magyarság helyes önszeretetét!és a magyarság helyes önszeretetét!


Írja Dr. Békefy Lajos

(Forrrás: kínai egyházi hangok)

Öregedő vagy az időseket is tisztelettel hordozó társadalom?


Az idősek tisztelete a mai kínai társadalomnak is egyik sarokköve. A konfuciánus tanítások szerint a szülők tisztelete az ember egyik legfontosabb erkölcsi kötelessége és felelőssége. Így jó érzés szülőnek és gyermeknek lenni a mai modern társadalomban. Mi a közös és az eltérő a kínai és a bibliai értelemben vett keresztyén, kálvini tiszteletadás szemlélete és gyakorlata között?

Egy kis statisztika. Ma Kínában 23,5 millió a 65 éven felülieknek a száma. A nagy, sok milliós városokban, mint Peking, Sanghaj, Tienjin, a lakosság több, mint 30%-a üres fészeklakó, azaz idős. A 80 év fölöttieknek a száma 12 millió. Az idős özvegyek aránya 38% a 65 fölöttiek között. Mintegy 14 millióan élnek valamilyen idősek otthonában. A tiszteletnek vannak Kínában is egyre erősebb akadályai, mint például az időtényező és a munkavállalás. A fiatalabb generációban egyre gyakoribb, hogy a túlhajszoltság miatt egyszerűen nem érnek rá az idősödő szülőkkel törődni. De új trendi: a mai kínai aktív kenyérkereső nemzedékek egy része visszatér a konfuciánus tanokban megkövetelt szülő-, és embertárs tisztelethez, vagy éppen a keresztyénségben keresi ennek a motivációját. Vannak, akik mindkettőben felismerik ezt az ösztönzést. Mire figyelnek a mai kínai keresztyének?

A tiszteletadás bibliai ösztönzései


Az Ószövetségből elsősorban a Tízparancsolatra, annak is kiváltképpen az 5. Igéjére: "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad tenéked" (2Móz 20,12). Ehhez a kínai teológiai kommentár: Isten szemében érték a szülőtisztelet. Minthogy a család kis társadalom, ha ott szabályozottak, harmonikusak, de legalábbis erre törekvőek a viszonyok, akkor a társadalomban is ilyenek lesznek. Legalábbis az igények erre tartanak majd, nem a rombolás felé. Tanításaikban gyakran idézik 5Mózes 21,18kk-t, ahol az engedetlen és konok fiúval szembeni szigorú fellépést írja elő Isten Igéje. Nagy hangsúlyt helyeznek a mai generációkban is a személyes erkölcsösségre, a vallási kegyességre és tiszteletre, és a társadalmi viszonyok rendezettségére. Az Újszövetségből is kiemelnek ilyen irányba mutató tanításokat. Az, aki csak az áldozati ajándékból juttat tisztelete jeleként a szülőknek, annak Jézus szerint ily módon nem kell tisztelnie a szüleit. Mert nem Istentől kell elvonni a tiszteletet a szülők,idősek javára! Az élő, cselekvő "gyermeki" gondoskodás példáját adta Jézus a keresztről azzal, hogy édesanyját János gondjaira bízta, illetve korábban elmondta a tékozló fiú példázatát. A bocsánatkérésről és a megbocsátásról. A felhánytorgatás nélküli szeretetről. Előszeretettel idézik a páli etikai elvek közül ezt: „A tiszteletadásban egymást megelőzőek" legyetek (Róma 12,10).

A tiszteletadás konfuciánus tanokban található ösztönzése – egyezések, különbségek


A Biblia és az ősi kínai tanok – melyek korábbiak a jézusi tanításoknál – magasra értékelik az ősök, s a szülői és a felebaráti tiszteletet. Hiszen a szülőknek fontos szerepük van a nevelésben, az erkölcsiség formálásában, a gyermekek saját karakterének, jellemének a kialakulásában. Konfucius tanításaiban a tiszteletadásnak központi jelentősége, szerepe van. Ennek lényege a respekt, a tiszteletben tartás, az elfogadás. A kínai kultúra lelke a kedvesség és a respekt évezredek óta. A kedvesség nem számító, nem haszonelvű, hanem tiszta szándékból és szívből jön – így a konfuciánus tanítás.

