Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. január 13., szombat

22.767 - Pénzbüntetés. > ​2018. január 12. 20:37


Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
2018. január 12. 20:37
Tárgy: Pénzbüntetés.
Címzett:


19 képviselő tiszteletdíját csökkentette az elmúlt esztendőben a Tisztelt Ház.
 „Látványosan" megsértették az Országgyűlés tekintélyét.

Az országgyűlési törvény alapján azok a képviselők büntethetők, akik a Tisztelt Ház tekintélyét vagy valamely személyt, illetve csoportot - nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget - kirívóan sértő kifejezést használnak. Az elmúlt esztendőben a házelnök javaslatára a parlamenti üléseken rendbontó módon viselkedő képviselők esedékes tiszteletdíjuk  nem túlságosan jelentős részét - látványos tiltakozásuk ellenére -  kénytelenek voltak a köz javára „felajánlani."

Cselekményük jogszerűtlenségével – a házelnök döntését kifogásoló nyilatkozataik alapján is – minden kétséget kizáróan tisztában voltak. Az utcai politizálást a T. Ház falai közé emelő provokatív akcióik a törvényalkotás érdemi munkájához nem járultak hozzá, viszont a felszólalásokat díszítő táblákkal, feliratokkal tagadhatatlanul „színesítették" a parlament életét.

Hogy ki, s miért „érdemesült a bírságra" arról Kövér László  az Országgyűlés elnöke részletesen tájékoztatta a Tisztelt Házat. Szolidan összefoglalva a lényegét elmondható: az Országgyűlés ülése a törvényalkotási eljárás során a képviselői beszédjog biztosításán keresztül a szabad véleménynyilvánítás helyszíne, azonban gyakorlása során a véleménynyilvánítás nem irányulhat arra, hogy az Országgyűlés tekintélyét célzottan megsértse, vagy a házszabályi előírásokat megszegje. A képviselői beszédjoggal való visszaélésnek tekinthetőek tehát a véleménykifejtés azon módjai, amelyek célja nem több, mint a figyelemfelkeltés, a sajtónyilvánosság elérése házszabálysértő módon. Az utcai politizálást a T. Ház falai közé emelő akciók, a képviselők szándékosan provokatív magatartása a törvényjavaslatok érdemi megvitatásához nem járultak hozzá, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét is sértették.

Tallózó összeállításunk különlegessége, hogy rákattintva, eredetiben olvashatóak az Országgyűlés által „szentesített" határozatokat megalapozó történetek.

MSZP

Szél Bernadett Az Országgyűlés 2017. május 29-i ülésnapján „Hogyan kívánják távol tartani a mohó Fidesz-holdudvart a paksi bővítéstől?" című azonnali kérdésének elhangzása alatt Hadházy Akos felmutatott egy nagyméretű táblát „A Paks2-hálózat"felirattal, melyen egy nagy Putyin-arckép mellett kisebb arcképek voltak láthatók. Az arcképek alatt az ábrázolt személyek neve és egy-egy összeg volt feltüntetve („Habony Árpád 1 .315 .561 .064.-; Csetényi Csaba 481 .041 .975 .- ; Andy Vajna 324.243 .192.-; Huth Gergely 206 .732 .929 .-; Liszkay Gábor 200.996.490.- ; Mészáros Lőrinc 178.551 .089.-; Szemerey Tamás 166 .936.567.-; Bencsik András 121 .918 .000.-; Széles Gábor 119 .848 .816.-"). Kérdésének elmondása során Szél Bernadett a táblára mutatva ismertette az azon szereplő neveket és összegeket, a miniszteri válasz elhangzását követő viszonválaszában pedig maga is felmutatta a táblát. Az Országgyűlés elnöke esedékes tiszteletdíjuk 100 000 forinttal történő csökkentését javasolta.

