Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. december 24., vasárnap

22.689 - ​​ DR BÉKEFY LAJOS Ph.D.: ​ÁLDOTT KARÁCSONYT MINDEN TESTVÉREMNEK,


Feladó:
​​
Békefy Lajos

Dátum: 2017. december 23. 18:07
Tárgy: MENYHÉRT, A CSODALÁTÓ Ő EURÓPA HÓDOLÁSÁT ÉS KÉRÉSÉT VISZI A KISDEDHEZ 
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>
​​

ÁLDOTT KARÁCSONYT MINDEN TESTVÉREMNEK,

BARÁTNAK ÉS ELLENSÉGNEK,

MAGYARNAK ÉS MINDEN NÉPNEK,

FENNLÉVŐNEK, MEG „KICSINYNEK",

IDŐSNEK ÉS LEENDŐNEK,

KIKET AJÁNLOK HITTEL A KEGYELEM ISTENÉNEK.

Ő EMELJE SZÍVETEKET MAGAS ÉGNEK,

A KRISZTUSI EMBERSÉGNEK, BÉKESSÉGNEK!

​​

DR BÉKEFY LAJOS Ph.D.Mind e világ csudálja, mint jöttél, Isten Fia" (Ref. Énekeskönyv 303,1)


MENYHÉRT, A CSODALÁTÓ

 Ő EURÓPA

 HÓDOLÁSÁT ÉS KÉRÉSÉT VISZI A KISDEDHEZ 


KONTINENSEK, NÉPEK HÓDOLÁSA AZ ELJÖVENDŐ ELJÖTT  ELŐTT SZÜLETÉSE NAPJÁN (3.)Most képzeletben ismét CSODANÉZŐBE indulunk. Még közelebb lépünk ahhoz a betlehemi kőbölcsőhöz, amely előtt a három keleti bölcs, „mágus", király, egyszóval az első hódoló zarándokmenet mások hódolását, kontinensek imádását fejezte ki, vitte el oda azon a titokzatos, világ-, és üdvtörténeti fordulatot hozó éjszakán Caspar-Melchior-Balthasar, azaz Gáspár-Menyhért-Boldizsár a történelem első, Jézushoz vezető zarándokútján sivatagokon, arab törzsek, rablók tizedelte utakon át érkezett el a Kisdedhez. Sokáig tartott, fárasztó volt az út. De Csillagnézéssel célhoz értek és ott Nála minden feledve lett. A Csodagyermek feloldozott, feledtetett mindent. S maradt az öröm, karácsony ajándékaként, az elvehetetlen, az örök... Lépjünk be velük együtt a barlangistállóba, a bölcső Gyermekéhez most mi is. 


Írja Csodaéneklő lélekkel Dr. Békefy Lajos


 MENYHÉRT NEVE: A KIRÁLY (ISTEN) A FÉNY és az Ige olvasottsági világtérkép összefüggéseiElgondolkodtató, hogy a II. világháború poklában a brit Dorothy L. Sayers (1893-1957) írónő, aki a krimiben és a szent történetek írásában egyaránt jeleskedett, a háború kellős közepén rádiódrámát írt A Férfi, aki királynak született címmel. A BBC 12 részes rádiójátékot készített a műből, ami Jézus életét dolgozza fel születésétől keresztre feszítésén át feltámadásáig. 1941 karácsonya előtt, december 21-én hangzott fel az első rész a BBC vasárnap esti adásában. Ebben is megszólalnak a Gyermek előtt hódoló tudósok, királyok.

Elgondolkodtató az is, hogy két évvel ezelőtt az USA-ban megjelent a roppant tanulságos Ige-olvasottsági világtérkép. Szembetűnő, hogy a leginkább Bibliát olvasó európai területnek Angliát jelzi ez a térkép, ahol viszont ez volt a leggyakrabban olvasott Ige: Róma 12,2 („Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes"). 


Menyhért fohásza Európáért – kilépés önmaga árnyékából vagy az idegen fényszennyezettségből


Milyen különös, hogy a legendárium szerinti Melchior, akinek neve szinte programadás Európának is, ezt jelenti: királyi, azaz isteni fény. Európa csaknem két ezredéven át királyi fényt árasztó kontinens volt. A germán és más népek pogánysága sem tudta kioltani a „betlehemi fényt". Fény, majd a kontinens is megkeresztelt népein keresztül egyre inkább a Krisztus Királyról szólt, még legelrontottabb pillanataiban is. A keresztes hadjáratok is, sőt a gyarmatosítást követő erőszakos hittérítések is valójában a Fényről szóltak, csak nagyon-nagyon méltatlan, emberi, nem ritkán durva eszközökkel. De az éremnek van egy másik, sőt egy harmadik, él-oldala isMÉGIS ebben az Európában születtek a leggyönyörűbb dallamok, énekelt és zenei formában, melyek a Krisztus Királyról zengenek. Valóságos zenetörténeti, műfajtörténeti csodavirágzás köszöntötte a a Mennyei-Földi Királyt századokon át. Itt virult ezredéven keresztül a keresztyén irodalom, költészet, előbb latin-nemzetközi, majd a reformáció gyümölcseként is nemzeti csodákat, halhatatlan alkotások ezreit hozva létre. És itt épültek a gyönyörű, művészi tehetségek kibontakozását elősegítő, mecénáló templomok, s itt bontakozott ki a tudomány sokféle ága, s jutott el a csúcsokra. Itt bontakoztak ki az emberi jogok, a nemzetközi jog holland református megalkotója nyomán, itt született meg a demokrácia, oly' sok véres küzdelem közben, melyek jó része Isten nevében folyt. És a szociális piacgazdaság, a jóléti állam is itt próbálta ki szárnyait. Mit mondjak még? S mindennek persze, mint nagy fénynek, megvoltak az árnyoldalai is. Az európai keresztyén hitcsodának a hitetlenség, ateizmus rombolásai. Kérdezhetnénk joggal: és milyen Európát alkotott a hitetlenség? Csak azt tudta rombolni, amit a hit felépített! A rombolás, a kétely, a cinizmus, a gúny volt „építőeleme"! Egyedül a Krisztus Király fénye árnyéktalan – áttetsző, tiszta ragyogása ma is fényárba, világos látásba, beszédbe, tisztuló erkölcsi gondolkodásba vonja a népeket – egyre inkább Európán kívül isSőt! Menyhért személye emlékezteti Európát igazi önmagára, Krisztus alkotta valóságára: el ne feledkezzék, mekkora kegyelem és ég fele lendítő világosság, kincs adatott neki. Aki pedig sokat kapott, attól sokat kérnek majd számon – tudjuk, olvassuk az Igéből ma már 2300-nál több nyelven


