Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. június 8., szerda

21.123 - MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ vagy PÁRTHÁZ > A kiadvány hiteléül Bogár Gyula

C:\Users\Julius Bogar\Pictures\1970 MP Navigator EX\MP Navigator EX\OntárioTemplom\Ontario templom váz..jpg      

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ vagy PÁRTHÁZ

Nagy felháborodást keltett a múlt havi számunk, melyben megírtuk Elöed László figyelmeztetését a hamis papnak, Szabó Sándornak, hogy: Eleget loptál, tűnj el az Egyháztól! Úgy látszik, a hamis pap nem hall-gat a jóindulatú figyelmeztetésre, amíg az egyháztól lopni tud, nem hagyja ott a húsos fazekat. Tulajdonképpen ő nem pap, egy kommunista, törvényszegő gazember, aki tönkretette az egyházat, kiölte az emberekből a hitet. Előzőleg közöltük Szabó Sándor eskü alatt tett válaszát a RCV 37463 ügyben, melyben ő vádlott volt. A kérdésre, hogy milyen visa-val jött az USA-ba az ügyvédje nem akarta, hogy válaszoljon. Mi tudjuk, hogy Szabó Sándor kijátszotta a Bevándorlási Hivatalt, csalással vette át Négyessy állását a volt kommunista Tocza-uer Tibor ügyvéd segítségével. Szabó kétnapi vallatása a tulajdonunkba van, az érdeklődők a fenti email címen kérhetnek egy másolatot s meggyőződhetnek Szabó Sándor hazugságairól.

Szabó Sándor vallomása 14 oldal, 12 sor, a kérdés: Were you affiliatad with the Communist Party in Hungary? Szabó ügyvédje nem engedte, hogy válaszoljon. Szabó nem merte mondani, hogy nem. Ügyvédje tudta, s mi is tudjuk, hogy tagja volt Kommunista Pártnak. De mit várhat el az ember attól, aki egy olyan párt tagja, amely hirdeti, hogy nincs Isten. Szabó nem szakította meg a kapcsolatot elvtársaival, miután magához ragadta az egyház pénztárát, meghívta a III/III-as besúgó ügynök Bölcskei Gusztávot, akit otthon a reformátusok vörös vezetőjének nevezték, Kaliforniai nyaralásra. Hiába küldték a feljelentést az Ontariói egyházvezetői a Zsinatnak, Bölcskei nem törődött vele. Szabó lopta az egyház pénzét. Ugyanakkor a Magyar kommunista kormány Los Angelesi főkonzulja, Bősenbacher Ferenc a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt kitűntetést adta az Isten, Egyház és Állami törvényeket megszegő, hazug, tolvaj, bérgyilkosságra felbujtó hamis papnak, az amerikai magyarság közösségi életének szervezéséért, a magyar kultúra ápolásáért végzett munkája elismeréséül. Ha azt, amit Szabó Sándor végzett, magyar kultúra ápolásának nevez a magyar kormány akkor jobb, ha letagadjuk magyarságunkat, mert amit Szabó Sándor végzett Ontarióban, olyat egy magyar ember a történelmünk folyamán nem követett el. Ha egy nemzetnek olyan kultúra ápolói vannak, mint Szabó Sándor, akkor nincs szüksége ellenségre. Szabó Sándor felhasználja az egyházat baloldali, kommunista politikai célra. Tudjuk, hogy nem pap, felmászott a püspökfára, majd onnan leesve gondolta, hogy ha Ontarióból kirúgják otthon képviselő lehet az Szili Pártba. Megvendégelte tehát Szili Katalin elvtársnőt, Mert ki más lehetett országgyűlés elnöke a kommunista kormányban.  Az Objektív ezt írta róla:

 

 Szili Katalin nem tisztázta szerepét az MSZP múltjában és jelenében. Az igazán taktikus kiválás és új párt alakitása csak akkor lett volna sikeres, ha ezt megteszi. Vagyis a választások után és legalább Gyurcsány Ferenc bukása óta mar-kánsan meg kellett volna támadni az aktuális vezetést az MSZP-ben, akár addig a pontig, hogy az ő eltávolitásra tegyenek kisérletet az MSZP frontemberei. Ennek két haszna lett volna, először is a sajtó visszhangot folyamatosan megkapta volna, és az a tény, hogy segitett volna feltárni az MSZP hibáit, egyúttal saját együttműködését abban amit most kárhoztat más fényben tüntette volna fel. Az aktuális helyzetben, a gyors kilépésnek inkább árulás íze van, és inkább csak azt az üzenet hordozza, hogy süllyed a hajó, és innen menekülni kell. Ha megpróbálja a jelenlegi vezetést lemondatni, illetve más módon megkezdeni a harcot ellenük, akkor horribile dictu, még az is bekövetkezhetett volna, hogy győz, és meg tudja szerezni az MSZP vezetését.