Kunhalmi Ágnes az Országgyűlés 2017. március 6-i ülésnapján „Fortélyos félelem igazgatja a kormányt!" című napirend előtti felszólalását képviselőtársaik látványos szemléltetése kísérte. Bangóné Borbély Ildikó, Gőgös Zoltán, Heringes Anita, Horváth Imre, Korózs Lajos és Hiszékeny Dezső egy-egy A/4-es méretű táblát emelt fel, melyeket összeolvasva piros színnel a „Ne írd alá, János!" szöveg volt olvasható. Az Országgyűlés elnöke - egy kivétellel -  esedékes tiszteletdíjuk 100 000 forinttal történő csökkentését szorgalmazta, Hiszékeny Dezső tettét pedig mérlegelendőnek  javasolta: Jelen határozati javaslat egyaránt alapját képezheti mindkét döntésnek, hiszen elutasításával az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályon kívül helyezi, elfogadásával pedig hatályában fenntartja."

Ezzel egy időben Józsa István, Szabó Sándor, Szakács László, Teleki László és Tukacs István  szintén egy-egy A/4-es méretű táblát emelt a magasba, amelyen kék alapon a „VÉTÓ " felirat szerepelt. Az Országgyűlés elnöke esedékes tiszteletdíjuk 50 000 forinttal történő csökkentését javasolta.

ELŐTERJESZTŐ

HATÁROZAT

IGEN

NEM

TART.

Kövér László

Országgyűlés  elnöke

Dr. Hadházy Ákos

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

116

45

0

Bangóné Borbély Ildikó

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

112

53

0

Gőgös Zoltán     

Esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

108

54

0

Heringes Anita

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

111

53

0

Horváth Imre

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

110

54

0

Korózs Lajos

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

110

54

0

Hiszékeny Dezső

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

0

162

0

Dr. Józsa István

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

110

54

0

Szabó Sándor

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

109

55

0

Dr. Szakács László

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

110

54

0

Teleki László

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

111

54

0

Tukacs István

esedékes tiszteletdíjának csökkentése. 

szövege: PDF

111

54

0

 

JOBBIK

Az Országgyűlés 2017. március 6-i ülésnapján Gyöngyösi Márton képviselőtársuk „Mészáros Lőrinc Orbán Viktor alvilági kapcsolata, avagy Orbán Viktor pénze a pénztárosnál van, akit Lőrincnek hívnak?" című interpellációjának elhangzása alatt Kulcsár Gergely és Egyed Zsolt ember nagyságú figurát vitt az ülésterembe és helyezett el a miniszterelnök üléshelye elé. A figura Mészáros Lőrincet mintázta, kezében „Stróman" felirattal. Az Országgyűlés elnöke esedékes tiszteletdíjuk 100 000 forinttal történő csökkentését javasolta.

ELŐTERJESZTŐ

HATÁROZAT

IGEN

NEM

TART.

Kövér László

Országgyűlés elnöke

Kulcsár Gergely

esedékes tiszteletdíjának csökkentése. 

szövege: PDF

108

28

1

Egyed Zsolt

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

108

29

0

 

LMP

Az Országgyűlés 2017 . március 6-i ülésnapján  képviselőtársuk Schmuck Erzsébet interpellációját színesítve  Szél Bernadett, Sallai R . Benedek és Ikotity István képekkel és szöveggel ellátott 50x60 cm-es plakátotokat emeltek a magasba. Szél Bernadett által felmutatott plakáton a „HAJÓGYÁRI SZIGET ELŐTTE, UTÁNA", Ikotity Istvánén „DAGÁLY STRAND ELŐTTE, UTÁNA". Sallai R.Benedekén pedig „ORCZY-KERT ELŐTTE, UTÁNA" szöveg szerepelt. Az Országgyűlés elnöke esedékes tiszteletdíjuk 100 000 forinttal történő csökkentését javasolta. 

ELŐTERJESZTŐ

HATÁROZAT

IGEN

NEM

TART.

Kövér László

Országgyűlés elnöke

Dr. Szél Bernadett

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

116

44

0

Dr. Szél Bernadett

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

109

30

0

Ikotity István

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

115

30

0

Sallai R. Benedek

esedékes tiszteletdíjának csökkentése.

szövege: PDF

112

30

0

 

FÜGGETLEN

Szabó Timea az Országgyűlés 2017. május 8-i ülésnapján Áder János köztársasági elnök ünnepélyes eskütételét „színesítve" székére felállva egy marionettbábut emelt a magasba, amelynek fejére Áder János fényképét rögzítette. A bábut Áder Jánosbeszéde alatt folyamatosan mozgatta, s eközben a következőt rikkantotta: „Nem köztársasági elnök, egy bábu!"  Magatartásával súlyosan megsértette az Országgyűlés tekintélyét ezért az OGY elnöke esedékes tiszteletdíjának 249 292 forinttal történő csökkentését javasolta.