Ami különbség mutatkozik a keresztyén és konfuciánus tiszteletadás között, az ugyanakkor a forrásokat illetően meglehetősen nagy.

Például a kínai tanítás szerint minden ember belső ártatlansággal és jósággal születik. Velük született lelkiismeretükből ered a szülők tisztelete. Akkor honnan a bűn, a bűnözés - vethetnénk rögvest fel a kérdést? A keresztyén tiszteletadásnak a forrása és iránya alapvetően eltér a konfuciánus-kínai értelmezéstől. A Szeresd az Urat, a te Istenedet és felebarátodat, mint önmagadat jézusi elv azt fejezi ki, hogy Isten tiszteletének a következménye, mintegy láthatóvá tétele, megjelenítése az embertárs és önmagunk helyes szeretete és tisztelete. Az isteni dimenzió a kínai tanításban nem kap elsőséget. A kínai tanítás antropocentrikus, eszerint az emberben ott van a jó. A keresztyén jóságszemlélet teocentrikus, semmi jó nics bennünk, ami ne Isten ajándéka lenne. A konfucianizmusban az embertisztelet lép az istentisztelet helyére, teljességgel immanens etikát, jóságot tanítanak. A keresztyén hitben az emberi jóság nem helyettesíti Istent, hiszen minden jó forrása Ő. Még az erkölcsi jó és a jóság is az Ő ajándéka. A tiszteletadás a keresztyéneknél nem etikettszabály, amiben gyorsan kifáradunk, hanem kegyelemből megvalósuló magatartás, életforma, folyamatosság. Ahogyan a hit is. Pál szerint a szeretet tökéletesen összefog mindent, ez a tökéletesség köteléke (Kol 3,14/b). Ez a tisztelet keresztyén formája. Ez az összefogás, egy közös kötelékbe kötés a sajátossága. Ebbe beletartozik egymás elviselése, a megbocsátás, a másikra irányuló, végső soron a másikban is Istennek szolgáló tisztelet, szeretetet,tiszteletadás. Az evangélium szellemében élni azt jelenti, hogy örömben élünk, örömvonzásban töltjük napjainkat és ebbe a vonzásba vonunk bele másokat is – szülőket, gyermekeket, kívülállókat.Rajtunk keresztül valójában Isten vonzhat magához másokat. A nagy kérdés: alkalmasak, képesek vagyunk-e erre a vonzásra, "kötelék-repülésre"? Isten tiszteletének őszinte, szív szerinti megkóstoltatására másokkal?

Megélt tiszteletadás – a napi viselkedés családi és társadalmi szintjén - a tiszteletadás kultúrájával


Ez a megélt tiszteletadás. Amikor a közös EGYETLEN felé fordulunk, közösen az Ő jótetszésére, tiszteletére törekszünk. Hogy az istentisztelet ne templomi ügy legyen, templomajtók mögé zárt világ, régmúltak mára érvénytelen zárványkegyessége, hanem bennünk lépjen az országutakra, járja a maga útját. Istentisztelet a hétköznapokban, az emberi kapcsolataim szintjén – a tiszteletadásban, amiben egymást megelőzőknek kellene lennünk – nem csak Kínában, hanem Magyarországon is. Nagyon időszerű ennek is utána gondolni: hol működik és hol nem ez, s miért igen, s miért nem, kedves honfitársaim?! Ne hogy formális etikettel, műmosollyal, "mosolydiplomáciával" és egyéb talmiságokkal próbáljuk helyettesíteni a helyettesíthetetlent: a szív tiszteletadását, és az őszinte örömet, a belső derűt. A tiszteletadás reformációjára van szükség hazánkban is – a reformáció 501. évében és minden napon a világ végezetéig! Kínában sokan találkoztak ezredéveken át a legendás tiszteletadás megvalósított erkölcsi alapkövetelményével. A milliárdnyi embert hordozó hatalmas országban egyszerűen nem is lehet másként elviselhetővé, élhetővé tenni a mindennapi életet, csak a tiszteletadás kultúrájával. Ők Kálvint is ezért kedvelik. S mi hogyan élünk, állunk mindezzel? Hadilábon? Aki ismeri kicsit is a Bibliát, tudja az elgondolkodtató jézusi figyelmeztetést, ami ma is szinte a körmünkre-lelkünkre ég: „a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában" (Máté 21,31). Könnyen lehet, hogy még a kínaiak is!


