Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. január 28., vasárnap

22.790 - Sándor Zoltán: ISTENEK: események időrendben > 2018-01-26

ISTEN  

From: Sándor Zoltán 
Date: 2018-01-26 15:04 GMT+01:00
Subject: ISTENEK: események időrendben
                           To: 

ISTENEK: események időrendben

450.000 éve
A Nibirun, mely egy kétnaprendszerben keringő, önhőtermelő bolygó, az élet komoly kihívás elé néz, mert a légköre szökik. A bolygó ura Anu, aki katonai puccsal került hatalomra, száműzve az előző uralkodót Alalu-t. A száműzött egykori uralkodó, hű pilótájával hosszas űrbéli bolyongás után leszáll a Földre. Sikere titka, hogy a Nibiru időnként keresztezi a Föld pályáját, valamint a két bolygón az ősi ütközés nyomán közös az élet csírája. A Földön ekkor egy jégkorszak vége zajlik, már lassan elkezdődik a felmelegedés.
445.000 éve
Enki a tudós vezetésével, aki Anu egyik fia, az Annunakik kisebb csoportja leszáll a Földre, létrehozva Eridut, az első földi állomást, és el kezdik az arany mosását a Perzsa Öböl vizéből.
Bár a két bolygó hasonló, de a Földön kissé más a levegő összetétele, sokkal nagyobb a gravitáció és egy Nibirui nap a Földön majdnem tíz. Így nem is csoda, hogy az űrhajósok nehezen veszik a levegőt, űrrepülőik csak úgy tudnak felemelkedni, ha itt hagyják fegyvereiket, illetve nehezen szokták, hogy azonnal éjjel van, majd rövid időn belül nappal, majd szinte azonnal éjjel.
430.000 éve
A jégkorszaknak vége, fokozódik a felmelegedés. Újabb csapat Annunaki érkezik, többek között Enki féltestvére Ninhursag, az orvos csoport főnöke.
416.000 éve
Az arany kitermelése nem eléggé hatékony, Anu nem elégedett, ezért eljön a Földre. Véleménye szerint más módszer szükséges, továbbá nem elégedett Enki vezetési stílusával, mert inkább tudós, mint parancsnok.
Anu magával hozza másik fiát, Enlil-t, aki katona. A két testvér Enki és Enlil folyamatos viszályban élnek, a trón utódlása a tét.
Anu bejárva a Földet tudósaival, úgy dönt, hogy aranyat Afrika déli részén kell bányászni. Hogy a feladat teljesítése sikerrel járjon, Enlil a katona lesz a parancsnok, Enkit pedig Afrikába küldik, az orvos csoporttal.
400.000 éve
Létrehoznak 7 támaszpontot Mezopotámia déli részén, a repteret Sppar-ban, az irányító központot Nippur-ban, az ipari központot Shuruppak-ban, stb.
A kibányászott arany hajókon érkezik Afrikából az ipari központba, innen űrhajókon jut el egy Föld körül keringő bázisra (IGIGI), innen pedig a Nibiru bolygóra.
380.000 éve
Az IGIGI személyzet támogatásával a száműzött Alalu unokaöccse kísérletet tesz, hogy átvegye a Föld irányítását. Célja visszaállítani legalább a Földön Alalu uralmát, akit katonai puccsal távolított el a jelenlegi uralkodó Anu.
Ez az első háború, az istenek között, Enlil vezetésével nyernek Anu emberei. A leírásokban  az „Öreg Istenek" háborújának nevezik.
300,000 éve
Az Annunakik fellázadnak a bányászat miatt, hiszen ők űrhajósok és nem rabszolgák. Enki és Ninhursag létrehozzák az egyszerű munkást, aki genetikai módosítás eredménye, egy földi ősanya és az Annunaki génállomány keresztezése.
Az így létrejött homo sapiens, mely már képes volt szaporodni eljutott az Édennek nevezett területre is. Itt feladata volt az istenek kiszolgálása.
200.000 éve
Az élet visszaszorult a Földön, újabb jégkorszak kezdődött.
100.000 éve
Vége a jégkorszaknak, az emberi élet gyorsan terjed, a lakosság létszáma látványosan emelkedik. Az isteneknek megtetszenek az emberek lányai és testi kapcsolatba lépnek egymással, bár ennek nem örülnek sem az istenek, sem az emberek.
75.000 éve
Az utolsó és lényegesen gyengébb jégkorszak kezdődik, az élet visszaszorul, az emberiséget időnként a kihalás fenyegeti. A túlélés végett, hatalmas népvándorlások zajlanak. A Cro-Magnon túlél, a Neandervölgyi kipusztul.
