Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. december 11., hétfő

22.658 - ​"A haza szolgálatában csak meghalni lehet, de elfáradni soha!" > ​2017. december 11. 2:07


Feladó:
​​
Bene Gabor

Dátum:
​​
2017. december 11. 2:07
Tárgy: TÁJÉKOZTATÓ
Címzett: 

Advent újabb vasárnapján, meggyújtottuk a várakozás újabb gyertyáját, ám az elcsendesedés nálunk most: nem jelentheti az aktivitás lelassulását. SŐT!

 Egyedül a betegség az, amit elfogadhatónak gondolunk a  Nemzetegyesítő Mozgalom kapcsán, bár nem szabad elfelejteni, hogy:

​​
"A haza szolgálatában csak meghalni lehet, de elfáradni soha!"

Hozzáteszem nem csak elfáradni, de megsértődni, ellustulni sem lehet soha!

A világ megváltása nem a dolgunk, de magunkat fejlesztenünk kell, s egymást segítő közösséget szükséges kialakítanunk maguk körül. Ezért a felelősség a miénk, mert e nélkül a gyermekeink, unokáink nem lesznek képesek megvédeni magukat.

Jelentem:

Legutóbb híveket szereztem: Zentán, Budakalászon, Pesten (Krisztina hotel-Szentkorona Társaság), Egerben, Szentesen,  Brüsszelben a Freedom for Hungary demonstráción, valamint  a Szent Magit gimiben, ahol a Horthy Miklós társaság évi közgyűlésén osztottam szét 100 szórólapot. Szervezzetek ahol csak tudtok lakossági fórumokat, nemzetébresztő konferenciákat, hogy terjedjen a hír! Én mindenhová elmegyek ha szükséges, s már nem kerül pénzembe sem, mert 65 éppen elmúltam! 

A NEmzetEgyesítő Mozgalom (NEEM) minden pártjellegétől megválik a választásokat követően.

A NEEM:

·  nem akar hatalmaskodni, hanem visszaadja a közhatalmat a Nemzetnek!

·  nem indítja saját tagjait a választásokon, csak helyben közismerten tisztességes és támogatható pártonkívülieket, akiket nem csak egyéni jelöltként, de a listáján is szerepeltet

·  jelöltséghez a fentieken kívül szükséges az alkotmányos jogtudat megléte és becsületszerződéssel fogadott  példás közösségi életvitel 

A választásokon egyéni képviselőhelyet el nem nyerőket megismerik a választók, mint tenni akaró jelöltet, aki bátor kiállásával megmutathatja közösségéért tenni akaró egyéniségét, s így ismertsége és erőfeszítése az önkormányzati választásokon "hasznosulhat", ami az OGY-választásokon esetleg elmaradt.

A képviselővé vált személyek megalakítják a "pártonkívüliek frakcióját" és minden a nemzetszámára hasznos javaslatot megszavaznak (bárkitől is eredjen az!) s ezzel felmutatják az értékelvű nemzetképviselet Széchenyi korában még működő (párton kívüli) rendszerét. Nagy szükség van a jelölteket segítő közösségre, ahol egy ún. „alapító-őrző" fogja vigyázni a magyar értékrend betartását. A párt becsületbírósága csak azt ellenőrizheti, hogy a képviselő valóban a közjót és a nemzet érdekét szolgáló esetben nyomott gombot. Viszont ha a szavazása egyértelműen káros volt - az esküjére hivatkozva, felkéri, hogy adja át a helyét a listán következő tagjának, s ha nem tenné úgy a becsületszerződés alapján számoltatják el.

Mindezek együtt, egy új alapot biztosítanak a népképviselőeknek - akik így nem pártkatonák, mint a többiek, - s ezzel helyrebillen a képviselet fogalma és gyakorlata is. Négy év tisztakezű népképviselői szolgálat pedig megrengetheti a hazugságállam eddig szilárdnak hitt alapjait és kiszervezheti az összes hamis párt alól a csak "zsigerből" szavazókat.