REFORMÁTUS CSERESZNYEVIRÁG" -

KÍNA MÁR MA A KERESZTYÉNSÉG EGYIK VILÁGELSŐ

FELLEGVÁRA

A SINO-KÁLVINIZMUS ÉS SINO-KERESZTYÉNSÉG FELVIRÁGZÁSA KÍNÁBAN A 21. SZÁZADBAN


Semmiféle képzavar nincs abban, amit leírtam, hanem inkább a történelem minden képzeletet felülmúló fordulatát adja vissza ez a fogalmazás: „református cseresznyevirágzás" - "világelső fellegvár". A cseresznyevirág Kínának is esztétikai szimbóluma, mint ahogyan Japánnak is. A tavaszt hozza. Miként az utóbbi évtizedek a református teológiának a kínai térhódítását is. Akárhány nagy falon túli vagy amerikai kínai elektromos újságot kinyitunk, szembesülhetünk azzal a fantasztikus ténnyel, hogy a hatalmas birodalomban ma már 14-15-ször annyi keresztyén él, mit hazánk összlakossága. Igaz, a 140-150 milliós keresztyén lélekszám a föld alatti keresztyének becsült számát is magában foglalja, a regisztrált, hivatalos egyházak egyháztagságával együtt. Akárhogy vélekedünk, a tények cáfolhatatlanok. Legfrissebb, 2018.év eleji adatok szerint így néz ki a legtöbb keresztyént számláló országok világrangsor listája:  első helyen áll az USA csaknem 227 millió, a lakosságnak 70,6%-át kitevő keresztyén népességgel, többségük protestáns. Második helyen áll Brazília, közel 184 millió keresztyénnel, többségük római katolikus. Harmadik helyen áll becslésem, s a rendelkezésemre álló adatok alapján Kína, ahol mintegy 140-150 millió keresztyénnel számolhatunk, ebben benne vannak a hivatalos, regisztrált egyházak, illetve a nem regisztrált ún. házi gyülekezetek, közösségek is. Az összlakosságnak közel 10%-át teszik ki, többségük protestáns. Majd Mexikó és Nigéria következik, nyomukban szorosan Oroszország ortodox nagyhatalomként. Várható, hogy a 21. század végére Kínában megduplázódik a keresztyének száma, s átveszi a világelsőséget ebben is azt USA-tól.1.               Egyesült Államok

226,886,418

70.6%

protestantizmus2

Brazília

183,833,831

90.0%

római katolicizmus

3

KÍNA

Mexikó

140-150.

111,997,864

10%

92.0%

Protestáns

római katolicizmus

4

Nigéria

88,965,407

49.0%
chinasource.org webújság három részes sorozatát vesszük alapul immáron közel 25 cikkünk folytatásaként, melyekben a "sinaizálódó" keresztyénségről és protestantizmusról írtam. Vallásszociológiai tekintetben joggal merül fel a kérdés, mint a dél-koreai hatalmas ugrást mutató, egy évszázada még csak pár száz protestánst számláló egyházak vonatkozásában, melyek ma már közel 20 millió lélekkel számolnak: a modernizáció és a keresztyénség terjedése egymást erősítő jelenségek Kínában is?Vagy: nem éppen a mind nagyobb mértékben megüresedő nyugat-európai keresztyénség eleven, kortársi bírálataként növekszik robbanásszerűen a Jangce-folyó, a Sárga-tenger és a nagy hegyek mentén a hitvalló, tényleges, nem nominális, nem csak nevükben keresztyének száma? Kína lenne ebben a tekintetben Európa ítélete?! Isten történelmi példázata? Súlyos kérdések. Ahogyan az USA protestantizmusával kapcsolatosan fogalmaz a tudomány: Európa kontrasztja és kontrája lenne mindaz, amit Dél-Koreában, s egyre inkább Kínában látunk? De hogyan látják ezt a folyamatot ők? (Források: mp.weixin.qq.com; www.chinasource.org/)


