Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. június 20., hétfő

21.157 -​ Nemzeti Hírhaló: ​ Hírek harca a tények ellen (Pap Gábor előadása a Hermina úti Lipták villában)


Feladó:
​​
Nemzeti Hirhalo

Dátum: 2016. június 20. 9:31
Tárgy: [Dokumentum] Orosz Igazságügyi Minisztérium: Petőfi S. Szibériában raboskodott - Mit jövendölnek az ősi szent iratok, próféciák, jóslatok? - Egy-két kiscsávó ezt nem értheti. Évtizedekig vártunk rá: A magyar szív mindent visz!
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>Nemzeti Hírháló hírlevél
2016 június 20.
Locations of visitors to this page
Támogatás
99Húszmillió!
Feliratkozás
Olvasás honlapon Programajánló Facebook


​​

Hírek harca a tények ellen
(Pap Gábor előadása a Hermina úti Lipták villában)

Kérlek oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal is! Nagyon fontos, hogy minél többen nézzék végig a tisztánlátás kedvéért.
https://www.youtube.com/watch?v=wC85JmzkIlc
https://www.youtube.com/watch?v=LnC66j-iIlY
A linkeket, ha nem működnek egyből, be kell másolni a keresőbe és már indul is a videó.

Hírek harca a Tények ellen

KISS MAO-TUN ISTVÁN előadása: Kelet-kutatóink - Stein Aurél

Helyszín: Két Hollós könyvesbolt (Bp. 1081 Kenyérmező u. 3/a. telefon: 299-0032)
Kezdési időpont: 2016. június 21. kedd, 18 óra
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Kelet kutatóink - Stein AurélPetőfiért! - Orosz Igazságügyi Minisztérium: Petőfi S. Szibériában raboskodott

Tegnap a Magyarok Világszövetségének székházában megtartotta könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóját Alakszej Vasziljevics Tyivanyenko, korunk egyik legismertebb Petőfi-kutatója. A magyar sajtó egyetlen képviselője sem jelent meg. Miként a Magyar Tudományos Akadémia és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei úgyszintén távol maradtak.

Pedig Tyivanyenko professzor könyvében olyan információ látott napvilágot, amelybe alighanem beleremeg a hivatalos magyar tudományosság. Kíváncsian várjuk, milyen magyarázkodásba kezd most Hermann Róbert...

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora és Kiss Endre József, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója, az MVSZ Elnökségének és Petőfi Sándor Bizottságának tagja társaságában fogadta a Burjátországból érkezett orosz professzort.

Alakszej Vasziljevics TyivanyenkoAlekszej Vasziljevics Tyivanyenko ünnepélyesen átadta a Magyarok Világszövetsége elnökének azt a föld-ereklyét, amelyet Barguzinból, Petőfi Sándor sírjáról hozott.

Ezt követően A.V. Tyivanyenko bemutatta idén, orosz nyelven megjelent könyvét, melynek címe: A titokzatos idegen Szibériában, alcíme:
Petőfi Sándor rabként Barguzinban.

A könyv részletesen ismerteti Petőfi Sándor szibériai életszakaszát, és egy olyan információt közöl, amely minden valószínűség szerint új fejezetet nyit a magyar állam és szakosított intézményeinek életében. Legalábbis a Petőfi Sándor életének és halálának kutatásáért felelős intézmények, valamint a magyar hadifoglyok sorsának követéséért, emlékük ápolásáért közpénzből fenntartott állami intézmények életében.

A.V. Tyivanyenko könyvében közli - és mi is itt megtesszük - az Orosz
Föderáció Igazságügyi Minisztériuma hivatalos honlapjának (www.minjust.ru ) azon világhálós címét, amelyen a Bajkálon túli területek büntetésvégrehajtási intézeteinek történetét ismertetik, és ahol tételesen ez az állítás szerepel: 1849-ben deportáltak magyar
szabadságharcosokat Szibériába, és közöttük volt a neves magyar költő, Petőfi Sándor is.

A szóban forgó világhálós cím: http://to75.minjust.ru/node/4144

Az ott olvasható tanulmány címe: A Bajkálon túli terület büntetővégrehajtási rendszer története

A fent hivatkozott, és a magyar "tudományosságot" súlyos kihívás elé állító mondat pedig ez:
1826-ban érkeztek a Bajkálon túli területre a dekabristák, és ezzel kezdődött a politikai büntetőtáborok évszázados története.

Hamarosan következtek a lengyel nemzeti felszabadító mozgalom részvevői, a magyar szabadságharcosok (Barguzinba száműzték az ismert magyar költőt Petőfi S.-t), és később Petrashevszky követői, forradalmi demokraták, populisták, a különböző szocialista pártok képviselői.)

Orosz Igazságügyi Minisztérium: Petőfi S. Szibériában raboskodott

Kíváncsian várjuk az MTA hivatalos megszólalását. Nem kevésbé érdekes a Hadtörténeti Intézet és Múzeum elvárható megszólalása is. Elsősorban parancsnok tudományos-helyettesének, Dr. Hermann Róbertnek a megszólalása, aki eleddig a legádázabb tagadója volt annak, hogy 1849-ben a cári orosz intervenciós csapatok magyar hadifoglyokat hurcoltak volna magukkal. Talán, tudóshoz méltóbb lett volna a tagadás helyett kutatni az igazságot.

MVSZ Sajtószolgálat, 8912/160617
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó:
Petőfiért! - Meghívó sajtótájékoztatóra - Tyivanyenko professzor új könyvének bemutatója (mvsz.hu)
Június 16-án, csütörtökön 11 órakor közös sajtótájékoztatót tartanak az MVSZ székházában (1052 Budapest, Semmelwis u. 1-3.), amelynek során Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor bemutatja frissen megjelent Petőfi-könyvét és legújabb kutatási eredményeit. A könyvbemutatóval egybekötött nemzetközi sajtótájékoztató házigazdái Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, valamint Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora.


Mit jövendölnek az ősi szent iratok, próféciák, jóslatok?
Az ókori egyiptomiak, sumerek, kelták és az ógörögök a halhatatlanság, a szabadság, a béke és a kozmikus szeretet világkorszakát, az "istenek idejét" ARANYKORNAK nevezték.

