Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. január 9., kedd

22.752 - ​Morvai Krisztina: Magyarország Európa reménye! Felhívás migráció-ügyben (videóval) > ​2018. január 8.


Feladó: Almási L.
Dátum:
​​
2018. január 8. 20:01
Tárgy: Magyarország Európa reménye! Felhívás migráció-ügyben (videóval)
Címzett:


Kedves Honfitársaim Magyarországon és szerte Európában!


Ahogy közelednek a 2018. évi országgyűlési választások, úgy erősödik a tömeges bevándorlás veszélyeinek tagadása, illetve jelenéktelenítése a migráció-párti magyar politikai erők részéről. 

Ne hagyjuk megtéveszteni magunkat! Európai parlamenti képviselőként világosan látom, és szükségesnek tartom megosztani Önökkel a következőket: az Európai Unió egyre növekvő elszántsággal igyekszik Magyarországot rákényszeríteni a migránsok tömeges befogadására. 

A Nyugat-Európában illetve Észak-, valamint Dél-Európában élők, illetve oda látogatók pontosan tudják és tapasztalják, hogy ez a jelenség hogyan változtatja meg, hogyan rombolja mindennapi életminőségüket. Napról napra romlik a közrend és a közbiztonság, és egyre több területen válik elviselhetetlenül nehézzé az élet. 

További nehézséget jelent, hogy Németországban és máshol is a szólásszabadságot korlátozó jogszabályokkal és intézkedésekkel „némítják el" azokat, akik őszintén szeretnének beszámolni a migrációval kapcsolatos tapasztalataikról, tiltakozni a jogsértések és az életminőség romlása ellen, illetve segítséget kérni vagy panaszt tenni. 

Európai parlamenti képviselőként kettős kötelezettséget érzek ezzel összefüggésben. Egyfelől szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is kitartson a tömeges migrációt következetesen elutasító, hazánkat megvédő politikája mellett. Szeretnék tehát a magam részéről megtenni mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió semmilyen körülmények között ne kényszeríthessen bennünket arra, hogy feladjuk azt a célunkat, hogy Magyarország megmaradjon „magyar-országnak". Másfelől: élve azzal a lehetőséggel, hogy képviselőként jogom van megszólalni és megosztani a tömeges migrációtól szenvedő európai polgárok tapasztalatait és felháborodását az Unió vezetőivel, célom, hogy ezt ténylegesen meg is tegyem. 

Nem asszisztálhatok a fájdalmas tapasztalatok elhallgattatásához! Ezért a következő kéréssel és felhívással fordulok azokhoz a honfitársaimhoz, akik külföldön élve vagy tartózkodva tapasztalatokat szereztek a tömeges migráció káros hatásairól. Arra kérem Önöket, hogy írják le mindazt, amit álláspontjuk szerint az Európai Unió döntéshozóinak tudniuk kell arról, hogy hogyan érinti a „befogadó országokban" élő illetve oda látogató európaiakat a tömeges migráció a mindennapokban. 

Hogyan kénytelenek megváltoztatni szokásaikat, szabad mozgásukat, hogyan befolyásolja a nők illetve a családok biztonságérzetét és életmódját, az iskolák és az oktatás helyzetét a migránsok betelepítése, akár kistelepülésekbe, akár nagyvárosokba. 

Képviselői munkám kezdete óta vallom, hogy minden jelenséget „valódi emberek valódi történetei" alapján lehet legjobban és legvalósabban megérteni. 

Ennek érdekében kérem tehát, hogy írják meg történeteiket a tömeges migráció jelenségének valóságával, tényleges tapasztalataikkal kapcsolatban. Ezeket a történeteket - természetesen név nélkül - összegyűjtöm, és felszólalásaimban idézni fogom, illetve írásban is eljuttatom az Európai Unió döntéshozóihoz. 

Bármilyen furcsa és megrendítő, de a demokrácia és a szabadságjogok bölcsőjében, Európában a valós tapasztalatok megosztása, az ezzel kapcsolatos „segélykiáltások" ma már szinte teljes mértékben tiltottak, és munkahelyek elvesztését, büntetőeljárásokat vagy más káros következményeket vonnak maguk után. 