Írja: Dr. Békefy Lajos

Evangelizáció, református teológia, egyházi élet a Nagy Fal mögött


Ez a címe annak a háromrészes elemzésnek, ami jó fél éve zárult le az említett honlapon. Eredetileg a ChurchChina mandarin nyelvű honlapon jelent meg a sorozat, amit egy munkaközösség neve alatt jegyeztek. Bár a református egyházi mozgalom még csak most terjed, valóságos tavaszi frissességet árasztva, de megállapítható: Kína szerte az egyik legnagyobb érdeklődést és figyelmet ébreszti napnyugati Kálvin tanítása, mit egykoron Hungáriában. Anhui Tartományban egy gyülekezet teljes egészében átadta magát a Biblia, a református teológia, Kálvin, az evangelizáció tanulmányozására és munkálására. És aztán más közösségek is követték őket. Sokan teszik fel manapság a kérdést: mivel tudta így megragadni a református teológia az Y Egyházat, azaz a fiatalok házi gyülekezeteit, s magukat az egyetemistákat? Sorozatunk első részében, e mostaniban az Y Egyház (Y Church) mai helyzetével foglalkozunk. A második részben a református teológia befogadásának, feldolgozásának a módjairól, módszereiről írunk. A harmadik részben ajánlásokat olvashatunk majd a „Hogyan tovább?" kérdésre válaszként.

A szerkesztők három kategóriára tagolták a táblázatot, melyben 179 személy válaszát osztályoztak. A három témakör: a sötétkékkel körbehatárolt területen a kérdés az evangelizáció állapotára irányult az egész egyháztestben; a lila területen azok a válaszok jelennek meg, melyek az egyéni evangéliumi misszió sürgősségével függenek össze; a drapp terület az egyénileg gyakorolt evangelizáció gyakoriságára mutat rá.

A sötétkék szekcióban feltűnően magas azoknak a száma, akik nagyon szegényesnek találták az evangelizációt, nyilván nem tartalmát, hanem hatásfokát illetően (a 179-ből 76-an nyilatkoztak így, 42,5%), szegényesnek 27,4%-uk (49 megkérdezett). Nagyon jónak senki nem találta, jónak nyolcan (4,5%).

A lila szekcióban (egyéni evangéliumi misszió sürgőssége) átlagosnak találták ezt 95-en (53,1%), nagyon sürgetőnek 9-en (5%), nem sürgősnek 20-an (11,2%).

A drapp területen az egyéni evangelizáció gyakoriságáról szóltak a válaszok. A legmagasabb mutatószámot itt az inkább nem sürgős kategória kapta (86 fő, 48%).


Fontos ez a táblázat, mert kendőzetlenül, de még nem a nagy számok ismeretében mutatja meg a valóságot, miszerint 2016 tavaszán nem valami fényesen nézett ki a református közösségek evangelizációs helyzete. Ez a kép azt mutatta, hogy a kínai református egyház inkább gyenge az evangelizációban. Ez a kép azonban nem hogy elkeserítette vagy lefegyverezte volna őket, hanem éppen ellenkezőleg: tettekre sarkallta az egyháztagokat és a lelkészeket, sőt még a presbitereket is. Az idősebb kínai református generáció nagyon buzgón válaszolt erre a kihívásra, ami felülmúlta még a fiatalok lendületét is.


Milyen hatással van az Y Egyház helyzete az evangelizációra? A hátratétel pozitív erőket mozgósít…


Az egyetemi ifjúsági testvéri társaságok sokszor tapasztalnak hátrányos megkülönböztetést. A csoportok fele egyetemi kollégiumokban alakult, másik fele hagyományosan családi, házi gyülekezet. Az egyetemi kollégiumok jó terepül szolgálnak az evangelizációhoz. Ám mind az egyetemi, mind a tartományi kormányzat nyomást gyakorolt a keresztyén csoportokra. Csak kis csoportokban tudtak összejönni a kollégiumokban, de nem engedték meg nekik az iskolai evangelizációt. A tartományi egyetem vezetője körlevélben adott tájékoztatást más egyetemeknek arról, hogy „az ilyen illegális vallási tevékenység káros az államra". (Mi még ismerjük az ilyen "hatalmi" érvelést!)