Az utóbbi 20 évben Magyarország fénysebességgel rohant egy olyan szakadék felé, amely akár az örök vesztét is okozhatná hazánknak. Ki kell ábrándítanom a szakadékba zuhanásunkra várakozó törekvőket, mert ez a tragédia nem fog bekövetkezni!
Hazánk történelmére visszatekintve (még akkor is, ha az nagyrészt el van torzítva) láthatjuk, hogy már többek is kísérletet tettek országunk és népünk elpusztítására, vagy "jó esetben" csak rabszolgaságba kényszerítésére, ám ezek a próbálkozások sem voltak eredményesek.
Nem kell messze menni, ott van mindjárt a volt szovjethatalom, aki nemcsak megszállta országunkat, hanem irányította is.

Csak egy példa a sok közül: Több mint 40 évig énekeltük a különböző ünnepségeken azt az Internacionálé-nak nevezett dalt, melyben, ha egyes sorok jelentését figyelmesen megvizsgáljuk, egyértelműen kitűnik, hogy mennyibe nézett a megszálló haramia bennünket és mindazokat a népeket, akik még az uralma alatt álltak. Számtalanszor hagyta el ajkunkat ez a dal, és intenzív agymosásunk közepette elfelejtettünk odafigyelni arra, hogy mit is mondunk.

"A múltat végképp eltörölni
Rabszolga-had indulj velünk!"

Tudnunk kell, hogy ha egy népnek elveszik, "eltörlik" a múltját, akkor ezzel elvágják a gyökereit, amely az ősi hagyományaihoz vezet, ezért a nép gyönge lesz, önbizalmát veszti, s így már könnyen ki lehet fosztani, rabszolgává lehet tenni, végül pedig el lehet pusztítani. Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem.

Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság! A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak.

Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorlása után az egyik legjobb megoldásnak tűnt a finnugor elmélet létrehozása és terjesztése.

Idézet egy korabeli jegyzékből, amelyet miniszteri utasításra Haynau adott írásba:
"A magyaroktól örökre el kell venni a szittya büszkeséget, hogy elfelejtsék végre a lázadozást és megtanulják, hol a helyük."

A Habsburgok jól tudták, hogy egy nép tönkretétele, rabszolgasorba vetése és megsemmisítése nem a háború útján érhető el leghatékonyabban, hanem a múltjától (történelmétől, hagyományaitól, népszokásaitól, eszméitől, hitétől, értékrendjétől) kell megfosztani.

A Habsburgok elvették az eredeti múltunk tanításait, s ezzel megkezdődött az a törekvés, ami a 20. században is jellemző volt azokra a diktatúrákra, amelyek érintették Magyarországot - gyökerestől kitépni, eltörölni a magyarok múltját, ellehetetleníteni a jelenét, hogy még véletlenül se legyen jövője. (Ezzel már István király is próbálkozott 1000-ben.)
"A múltat végképp eltörölni"...

Országunk népét minden megszálló hatalom rabszolgának tekintette, így nyilvánvaló, hogy a hódító célú háborúikban a magyarokat (is) állították az első sorba, hiszen nem kár értük, ha pusztulnak:
"Rabszolga-had indulj velünk!"

Hosszan lehetne elemezni a Magyarországot sújtó csapásokat pl. tatárjárás, török uralom, Dózsa féle felkelés, Rákóczi szabadságharc, mindkét világháború, 1956-os forradalom, a szovjethatalom és persze a jelenlegi Európai Unió is.

Azt, hogy az elmúlt években milyen gyalázatos tevékenységek folynak Magyarországon, nem kell ecsetelnem (pl. politika, kormányintézkedések, bank, gazdaság, ipar, egészségügy, oktatás, jog stb.).
Most inkább annak a kornak az eljövetelére szeretnék egy kicsit rávilágítani, amely 2012. december 21-én a fizikai síkon is kezdetét vette. Ez az Aranykor, de nevezhetjük Fénykornak is.

Az arany ezúttal nem az ékszerre és nem a pompára utal, hanem az embernek az anyagi természetű személyiségére, amelyet a bölcsesség által Isten és az egyén szolgálatába kell állítani.

Az aranyszín a bölcsességgel és a megvilágosodással kapcsolatos, tehát a megismerés és a tudás szimbóluma.
A fény pedig elsősorban az emberben lévő Istent, s annak fénymagját, ezáltal a magasabb rendű létezés tartalmi hasonlatát jelenti.
A fény magában hordozza a bölcsességet, valamint az igazságot és annak tanítását.


Az Aranykor eljövetelét jelzi előre a maja naptár és számos jövendölés, szent könyv és szent irat.

Jelenleg még a Vaskor bástyái dölnek romba, és instabillá vált szellemi és eszmei építményei semmisülnek meg, és ezzel egy időben az aranykort előkészítő változások zajlanak, új kor születik és új emberiség.

Mindez kezdődik Amerika csődjével, a bankrendszer összeomlásával, majd folytatódik az Európai Unió, a gazdaság és az ipar világszintű halálával.
Ez mind félelmetesen hangzik, ugyanakkor szépnek és jónak ígérkezik, de mi szerepe van ebben Magyarországnak?

Valójában kik vagyunk mi magyarok?
Milyen ember és milyen nép a magyar?
Miért szenvedett annyit a magyarság?


2012.12.21.-én a világkarma minősége változott meg, vagyis a Föld és a Naprendszerünk számára ekkor zárult a Vaskor és nyílt meg az új Aranykor.

A Föld és az emberiség Aranykorba való belépéséhez az előkészületek már évekkel ezelőtt elkezdődtek. A változás nem egyik napról a másikra történik!
A 2012-es év utáni események rákényszerítik az embereket a paradigmaváltásra.

Egyre inkább az lesz majd tapasztalható, hogy az erkölcstelen, gátlástalan, kizsákmányoló vaskori gondolkodás és viselkedés az új korszakban finoman szólva a semmibe vezet.

