Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. január 28., vasárnap

22.791 - ​ Repkedtek a milliók, milliárdos nagyságrendű volt az „ügyeskedés”,....> ​2018. január 26. 20:12


Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
2018. január 26. 20:12
Tárgy: Alapszabály: tilos - lenne! - lopni, csalni.
Címzett: 


​​
Repkedtek a milliók, milliárdos nagyságrendű volt az „ügyeskedés", dobogón
a Jobbik, az MSZP és az LMP, ám a többiek sem szégyenkezhetnek.
Rögvest meg is állapították: „Fidesz-bérenc az Állami Számvevőszék!"
 
A politikai élet tisztasága érdekében különösen indokolt a pártok gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását, így kiemelt szerepet tölt be és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében. Az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy a közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat.

A pártok az állampolgárok egyesülési szabadsága alapján létrehozott olyan szervezetek, amelyek kereteket nyújtanak a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, a politikai életben való állampolgári részvételhez. A politikai élet tisztasága érdekében törvény állapítja meg a pártok vagyonára és gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az egyesülési jog alapján létrejövő más szervezetekhez képest szűkebb körben határozza meg azt a gazdasági tevékenységet, amelyet a párt végezhet, biztosítja azonban azt a jogosultságot, hogy az állami költségvetésből támogatásban részesüljenek. Gazdálkodásukat a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt ellenőrizni, ezért törvényi előírás alapján az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatást kapott pártok gazdálkodását kétévente ellenőrzi. Feladata vizsgálni, hogy a közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat melynek alapján tilos a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személyektől származó vagyoni hozzájárulás elfogadása. Tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül az is, ha egy párt a mindenki számára elérhető árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat.

Összeállításunk az Állami Számvevőszék legfrissebb jelentéseit ismerteti. 

Jobbik

A Jobbik Magyarországért Mozgalom az éves költségvetési törvények adatai alapján 2015-ben és 2016-ban egyaránt 475 millió 800 ezer Ft. – tehát a két év alatt több mint 950 millió forint – központi költségvetési támogatásban részesült. 2015. évi pénzügyi kimutatásában 544 millió 720 ezer Ft. bevételt, 369 millió 747 ezer Ft. kiadást, a 2016. évi pénzügyi kimutatásában pedig 575 millió 590 ezer Ft. bevételt, 525 millió 675 ezer Ft. kiadást számolt el.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom többszöri értesítés, illetve helyszíni adatkérés ellenére:

- nem tett eleget a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatásához szükséges törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének, az ellenőröket a párt helyiségeibe nem engedte be és ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását.

- nem igazolta, hogy rendelkezett volna a jogszabályban előírt szabályzatokkal, megteremtette volna a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

- nem igazolta, hogy a könyvvezetése során érvényesítette a számviteli alapelveket, a kifizetéseket szabályszerűen teljesítette volna, továbbá a forrásokat – köztük a költségvetési támogatásokat − szabályszerűen számolta volna el, és a közpénzek felhasználását jogszerűen és átlátható módon végezte volna.

- nem igazolta, hogy a céljaira rendelt vagyont a jogszabályoknak megfelelően használta fel, a vagyon védelmét, megőrzését biztosította volna.

- nem igazolta a közzétett pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiságát, megbízhatóságát, a közzététel szabályszerűségét.

A Jobbik elnöksége észrevételében hiteles bizonyítékokkal nem cáfolta az ÁSZ bizonyítékokon alapuló megállapításait, mely szerint a párt a törvényi tilalom ellenére vagyoni hozzájárulást is elfogadott 331 millió 660 ezer Ft összegben. Az ÁSZ törvényi előírás alapján felhívással fordult a Jobbik elnökéhez, hogy a párt a tiltott vagyoni hozzájárulás értékét tizenöt napon belül fizesse be a központi költségvetésnek. (A jelentés teljes terjedelmében itt érhető el.)

Magyar Szocialista Párt

Az MSZP 2015-ben és 2016-ban is 427 millió Ft. központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásban 774 millió 258 ezer Ft. bevétel, 472 millió 578 ezer Ft. kiadás, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban pedig 1 milliárd 624 millió 484 ezer Ft. bevétel és 1 milliárd 936 millió 470 ezer Ft. kiadás szerepelt.

