Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 23., kedd

19,408 - ​Halász József: Helyesbítési követelés a „Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Kiáltványa” szerkesztőihez


Feladó: Fáy Árpád
Dátum: 2014. szeptember 23. 22:04
Tárgy: Helyesbítési követelés a „Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Kiáltványa" szerkesztőihez
Címzett: Halasz Jozsef <gm@gondoskodomagyarorszag.com>
​Másolat: Kutasi József Antal​

Jóskának
​ (
dr. Halász József
​)​ 
és akikkel ő vitatkozik
Jóska, nincsen igazad, ezzel a túlhajtott érveléssel ártasz, sokat.
Másként is meg lehetne fogalmazni ugyanazt az igazságot.
De te csak nekimész a „kézzel foghatónak", az elérhető ténynek, bizonyságnak, tulajdon érzületünknek, és hipotetikus ködbe vésző esetlegességbe hajszolod a rád figyelőket. Felelőtlen pazarlás az emberi erővel.
Miért ellenséged az elmúlt ezer év tapasztalata, helytállása, emlékezete?
Miért csak csepülöd a magyart mint valami kommunista biztos, hogy minden csak illúzió, amire emlékezik, ami a hagyománya – mint Göncz Árpád, aki szerint a magyar nemzet fogalma üres fikció?
Ki olvasta Magyarországon a te paralel bibliádat?
Fényt hozhat az éjszakába, rá lehet ismerni általa sok mindenre, de többezer év keserűségét és boldogságát, életét, életértelmét, küzdelmét nem lehet vele söntölni.
Logikailag lehet hogy igazad van, illetve hogy van érvelésedben némi logikai igazság is, de te a nagybetegen akarod a vélt igazad vélt totalitását elverni gyógyszer helyett.
Már nem érdekelnek minapi videódban kimondott igazságaid?
Azokat a szentkorona hagyományával illeszteni, viszonyítani sem akarod?
Csak dörögni és kételyt elhinteni, építés, megújítás, javítás helyett…..
Nem vagy ennyire öreg, illetve akármilyen öreg vagy, ne a komiszságodat hagyjad magad után emlékül. A túlhajtott kérlelhetetlenség nem sok útravaló az utánad jövőknek.
Miért nem tudod te a szentkorona hagyományban felmutatni az elveket, amik pedig benne vannak, amik miatt íratlanul is érvényesek, erősek?
Miért nem érdekel téged az európai kultúrában explicit megjelenő párhuzamosság, sőt szervesült összenövés dedukció és indukció között? Mert az ősember nem ismerte ezeket a latin (vagy görög) eredetű szavakat?
Nézzed végig azt a videót, és a túlsarkított használhatatlan elvek mellett légy tekintettel értelemre és érzületre is…
Akkor talán a címzettjeid is tudnának valami kezdeni eléjük tett erőfeszítéseiddel (amik szerintem nem tökéletesek – apropó Isten a tökéletes, mi esendők vagyunk – de amik viszont nem is volnának érdektelenek – ha kevésbé harsognád túl őket te magad a túlsarkított érveiddel, szitkozódásaiddal).
Az általad keltett hangzavarban amit jót mondasz, arra senki nem tud figyelni.
szervusz
Fáy Árpád

From: Halasz Jozsef [mailto:gm@gondoskodomagyarorszag.com]
Sent: Tuesday, September 23, 2014 8:30 PM
To: arpad.fay@gmail.com
Subject: Helyesbítési követelés a „Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Kiáltványa" szerkesztőihez

Helyesbítési követelés
a „Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Kiáltványa" szerkesztőihez
A „Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Kiáltványa" bevezetője (preambuluma) a következőket tartalmazza:
„Világunkban szellemi erők küzdelme folyik. A sötét, érdekelvű erők, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe taszították az emberiséget, igyekeznek elpusztítani a fényesség értékelvű erőit, amelyek igazságos világot és társadalmi berendezkedést teremtenek. A magyarság azért áll a sötét erők útjában, mert ősi hagyományai és szellemisége a szeretetre és a tudásra épül. 
Ezen magasrendű szellemiséget, lelkiséget, tudást az anyagba a Szent Korona tükrözi le. Írásba pedig a jogszabályok képezik le, melyeket a történelem során eleink megfogalmaztak, és amelyeknek gyűjteménye a Történelmi Alkotmányunk.
Nemzetgyűlésünk célja ezen igazságosságot hordozó történelmi alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása.
A „magasrendű szellemiséget, lelkiséget, tudást az anyagba a Szent Korona tükrözi le" kifejezés egyértelműen utal a Kr.e. 4000-ben kőbe vésett Magyar (Kramer szerint: Paralel) Bibliára, amely XXIII. János pápa Pentitentiam agere" kezdetű enciklikája szerint a Jézusi tanítás alapja, elvetve a Talmud-(Ószövetség)-alapúságot.
Ez Isteni Iránymutatás (a magyar szó értelmezéséből eredően: Alkotmány), amely azzal, hogy a Szent Koronát a Teremtő az Ember (tehát minden ember) fejére helyezi, nyilvánvalóvá teszi, hogy a Lélek Fénye a kötelezettségek és jogok összhangján alapuló közszabadságon keresztül érvényesül.
Ennél fogva hazugság azt állítani, hogy a Szent Korona által meghatározott Értékrendet jogszabályba az ezeregyszáz éves Történelmi Alkotmány „képezi le", hiszen az megosztottságra épül (legismertebb bizonyítékot erre az Aranybulla szolgáltatja) a közszabadsággal szemben, és eszmei alapját a ránk kényszerített, ószövetségi alapú zsidókereszténység adja.
Tehát a „Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Kiáltványa" a magyarság Tudásra és Szabadságra (a szeretet a hagyománnyal kettős egységben jelenti a szabadságot – ld. szkíták legnagyobb érték meghatározása Hérodotosznál) épülő ősi hagyományait, szellemiségét (amely a nemzetek érdekérvényesítésének összhangját – vagyis a konföderáció szellemét – közvetíti) meghamisítva, a nemzetek feletti érdekérvényesítést jelentő föderáció megosztottságra épülő diktatúrájának alapjaként tünteti fel.
A Szent Korona eszme tisztaságának megőrzéséért követelem a „Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Kiáltványa" szerkesztőitől a bevezető a következők szerinti átírását:
„Világunkban szellemi erők küzdelme folyik. A sötét, érdekelvű erők, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe taszították az emberiséget, igyekeznek elpusztítani a fényesség értékelvű erőit, amelyek igazságos világot és társadalmi berendezkedést teremtenek. A magyarság azért áll a sötét erők útjában, mert ősi hagyományai és szellemisége a szabadságra és a tudásra épül. 
Ezen magasrendű szellemiséget, lelkiséget, tudást az anyagba a Szent Korona tükrözi le.
A Szent Koronára hivatkozó Történelmi Alkotmány ezt az ősi hagyományt és szellemiséget meghamisítva, az egyetemes magyarságot kiválasztottakra és kirekesztettekre erőszakkal megosztva kényszerítette 'szenvedhetetlen iga' alá, ezerkétszáz évig.
Nemzetgyűlésünk célja ezen igazságtalanságot hordozó Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása. 
A helyesbítés a szerzők magyarsággal szembeni erkölcsi kötelessége.
Kelt Szegeden, 2014. Földanya havának 23. napján.
​​
dr.
​​
Halász József
Európai Unió vagy Magyarország
Konföderatív levelezőlista Készíti: dr. Halász József (30/6163894, gm@gondoskodomagyarorszag.com)