Modernisták és a racionális gondolkodás kedvez a református teológiának


A mai gyülekezetek derékhada a 70-80-as években született. Gondolkodásukat a modernizáció befolyásolta, a racionalitás, az objektivitás és a rendszeresség jellemzi. A református teológia rendszeres, racionális jellege ezért nem idegen tőlük. Kálvin Keresztyén vallás rendszere (közismerten az Institutio) c. fő műve, vagy Wilhelmus á Brakel munkája a keresztyén és megalapozott szolgálatról, vagy a szintén holland Herman Bavinck megalapozott hitről szóló műve népszerűvé vált Kínában. Főként a rövid, magvas tanításokra nagyon fogékonyak a kínaiak.


Az egyház kemény kérdésekkel is foglalkozik és az egyháztagok képzését tartja fontosnak


A Kínán belüli mozgások között sok konfliktussal járt a vidéki farmerek, parasztok egyre nagyobb mértékű beáramlása a városokba. Égig érő számokat mutatott a városi reformátusság és a keresztyének száma. Sok egyházközségnek elsőrendű feladata lett ezeknek a „bevándorlóknak" a lelkigondozása és képzése. A helyzet azonban nem egyszerű, hiszen hatalmas népvándorlás indul meg akkor, amikor az egyetemisták befejezik tanulmányaikat, vagy amikor eljön a kínai újév, és a nyári szezonmunka ideje, ilyenkor tízmilliók mozognak szülőfalujuk, a vidéki helységek felé. Számunkra elképzelhetetlen mobilitás ez, amit kezelni, fegyelmezni, szervezni, irányítani kell. Ez óriási logisztikát és apparátust igényel. És igen gyakori lelkigondozást igényelnek a mozgásban lévők. Gyülekezeti oktatást, képzést rendszeresen tartanak az evangelizációs módszerekről,bibliaismeretből. Ezek általában rövidebb kurzusok.


Elrejteni a tényleges keresztyénséget – majd megmutatni nagyobb közösségekben

paradox siker


A hátra tételek egyik negatív következménye, hogy az egyházak kiscsoportosan fejlődnek. Különösen a 2008. évi olimpia előtt volt az a kormányzat követelése, hogy a gyülekezeti egyházmodell helyett inkább a kis csoportok modellje terjedjen el, így jobban elrejthető a tényleges keresztyénség. De ez a periódus is elmúlt, s most a nagyobb egyházak, láthatóbb gyülekezeti közösségek építése került előtérbe. (Talán azért is, mert a kiscsoportos modell nagyon sikeres volt, de kivonta a keresztyéneket az állami áttekinthetőség, így a kontroll alól - "paradox siker" volt, mert közben hatalmas számbeli növekedés indult meg a mélyben). Sajnálatosan ezek a trendek, módszerek azt is mutatják, milyen erővel lehet még mindig külső eszközökkel manipulálni, befolyásolni, mozgatni az egyházakat.


Valóságos akadályverseny a keresztyén közösségi életben


Amit az állam akadálynak szánt, az valójában átformálódott Isten akaratából az egyházépítés javára, mint annyiszor a történelemben és olyan sok helyen még napjainkban is. Gary McIntosh missziós modellje szerint, ami ismertté vált Kínában is, a kis egyházaknak nagy előnye a gazdagabb és elevenebb kapcsolatrendszer tagjaik között, a megélt testvériség. Erősebb a csoportszolidaritás, a szeretet és a gondoskodás is egymásról. És ez már kellően erős alap a nagyobb gyülekezetté növekedéshez. Az ilyen kisebb, motiváltabb, mozgékonyabb közösségek valójában az evangelizálásban is sokszor hatékonyabbak a nagyobb gyülekezeti közösségeknél.


Sok helyen az evangelizációt felváltotta a lelkigondozás – a gondoskodó család gyülekezeti modellje


Amint elkezdődik az egyházi növekedés, megszaporodik az olyan esetek száma, melyek lelkészi és lelkigodozói beavatkozást, segítséget, támogatást, pásztorolást, beszélgetést igényelnek. Értékes kapcsolatok épülnek így fel, épülnek újjá és újra. Tehát egyre inkább megjelent a gondoskodó család gyülekezeti modellje. Ennek egyik hátulütője, hogy idegenek nehezen integrálódnak ebbe a zárt csoportba.