49.000 éve
Enki és Ninhursag előlépteti az emberi lényeket, és rájuk bízzák Shuruppak város, és az ottani tevékenységek szervezését, irányítását. Első eset a történelemben, hogy az embert kiemelik az istenek a szolgasorból.
Enlil, feldühödik ezen, és az emberiség kipusztulását szeretné. Számára elképzelhetetlen, hogy az ember hasonló szintre kerüljön, mint maguk az istenek. Enki kivételével az istenek el is fogadják ezt.
13.000 éve
Az űrhajósok látván a Nibiru közeledését, valamint az utolsó jégkorszak hírtelen végét, kiszámolják, hogy ha sarkokon a nagy mennyiségű jég becsúszik a tengerekbe, akkor egy hatalmas szökőár várható és legalább 100 méter tengerszint emelkedés, mely elönti eddigi telepeiket és az emberek élőhelyeit.
Enlil és az Annunakik titokban akarják tartani az eseményeket az ember előtt, így előidézve annak kipusztulását.
i.e. 11.000
Enki elmeséli a várható eseményeket Ziusudra/Noé–nak, és utasítja őt, egy tengeralattjárószerű hajóépítésére. A sumer leírások olyan részletesen leírják a hajó adatait, hogy nemrég angol tudósok meg is rajzolták azt, tervező asztalon. A rajz alapján úgy tűnik, túl is élne a legénység egy ilyen eseményt.
A vízözön tényleg bekövetkezik, az Annunakik az űrből követik az eseményeket, és tanúi lesznek a teljes földi pusztulásnak, beleértve saját bázisaikat és az űrrepülőteret.
Noé és társai túlélik az eseményeket, az istenek visszatérnek a Földre. Enlil megbánja tettét, az emberek és istenek megegyeznek, hogy ezentúl nem szolgaként, hanem társként kezelik egymást. Ennek megfelelően az istenek tudást adnak az emberiségnek.
Enlil szervezi a mezőgazdaságot a magasabban fekvő területeken, míg Enki az állattenyésztést indítja útjára.
i.e. 10.500
Noé leszármazottai három külön területre vándorolnak, így elősegítve lakatlan területek benépesedését.
Ninurta, Enlil elsőszülött fia szabályozza a vizeket, gátakat és duzzasztókat épít, hogy Mezopotámia lakhatóvá váljon.
Enki szabályozza a Nílus völgyét, elvezeti a mocsaras területről a vizet (a sumer leírások szerint kiemelte a vízből ezt a területet).
Mivel az előző leszállópálya helyre nem állítható, ezért a Sínai Félszigeten építik fel az új űrrepülőteret, az irányító központ ezúttal a majdani Jeruzsálem helyén létesül.
i.e. 9.780
Ra/Marduk, Enki elsőszülött fia Egyiptom területétnek vezetését két istenre, Osiris és Seth –re bízza.
i.e. 9.330
Osiris és Seth vérre menő harcot vívnak éveken át, földön és levegőben a hatalomért, míg végül Seth feldarabolja a vesztes Osiris testét, így Seth lesz a Nílus völgyi terület vezetője.
i.e. 8.970
Horus, Osiris fia, aki apja halála után fogant géntechnológiai eljárással, meg akarja bosszulni apja kegyetlen halálát. Horus édesanyja Isis istennő, félti nagy szeretettel, titokban nevelt fiát, aki a géntechnológiai eljárás miatt egy az egyben úgy néz ki, apja, Osiris. A szerető anya és az ölében tartott kisfiú sok alkotás formájában fennmaradt, és innen vette a keresztény vallás a Mária és a kezében tartott gyerek ábrázolását.
Horus háborút indít Seth ellen, mely világháborús méreteket ölt, ezt volt az Első Piramisháború.
Seth elmenekül Ázsiába, majd elfoglalja a Sínai Félszigetet és Kánaánt.
i.e. 8.670
Mivel az űrrepülés ily módon az Enki utódok, az Enki klán irányítása alá került, ezért az Enlil utódok kirobbantják a Második Piramis háborút.
A győztes Ninurta kiüríti a nagy Gízai piramist, a benne található technikai felszerelést elviszi, hogy ne legyen több háború a piramis, a technikai irányítás és az eszközök birtoklásáért.
Ninhursag, Enki és Enlil féltestvére békekonferenciát hív össze. Ekkor újra felosszák a Földet, és Ra/Marduk elveszti uralmát Egyiptom felett, helyette a Thoth dinasztia uralma teljesedik ki.
i.e. 8.500
Az Annunakik előretolt állásokat hoztak létre, melyek kapuként szolgálnak az űrrepülés biztosítása érdekében. Jericho egy ilyen hely.
i.e. 7.400
A béke időszaka kiteljesedett, az emberiség az istenektől folyamatosan kapja a tudást, Egyiptomban már az istenek és emberek közös leszármazottai uralkodnak, a félistenek.
