Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. március 3., szombat

22.853 - ​Dr. Békefy Lajos: IN MEMORY OF BILLY GRAHAM 1918 - 2018 > Temetése 2018. március 2., péntek


Feladó: Békefy Lajos
Dátum: 2018. március 2. 1:16
Tárgy: Imádkozom Kína jövőjéért és áldásért a kínai emberekre KÍNA HÁLAADÁSA ÉS TISZTELETADÁSA BILLY GRAHAMÉRT - ez a szerző 793. blogja a kolozsvári agnusradio.ro blogján
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu

Imádkozom Kína jövőjéért és áldásért a kínai emberekre

KÍNA HÁLAADÁSA ÉS TISZTELETADÁSA BILLY GRAHAMÉRT

Még a február elején életbe léptetett, s egy későbbi cikkben majd részletezésre kerülő szigorított kínai egyházi törvények sem tudták elfordítani a figyelmet az Istennek járó hálaadástól és az Úr szolgájának kijáró tiszteletadástól, valamint a megrendüléstől, amit a Nagy Falon túli világ keresztyénei ezekben a napokban élnek át és ki is fejeznek a náluk is hitetlenség-falakat rengető nagy evangélista, Billy Graham halála miatt. A 100. életévére forduló Isten embere március 2-i, pénteki temetése sok mindenre szolgáltat alkalmat. Most nekünk előző, egy hete írt emlékező cikkünk után arra, hogy a kínai hála-, és tiszteletadásra, illetve az emlékek felelevenítésére is odafigyeljünk, ha már az a távoli világ mégis egyre közelebb van hozzánk. (Forrás: chinasource.comchinachristiandaily.com)

Jegyzetíró:

​​
Dr. Békefy Lajos

 Billy Graham különös kötődése Kínához – két nagyhatalom pásztora A magas kor és az elesett testi állapot miatt is ki nem zárható szomorú hír ennek ellenére megrendítette a világkeresztyénséget éppen úgy, mint a kínaiakat. Egyházi hírforrások cikkekben és fotókkal idézik fel a világszerte ismert evangélista lelki és fizikai portréját. A veszteségben is az áldást keresik. Annak szellemében, amit maga Graham mondott egyszer unokájának, Willnek: Fiam, ha egy napon majd azt mondják neked, meghalt a nagyapád, el ne hidd. Csak máshová költözött. Igen, a jó százmilliós kínai keresztyénség is valahogyan így gondol reá. Nem halt meg, csak a lakcíme változott meg. Hogyan emlékeznek ők?

Kínában úgy, hogy ő két nagyhatalom, az USA és Kína pásztora volt ő. Hivatalosan kétszer járt Kínában, 1988-ban és 1994-ben. Első hivatalos útjára elkísérte őt felesége, Ruth is. Különös utazás volt ez mindkettőjüknek. Hiszen Ruth ott született Kínában. Édesapja, Dr. Lemuel Nelson Bell ugyanis orvos misszionárius volt 1916-1941 között a Shanghai közeli Huaian városkában. Itt járt iskolába Ruth, és szerzett sok-sok barátnőt, ismerőst. Kicsit hazament, ezért is látogatták meg akkor Ruth édesapjának a sírját is, valamint a szülői házat, meg az orvosi rendelőt is. Az amerikai orvos-édesapa annyira beleszeretett Kínába, hogy páciensei elnevezték őt „Dr. Aihua"-nak, azaz Kínát szerető doktornak.

Valamiként aztán Ruthon keresztül, a doktor édesapa, illetve após hűséges kínai szolgálatán keresztül megérintette Billy szívét is az a különös világ. Vagy Isten útjainak különössége? Bizonyára mindkettő, s még ki tudja, mi. Ezért sem véletlen, hogy mindkét hivatalos kínai evangelizációs útja során szolgálatának és üzenetének középpontjában ez állott: Imádkozom Kína jövőjéért és áldásért a kínai emberekre. Amikor kicsit távolabbra vitte őt az evangelizációs szolgálat, Hong Kongba kétszer is, 1975-ben és 1990-ben, akkor is ez maradt szolgálatainak tengely-mondata. Kína jövője és a kínaiak – mert mindkettő Isten kezében van, s ha onnan veszik át azt, a jövőt és saját magukat, akkor a hatalmas birodalom és lakói áldássá válnak egymás, önmaguk és a világ javára.