Az egyre inkább differenciálódó, jól tagolt, feladatát új, biblikus modellel (a gyülekezet mint család, a család mint gyülekezet!) ellátó egyház épülésének, terjedésének vagyunk tanúi Kínában. Ez képes a családi, közösségi értékek megőrzésére (összetartás, melegség, szeretet, hit, megértés, hosszútávú támogatás, egymás segítése) és továbbítására tagjai, s a következő nemzedékek felé is. És erre nagy szükség van, mert a hatalmas, másfél milliárdos tömegben csak így őrizhető meg az egyéni karakter, a személyes élet integritása, méltósága és értéke.

23. SZOLÁRIS KORBAN ÉLTEM - Néhány ecsetvonás szellemi önarcképemhez


Hálás vagyok a Napút szerkesztőinek megtisztelő felkérésükért. Hetvenbe fordulva úgy gondolhatom végig életemet, mint eddig még soha. Németország „zöld" lelkiismerete, szellemi testvérem, Franz Alt ökológus szakíró, evangélikus teológus írja honlapján és könyveiben: az emberiség elérkezett a tiszta energia korszakába, a szoláris korba. Visszatekintve úgy látom: eddigi életem már szoláris korban telt el. Mielőtt bárki is félreértené, s azt gondolná magában, milyen szerencsés fickó, ez mindig a napos oldalon állt, sietek tudtára adni: abszolút nem így van! Inkább az áll, amit a gyönyörű európai énekhagyományból, a 7. századi gregorián dallamkincsből Debrecen kálvinistái révén átvett énekünkben mind a mai napig éneklünk: „Krisztus, ki vagy nap és világ, Minket sötétségben ne hagyj! Igaz világosság te vagy, Kárhozatra mennünk ne hagyj!". Igen, én a Krisztus-napnak, világosságnak az örök fényáradatába állhattam, amikor még meg sem születtem. Őbenne indult el lét előtti létem szoláris korszaka. Nem az égitest fény ragyogott csupán rám, fényesítette egzisztenciámat, s növelte körülöttem az árnyékvilágot, hanem a mennyei fény, melynek az a csodája, hogy nem vet árnyékot. Mintha állandóan a fejünk fölött ragyogna, legfeljebb mi önmagunk lehetünk önmagunk árnyékává. 70 éve ez a Mennyei Fény küldött erre a földre. Éppen ide és éppen ebben az időben. Csornán láttam meg a napvilágot, svájci-osztrák felmenőkkel anyai ágon, olyannyira, hogy nagyanyámnak meg kellett tanulnia magyarul beszélni. De ő csöpögtette esti imáiban lelkembe a német szó személyessé váló jó ízét is. S e szó ma is, sok ezer oldalnyi szövegfordítás után nagyanyám-ízű maradt. Apai részről pedig kőkemény kunok sorjáznak századokon át a lelkemben, templomszerető kun ősök, állandó protestálásra készen: mi magyar kálvinisták vagyunk! Apám kun fajtánk kollektív álma szerint mindig fehérfalú templomot szeretett volna építeni, előbb a karcagi, majd a délvidéki termékeny, fekete földes pusztaságon.Ebből annyi valósult meg, amennyit én megtehettem. Építhettem három templomot. Egy kis templomocskát Pesterzsébet-Szabótelep népével. A város peremén is a Fény centrumában. És két börtönkápolnát a pálhalmai börtönóriásban, ahová közel tíz évre kaptam megbízást a Krisztus-Naptól. (Bár voltak, akik büntetésnek szánták ezt is). Lám, milyen különös belső szálakon kapcsolódik össze sorsomban Csorna, a szülőváros, Zürich és Bécs környéke, Karcag és Bácskossutfalva, Dunaújváros, meg a főváros és Győr. Mindebben fények és árnyékok kontrasztos, olykor vakító, máskor megtorpanásra kényszerítő sötét foltjai váltogatták egymást. Mert hogy elrendelten érkeztem erre a földre, magyarnak, kálvinistának, lelki és szellemi alkotó embernek. Népek kulturális-történelmi tágasságát és messzeségeit hordozva magamban. Már