Amerikában új aranylelőhelyeket tárnak fel, a mai Peru és Bolivia területén.
Anu látogatást tervez a Földre a következő elhaladáskor és figyelmezteti társait, ha az arany kitermelése nem lesz egyértelműen sikeres, mind távozni fognak.
i.e. 6.000
Beindulnak az aranykitermelő bányák, és az Annunakik készülődnek a legfőbb vezér látogatására. Céljuk meggyőzni bármilyen áron Anut, hogy érdemes itt maradni, hiszen itt életük kellemes, kényelmes, és távol vannak mindentől.
i.e. 4.500-4.200
Hatalmas építkezésekbe kezdenek Amerikában, egyfelől megépítik a csillagvizsgálókat melyeknek célja, a Nibiru érkezésének előrejelzése,  valamint a Stonehenge szerű és funkciójú építményeket, másfelől Anu vezér fogadására városokat, palotákat, és bizonyítandó a nagy mennyiségű arany jelenlétét, mindent bearanyoznak, még a Mezopotámiából áthozott, a teremtést leíró oszlopokat is, melynek anyaga csak Irak déli részén létezik a Földön.
i.e. 3.800
A sumer társadalom civilizációs jelleget ölt, miután a régi városok területén újak épülnek, de hasonló névvel, ilyenek Eridu, Nippur.
Jellemző a maihoz hasonló szervezettség, munka és szórakozás.
Ekkor jön Anu a Földre egy pompás, ugyanakkor sorsdöntő látogatás végett. Az ő tiszteletére építik fel Uruk (Erech) városát, melynek templomát Anu, kedvenc unokahúga Inanna/lshtar kegyeibe ajánlja, akivel sok kellemes testi örömet élt át.
Amerikában Anu elégedett a látvánnyal, mely szerint minden aranyból van, azonban vagy nem hiszi ezt el, vagy már más gondolatai vannak, mert a Földi legénység létszámát el kezdi csökkenteni.
i.e. 3.760
Létrejön az első királyság, Kish városában Ninurta uralkodása idején.
Igazából ez a pillanat tekinthető az igazi civilizáció kialakulásának, mert ebben az évben létrehozzák a Föld először az időmérés alapelemét, a Nippuri naptárat.
A civilizáció ezután bombaszerűen fejlődik, a városok gyarapodnak, az emberek látványosan fejlődnek, életük kiszámítható és elég kellemes, kényelmes.
i.e. 3.450
A sumer területeken a vezető szerepet most Nannar/Sin kapja meg.
Marduk saját űrrepteret szeretne Babilonban, ekkor valósul meg a Bábeli Torony incidens. Nem jár sikerrel, mert az istenek összefognak ellene, ezért Marduk/Ra visszatér Egyiptomba, eltávolítja onnan a Thoth dinasztiát. Thoth Amerikába távozik.  Lévén Marduk a fő isten, vezetőként legfiatalabb testvérét Dumuzi-t teszi a hatalom középpontjába. Dumuzi és Inanna/Ishtar az első Rómeó és Júlia a történelemben.  Az Enki és Enlil családok nem szeretnék a házasságot, azonban megtörténik. Mikor azonban Dumuzi megerőszakolja saját testvérét, menekülnie kell. Menekülés közben meghal, vagy balesetben, vagy gyilkosság áldozata lesz, nem tudni. Az istenek Mardukot vádolják a gyilkosság elkövetésével, ezért halálra ítélik, élve befalazzák a nagy Gízai piramisba. Később az ítéletet száműzetésre változtatják az istenek, ekkor egy mentőcsapat kiszabadítja Mardukot, új járatok fúrásával, és robbantásokkal. Már éppen csak hogy élt.
i.e. 3.100-3.350
Teljes káosz Egyiptomban, a zűrzavar végét a fáraó, mint vezetői módszer megjelenése jelenti.
Memphis az első szervezett, civilizációnak nevezhető város, fáraói vezetéssel.
i.e. 2.900
A királyság átkerül Erech városába.