Szabó Szabolcs az Országgyűlés 2017. április 4-i ülésnapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 . évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazást félbeszakítva, szirénát szólaltatott, egészen addig,  amíg az ülést vezető elnök felszólítására a biztonsági szolgálat munkatársa a szirénát az ülésteremből el nem távolította. Az Országgyűlés elnöke esedékes tiszteletdíjának 249 292 forinttal történő csökkentését javasolta.

ELŐTERJESZTŐ

HATÁROZAT

IGEN

NEM

TART.

Kövér László

Országgyűlés elnöke

Szabó Timea

esedékes tiszteletdíjának csökkentéséről.

szövege: PDF

110

36

0

Szabó Szabolcs

esedékes tiszteletdíjának csökkentéséről.

szövege: PDF

115

56

0

 

A történetnek nincs még vége...

A  Jobbik szerint a szemléltetéssel nem sértették meg az Országgyűlés méltóságát.

- Valamennyi házelnöki döntés önkényes, valótlan tényállást szerepeltet. A „szemléltetés" engedélyezésével kapcsolatos törvényi szabályozás valójában a házelnöki mérlegelés korlátlanságát alapozza meg, vagyis nem zárja ki az önkényes házelnöki jogalkalmazást a képviselői szólásszabadság megjelenítési formájának a korlátozására.

Gőgös Zoltán állítja: „fortélyos félelem igazgatja a kormányt!"  Azért büntették meg az MSZP képviselőit, mert bevitték a nép hangját a parlamentbe, s ezzel felségsértést követtek el.

- Ez az ügy nem a pénzbüntetésről, hanem arról szól, hogy a Fidesz nem tűri a nép hangját az Országgyűlésben. Úgy látszik, hogy az elnök ebből sportot csinál és megpróbálja ellehetetleníteni az ellenzéki képviselők működését. A demokráciában a képviselők jogait azonban ilyen módon csorbítani nem lehet!

Szél Bernadett nem titkolta: azért tartottak figyelemfelhívó akciót az ülésteremben, mert a kormánypártok "bábszínházzá tették a Parlamentet".

- Az Országgyűlés elnöke pénzbüntetéssel akarja kordában tartani véleménynyilvánítási szabadságunkat. A demokráciában képviselők jogait ilyen módon csorbítani azonban nem lehet. Ezekkel az eszközökkel a jövőben is élni fogunk, nem tud megfélemlíteni senki bennünket azzal, hogy 100 ezer forintra büntet!

Az MSZP és az LMP képviselői bejelentették: az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak, mivel az Országgyűlés elnöke pénzbüntetéssel akarja kordában tartani véleménynyilvánítási szabadságukat. Ez pedig „tűrhetetlen"! 

A kormánypárti padsorokban nem okozott meglepetést e bejelentés. A „Soros-csapat" feltehetően újra mögéjük áll.  Az igazság azonban más:

- Az Országgyűlés működésének a hatékonysága, zavartalan munkájának biztosítása, valamint a tekintélyének, méltóságának megőrzése alkotmányosan igazolható módon lehet a képviselői felszólalási jog korlátja. A parlamenti munka zavartalanságát, a parlament tekintélyét, méltóságát valamennyi tagállamban a házelnök, ülést vezető elnök biztosítja, a részére megállapított fegyelmezési jogkör alkalmazásával. A tagállami szabályozások elismerik a házelnök mérlegelési jogkörét, tekintettel arra, hogy a fegyelmi intézkedésre okot adó magatartások köre egzakt módon nem határozható meg. A döntéshozó mérlegelési lehetősége pusztán e körülmények miatt azonban még nem tekinthető önkényesnek vagy parttalannak. 

Bartha Szabó József