Ugyanakkor, aki az Aranykor filozófiája szerint gondolkodik és cselekszik, valamint az Istenben való hite (és a róla szóló valós tudása) szilárd, erős lábakon áll, ott a mindennapi élet békéje és nyugalma fog megteremtődni.

Magyarország az Aranykorban

A szent iratok azt mondják, hogy minden világkorszakváltásnál van egy olyan nép (kultúra), aki az adott világkorszakváltásnak a fáklyája, vezérhajója. Ez azt jelenti, hogy abban az országban történik meg először az átalakulás az új világkorszakra, s így ennek az országnak a népe mutat példát a többi nemzetnek.


Az ókori szövegek 20 próféciájából kb. 15 foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a 2012-es világkorszakváltáskor melyik lesz ez a nép. Ez a 15 prófécia leírja, hogy hol köszönt be először az Aranykor és melyik népen lesz az ún. "világ szeme", vagyis a Vaskor falai elsőként hol dőlnek össze.
Az indiai szent irat, a Vishnu Purana így ír erről:
"A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi."

A "szaka" alatt az ókori indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP.
A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse, tehát a "szakák", vagyis a szkíták mi magunk, magyarok vagyunk. (Ahogy elnézem, a jelenlegi kormánypolitikát már rajtunk van a világ szeme...)
S még mielőtt bárkinek a bibliai Ószövetségben szereplő "gonosz" Nimród (és népe) jutna eszébe, javaslom, hogy a magyarok őskirályáról és dicsőségéről bővítse ismereteit.

Milyen ember és milyen nép a magyar?

Erre a kérdésre a vaskori személyiségtudatú ember rögtön rávágja, hogy önző, gyarló, gonosz, irigy, rosszindulatú, kapzsi stb.

Tegyük félre egy időre az ítéleteinket és hagyjuk abba a népünket megvető kritizálást!
Nézzünk egy kicsit magunkba és úgy tegyük fel a kérdést: Milyen ember a magyar?
Valójában a magyar ember vendégszerető, végtelenül befogadó, ingét-gatyáját odaadja a vendégnek még akkor is, ha neki nem marad, önzetlen, segítőkész, idealista, határtalanul türelmes, nagyon okos, hiszen rendkívül sok művészt és tudóst, felfedezőt adott és ad ma is a világ számára.
A magyar, fényvallású nép a békességre törekvő emberek gyülekezete.

Mi a magyarok feladata?
Nem kevesebb népünk küldetése, mint az, hogy bölcsessége és tudása által az érdek nélküli szeretetet és békességet hirdesse és közvetítse minden nemzet felé.
Általában kis létszámú, kis területtel rendelkező országként beszélnek a világban hazánkról.
A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemző a szaporaság.

Népünk ereje nem a számarányunkban áll!
A mi erőnk az AGYUNK, a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk.
"A magyarok nyilaitól ments meg, Uram minket!" imának többféle értelmet is adtak már az emberek.
Az nem kétséges, hogy a magyarok kiváló lovasok és íjászok voltak, ám minden tévhit ellenére nem volt rájuk jellemző a hódító háború.

A sötét Vaskor képviselői évszázadokon át próbálták elhitetni a világgal, hogy a magyar nép hitetlen, barbár és gyilkos hajlamú tulajdonságokat hordoz magában.

A magyarok nyilaival kapcsolatosan megfontolásra javaslom:
A nyíl az elme szimbóluma. A magyar ember égi íjásza a világnak és a sötétségbe kilőtt fény-nyilaival az emberek tudatlanságát akarja megsemmisíteni.


Ha vesszük a fáradtságot és tanulmányozzuk egy kicsit Nimród legendáját, akkor egyértelművé válik számunkra, hogy Őskirályunk íjának megfeszítésekor nem az embereket vette célba, hanem az ellenséges démonkirályt, vagyis a sötétséget.

Ami az ősnépünket, a szkítákat illeti, náluk az volt a korabeli hadijog, hogyha az ellenség párviadalban megsebesül, a szkíta harcosnak rögtön abba kell hagynia a csatát és a sérültet azonnal a táltoshoz kell kísérnie gyógyításra. Ez aranykori eszme és cselekedet.
Ezzel szemben a Vaskorban a gyengének, a sebesültnek pusztulás a sorsa.

A magyar, fényvallású aranykori nép és a Vaskor rezgése, energetikája idegen számára. A gyilkolás, a háború, a hódítás nem tartozik a népünk eszméihez (területeinket soha nem csatában vesztettük el, hanem mindig a tárgyalóasztaloknál lásd Trianon).

Miért szenvedett sokat a magyarság?

Az biztos, hogy népünk szenvedéseinek oka nem abból ered, hogy el lennénk átkozva, vagy Isten haragudna ránk, s "verne" bennünket.
Az úgynevezett balsorsunk főleg annak tudható be, hogy mivel a magyar aranykori nép, ezért nem tud vaskoriként alkalmazkodni. Ez az egyik oka Magyarország pusztulásának.
A magyarság elpusztítására való törekvések másik fő oka az, hogy nemcsak Európa középpontja vagyunk, hanem a Földdé is, úgyszólván a "világ közepe". (Lásd: Dobogókő, a Föld szívcsakrája)
Ami pedig a magyar népet illeti, nem vagyunk kevesebbek, mint az az ősnép, aki az égi (fény) nyelvet beszéljük.

A MAGYAR NYELV az egyetlen a világ nyelvei között, melyben feltűnő többséggel fellelhető az ősiség, ennélfogva a legalkalmasabb az Istenség kifejezésére.