Amit tudunk róla az csak hogy elégedetlen volt, és időnkét szembement az MSZP irányvonalával, de a kritikus helyzetekben mindig kitartott mellette. Óriási lehetősége lett volna pld saját viszonyát az MSZP-vel tisztázni, mikor a parlamentben Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért. Ha akkor ő nemmel szavaz, ma mindenki értené, hogy mit akar ő képviselni. De ezt az együttmüködését azért még nem sikerült tisztáznia. Akkor pedig mi ellen is tiltakozik ő annyira? Nem emlékszem arra sem, hogy a 2006-os rendőri terror idején ő más véleményen lett volna a baloldal ezzel nyiltan nem szimpatizáló körei. Az MSZP nem baloldali párt, csak néhány demagóg megszólásában. És mitől baloldali egy párt? Ha nyiltan kapitalista, és nagytőke ellenes illetve azt korlátozó programot hirdet meg, és a szociáldemokrata irányelveket tartja szem előtt, amelynek döntő momentuma az állam fokozott ellenőrző szerepe az újraelosztásban, valamint a szociális biztonság megteremtésében, akkor az ezt hiányoló baloldali tömegek és azon neves politikusaink is csatlakoznak majd hozzá, akiknek bár ugyan nincs indittatásuk egy újpárt létrehozásra, de hiányolják ezt a politikai palettán.

            .
Méltán tehetjük fel a kérdést, mi haszna volt az egyháznak, hogy otthonról lebukott, vagy átvedlett kommun-istákat vendégel meg a zabi pap? Jutott-e egy tányér Ontarioi tyúkhúsleves a lakótelepen nyomorgó öregeknek? Bennézett-e Szili asszony a szú ette elhanyagolt lakásokba, hogy tengődnek a nyugdíjas magyarok Szabó Sán-dor diktátorsága alatt? Ugyanakkor feltesszük a kérdést Szabó elvtársnak: Ki adott neki engedélyt, hogy megszegje az IRS 501 (c) (3) és a Church Exemption törvényt? Ezzel az erővel Gyurcsányt is meghívhatta volna, ő biztos adott volna egy lovagrendet a vendégségért. Vajon Szili elvtársnő elmagyarázta az idegenbe szakadt honfitársainak, hogy miért segítette Gyurcsányt és elvtársait éveken át. Mily fura a sors iróniája, a kommunizmus elől menekült magyarok, lakótelepet építettek az öregek magyarok részérnek, (ma már több a mexikói, mint a magyar) templomot Isten dicsőségére. Majd jött egy kommunista, akinek nincs engedélye az USA-ban papi állást betölteni, az Egyházat elkommunizálja, vagyonát magáénak tartja, otthonról kihozat lebukott kommunistákat és Ontarióban megalakítják a negyedik Köztársaságot. No, nem kell megijedni, ha Szili Katalinnak nincs annyi sütnivalója, hogy nem süljed le a hazug, csaló bérgyilkosságra felbujtó zabi pap szín-vonalára s nem megy el a rendőrség által maffia church-nek nevezett helyre, akkor hiába próbálkozik Szociális Unió vagy a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárttal nem fog neki hinni a nép. Szili Katalin Ontarioi látogatás több mint félmillió forintba került. Óh, mily másképpen írhatnánk, ha emailben megírta volna, hogy sziasztok ontarioiak, emlékezzetek 1848-ra, menjetek el a Kossuth szoborhoz LA-be és tegyetek egy szál rózsát elé. Én az útiköltséget, félmillió forintot az itthoni homeless-eknek adom, hogy ne írja majd az újság, hogy a mai napig 72 ember fagyott meg Magyarországon. Erre aztán megírhatnák, hogy a kecske is jóllakott, a káposzta is megmaradt, csak a zabi pap maradt éhen. De, ha már időt, pénzt, fáradságot nem kímélve több mint 10 ezer km. távolságra eljött Szili asszony illett volna megkoszorúzni Kossuth szobrát LA-ben, elmenni Mindszenty térre és fejet hajtani az 56-os Szabadságharcos Emlékmű előtt, emlékezve az elesett hősökre, akiknek köszönheti, elő-menetelét s nem kellet neki dolgozni a TSZ-ben. Ugyanakkor, katolikus létére betért volna a Szent István templomba, ahol rendes papok miséznek, nem kommunista zabi pap mormolja a papolást.

