Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 18., csütörtök

19.373 - Bircsák Tibor: Gyújts egy, a lélek fényét jelképező gyertyát a Nemzetedért! > 2014. szeptember 21.-én 13 órakor, Budapest – Tabán (1956–os emlékműnél)

FELHÍVÁS
Tisztelt Honfitársam!
SZER-be hívunk a Magyar Nemzet Önazonosságának ébresztésére, a magyar lélek egységének elősegítésére
Gyújts egy, a lélek fényét jelképező gyertyát a Nemzetedért!
2014. szeptember 21.-én 13 órakor,
Budapest – Tabán (1956–os emlékműnél)

Őseink jeles alkalmakkor – mint az őszi napéjegyenlőség is -, SZER-tüzeket gyújtottak, mely az összetartozást, az életközösséget, Istennel és a Természettel való kapcsolódást jelentette.
A tűz a lélek tüzét, a lélek fényét is jelképezi. Nagyon sok magyar emberben ez a belső tűz, ez a FÉNYMAG most kezd izzani, lassan lángra lobbanni.
Sokan SZER-tüzeket gyújtanak az őszi napéjegyenlőség alkalmával. E szertartás most - tekintettel a hétvégére is - szeptember 20-án, illetve 21–én kerül sok helyen megtartásra, így ez az ünnep összekapcsolódik a szeptember 21–én tartandó Nemzetegyesítő Nagygyűléssel. 
A mostani ősi ünnepünk kiváló alkalom arra, hogy a helyi közösségek megtartsák saját SZER–tüzeiket, baráti beszélgetéseiket és a tűz mellett vagy egy gyertya fényénél megbeszéljék életük és a nemzet sorsának alakulását. Szeretnénk, hogy e számvetést minél több magyar lélek megtenné ezen alkalommal és amennyiben úgy érzi, hogy változást szeretne életkörülményeiben és a nemzet dolgaiban, netán megszólal belső hangja, úgy hallgasson a szívére és legyen EGYÜTT velünk 13 órától a Tabánban.
Örömmel vesszük, ha ezen a napon, minél több egyén – település - közösség „tüze", szellemisége jelenne meg a Nemzetegyesítő Nagygyűlés helyszínén. 
Várjuk mindazon személyeket, közösségek képviselőit, azokról a helyekről, ahol a Nagygyűlés szellemi támogatására SZER-tüzeket gyújtanak, akik egy asztal körül egy égő gyertya mellett összeülve beszélgetnek, meditálnak, imádkoznak és a nemzet felemelkedésében tenni akarnak, felelősséggel cselekedni kívánnak, lépjenek túl félelmeiken – jöjjenek 2014. szeptember 21.-én Budapestre, a Tabánba és vegyenek részt a Magyar Lélek EGYSÉGének megteremtését segítő SZER–tartáson.
Szeretnénk, ha e SZER-tartáson részt venni szándékozók magukkal hoznának egy-egy, a lélek fényét jelképező GYERTYÁT és azt a helyszínen meggyújtva a SZER alkalmával helyeznék a Magyar Nemzetet megjelenítő térképre, mint léleklángokat. Ezekkel a lélekfényekkel szeretetben megkezdjük, illetve megerősítjük a Magyar Nemzet Lélek EGYSÉGének megteremtését.
Szándékunk az, hogy ezek a lélektüzek, szeretetlángok majd folyamatosan minél több településről érkezzenek meg a nemzeti térképre, jelezve ezzel azt, hogy az adott településen a magyar szellemiség születőben van, illetve újjászületett.
E szimbolikus méretarányos térképnek egy végleges helyet kívánunk a közeljövőben keresni. Szeretnénk elősegíteni, hogy minden magyarok lakta település léleklángja eljusson erre a térképre, azon világítson és határoktól függetlenül fénybe borítsa az egész Kárpát medence földjét. 
E Lélek EGYESÍTŐ folyamatban kívánjuk ébreszteni a NEMZETET és jelképesen meg kívánjuk jeleníteni a Magyar Nemzet Egységes életterét, melyet a SZENT KORONA oltalmába helyezünk.
Ezen békés szeretettel teli SZERT rendszeres időközönként megtartjuk, lehetőséget adva az „ébredő" településeink közösségeinek, hogy képviselőik személyes közreműködésével e Nemzet térképén elhelyezhessék saját lélekfényüket.
Kérjük Honfitársainkat, akiknek szándékában áll a Nemzetegyesítés segítése és el kívánják helyezni gyertyájukat 21.-én, azok szíveskedjenek az alábbi elérhetőségeken ezt jelezni:
facebook oldal: 100 000 tiszta lélek, akik megváltoztathatják a világot
email: karpatfenyek@gmail.com
telefon: 06 30 592 1366
Kérjük, szíveskedjenek megküldeni sms-ben, email-ban, facebook-on csatlakozási szándékukat, megírva nevüket, bármely elérhetőségüket és településük nevét.
Kérjük ezt annak érdekében, hogy a SZER-tartás időbeosztását és mikéntjét tervezni és egyeztetni tudjuk.

Buda, 2014. szeptember 15.

Hálával és Szeretettel:
Bircsák Tibor
Fényvivők szakrális csoport
BEJEGYZÉSEK