Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. január 26., szerda

8.215 - Szőke István Atilla: Soseország > Vers!

Szőke István Atilla
Soseország
image 1
(ezt akarjuk?)

Soseország, soseváros, soseutcák, soseház,
sosetéren soseember sosesorban szaporáz.

Soseélet sosedallal, sosevágyat sose kér,

sosehittel sosesemmit, sosemódon nem ígér.

Sosekedves sosecsókot, sosearcra sosekap,

sosefényét sose szórja, sosetájra sosenap.

Soselánynak soseférfi, sosegyűrűt sose ád,

sosenásznép sosepappal, sose szól a szerenád.

Sosegyermek sose nő föl, sosejövőt sose lát,

soseapó, soseanyó, sose nevel unokát.

Sosezászló soseszíne, soseszélben sose leng,

sosemúltat soseírást, sose őriz pergament.

Sosenyáron sosebúza, soseföldön sose lész,

soseősszel sose szőlő, sose érik, leve vész.

Sosetélen sosejégcsap, sose csillan, sose fagy,

sosetavasz, sosebimbó, soserüggyel lemarad.

Soseverset sose írnak, soserímek, kinek már?

Soseleckét sose ad fel se tanító, se tanár.

Soseördög, soseisten, sosepokol soseég,

sose kezdődik el semmi, sose jő a sosevég! 
Szőke István Atilla versíró, aki verseiben, dalszövegeiben a magyar múlt tiszteletét, a műveltség,
a lélek, a megmaradás fontosságát, a nemzettudat építését, ősi örökségünk megóvását
és a magyar nyelv kiapadhatatlan forrásának tisztaságát hirdeti.
szokeistvanatilla.dunakanyarps.hu