javában református teológiát tanultam Budapesten,az 1960-70-es években, mikor édes jó Anyám elmondta: szülés közben annyi vért veszített, hogy napokig kómába esett. Álmot látott: könnyítő, gyönyőrű fény ragyogott fel előtte, vonzotta magához. Megszólalt egy hang: Fiad, született, neveld fel! Ő is, én is kegyelmi időt kaptunk a fénylő Hangtól. Ő a nevelésemhez, én a pályámhoz. Azóta is ezt a Hangot keresem, szeretem, nyugalmat csak Nála lelek, s ezt úgy hívják: Isten Szava, Igéje. A mennyei Fény küldötteként jártam utamat gyermekkoromban Győrben, közben a kor sötét politikai árnyéka rá-ráhullott arcomra és gyermeki lelkemre. Ilyen volt az 1950-es évek elején a kitelepítés a Hanság kicsiny falujába, Tárnokrétibe. Amit a hatalom büntetésnek szánt, az lett számomra áldás. Mint annyiszor! Az evangélikus lelkészlakba vittek éjszakai transzporttal, ahonnan a tiszteleteséket meg máshová telepítették.De Isten-közelbe és egyszerű parasztemberek közelébe kerültem. Sok gyermekkori szép kaland szülőföldjére. A nagy 1955-ös árvízkor jártam először „külföldön", Csehszlovákiában. Vájt sózóteknőben csónakáztam át gyermeki csínyből oda, ahonnan kétéltű katonai mentőjármű „toloncolt" vissza. Győrben habzsolva olvastam a magyar és világirodalmat, Dosztojevszkij és Jókai lett a „szerelmem", meg Goethe, Kant és mások. Kitűnő tanáraim voltak, akik 1956-ban is keményen odatették magukat a szabadság és igazság oldalára. Dosztojevszkij és Jókai lett a „szerelmem", meg Goethe, Kant és mások. Kitűnő tanáraim voltak, akik 1956-ban is keményen odatették magukat a szabadság és igazság oldalára. Dosztojevszkij és Jókai lett a „szerelmem", meg Goethe, Kant és mások. Kitűnő tanáraim voltak, akik 1956-ban is keményen odatették magukat a szabadság és igazság oldalára. Magyar Vilmos osztályfőnököm az édes anyanyelv tiszteletére és ápolására ösztönzött. Aztán a bencések, akik között a szlavisztika tudós tanára, Danczi Villebald József soknyelvűsége életre szóló ösztönzést adott a nyelvek tanulásához. És 1956, a szabadság elementáris élményével, amikor a börtönkapu előtt éltem át a rabszabadítás izgalmát, meg a terror hangjait. Ott hallottam először sötétzöld Csepel teherautók tetejéről géppuskatűz ropogását. Akkor vágódott belém szinte robbanásszerűen a drámai mondat: magyar öli a magyart! Ez a gyermekélményben fogant súlyos mondat máig kínzó felismerésként él bennem. Azóta is hányféle átiratban, letétben tért vissza, mind a mai napig! Jaj, jaj: a magyar önsorsrontás véres-könnyes testamentuma ez. Pályámra igazító meghatározó élményem is a Fénnyel függ össze. 1964-ben Apám barátai révén kijutottam Svédországba. Az új világra csodálkozva, egyik vasárnap a baráti család elvitt egy malmői katolikus templomba. Olyan volt fehér falaival, a templomtérbe felülről belógó, elfektetett hajóárbócával, mint egy lebegő mennyei bárka. Nem tudom, hogyan, csak azt, hogy miért: térdre roskadtam, eltűnt a tér és az idő, valami fantasztikus belső ragyogást éltem át. Később világossá vált: Anyám álmát álmodtam ott újra, magamévá álmodtam, az jutott bennem célhoz, teljesült be. Azzal keltem föl hosszas térdeplésemből, hogy teológiát akarok tanulni, ez az én utam. Isten szolgálatába szeretnék szegődni. Érettségi előtt álltam. Úgy is lett. Ekkor léptem be tudatosan szoláris életkorszakomba. Ami ezután jött, mind az isteni Fény és a Luciferben,e világ Fejedelmében hordozott mesterséges fény küzdelme volt