Sajnos jelenleg angol-kórban szenved Magyarország és a világ is, hiszen a Vaskorban világnyelvnek lett kikiáltva az angol...
Néhány példa arra, hogy égi nyelvünk szavaiba mi minden mondanivaló van még az eredeti jelentésen kívül belekódolva (betűk felcserélhetők, ékezetek hozzáadhatók vagy elvehetők):
MAGYAROK ISTENE
MA; MAG (a fény mag); AGY; AGYA; MAGA; OK (Isten, Teremtő); KOR;
ISTEN-ben benne vagy TE IS és ÉN IS!
TÖRTÉNÉSZ: TÖRT-ÉN-ÉSZ
NYELVÉSZ: NYELV; ELV; ÉSZ
OKKULT: OK; KULTUSZ; (Az Okkult Isten a Teremtő Isten kultúrája)
ŐSZINTÉN: Ő; SZINT; ÉN;
BOLDOG: DOLOG
ÖRÖKSÉG: Ő-ÖRÖK-s-ÉG
LEHETŐSÉG: LEHET-Ő-s-ÉG
NŐISÉG: NŐ-IS-ÉG
BÖLCSŐ: BÖLCS-Ő
KÖZÖSÜLÉS: Ő; KÖZ; KÖZÖS; ÜL; ÜLÉS (Istennel - ővele - való közösséget jelent: KÖZÖS-ÉG)
NÉGY: ÉN; EGY;
KETTŐ: KÉT-TŐ
MINDENKI: MIND-ÉN-KI
SZENT: Én; TE;
FÉNY: ÉN
HÍRNÖK: HÍR-NŐK
ALKALMAZKODOM: ALKALMAZ-KÓD-OM (Az OM jelentése: A szótag az a rezgés, amellyel Isten a világot teremtette. Teremtő igét, vagyis magát az Istent jelenti.)

A KÓD (a Teremtő kódja) azokban az emberekben munkálkodik akik (alkalmazkodva) naponta tudatosan meglelik istenségüket emberségükben.

A nyelvünk tehát kódolva van (alkalmaz-KÓD-OM, gondol-KÓD-OM, munkál-KÓD-OM) és ennek a kódnak a kulcsa a MAGyarok magjában lelhető fel (a kulcs pedig Énok kulcsa - Engem (ÉN) okozott (OK) valaki, ÉN Oka vagyok valakinek vagy valaminek).
JELADÓK vagyunk (JEL-A KÓD), és aki adni tudja a jelet (kódot), az venni is képes.

A fentiekből látható, hogy nagy őstudás van a magyar ember sejtjeibe és nyelvébe (elvébe) kódolva.
A külvilágban történő események egyre inkább arra sarkalnak bennünket, hogy vegyük észre, hogy MAGa magunkba kell fordulni, hiszen ott van a Mindenség (MIND-ÉN-s-ÉG) Teremtője bennünk!
Az Aranykor eljövetelével nemcsak világkorszakváltás következik be Magyarországon (és az egész Földön), hanem az emberek világszemlélete is lényegesen megváltozik.

A Fénykorban a nemzeti öntudat megerősítésre kerül. Mi magyarok fogunk először átesni az Aranykor tűzkeresztségén. Ez természetesen nem történik meg egyik napról a másikra és nem is lesz könnyű, hiszen fájdalommal, áldozattal és vérrel jár.

Nostradamus próféciáiból:
Mit jósol Nostradamus abban a 99 számozott versben, amelyet gróf Zrínyi Miklós rendelt tőle Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

"Jön majd idő, hogy szinte eltűnik
Pannónia földről ki magyarnak született,
fiaikat az anyák meg sem szülik,
s a hágókon át jönnek barbár seregek.
A magyaroknak még nevét is lopják,
s rettegnek még emléküktől is.
Már csak nevében lesz Magyarország,
s nevében minden egyezség hamis."

"A kétezredik év után hamar
nagy lesz az ország és erős,
visszatér hazájába mindegyik magyar,
s magyar földben nyugszik minden ős.
De a magyar föld része lesz a nagynak,
erős királyság, melynek nincs határa,
a keresztények farkasai már nem ugatnak,
Krisztus ellenségeit a föld kizárja."

"A második ezredév után
Pannónia váratlan erőre kap,
királyok gyűlése lesz Budán,
de császáruk magyar marad.
Kelet s nyugat központja lesz,
egy évszázadra legyőzhetetlen,
szembeszállni velük nem érdemes:
uralkodik a LÉLEK és a SZELLEM."

"Jön új nemzedék, mely erős lesz,
és nem szégyenli többé, hogy magyar,
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz,
s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország,
s végre büszke lesz minden fia
mert ámulatba ejti egész Európát
ezerszáz évnek elteltével Pannónia."

"Jön majd egy ember a második
millennium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannon földről Istenhez kiált
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat."

Ki ez az ember, akiről Nostradamus ír?

Egyelőre keveset lehet róla tudni, sőt szinte még semmit.

Ismereteim szerint ez a személy már az Isteni Énjének tudatára ébredt, és gondolati síkon szorgalmasan munkálkodik az aranykori Magyarország struktúráján.

Már most is okos, intelligens ember, azonban bölcsessége és tudása nem a fizikai világban megszerzett diplomák mennyiségének és minőségének eredménye, hanem lelkiségének és szellemiségének haladottsága, gondolatai és érzelmei rendezettsége teszik őt hamarosan kiemelkedővé.

Nem tagja egyik pártnak sem, és nem tartozik sem az egyház, sem pedig az egyház "leányvállalatainak" (gyülekezetek, szekták) csordarendszeréhez.

Amikor eljön az ideje színre lép és az igaz hitű és szívű magyar embernek nem lesz kérdés, hogy ki Ő, mert tudni fogja!

Az Aranykor és a Nostradamus által megjósolt kiemelkedő szellemiségű ember (emberek, mert nem egy lesz) is eljön magától, csak még egy kicsit legyünk türelmesek és kitartóak.

Akarjuk és higgyük, hogy hamarosan "a magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez", azonban ehhez kedves honfitársaim fel kell a mélyalvásból ébrednünk és cselekvésre is szükség van!
Tehát az Aranykor hajnalán: ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!!!!!!!


http://tudatraebresztes.blog.hu/2012/01/10/aranykor_magyarorszagon_1


Egy-két kiscsávó ezt nem értheti. Évtizedekig vártunk rá: A magyar szív mindent visz!
Varga Moncsi 2016. június 19. 09:44 Hunhír.info

"Haggyá mán a magyarokkal! Mit érdekelnek, hatvanezrem múlik a portugálokon!" - üvöltötte a fülünkbe a cigány, miközben pulyájával a Mekiben sorban állva a vállunk felett leste a tableten nézett meccset. Akkor érkeztem a Belvárosból, ahol megállt az élet. Megállt a villamos- és autóforgalom, megállt a hétköznapok monoton élete. Ahol az amerikai és német fiatalok velünk együtt ünnepeltek, mert átragadt rájuk az öröm. Órákon át csak szédelegtem az emberek között, és potyogtak a könnyeim. Ismeretlenek mosolyogtak rám, odajöttek, megöleltek, mert egy emberként örült mindenki. Ment az éneklés, a tánc, az ugrálás, skandált öreg és fiatal.