Az ÁSZ megállapította:

- a párt gazdálkodásának szabályozási környezetét a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki azonban a könyvvezetési, nyilvántartási rendszerét, továbbá az ellenőrzési rendszerét nem az előírásoknak megfelelően működtette, nem biztosította gazdálkodásának áttekinthetőségét.

- a pénzügyi kimutatásokat határidőben közzétette, azonban a kiadások kifizetése során a közpénzekkel nem átlátható és ellenőrizhető módon gazdálkodott,  pénzügyi kimutatásait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el.

- törvényi előírás ellenére nem végezte el a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások törvényben előírt értékelését sem.: 2015-2016-ban 2 millió 25 ezer Ft értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől kedvezményes ingatlan bérlet formájában.

Az ÁSZ a törvényi előírás alapján a tiltott támogatás megállapításáról tájékoztatta a Magyar Államkincstárat és felhívással fordult az MSZP elnökéhez: jelentésében az MSZP elnökének 10 javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. (A jelentés teljes terjedelmében egy kattintással elérhető: Magyar Szocialista Párt.)

LMP

A Lehet Más a Politika  2015-ben és 2016-ban is 173  millió 700 ezer Ft. központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásban 200 millió 135 ezer Ft. bevétel, 164 millió 852 ezer Ft. kiadás, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban pedig 194 millió 899 ezer Ft. bevétel és 172 millió 138 ezer Ft. kiadás szerepelt.

Az ÁSZ megállapította:

- az LMP gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így a párt nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

- a 2015. évi és a 2016. évi pénzügyi kimutatását nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, könyvvezetése és gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat nem tartotta be, ellenőrzési rendszere nem az előírásoknak megfelelően működöttezzel nem biztosította gazdálkodásának áttekinthetőségét.

- működéséhez a források közül a költségvetésből juttatott támogatásokat szabályszerűen használta fel, azonban az egyéb hozzájárulások, adományok bevételeinek elszámolása nem volt szabályszerű. A kiadások kifizetése során az utalványozás és a könyvviteli számlákra való hivatkozás elmaradása miatt a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait nem tartotta be, a közpénzekkel nem átlátható és ellenőrizhető módon gazdálkodott.

- a törvényi előírás ellenére nem végezte el a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékelését, működéséhez 2015-2016-ban 4 millió 420 ezer Ft. értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől kedvezményes ingatlan bérlet formájában.

Az ÁSZ a jelentésében 11 javaslatot fogalmazott meg, amelyre az LMP társelnökeinek intézkedési tervet kell készíteniük. (A jelentés teljes terjedelmében egy kattintással elérhető: Lehet Más a Politika.)

Együtt – a Korszakváltók Pártja

Az Együtt –Korszakváltók Pártja az ellenőrzött időszak mindkét évében 133 millió 600 ezer Ft. központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásban 146 millió 193 ezer Ft. bevételt, valamint 100 millió 858 ezer Ft. kiadást számolt el. A 2016. évi pénzügyi kimutatás szerint a bevétele 143 millió 858 ezer Ft, a teljesített kiadások összege pedig 114 millió 432 ezer Ft. volt.

Az ÁSZ megállapította:

- a párt gazdálkodásának szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

- könyvvezetése és gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat nem tartotta be, működéséhez a jogszabályt megsértve 9 millió 815 ezer Ft. értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.

Az ÁSZ a jelentésében az Együtt elnökének 11 javaslatot fogalmazott meg, amelyre intézkedési tervet kell készítenie. (A jelentés teljes terjedelemben itt érhető el:Együtt - a Korszakváltók Pártja 2015-2016. évi ellenőrzése.)

Demokratikus Koalíció

A Demokratikus Koalíció 2015-ben és 2016-ban is 132 millió Ft. központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásában 205 millió 378 ezer Ft. bevétel, 160 millió 916 ezer Ft. Kiadás, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban pedig 195 millió 962 ezer Ft. Bevétel és 187 millió 419 ezer  kiadás szerepelt.

Az ÁSZ megállapította:

- a DK gazdálkodásának szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

- könyvvezetése a forrásokat nem szabályszerűen számolta el, a kiadások elszámolása során az utalványozás, és a rendelkezés végrehajtása igazolásának szabálytalansága miatt a jogszabályok előírásait nem tartotta be, a közpénzekkel nem átlátható és ellenőrizhető módon gazdálkodott, ezáltal az elszámoltathatósága nem volt biztosított.