Ha van rá energiád, úgy kérlek, hogy lektoráld  a szöveget és értesíts a javításaidról,  javaslataidról!

Honféltő szeretettel: Gábor

A NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM - NEeM PÁRT,

ezért nem enged az alábbi alapvetésekből!


1/ Mivel a ma 36 %-nyi választópolgár nem talált a mai politikai palettán pártot magának így elsősorban ŐKET hozza helyzetbe a Nemzetegyesítő Mozgalom,  amely csak a jelen törvénytelen törvények okán lett párt, illetve:  NEM párt.

C:\Users\pc\Pictures\FONTOS GRAFIKONOK\36%.jpg

(Ez azt is jelenti, hogy az eddigi párt-stílusok, beszédmódok és programok nem használhatók számunkra. Jól látható, hogy az eddigi „egyéb" pártok 1-4 %-ot jelentenek csak. Vagyis olyan kommunikáció kell, ami nem  sárdobáló, mégis  kiveri a biztosítékot a bankárkaszt által pénzpórázra vett médiapártoknál.)


2./ A kommunikációs stratégia legfontosabb eleme a Nemzetegyesítés segítése, vagyis a határokon belül és kívül élő magyarság lelki és tudati összetartozását erősítő politikai mozgalom is kell, amely nem átlátható a törvénytelen hatalom számára! Mert a hatalom demoralizál, tehát ellenőrzésre szorul- Bibó szerint is!

a/ A nemzetegyesítők nem támadják az egyes pártokat – helyette  kritizáljuk a pártokráciát  és a pártok programjait. Főleg azt, hogy nem tartják be a választási ígéreteket. Kimondjuk: minden szentnek maga felé hajlik a keze, pláne ha párt!

A NEM párt nem használ közpénzt, s a működését csak a tagdíjak biztosítják! Vagyis a gyűlölt pártokkal szemben e 36%-nak kell felmutatni az egymondatos pártprogramot, ami „nem a hatalom megszerzése, hanem annak visszaadása a Nemzet számára" vagyis nem szabad egy pártkatonát se indítani a választáson!

b./ A pártonkívüli képviselőinket csak a közösen elfogadott értékrend, a történeti  alkotmányosság, a közjót kereső józanész, a hagyománytisztelő zöld gondolat és az erkölcsös előélet alapján fogja kiválasztani a 12 fős (BT) bölcsek tanácsa úgy, hogy a jelölt által elkészített program-pályázatát kiértékeli, s szerződést köt vele. Majd a kötelező jelöltvizsga letétele után, eskütétel pecsételi meg a szerződést!


3./ Mivel csak pártonkívüli személyt tud a BT elfogadni, így a kispárti tagoktól azt kéri, hogy a képviselői időszakra függessze fel a pártagságát, s nyilatkozzon írásban a NEM pártnak, hogy bár X pártnak tagja volt, de jelenleg már nem az!


4./Mivel a képviselőjelölt „elkurvulásától" erősen lehet tartani, így közösen kell kidolgoznunk azokat a feltételeket, amikkel a NEM párt és a jelölt között létre jön az a polgári jogi szerződés, ami komoly és fix vagyoni biztosítékot is kell tartalmazzon, valamint meg kell fogalmazzuk majd azt az esküszöveget, mely elmondásakor  videófelvétel készül és azt az interneten hozzuk nyilvánosságra a parlamentbe kerülés napján. (Ez erős erkölcsi fék lesz, de az anyagi fék is kell!)


5./ közösen kell kidolgoznunk azt is, hogy a Nemzetegyesítők 12 tagú BT-je milyen módon és jogosítványokkal ellenőrizze a listáján bejutott képviselőket, s mikor lesz arra joga, hogy az értékrenddel szembe menő képviselőt a szerződés aktivizálásával visszavonja a parlament munkától! (Ebben várom a javaslatokat)


6./ Meg kell fogalmaznunk közösen a nemzet, közjó, joguralom, közbizalom szavak meghatározását, mert a demokrácia, Szentkorona, királyság szavak nem szerencsés használata visszaüthet a Nemzetegyesítés választási eredményére.