Egy-két kiscsávó ezt nem értheti. Évtizedekig vártunk rá: A magyar szív mindent visz!

Tombolt az utca, a villamosvezető mosolyogva leste az ünneplő és boldog embereket. A rendőrautó elhaladva ütemre fújta a dudát, hiszen ő is "csak" magyar, és még a boltos is mosolyogva számolt a skandáló fiataloknak, akiktől zengett a sarki bolt. Mert jó a magyar csapat, és jó magyarnak lenni. Jó a magyar csapat, mert nem csak tizenegy játékos, hanem valóban és igazán csapat. Jó a tudat, hogy összetartozunk, hogy együtt dobban a szívünk egy gólnál, egy helyzetnél, hogy együtt hördülünk, ha ellenünk fúj a bíró. Mert mi is velük vagyunk és lehetünk a csapat.

Csak tudod, kiscsávó, te ez nem érted. Te ezt nem érzed. Soha nem is fogod, mert neked csak a személyi igazolványodban áll az, hogy magyar. Neked csak az állampolgárságod a magyar. A szíved sose lesz az, mert neked azt tanították, hogy minden szar, ami magyar. És bizony ez nem világnézeti, vallási, ideológiai vagy politikai kérdés. Ma az utcán együtt ünnepelt sokféle ember, sokféle élettel, sokféle bánattal, gonddal, örömmel, vallással, világnézettel. Senki nem kérdezte a másiktól, hogy ki vagy, honnan jöttél. Egyszerűen te vagy ilyen. Olyan semmilyen. A te szíved felett sosem lesz ott a koronás címer, még képzeletben sem. A te szíved sosem mosolyog a magyar siker láttán.

Te amolyan Dániel Péter-ivadék vagy. Azok neveltje, akik csak fanyalognak mindenen, akik szerint ha nyerünk, ha vesztünk, az mind a diktátor hibája. Akik szerint szar a magyar csapat, azértmertcsak. Azért, mert magyar, és nem portugál. Vagy bármi más. Mert minden jobb, mint a magyar.

Tudod, füstös, még a német és amerikai is képzeletbeli kalapot emelt az utca közepén. Velünk guggolt és ugrott, énekelt és táncolt. Mert megértették, miről szól ez az érzés. Miről szólt akkor és ott magyarnak lenni. Fejüket lehajtva mondták: náluk ilyen sosem lehet. Hát ez kell neked. Ez a sose-öröm. A sose-szív. A buta, multikulti liberális agymosottság, a nemzetek felettiség. Te sosem fogsz velünk ünnepelni.

Szóval kiscsávó, fanyalogj csak, és várd a hatvanezredet. Azt csúnyán elbuktad Ronaldo kihagyott tizenegyesével. Elbuktad, mert nem láttad meg, és nem látod meg, ez a magyar csapat a miénk. Nem érted, hogy nem a tippmix a fontos. A mi fiaink, ha jók, ha kevésbé, ha szeretjük őket, ha nem, ha fradisták vagyunk, ha újpestiek, ha bármi egyebek - a mieink. Mert nem láttad meg, hogy a körúton még a színházból kisétáló kosztümös asszonyok és öltönyös urak is egy emberként skandálták hazafelé sétálva: Ria-Ria-Hungária.

Olyan vagy, mint a facebookon fanyalgó fotelhuszárok, akik rém okos focitudósok, de lövésünk sincs arról, milyen, amikor együtt dobban a szív. Akiknek minden rossz, mert nem ők a sztárok. Olyan fajta, aki akkor markol nagyot örömében, ha árthat, ha fikázhat, ha gyalázhat, ha fröcsöghet. Aki a hatvanezrét lesi, de nem tudja, milyen érzés lehet hónapokig dolgozni, hogy ott lehessen, hogy élőben, a lelátóról szurkolhasson, csak azért, hogy a pályán a fiúk érezzék: szeretjük őket. Hogy akarjuk, hogy küzdjenek, mind a tizenötmillió magyarért. Érted is, füstös, pedig nem érdemled meg. Tudod, küzdés, úgy együtt, csapatként és magyarként. De te nem tudod, milyen érzés hallani a tévében a tízezrek szurkolását, és látni a gól örömkönnyeit. Te csak a fanyalgók hangját hallod, és a tippmix-érmék csörömpölését.

Nos, kiscsávó, te Dániel-ivadék, költözz mestered után, aki megint megmondta a tutit. Aki Izraelbe menekült, és lett inkább hazátlan bitang, de még onnan is csak a magyart gyalázza, jobb dolga nem akadván. Tudod, nem kelletek ide. Nem kell a dumátok. Tudjuk mi is, hogy itt minden politika. Ebben a világban minden politika. A foci is. Csak éppen ti, identitászavaros, senkinek nem kellő fanyalgók egyet nem tudtok. Milyen az igazi magyar szív. Amúgy mindentől függetlenül.

Orbánozhatsz, stadionozhatsz, szurkolhatsz bárkinek, csak miellenünk, csak hogy veszítsünk. Megdicsőülhetsz a pulyád előtt a szádba rágott, magyargyűlölő fikázástól, úgysem érted meg sose, hogy ez nem erről szól. És még csak nem is a fociról. Mert nem az orbánista demagóg duma megy jól, hanem Dzsudzsákék valóban tizenötmillió magyarral és magyarért léptek a pályára. Az őszinte könnyekért, a szívekért, és a mi boldogságunkért. És fújhatod a kilincses bitang dumáját a pulyáddal, hogy "hogy ezek a falábú magyar focisták csak egy dolgot fognak elérni ezen az EB-n is. A visszafelé induló buszt."