Addig kell megszólalnunk, amíg erre egyáltalán lehetőség van! Ebben kérem tehát segítségüket, és azt, hogy történeteiket, tapasztalataikat - akár külföldön élő barátaik, hozzátartozóik biztatásával - küldjék el a krisztina.morvai@europarl.europa.eu e-mail címemre. 

Előre is köszönöm! Magyarország történelmi küldetést vállalt és tölt be azzal, hogy hazánkat valamint Európa schengeni határait megvédjük. 

A visegrádi országokkal és remélhetőleg Ausztriával együtt talán van lehetőségünk arra, hogy megállítsuk, vagy akár visszafordítsuk ezt a romboló folyamatot.

Az elkövetkezendő hetekben videofelvételek felidézésével szeretném bemutatni a tömeges migráció veszélyességének egyes aspektusait. Ez alkalommal azokat a videofelvételeket szeretném ismételten bemutatni, amelyek a migrációs válság kezdetén, 2015 év elején készültek Ásotthalom községben. 

Ezúton is szeretném kifejezni őszinte elismerésemet Toroczkai László polgármester úrnak, az ásotthalmi mezőőröknek és az ásotthalmi embereknek azért, hogy sorsfordító küldetést töltöttek be a magyar migrációellenes politika kialakításában, hazánk megvédésében. (Szintén szeretnék köszönetet mondani Martonfa lakosságának, akik egy későbbi időszakban hatalmas erőfeszítésekkel és sikeresen tiltakoztak a településükön tervezett „menekülttábor" létesítése ellen, követelve, hogy ehelyett a határok kerüljenek lezárásra.) 

Két évvel ezelőtt Toroczkai polgármester úr és az ásotthalmiak meghívására a déli határszélen jártam. Az ottani tapasztalataimról készítettünk Almási Lajos kollégámmal dokumentumfilmeket - egyrészt a migránsok beözönléséről, másrészt az ezzel kapcsolatosan rendezett lakossági fórumról. 

Ezen kívül egy idős asszonnyal készült interjú segítségével mutattuk be, hogy milyen hatással volt az ásotthalmi kiszolgáltatott emberekre a bevándorlás. E tapasztalatok alapján szólaltam fel - a magyar európai parlamenti képviselők közül elsőként - a déli határainkon kialakult tarthatatlan helyzetről. Ezt a felszólalásomat is ismételten bemutatjuk. 

Mind az öt videofelvétel „újratöltésének" célja: emlékezzünk arra, hogy Magyarország is súlyos veszélyben volt a tömeges migrációt illetően, és ezt a veszélyt a magyar emberek, így különösen az ásotthalmiak határozott fellépésével és a magyar kormányra történt sikeres nyomásgyakorlással lehetett elhárítani. 

Kérem, tekintsék meg „emlékként" ezeket a videofelvételeket, és érezzék át annak szükségességét, hogy az elért eredményeket, azaz határaink biztonságát és Magyarország migrációtól való mentességét megőrizzük. 

Kérem, hogy a 2018. évi országgyűlési választásokon minden magyar választópolgár tekintse a döntésénél kiemelt fontosságúnak azt a szempontot, hogy melyik párt által látják biztosítottnak Magyarország határainak, biztonságának és „magyarságának" megvédését, megőrzését. 

Várom tapasztalataikat megosztó leveleiket, lehetőség szerint 2018. január 15-ig.

Köszönettel és szeretettel:

​​
Morvai Krisztina


Utóirat:

Az „újratöltött" videoanyagok közül néhányat („közkívánatra") angol nyelvre is lefordítottunk és feliratoztunk.

Videók és linkek:

- általános helyzet a határvidéken

https://www.youtube.com/watch?v=q4b1v68x3L4 /A bevándorlók és a magára hagyott határvidék (Morvai Krisztina ásotthalmi összefoglalója)/

https://www.youtube.com/watch?v=ffQt558YK24 /Hogyan (nem) őrzik Magyarország államhatárát és az EU schengeni határát?/

-lakossági fórum:

https://www.youtube.com/watch?v=J8MmhVz-oM8

(Konyhaablakon kopogtató bevándorló csoportok s egyéb lakossági panaszok Ásotthalmon)

- Migránsok jártak Juci néninél...

https://www.youtube.com/watch?v=1c-X2uQJ-Ww

-felszólalás:

https://www.youtube.com/watch?v=h7tiqROCWE0 (Ásotthalmon át fegyveres terroristák is bejuthatnak az EU-ba)


Almási L.