7./ Fontos kommunikációs panel az, hogy a 2 nemzeti párt(?)viszálya nem jó az országnak, nem előre viszi az ügyeket. Mi nem akarunk viszályt és elfogadjuk a választók döntését. Így ha nem adják a pártonkívüli nemzettagoknak vissza a közhatalmat, úgy bármely elkötelezetten nemzeti pártnak segítünk kormányozni.   


8./A 106 egyéni képviselőjelölt regisztrálása után ők és csak ők kerülnek fel a NEM párt listájára, vagyis a párt 12 tagja csak ellenőrző hatalmat gyakorolhat!

Ha egy-egy választókerületben több jelölt is akad, akkor nem kell közöttük ellenségeskedést engedni, mert a választók döntik el kinek ad több szavazatot. Egyéni jelöltünk bejutási esélye csekély, ezért tisztázzuk 1 jelöltre csak szavazni lehet, kettőből választhat a nép! Egyedül mi tiszteljük meg a választópolgárt azzal, hogy valóban választási lehetőséget kap a pártkatonákkal szemben.


8./ Nem párt célja a valódi rendszerváltás, a pártkatonák helyettesítése a nemzet legkiválóbb és legönzetlenebb tagjaival, a zöld- közjó képviselete, az erkölcsös joguralom és igazságosság visszaállítása úgy, hogy az közbizalmat szüljön!   

A pártpolitika lényege a hatalomszerzés?

(A nemzetpolitika csak időnként és reklámcélból válhat pártpolitikává?) 

A pártpolitika eltér a közjó érdekképviseletétől, mert inkább önzésre épül.

Pártszinten nincs bal- és jobboldal, csak becsapók és becsapottak vannak.

A vakhitű tagság éppúgy becsapott, mint a pártonkívüliek óriási tömegei.

A pártrendszerbe eleve be van építve a korruptság, a csalások metodikája.

A kampányokban újra és újra megkapjuk a kábító ígéretek piruláit.

Ám aki nem megy el voksolni, az önként adja át a hatalmat a becsapóknak.

EZ A CSUKAFOGTA RÓKA ESETE!

A vakhitűen görcsös pártimádat, valójában egy modernizált valláspótlék.

A becsapók mindig a hatalomszerző párt köré tömörülnek.

A becsapottak azonban eddig átengedték a terepet és nem mentek voksolni.

A becsapók ezt a politikai váltógazdaság keretei közt nagyon kihasználták.

A becsapottak legjobbjai megalakították a Nemzetegyesítő Mozgalmat.

Így NEM-pártot hoztak létre, s egyesíteni akarják a becsapott Nemzetet.

Bíznak benne, hogy a tömeg felismeri ezt a lehetőséget, s elmegy voksolni.

A kevésszámú becsapókkal szemben ugyanis, óriási a becsapottak tömege!

A Nemzetegyesítő Mozgalom „párttagjai" nem akarnak hatalomba kerülni.

Egyetlen szándékuk, hogy visszaadják a közhatalmat a magyar Nemzetnek!

Erre ismert, tisztességes, alkalmas pártonkívüli képviselőjelölteket keresnek,

mert a visszahívható jelölteket a népnek és nem a pártoknak kell kiállítani!

  Ha 2018-ban elmegy voksolni a becsapott

Nemzet többsége, akkor ez is megváltozik, mert:

a nemzetpolitika lényege a szolgálat!

E jó irányú változást akarja a Nemzet!

A Nemzetegyesítő Mozgalom – NEM párt - alapvetései.


1/Papp Lajos professzornak volt egy álma:

Mi is álmodoztunk a rendszerváltás idején. Ám nem a rendszer változott meg, hanem csak a módszer, s a mi álmaink az adósrabszolgaság rémálmaivá lettek, képviselet híján.