Tudod, füstös, ezek a fiúk már most többet elértek. Eggyé kovácsolták a magyar embereket. Amire nem volt képes párt, politika, tüntetés, aljaskodás, vádaskodás, azt ők a szurkolókkal együtt megtették. A visszafelé induló buszon akárhogyan és akármikor is, már győztesek ülnek. Azok, akik négy évtized után megcselekedték, amit megkövetelt a magyar szív.

A magyar nép pedig nem a diktátor lábai elé térdelt a két meccsen, kevéssé sem kedves szoborfestő nem-honfitársunk és neveltjei, hanem saját maguk elé, és társaik elé. A társaik mellé. Azok mellé, akiknek a fekete póló, de a színházi kosztüm és öltöny alatt is ott bújik a koronás címer. Láthatatlanul, mélyen benn. Tudod, azok elé és mellé, akikkel együtt dobban a szív, és akiknek nem csak az állampolgársága magyar.

Kapcsolódó:
A KÜLFÖLDI SAJTÓ IS CSAK ÁMUL A MAGYAR SZURKOLÓKON  <br>
A külföldi sajtó is csak ámul a magyar szurkolókon (origo.hu)
Ahogy videós gyűjteményünkben is mutattuk, hátborzongató hangulatot teremtettek a magyar drukkerek Marseille-ben, miközben a stadionba vonultak a Magyarország-Izland mérkőzésre. Az egyik legnagyobb francia lap, a L'Équipe képet és videót is posztolt cikkében a szurkolókról. "Az Ausztria elleni 2-0-s győzelem után a magyar válogatott Izland ellen is számíthat szurkolóira.
Káosz! Viperával verték a magyar fociszurkolókatKáosz! Viperával verték a magyar fociszurkolókat (blikk.hu)
Botrányosan indult az Izland-Magyarország Európa-bajnoki mérkőzés. A magyar ultrák rossz szektorba ültek, amikor át akartak mászni a helyükre, a biztonságiak közbeléptek és kisebb csetepaté alakult ki. A képeken jól látszik, hogy a biztonságiak kezében vipera is volt.
Önkívület, extázis, örömmámor a pesti utcákonÖnkívület, extázis, örömmámor a pesti utcákon (youtube.com)
Az Izland elleni meccs után egyszerűen felrobbant a Deák tér. A forgalom leállt. Autók, fák, oszlopok tetején tombolt a magyar nép.
Terence Hill gyönyörű üzenete a fociválogatottnakTerence Hill gyönyörű üzenete a fociválogatottnak (lajk.startlap.hu)
Terence Hill egy Rómában tanuló magyar papnak azt mondta, hogy szorít a magyar csapatért. Hodász András pap a blogjában azt írja, Terence Hill felidézte, hogy a magyarok a múlt században milyen sikeresek voltak ebben a sportban, és természetesen jól ismerte Puskás nevét is, aki anno járt kint Rómában is, hosszabb időre.
Együtt hangoltak a magyar és az izlandi szurkolók szombatraEgyütt hangoltak a magyar és az izlandi szurkolók szombatra (bumm.sk)
Így is lehet, így is kell! A magyar és az izlandi szurkolók gyorsan egymásra találtak a Marseille tengerpartján található szurkolói zónában csütörtök este. A német-lengyel meccs gyorsan a háttérbe szorult, készültek a közös képek, ment az esélylatolgatás. Belvárosi szállásom környéke eléggé nyugodt, nem igazán érezhető itt, hogy milyen esemény zajlik a városban, az országban. Helyenként fel-felbukkan egy francia zászló az erkélyeken, de az első bárig nincs Eb-hangulata az itt közlekedőnek.
Leállt az élet Budapesten - tízezrek ünnepelnek az utcánLeállt az élet Budapesten - tízezrek ünnepelnek az utcán (origo.hu)
Ünneplő tömeg, dudáló autósok, leállt villamosközlekedés - valóságos fieszta alakult ki a magyar válogatott szenzációs győzelme után a fővárosban. A BKK jelezte, a 4-6-os villamos egy szakaszon nem járt (valamivel éjfél előtt állt helyre a közlekedés), és a belvárosban autóval sem lehetett nagyon közlekedni.
Spontán piknik van a Körút sínjein a Dohány-Wesselényi között  <br>Spontán piknik van a Körút sínjein a Dohány-Wesselényi között (444.hu)
A Körút Bulinegyed körüli részén egy órával a meccs lefújása után is nagy a bulihangulat, jelenti kollégánk a helyszínről. A örömünnep epicentruma a Wesselényi utca-Körút sarok. Ilyen dolgokat látni. Sőt, ilyeneket. Sőt!! Tömegek ünneplik az Izlandi futballbunkerrel szemben kiszenvedett egy pontot, és ezzel a szinte biztosra vehető továbbjutást.
A Himnusz a lefújás utánA Himnusz a lefújás után (youtube.com)
Baj lesz! Magyarverésre készülnek a román huligánokBaj lesz! Magyarverésre készülnek a román huligánok (blikk.hu)
A román-magyar Eb-selejtezőn egymást verték a Dinamo- és Steauaultrák. Most is bunyóztak, de
a nagy csatát a magyarokkal akarják megvívni. Lyon - Nagy meccsre készülnek a román futballhuligánok - mégpedig a magyarok ellen! Noha a két nemzet válogatottja nincs egy csoportban az Európa-bajnokságon, a Dinamo és a Steaua Bucuresti drukkerei már megtalálták a kapcsolódási pontot. Lyonban játszik együttesük június 19-én az albánokkal, míg Magyarország három nappal később a portugálokkal. A románok itt kívánnak megütközni a magyarokkal, már több egyeztetést tartottak a Facebookon.
Kikapott és kiesett a román válogatottKikapott és kiesett a román válogatott (ujszo.com)
Albánia 1-0-ra legyőzte Romániát a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapi játéknapján, az A csoport harmadik fordulójában, ezzel a románok búcsúztak a tornától. Az első helyzetet a kezdőcsapatukon öt helyen változtató románok dolgozták ki, de Stancu lövését Berisha védeni tudta, a másik oldalon a 20. percben Lenjani közelről a kapu fölé lőtt.