De vajon mit szól ehhez az Egyházi bíró, esperes Magyari Köpe Gábor konzul úr?  Ő is jóváhagyja az USA törvényei kijátszását? A törvény előírja; Az esperes évenként minden egyházközséget köteles megláto-gatni, arról jegyzőkönyvet vesz fel, melyben szerepel, a közgyűlések szabályszerű vezetése, az egyházközség ingó és ingatlan javairól készített leltárnak rendben tartása, az egyházközség pénztárásának állása, a számadások szabályszerű vezetése. Kíváncsiak vagyunk az esperes úr Ontariói látogatása kimenetelére.


Aki elolvassa Szabó Sándor eskü alatt tett vallomásait, meggyőződhet, hogy egy hazug, becstelen, romlott lelkű, emberi mivoltából kivetkőzött bűnöző, aki az Isten dicsőségére adott pénzt eltulajdonítja, az egyházat kirabolja. A vallatás a 83 éves Fenyves Józsefné kilakoltatására volt összpontosítva, Szabó azt mondta, hogy Fenyvesné megütötte és megátkozta, mert levágta a gallyakat a vitéz Fenyves József emlékére ültetett fáról, mely eltakarta a postaládát. Kiderült, hogy a fa több mint 50 feet-re volt a postaládától, a hamis pap hazudott. Három napra volt tervezve a vallatás, de az ügyvédnek elég volt Szabó hazugságaiból és a bíró elítélte Szabó Sándort. Nem került sor arra, hogy Szabó feláldozta feleségét, hogy az USA-ba jöhessen. Judit több mint egy évig nem kapott gyógykezelést leukémia betegségére. Szabót és családját befogadta az egyház, mint a kommunistáktól menekültet. Nem gondolták, hogy egy istentelen kommunistát fogadnak be, aki tönkreteszi az egyházat. Papi állásról nem volt szó, mivel Kovács Tibor, pénztáros fia, Sándor volt jelölt, ha Négyessy nyug-díjba vonul. Szabó Sándor nem jöhetett számításba se, mint jelölt, mert az USA-ba nem volt lelkészi oklevele. Később se próbálkozott megszerezni a szükséges lelkészi oklevelet, mert félt, hogy ha megkérdezik a Ragály és a Cigánd Egyházakat kiderül milyen segédpap volt Szabó elvtárs

.

A vallató ügyvéd megkérdezte Szabót employment vagy relative visa-val jött az USA-ba, Szabó nem tudta, pedig mindkettőhöz sok adatot kell kitölteni. Employment visa 5 évre szól, de nem érvényes családtag-okra, bizonyítani kell, hogy arra az állásra nincs amerikai állampolgár jelentkező és az illető az utóbbi két évben hasonló állásban dolgozott. Akkor több amerikai állampolgár magyar lelkész munka nélkül volt Kaliforniába, és Szabó több, mint egy évig nem volt lelkészi állásba és családjával jött. A relatíve visa; rokon kell, aki vagyo-nával jótáll a bevándorló teljes ellátásáért két évig. Szabó nagybátya nem vállalta el az eltartását, tehát relative visa-val nem jöhetett. Négyessy munkaengedély nélkül fizetést adott Szabónak, aki azt letagadta és állami segélyt kapott. Az Egyházvezetősége soha sem állított ki, s írt alá INS űrlapokat melyek szükségesek Szabó Sándor USA-ba való bevándorlására, munkavállalásra és állampolgárságra. Ezeket az egyház irattárában kell megőrizni, amíg az egyház létezik. Ezek nem léteznek, tehát Szabó Sándor jogtalanul van az egyháznál. Itt az ideje, hogy eltűnjön az egyháztól, mielőtt bilincselve viszik el.

A kiadvány hiteléül Bogár Gyula