Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. június 9., csütörtök

21.133 - Hábel György temetése - Patrubány Miklós búcsúbeszéde, 2016. ​június 9-én Budapesten, a Farkasréti temetőben


Feladó:
​​
MVSZ Sajtószolgálat 

Dátum: 2016. június 9. 14:02
Tárgy: Hábel György temetése - Patrubány Miklós búcsúbeszéde
Címzett: MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu>​​

Június 9-én Budapesten, a Farkasréti temetőben örök nyugalomra helyezték Hábel György hamvait. A temetés római katolikus szertartással zajlott. A Magyarok Világszövetsége nevében Patrubány Miklós elnök, a Rákóczi Szövetség nevében Martényi Árpád alelnök búcsúztatta a sokak által tisztelt közéleti embert. Tisztelői szép számban kísérték el utolsó útjára. Alább közzétesszük Patrubány Miklós búcsúbeszédét.
Búcsú Hábel Györgytől

            Végtisztességet tevő Magyar Közösség!

Gyuri Bácsi távozásával a magyar közélet lassan elfogyó azon lovagjainak egyikétől búcsúzunk, akik számára a köz és a nemzet dolga előbbre való volt az egyéni boldogulás iránti – ma már a többség által mindenek fölé emelt – vágyódásnál.

Élete utolsó másfél évtizedében adatott meg nekem megismerni őt. Idős kora ellenére fáradhatatlan ügybuzgása lenyűgöző volt. Ennél mélyebben csak alázata hatott rám, ahogyan magyar könyvekkel, folyóiratokkal súlyosra megrakott kerekes táskáját Budapest utcáin végighúzva, gyűjtötte a magyar szót vivő kiadványokat a hazától elszakított területeken élő magyaroknak, Felvidékre, Erdélybe, Fiumébe és Moldvába, a szélrózsa minden irányába. De nem csak begyűjtötte az anyanyelv megőrzésére szánt kiadványokat, hanem előteremtette a beszerzésükhöz és elküldésükhöz szükséges pénzt, és postázta is azokat! Akad-e még napjainkban ilyen közkatona? Alig, alig…

Fáradhatatlan voltán túl, Hábel György nemzetszolgálata még két ismérve révén válik egyedivé és egyben meghatározóvá: végtelen műfaji-tematikai gazdagsága és nagy politikai tudásról árulkodó nemzetstratégiai beágyazottsága folytán.

Nem csak Trianon megdöntésével foglalkozott ő. Ment ő koszorúzni ismeretlen hősök sírját, vagy búcsúztatni alig ismert magyar közkatonát is. De megjelenésének időzítése, olykor hajlott kora miatti puszta ténye és tartalma olyan súlyt adott e megnyilvánulásainak is, mintha magát Trianont döntögette volna ekkor is. Miként azt is tette… Mindenkor.
Nem csak a fővárost körbefonó vasúti hálózat ésszerűsítésére készített kiváló szakmai tanulmányt, de arra is volt gondja, hogy pénzt szerezzen az államtól és ezres példányszámban ingyenesen eljuttassa az elcsatolt területek magyar iskoláiba a Béres-cseppeket gyártó Béres Zrt. által kiadott, dr. Béres József: Szép magyar ének című daloskönyvet.
Nem csak a magyar-szlovák kiegyezést szorgalmazó Balassa Zoltán-könyv kiadásához gyűjtött pénzt az emigrációban, de felszólalt a Petőfi Sándort életében és holtában ért méltatlanság ellen is, attól sem riadva vissza, hogy ez ügyben árulással felérő tétlensége miatt ostorozza még azt a kormányt is, amely nemegyszer megfogadta tanácsait, támogatta kezdeményezéseit. Tette, mert elvégre elvi kérdésről van szó, amit nem söpörhet szőnyeg alá ilyen, vagy olyan összegű támogatás. Tehette, mert családi örökségként tudta egyik felmenője által hátrahagyottan, aki orvos volt a fehéregyházi csatatéren, hogy Petőfi Sándor nem halt meg 1849. július 31-én Segesvár mellett, hanem elhurcolták őt a csata-győztes oroszok.

Hábel György származása szerint is egy jellegzetes magyar képlet. Saját elbeszélése szerint csörgedezett ereiben cseh, német, örmény és székely vér is. Ám ő mégis 100%-osan magyar volt. Ezzel is igazolva azt az egyiptomi fáraók korában is ismert, sok ezer éves igazságot, hogy a magyar nem etnikum, hanem elsősorban erkölcsi minőség.

Gyuri Bácsi a Magyarok Világszövetségének rendes tagja, mondhatni közkatonája volt. De volt ő felelős tisztségviselője is, hiszen a Rákóczi Szövetség alapítójaként, a szövetség elnökének, Dr. Halzl Józsefnek megbízásából a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlésében haláláig küldöttként képviselte annak tagszervezetét, a Rákóczi Szövetséget. Küldöttgyűlési felszólalásai, túl kilencvenedik életévén is emlékezetesek maradtak, hiszen nem csak hazafias pátosz fűtötte azokat. Mindig időszerűek, nemzetpolitikailag indokoltak és szakmailag megalapozottak voltak hozzászólásai. Akár Trianon fölülvizsgálatát kezdeményező petícióról, akár Antall József és Jeszenszky Géza Kárpátalja-politikájának hazaárulásként való minősítéséről volt szó.

Hábel György idősebb testvérünket a Magyarok Világszövetsége élő embernek járó legmagasabb kitüntetésével, a Magyar Nemzetért Érdemérem Ezüst Fokozatával tüntette ki. Emlékét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban – ott, ahol Árpád Nagyfejedelem és vezérei megtartották az országot újra alapító szert – nevét viselő emlékfa őrzi.

A tollat letetted, az írást abbahagytad, Gyuri Bácsi! De szellemed itt marad velünk! Ostorozz, ösztökélj és ítélj Gyuri Bácsi, és meglásd, a Haza egyszer újra virágba borul!

Budapest, Farkasréti temető, 2016. június 9-én

                                                                                    Patrubány Miklós István Ádám,
                                                                             a Magyarok Világszövetségének elnök
MVSZ Sajtószolgálat
8901/160609