Magyar öröm Várad főterénMagyar öröm Várad főterén (erdon.ro)
Legalább ezer, túlnyomó többségében magyar ember követte Nagyvárad főterén a magyar válogatott hosszú idő után első nagy tornán játszott nyitómecsét. Jó hangulat uralkodott a Szent László téren. Pontosak voltak a magyarok: pár perccel a mérkőzés előtt még nem volt tele a nagyváradi főtér, ahol nagy képernyőn lehet követni a labdarúgó Eb meccseit, de az osztrák-magyar első perceire végül megtelt a zóna. És erre az időre ismét magyar lett a Szent László tér.
Nem hiszed el, mit tett ez a magyar szurkoló örömében - fotók  <br>Nem hiszed el, mit tett ez a magyar szurkoló örömében - fotók (nlcafe.hu)
Szombat este ismét elárasztották Budapestet a fociszurkolók, ugyanis a foci-Eb-n az Izland elleni döntetlen azt jelenti, hogy nagyon nagy eséllyel továbbjutunk. Villamos tetején áll egy szurkoló az ünneplő tömeg között a fővárosi Erzsébet körúton a Wesselényi utca közelében, a franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokság F csoportja második fordulójában játszott Izland-Magyarország-mérkőzés végén szombat este. A magyar labdarúgó-válogatott a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent ért el Izland ellen.
Vidám tanévzáró Ocho Macho dallal és Király Gábor idézettel a szombathelyi BolyaibanFutótűzként terjed egy szombathelyi évzáró videója a neten - VIDEÓ (ifipress.hu)
Rendhagyó évzáró részesei lehettek a szombathelyi NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola diákjai. Az iskola igazgatója ugyanis szakított a hagyományokkal. Az ugye mindenkinek megvan, ahogy a tanév utolsó napján, amikor már amúgy is mindenkinek elege van a suliból, fiúk és lányok állnak a hőségben az udvaron, vagy épp rossz idő esetén a levegőtlen tornateremben (nem tudni melyik a rosszabb), végeláthatatlan, unalmas beszédeket, verseket és az énekkart hallgatva, jutalomkönyvek és dicséretek kiosztása közepette már mindenki bárhol lenne, csak ahol épp van, ott nem. Igen, ez egy átlagos évzáró...
Szkanderben lenyomta egy magyar egész EurópátSzkanderben lenyomta egy magyar egész Európát (szeretlekmagyarorszag.hu)
Jól szerepeltek a magyarok a bukaresti szkander-Eb-n. A parasportolók két aranyérmét a látássérült Budai Miklós nyerte. Két arany-, öt ezüst- és nyolc bronzérmet nyert összesen a magyar szkander válogatott a bukaresti szkander Európa-bajnokságon, ami azért is jó eredmény, mert jövőre mi rendezzük a világbajnokságot.
Magyar arany, ezüst és bronz a bakui Grand Slam-tornáról!Magyar arany, ezüst és bronz a bakui Grand Slam-tornáról! (judo.hu)
A mieink ott folytatták, ahol egy héttel korábban Zágrábban abbahagyták: ezúttal Bor Barna, Csernoviczki Éva és Ungvári Miklós állhatott fel a dobogóra a rangos olimpiai kvalifikációs viadalon, a mieink az éremtáblázat hatodik helyén végeztek, holtversenyben Japánnal. Az első versenynapon, pénteken Csernoviczki Éváért szoríthattunk: az Ippon Judo Tatabánya 48 kilogrammos judósa alaposan megdolgozott az ezüstéremért!
Magyarország megnyerte a női vízilabda-Eb-tMagyarország megnyerte a női vízilabda-Eb-t (index.hu)
Magyarország 11 év után újra világversenyt nyert női vízilabdában. Az esélyesebbnek számító Hollandiát 9-7-re verte a magyar válogatott a belgrádi döntőben. A védekezésben felőrölte ellenfelét Bíró Attila csapata. Gangl Edina óriási formában védett a kapuban. A győzelemmel olimpiai kvótát is szerzett a csapat. A magyar válogatott a hollandokkal kezdett és zárt a belgrádi tornán, egyszer kikapott, és a legjobbkor nyert. A csoportmeccsen 14-10-re még Hollandia győzött, ami nemcsak ezért számított a torna favoritjának. Tavaly az USA-val döntőzött a világbajnokságon.
9 aranyérem: a magyarok lettek a legeredményesebbek az I-Karate vb-n  <br>9 aranyérem: a magyarok lettek a legeredményesebbek az I-Karate vb-n (fightermagazin.hu)
Még a múlt hónap végén rendezték meg az első Integrált Karate Világkupát, amit azért találtak ki, hogy a fogyatékkal élők is részt vehessenek egy rangos versenyen. Az Antwerpenben megrendezett bajnokságon hazánkat a Békés harcosok Dojo képviselte, nem is akárhogy: mi lettünk a legeredményesebb csapat a világversenyen. A dojoból 19 magyar karatés látogatott ki az idei megmérettetésre, ezzel erősítve a mintegy 180 fős mezőnyt.
Újabb Betyársereg siker - Európa Bajnok Balázs Ferenc fekvenyomásban!Újabb Betyársereg siker - Európa Bajnok Balázs Ferenc fekvenyomásban! (betyarsereg.hu)
Balázs Ferenc a Csepeli Klán harcosa már "lenyomta az egész világot", de újra és újra megmutatja, hogy még mindig rengeteg van benne! Az 5x-ös világ, 4x-es Európa, 4x-es magyar bajnok és világkupa győztesünk, most Gyulán bizonyított és megszerezte ötödik Európa Bajnoki címét! A Gyulán megrendezett WUAP fekvenyomó Európa bajnokságon kategóriájában I. hely és abszolútban is I. helyezést is sikerült elérnie 290 kilógrammal. Balázs Ferenc szerkesztőségünkbe eljuttatott üzenetében külön kiemeli és köszöni a rendezők magas színvonalú munkáját.