Vissza kell szerezni képviseletünket-hitünket. Megvalósítva egészségünk, közvagyonunk, munkahelyünk, létbiztonságunk és harmóniánk visszavételével a valós Nemzetegyesítést!


2/Értékelvű politizálás lesz az Országgyűlésben, a pártonkívüli jelöltjeinken keresztül.

A mozgalom rövid neve NEEM párt, vagyis tagadjuk a pártokrácia szükségességét, de akarjuk a nemzetegyesítését, bár az ügyészség ezzel húzta el a bejegyzésünket 8 hónapig.


3/Nyugodt mintaadást tervezünk a mai politikai-erőszakkal és durvasággal szemben:

Nem akarjuk értékrendünket ráerőltetni senkire, csak példaként sugározzuk szét a jót.

Nem akarunk egyik párttól sem elvenni szavazatokat, csak az eddig pártokra nem szavazók voksait szeretnénk megszerezni, mert minden magyar ember szavazata számít.


4/Nemzeti közszabadságot akarunk a mai megosztottság és szembeállítások  helyett:

Pártonkívüli képviselőink szívében nemzeti büszkeség foglalja el a megosztottság helyét és ennek értelmében a pártrendszer semmisségét hirdetjük meg, mert a mi pártunk NEM párt és NEM a hatalmat akarja elvenni a másoktól, hanem a hatalmat fogja visszaadni önöknek, az aluról szerveződő Nemzeten keresztül a magyar népnek.

 

5/Az igazságszolgáltatást visszahelyezzük az érdekalapú jogszolgáltatás helyére:

Teljes bírósági-ügyészségi reformot akarunk az igazság alkotmányossága jegyében. A kötelezettségek és jogok arányosságához kötjük az emberi szabadságjogokat. Egész népünket fogjuk visszavezetni az 'igazság/szabadság/munka' világába, mert hazai kezek által, magyar munkával és kreativitással akarunk előbbre jutni, nem a spekuláció révén.

Tétlen fiatal kezeknek, csak a liberalizmus ördöge adott eddig munkát. Ezt felszámoljuk!

 

6/Még a szocialista korban is önellátó volt hazánk egészséges élelmiszerekben.

Ami jó volt, vissza akarjuk állítani! S a feldolgozóipart kiemelten támogatva, egészséges élelmiszerrel fogjuk ellátni - megfizethető áron - a lakosságot.  Arra kérünk minden nem labanc magyart, hogy magyar terméket vegyen, és magyar munkaerőt alkalmazzon!

Ma Európa legbetegebb nemzete vagyunk, pedig tele vagyunk kreatív tudósokkal. A szellemi munkások, gyógyítók, nevelők megbecsülését, hazahívását el kell tudnunk érni!

 7/Konföderatív gondolkodásunk van az unionistákkal szemben! Nem akarjuk feladni a Nemzetek Európája elképzelést, az Európai Egybesült Államok kedvéért! A Kárpát-medence egykoron azért tudott befogadni annyi népet, mert a szkíta-hun értékrend és gondolkodás mellérendelő volt! Barátsággal viszonyulunk mindenki felé akik megértik, hogy jogunk van a saját érdekeik védelmére. Viszont azon sajátos joghagyományt, mely biztosítja az ősi mellérendelést, szívesen megosztjuk a világ többi,  jóakaratú népével! 


8/A legszentebb emberi kisközösség a család, a nagyközösség az értékelvű Nemzet! A család szerepe: a mintaadás az utódoknak! Ám ezzel a nemzetszervezés alapja is egyben. Minden magyar ember jó iskolát és nevelést is akar a gyermekeiknek, megfelelő lakhelyet és  környezetet a családjának, és jó munkahelyet minden dolgozni vágyónak. A NEM párt oda fog hatni, hogy minden törvény a magyar érdekek alapján szülessen meg!