Inanna kiharcolja/kifekszi magának, hogy királynő legyen saját területtel. Így kapja meg az Indus völgyi területet. Testi öröm okozásával eléri Enki-nél, hogy a civilizációs tudást, amit „Me"-nek neveztek, alkalmazzák ezen az új területen is. Így jön létre a Föld legvirágzóbb és egyben legrövidebb életű társadalma, az Indus Völgyi civilizáció.
i.e. 2.650
A sumer királyság meggyengül, Enlilnek újra elege lesz az emberiségből, nem tudja már őket uralni kedve szerint. Ennek egyik oka az emberek nagy létszáma. Enlil ekkor kezd félni az emberektől, attól, hogy egyszer csak egyenlők lesznek vele. Éppen ezért haragszik Enkire, hogy ekkora tudásban részesítette őket, és főleg megtanította az öntanulás folyamatát. Két dologban különböztek ekkor az emberek és az istenek, az élethosszban és az űrrepülés tudományában.
i.e. 2.371
Inanna új szerelme Sharru-Kin (Sargon). Inanna tiszteletére új főváros épül, Agade (Akkad). Ekkor kezdődik fejlődni az Akkád birodalom.
i.e. 2.316
A Marduk-Inanna konfliktus újra fellángol, ennek következménye, hogy Nergal, Marduk"s testvére hazatér Afrikából Babilonba és arra kényszeríti Mardukot, hogy távozzon.
i.e. 2.291
Naram-Sin elfoglalja az Akkád birodalom trónját. Inanna kérésére és bájainak engedve, harcok árán behatol a Sínai Félszigetre és elfoglalja Egyiptomot.
i.e. 2.255
Inanna elveszti szeretőit, így befolyását a sumer területeken. A sumer és akkád területeket elfoglalják Enlil és Ninurta idegen, kívülről hozott seregei.
i.e. 2.220
A sumer civilizáció új központja Lagash lesz. Az Amerikából visszatér Thoth segítségével ziggurat formájú templomot építenek Ninurta tiszteletére. Az építő Gudea király.
i.e. 2.193
Terah, Abraham apja megszületik Nippurban, egy papi-királyi családban.
i.e. 2.180
Egyiptom újra kettéoszlik. Ra/Marduk követői elfoglalják a déli részt, míg az ellenséges fáraók az északit.
i.e. 2.130
Enlil és Ninurta visszaszerezték régi nevüket és területeiket, azonban a sumer társadalom a sok háború miatt fizikai és morális válságban van.
Inanna megpróbálja, hogy újra Erech városban uralkodjon, azonban nem jár sikerrel.
i.e. 2.123
Ábrahám megszületik Nippur. városban.
i.e. 2.113
Enlil közbenjárására Ur városa lett a főváros, vezetője Ur-Nammu.
i.e. 2.096
Ur-Nammu meghal harcban. Az emberek ezt Anu és Enlil bűnének tekintik.
i.e. 2.095
Shulgi lesz úr város királya. Inanna behálózza szerelmével, így újra királynőként él és uralkodik.
i.e. 2.080
Nabu, Marduk fia csatlakozik apjához Ázsiában.
i.e. 2.055
Nannar parancsára, Shulgi csapatokat küld a Sínai Félszigetre, a reptér elfoglalására. A csapatok a háborúban sikert sikerre halmoznak és közzel járnak a reptérhez.
i.e. 2.048
Shulgi meghal. Marduk újabb katonai sikereket ér el. Az Enlil klán lassan kiszorul saját területeiről.
i.e. 2.047
Amar-Sin Ur város királya lesz. Uralkodása alatt Egyiptomból újabb csapatokat hoz.
i.e. 2.041
Inanna, a háború és szerelem istennője vezetésével , Amar-Sin katonai koalíciót hoz létre több keleti király segítségével és katonai akciót indítanak Kánaán és a Sínai Félsziget teljes elfogalalása végett.
i.e. 2.038
Shu-Sin váltja a trónon Amar-Sin királyt Ur városában, azonban uralkodása alatt a birodalom szétesik.
i.e. 2.029
Ibbi-Sin váltja Shu-Sin-t a trónon. A nyugati tartományok fokozatosan Marduk irányítása alá kerülnek.
i.e. 2.024
Marduk elfoglalja Babilon trónját, mely akkor már a sumer területek tekintélyes része. Enlil mivel elvesztette minden területét, a végleges megoldást akarja. Enki kivételével minden isten támogatja az atomfegyverek bevetését. Még Enki fia Nergal is Marduk végleges megsemmisítését akarja.
Anu személyes engedélye alapján Nergal és Ninurta több atomrakétával megsemmisítik az űrrepülőteret és a közelben található, Marduk uralta városokat.