Bárcsak ismét komolyan tudná venni Európamég inkább az EU, annyi mai sötét felhő árnyékának fenyegetettségében, a fenyegetettség mesterségesen szított terrorizmus-fóbiájában, hogy a fóbia kontinensnyi, sőt kozmikus ellenszere az igazi lélekgyógyító Lélek, Krisztus Lelke, akit Ő küld Heródesek, idegen befolyások ellen, s üzeni a nagy karácsonyi örömhírrel személyesen, hogy Ne félj, Mária (Luk 1,30), ne féljetek pásztorok, ne félj népem (Luk10kk)! Görögül: Mé fobú Mariam", latinul „Ne timeas Maria", ne legyen fóbiád, Mária! És a közösséghez szólóan görögül : „Mé fobeiszthe", latinul: „Nolite timere" - Ne legyen félelmed, Európa, ne élj félelemben, Európa! S hangzott ez a görög szigetektől Pannónián, Hungárián át Britanniáig! És sokan megértették. És mi volt a fóbia ellenszere? Nagy örömet (kharan megalén-t, gaudium magnum-ot) hirdetett az angyal, aminek oka: Üdvözítő született ma nektek (Luk 2,11). SZÓTÉR – SALVATOR - SZABADÍTÓ! Mert ez volt egykoron Európa és ma is ez: mennyei-földi Szabadítóra rászoruló kontinens, Európai Unió. Ezért hangsúlyos ma az, amit a görög és a a latin bibliai szöveg kifejez. Mert rólunk és a mai EU-ról is szól a karácsonyi történet és Menyhért követsége. Európa önmaga csapdájából kiléphet az igazi fényre. Mert vagy lesz ilyen exodusa, kijövetele Európának saját fénytelenségéből, energiapusztító műfények okozta fény-szennyezettségéből vagy vége lesz. A gyökerek még nem porladtak el egészen! A szelíd fa gyökereire még lehet vadhajtást oltani, s akkor lesz élet. Ezért most Menyhért üzenetére figyeljünk.


MENYHÉRT MONOLÓGJA A GYERMEK ELŐTT ÉS IMÁJA


Mi, európaiak vezetésre „születtünk". Vagy rossz vagy jó irányba. Ez vezetőinktől függ, ők hova állnak: a fénybe vagy az árnyékba. Tudjuk, hogy az emberiségnek jót tesz, ha olyanok uralkodnak, akik rendet tudnak teremteni és tartani a népek között és megőrzik a szabadságot. Akik a Fény, a világosság követei. De azzal is tisztában vagyunk, hogy a rendteremtés olykor beszűkíti a szabadságot, s önkénybe tud fordulni. Isteni szeretet és emberi hatalom sokszor feszül egymásnak. Mi megtanultuk vér és könny árán, hogyan ölelkezhet össze milliók javára isteni szeretet és emberi hatalom, hogy a hatalom emberséges, emberoltalmazó tudjon maradni. Ezért én azt szeretném, ha szeretet és hatalom képes lenne szót érteni egymással újra és újra. Ez akkor lehet csak igazán, ha mellettünk állsz, Úr Jézus. De ehhez nekünk is el kell jutnunk, meg kell érkeznünk Hozzád. Még ebben is Rád szorulunk. Európa keresztyén ébredésre szorul. Ezért így imádkozom Európa nevében: 


Légy Te, drága isteni Gyermek az emberi hatalmat gyakorlók szemei előtt, az uralkodók kulisszái mögött, a lelki hatalmat gyakorlók szívében is. Hogy az emberi hatalomgyakorlás ne torzuljon zsarnoki önkénnyé, elnyomássá. A lelki hatalom pedig ne válhasson ideológiai manipulációk ravasz forrásává, mérgezett, mérgező kutakká soha. S e kontinenst gyermeki kezeiddel, meg átszegezett Megváltó kezeddel fölemelő Krisztusunk ma is gyógyító Magvetőként, gyökérkezelő Megváltóként járj közöttünk. Te óvd meg a Benned hívőket, szerte az öreg kontinensen, Nyugaton és Keleten, Északon és Délen, s hazánkban, meg e gyönyörű Kárpát-medencében is. Te tégy szilárd őrfallá, bástyává minket a velünk egyformán gondolkodó szövetséges szomszédokkal együtt a fényoltókkal szembenEzért kérünk, Urunk, Kisded Jézus, és világ ura, Krisztus, cselekedd meg, hadd legyen szeretet és hatalom egymást átölelve, kiegészítve kölcsönösen erős szövetséges hazánkban, Európában is, amíg eljössz a Te Országodban ítélni élőket és holtakatÁmen.