-a leltár-összeállítási kötelezettség elmulasztása és a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok hiányosságai miatt – nem felelt meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek.

- a törvényi előírás ellenére nem végezte el a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások törvényben előírt értékelését, holott 2015-2016-ban 5 millió 945 ezer Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személytől, amely tiltott nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül. 2 millió 300 ezer Ft összegű tiltott támogatást kapott külföldi szervezettől is, illetve nem magyar állampolgár személytől. Mindezek alapján összesen 8 millió 245 ezer Ft. tiltott támogatást vett igénybe.

-  működéséhez a forrásokat nem szabályszerűen számolta el, a kiadások elszámolása során az utalványozás, és a rendelkezés végrehajtása igazolásának szabálytalansága miatt a jogszabályok előírásait nem tartotta be, a közpénzekkel nem átlátható és ellenőrizhető módon gazdálkodott, ezáltal az elszámoltathatósága nem volt biztosított.

Az ÁSZ a jelentésében a DK elnökének 13 javaslatot fogalmazott meg, amelyre intézkedési tervet kell készítenie. 2018. január 9-i dátummal felhívással fordult a DK elnökéhez, hogy a párt a megállapított tiltott támogatás értékét fizesse be a központi költségvetésnek. (A jelentés teljes terjedelmében egy kattintással elérhető: Demokratikus Koalíció.)

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Párbeszéd Magyarországért Párt 2015-ben és 2016-ban is 106 millió 700 ezer Ft. központi költségvetési támogatásban részesült. 2015-ben 113 millió 553 ezer Ft bevételt, 105 millió 337 ezer Ft kiadást számolt el. A 2016. évi pénzügyi kimutatás szerint az összes bevétele 112 millió 941 ezer Ft, a kiadások összege pedig 95 millió 952 ezer Ft volt.

Az ÁSZ megállapította:

- gazdálkodásának szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

- ellenőrzési rendszere nem az előírásoknak megfelelően működött, pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a könyvvezetése, a bevételeinek és kiadásainak elszámolása nem volt szabályszerű, ezzel nem biztosította gazdálkodásának, vagyoni helyzetének átláthatóságát.

- működéséhez a jogszabályt megsértve jogi személytől tiltott, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást is elfogadott jogi személyektől 7 millió 525 ezer Ft. értékben. ingatlan bérlet, valamint kedvezményes politikai hirdetési szolgáltatás formájában.  (Az ellenőrzésekről készült jelentés teljes terjedelmében egy kattintással elérhető: Párbeszéd Magyarországért Párt.)

Magyar Liberális Párt

A Magyar Liberális Párt – Liberálisok 2015. és 2016. években évente 70 millió 800 ezer Ft. központi költségvetési támogatásban részesült. A 2015. évi pénzügyi kimutatásában 61 millió 161 ezer Ft. bevételt és 57 millió 30 ezer Ft. kiadást, a 2016. évi pénzügyi kimutatásában pedig 66 millió 834 ezer Ft. bevételt és 69 940 ezer Ft. kiadást számolt el.

Az ÁSZ megállapította:

- a Magyar Liberális Párt – Liberálisok gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

- a párt a 2015. és 2016. évi pénzügyi kimutatását nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el, Nem szabályszerűen számolta el a működéséhez igénybe vett forrásokat,  nem megfelelően mutatta ki a központi költségvetésből kapott támogatást, gazdálkodásának átláthatósága ezért nem volt biztosított.

- a párt a törvényi előírás ellenére nem végezte el a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások törvényben előírt értékelését sem, holott 2015-2016-ban 6 millió 155 ezer Ft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől kedvezményes ingatlan bérlet, díjmentes könyvelési, számviteli, pénzkezelési szolgáltatás, valamint kedvezményes politikai hirdetési szolgáltatás formájában.

Az ÁSZ a jelentésében az MLP elnökének 12 javaslatot fogalmazott meg, amelyre intézkedési tervet kell készítenie. Egyúttal a törvényi előírás alapján felhívással fordult az MLP elnökéhez, hogy a párt a megállapított tiltott támogatás értékét tizenöt napon belül fizesse be a központi költségvetésnek. (Az ellenőrzésekről készült jelentés teljes terjedelmében egy kattintással elérhető: A költségvetési támogatásban részesülő pártok 2015–2016. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Magyar Liberális Párt – Liberálisoknál.)

Bartha Szabó József