Nemzetközi mentősversenyt nyertek a magyar légimentőkNemzetközi mentősversenyt nyertek a magyar légimentők (lajk.startlap.hu)
A magyar mentősök japán és finn bajtársaiknál is jobbak voltak. Évről évre megrendezik Csehországban a Rallye Rejviz nemzetközi mentősversenyt, ahol több kategóriában mérik össze tudásukat az életmentők. A verseny honlapja szerint a Budaörsi Mentőállomás munkatársai, valamint a magyar légimentők is részt vettek a megmérettetésen.
Ejtőernyős győzelem a világkupánEjtőernyős győzelem a világkupán (mh59.hu)
Győzelem a világkupán2016. június 10-12. között Horvátországban/Rijekában került megrendezésre az idei első Ejtőernyős Célbaugró Világkupa. A versenyen 14 ország, 21 csapata, 106 versenyzővel vett részt. A HUNGARY CISM elnevezésű magyar csapat az első helyet szerezte meg. Második a cseh, harmadik helyen a szlovén válogatott lett. Egyéni célbaugrásban Bánszki Tamás százados, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Üzemben tartó század (An-26) ejtőernyős kiszolgáló csoport parancsnoka szintén első lett. 5 ugrás során összesen 2 cm-t tévesztett.
Magyarok győzték le a kínai vízisárkányokatMagyarok győzték le a kínai vízisárkányokat (vilagszam.hu)
Magyar csapat nyerte a kétnapos sanghaji nemzetközi sárkányhajó versenyt nyílt kategóriában - számolt be az MTI-nek Patyi Melinda a Magyar Kajak-Kenu Szövetség sárkányhajó szakágának felelőse pénteken. A magyar kajakozókból és kenusokból álló 10 fős csapat a csütörtöki 200 méteres és a pénteki 500 méteres futamokban szerzett egyértelmű elsősége után vehette át végül a bajnoki kupát. Nyolc csapatból lettek összesítésben elsők, a második helyen az orosz együttes végzett, míg a bronzérmet a bolgárok szerezték meg.
Ott lesznek férfi kéziseink a franciaországi vb-nOtt lesznek férfi kéziseink a franciaországi vb-n (pestisracok.hu)
Kijutott a januári, franciaországi férfi kézilabda-világbajnokságra a magyar válogatott, mivel a selejtező veszprémi visszavágóján is legyőzte a szerb csapatot. A két gárda múlt pénteken Kraljevóban találkozott, akkor - nyolcgólos vezetés után - 26-25-re győztek a magyarok, akik most 30-25-re nyertek, így várhatják a jövő csütörtöki, párizsi csoportsorsolást. Ezzel a mérkőzéssel búcsúzott a szövetségi kapitányi poszttól a március 11-én kinevezett Xavi Sabaté. Utódjáról később dönt a magyar szövetség elnöksége.
Magyar virágkötő lett Európa legjobbja!Magyar virágkötő lett Európa legjobbja! (agraroldal.hu)
Mezőffy Tamás munkája beérett, 2016-ban egész Európa legjobb virágkötőjének választották a fiatalembert! Nem is csodálkozunk rajta, hiszen hihetetlenül igényese, dekoratívak és nem mellesleg formabontóak az alkotásai! Genovában rendezték meg az Europe Cup - European Florist Championship 2016 elnevezésű európai virágkötészeti versenyt, ahol a rengeteg díjjal és kiállítással büszkélkedő magyar bajnok, Mezőffy Tamás két napon át harcolt azért, hogy diadalmaskodjon!
A legjobb asztalos a világon magyar származású!A legjobb asztalos a világon magyar származású! (almaimotthona.hu)
A világ legjobbjai között végeztek a magyar szakemberek Sao Paulóban megrendezett szakmák olimpiáján. Hazánkat 13 szakmában 14 fiatal szakember képviselte, közülük pedig László Attila bútorasztalos aranyérmes lett! László Attila családjában az asztalosság apáról fiúra száll, így nem volt kérdés, hogy ő is mihez fog kezdeni az életben.
SZÍVSZORÍTÓ RIPORT: A KANADAI SAJTÓ RAJONG A MAGYAR SZURKOLÓKÉRT, AKIK MINDIG ELÉNEKLIK A HIMNUSZTSzívszorító riport: a kanadai sajtó rajong a magyar szurkolókért, akik mindig eléneklik a Himnuszt (alfahir.hu)
A TSN kanadai sportcsatorna weboldala megható írást közölt a magyar hokicsapatról, leginkább pedig annak szurkolóiról - írja a fehervarav19.hu, ahol a cikk magyar fordítása is megtalálható. Miközben a magyar média munkatársaitól megszokhattuk, hogy a szurkolókat "leírják", hogy szégyent hoznak az országukra és a többi, aközben a tengerentúli sajtó éppen azt emeli ki, hogy a magyar szurkolók ugyan nem túlzottan törődnek a "szabályokkal", de ez nem azért van, mert gonosztevők a honfitársaink, hanem éppen ellenkezőleg.
Kárpát-medence a Földi paradicsomkertKárpát-medence a Földi paradicsomkert, az itt élő népek számára menedékhely, a fennmaradás záloga (nemzetihirhalo.hu)
Gondolatok a Kárpát-medencéről, melyeket elhallgatnak, félremagyaráznak, elferdítve tanítanak. Noé bárkája: Mostantól felejtsd el, hogy hazánk egy semmit nem érő, szegény kis átjáróház. Nem véletlenül sulykolják hosszú idő óta a hivatalos tanrend szerint, a merjünk kicsik lenni ideológiáját. Tisztában kell végre lennünk azzal, hogy milyen terület birtokosai vagyunk, mekkora a felelősségünk őseink hagyatékának kezelésében, a jövő nemzedéknek történő megmentésében. A jégkorszak ideje alatt a Kárpát-medence biztosította a fajok számára a fennmaradást, a túlélést.

A NASA készítette ezt a műholdképet, nézzétek meg alaposan!
Könnyezni kezdett a máriapócsi szentképkárpátaljai változata
Könnyezni kezdett a máriapócsi szentképkárpátaljai változata
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=Xf3Gmc2d3_o