A feltámadó szél a sumer területek felé sodorja a radioaktív felhőket így a sumer társadalmat elfújta a szél. Az istenek nagy része elmenekült, bár volt akit halálos sugárzás ért, az emberek jó része meghalt, az állatok elpusztultak, a növények kiszáradtak. Egy nap alatt megváltozott a környék klímája, kihalt az élet a Holt Tengerből, átrajzolódott a Sínai Félsziget földrajza.
Az élet iróniája, hogy Marduk sértetlenül megúszta, Babilon nagy részét elkerülte a szél. Ekkor kezdődött Marduk igazi uralkodása. A vesztesnek bizonyult Enlil utódok és az istenek nagy része Amerikába távozott.
i.e. 1.960
A kihalt sumer területeket el kezdik benépesíteni a vándor népek.
Marduk megerősíti hatalmát, újjáépíti Babilonban ziggurat templomát.
Megerősödik a várakozás, várják a Nibiru visszatérését és Anut, hogy tegyen igazságot. A próféták, akik mind isteni vérvonalat tudnak felmutatni valamilyen ágon, az ítélet napjáról és az Úr eljöveteléről beszélnek, bár nem tudják konkrétan mi lesz.
i.e. 1.760
Marduk hatalma teljében vallást alapít. Ez tekinthető az első, mai értelemben vett vallásnak. Papokat alkalmaz, a templom körüli munkákat különböző papok végzik (szakács, ceremónia mester, íródeák, stb.). A papok száma egyre nő, a vallási ideológia is egyre tisztább. Az emberek irányításában egyre fontosabb szerepet kap a vallás. Vallásának célja, hogy könnyebben irányítsa, ellenőrizze, és harcba vigye az embereket.
i.e. 1.600
Ekkorra a vallás és az egyistenhit hatására megváltozott az emberek és istenek szerepe a háborúkban. Eddig az emberek mindig az istenek seregei voltak és azt tették, ahogy a legfőbb isten mondta. Mostantól az emberek saját maguk kezdeményeztek háborúkat, az isten nevében.
i.e. 960
Az Úr eljövetelének várása a maximumra emelkedett, az egész világ lázban égett. Salamon arannyal bélelt templomot épített Jeruzsálemben, hasonló épült Amerikában Cuzco-ban, illetve Puma-Punku-ban.
Babilonban újraszervezik az Akitu fesztivált, melynek keretében minden évben előadják a Teremtés Eposzt, azaz a Naprendszer keletkezését.
i.e. 640
Ashurbpanipal asszír király, a kor legmodernebben gondolkodó uralkodója, az első archeológus, kiássa a földből az egykori sumer élet maradványait. A régészeti leleteket egy az egyben lefordítja asszír nyelvre, bármilyen módosítás nélkül.
Megérti az emberiség eredetét.
A világ többi részén csillagászati megfigyelőhelyeket hoznak létre, várják hogy valamit észrevegyenek az égen, bár konkrétan nem tudják mit, inkább valami változást.
i.e. 556 május 19.
Egy szokatlan és váratlan napfogyatkozás történik, a Nibiru eltakarja a Napot.
Eljött az ítélet napja. Azonban az Úr nem jött el, hanem az istenek nagy része sietősön távozott. A földi élet túlnőtte őket, már nem tudták irányítani, uralni az eseményeket.
i.e. 550
Nannar/Sin és felesége Ningal visszatérnek a Földre, szeretett városukba Harran-ba.
i.e. 500-
Marduk fia, Nabu-Na'id elhinti az iszlám vallás csíráit.
Mivel a Marduk által létrehozott vallás papjai kiközösítik, Nabunaid Arábiába megy száműzetésbe. Itt követőkre talál és Medinában Mohamed próféta megalapítja az Iszlám vallást.
Sin és felesége visszavonul, már idősek. Allah formáját az öreg Sin-ről mintázza a vallás, a Sínai félszigetet róla nevezik el, míg feleségéről egy várost. Sin, a Hold isten volt, a muszlin vallás tőle kölcsönözte a félholdat.
i.e. 460
A görög aranykor.
i.e. 331
Nagy Sándor, aki még utoljára egyesítette a sumer területeket Macedónia néven, bevonul Babilonban, hogy Marduk áldást kérje, azonban Marduk már halott.
Nem sokkal később fia, Nabu is meghal.
i.e. 323
Nagy Sándor meghal.
Halálával az utolsó isteni leszármazott is távozik a közéletből.
Az istenek nagy része távozott, aki maradt az nyomtalanul eltűnt.
Most először maradt az emberiség istenei nélkül a Földön, mint egy gyerek szülei nélkül.
i.e. 60
A rómaiak felépítik Baalbek városában a Jupiter templomot, majd elfoglalják Jeruzsálemet.
Kb. 0 év
Emánuel Jézus születése.