bennem, körülöttem. Amikor első ösztöndíjas tanulmányutamról hazatértem Wittenbergből, s a diabolikus manipulációk hatására abban a kórteremben kötöttem ki, ahol Latinovits Zoltán színészkirályt „kezelték", s három hónapon át kórteremtársak lehettünk, ezek a különös napok egzisztenciális közelségbe hozták számomra a Fény és az Árnyék élet-halál küzdelmét. Az is a Fény megbízása volt, hogy végtelen belső szomjúság támadt bennem a teológia, később a filozófia, a szociológia, szociáletika kutatására. Hogy Heidelbergben három éven át a rendszerváltás után belém áradt a tudomány fénye, aztán az alkotás izgalma és késztetése, az is onnan felülről jött. Lapalapításokkal (Hit és Jövő, Reformpress, Presbiter, melynek már 26 éve felelős szerkesztője, több száz cikkel), hat éven át a Magyar Rádió Református Félórájában, genfi és határon túli közvetítések megvalósításának lehetőségeivel és küzdelmeivel. Fénykorszaki pillanatok voltak a doktorálás órái, évtizedeken át a Doktorok Kollégiumában a tudományos munka, a kanadai, hollandiai,svájci, némethoni, osztrák, baltikumi gyülekezeti szolgálatok. Találkozásom Helmut Kohllal, még rostocki otthonában a „nehéz napokban" Joachim Gauckkal, s másokkal, később az NDK menekültek közötti tábori lelkészség Csillebércen 1989-ben. S az árnyékok kudarchozó súlyos pillanatai is a szoláris létezésből fakadtak: a folyamatos másodrendűség, a támogat-tűr-tilt diszkriminatív triászból a tűr-tilt szinte állandó „élvezete", olykor az első szerény megtapasztalásával. Az egyházon belüli és kívüli diszkriminációk  az elgáncsolt szép kísérletekben is árnyékfelhőket hoztak, a baltikumi német-magyar misszióra, Oberwart, Lisszabon, Köningsberg, Edmonton és Tallinn lelkészi állásainak megpályázására, lehetetlenné tételére. De a Fény újra és újra győzött. És ragyog. Forrását szánalmas emberi ügyeskedések nem takarhatják el. Hogy Kolozsvár szellemi befogadó otthonom lett az agnusradio.roközel 900blogbejegyzésével, tíz könyvem megjelentetése, honi és külhoni publikációk százai, s hogy szívesen vagyok kárpát-medencei vándorprédikátor és vándorelőadó, és keresztyén-demokrata politikai közszereplésem számos, másoknak is ízes gyümölcsével szolgálhattam, meg hogy ezernyi nyomás között és ellenére itthon vagyok, ezen a földön maradtam oly' sok csábítás ellenére, és megleltem az igazi hazát az olykor mostoha „anya"-országban,   mert a HAZA nekem kultúra, vers, dal, zsoltár, ima, templom, magyarság-történelem, sorskötődés, édes ízek és tájak, vizek és bájos Pannónia marasztaló hona és ezek ezernyi módon a hazához kötő csodaszőttes láncolatok lelkemen – mindez a Fény győzelme életemben. Szoláris korban születtem e magyar földre – szoláris korban térek majd Haza az elbocsátó Fényhez. De amíg itt vagyok, fákat ültetek, öko-ünnepeket szervezek a környezettudatos életvédelemre nevelés céljából a mennyei fényt tükröző, rabul ejtő bakonybéli Szent-kút mellett. Mindezt nagyon jó tenni, hinni, remélni, így is megköszönni földi sorsomat. Íme, egy hetvenes sorstörténetébe sűrítve - a Napút. Csoda. Csoda! Mert „az emberek olyanok, mint a templomablakok. Ha a nap süt, minden színben pompáznak, de ha az éjszaka jön, csak a belül lévő fény tudja embervoltukat érvényre juttatni". Elisabeth Kübler-Rossnak igaza van…


DR. BÉKEFY LAJOS Ph.D. (1948-)

református lelkész, szociáletikus,

publicista, világvallás-kutató,

felelős szerkesztő

dipl. börtönpasztorológus

Kína-szakíró