Fotók üzenetei – ami hebel habajim, s ami nem az

 Nézegetem a kínai fotókat. Az egyiken Ruth öleli át egykori kínai osztálytársnőjét – mindkettőjük arcán felhőtlen öröm –, ami a mögöttük éberen „vigyázókra" is átragad! A másikon a Graham-házaspár az feleség egykori háza, az orvosi rendelő és orvosi lakás előtt – mindketten sugárzó emberek az amolyan tipikusan szocialista módon omladozó, gondozatlan állami tulajdonú épület előtt Huaiyinben. A múlt – a jelen – és... És Dr. Lemuel Nelson Bell síremléke. Milyen megrendítő a sírig tartó hűség – az idegen földhöz! Mekkora szeretet, amelyik az életét adja másokért, idegenekért, amerikaiként kínaiakért. És amint az kötelező, látjuk a hivatalos látogatások fotóit is. 1988-ban Pekingben a találkozást Li Peng volt miniszterelnökkel, meg Csu Rongji kínai miniszterelnök-helyettessel. És néhány egyházi fotót is. A zsúfolásig megtöltött sanghai protestáns templommal, ahol Billy Graham evangelizált. És Ding Guangxun protestáns püspökkel, a Kínai Keresztyén Tanács egykori elnökével, vezetőjével. És mindennek csúcsán áll számomra az a szobor, amely egyediségben is többet mond, szinte prédikál minden kínai kis vezérszobornál, festménynél, amelyeket a kötelező kényszertisztelet alkotott meg milliószoros példányban a kommunista önimádat és vezérimádat bálványszobraként. Csu En Laion, Mao Tse Tungon át az említettekig. És akkor tessék megnézni ezt az egyetlenszerű, a cikk tetején látható Billy Graham-szobrot. Csupasz, egyszerű kereszt előtt áll a prédikátor. Két karját kitárja az előtte állók felé, bal kezében Istenünk drága üzenethordozója, a Szent Írás, a Holy Bible, amit olyan páratlan gazdagsággal hirdetett, mert nagyon szerette Isten beszédét és szinte éjjel-nappal tanulmányozta azt. Arca ragyog a kitárulkozás örömében, félelem nélkül, az Ige mindenek fölötti és előtti voltának igazságában. Kína bármelyik városában állhatna, s énekelhetnénk mi is vele együtt, meg a 70 millió regisztrált kínai egyháztaggal,  meg a legalább ennyi „föld alatti", házi gyülekezetekhez tartozókkal: Jézushoz jöjjetek megfáradtak, Igája néktek is nyugalmat ad. Terhe könnyű, irgalma nagy. De eszembe jut az is, hol vannak már az említett „vezér-szobrocskák", melyik raktár-mélyen, vagy zúzdában, s akikről mintázták őket? A fentebb felsorolt hatalmasok? Ő mennyi hebel habájim, hiábavalóságok hiábavalósága?! Ilyenkor eszembe jutnak Erdély nagy református 20. századi szülöttjének, költőjének, bölcsének, Wass Albertnek a sorai: A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Lám így találkozik virtuálisan és mennyei szinkronizálásban a kínai bölcs Krisztus-szeretet, az amerikai pásztor testamentuma és az erdélyi költő idegenből is hazaüzenő honszerelme. Különös isteni koordináták!


Hivatalos kínai keresztyén részvétnyilvánítás – lelkészi és presbiteri megnyilatkozások

Nem sokkal ezelőtt hivatalos kínai egyházi kondoleálás jelent meg a napi sajtóban Kína-szerte, meg a világsajtóban angolul, s érte el a gyászoló Graham Családot is, valamint az amerikai keresztyének tízmillióit is. A hivatalos részvétnyilvánítást ketten írták alá: Gao Fenglelkész, a Kínai Keresztyén Tanács elnöke és Fu Xianwei presbiter, a Kínai Protestáns Egyház Nemzeti Bizottságának elnöke. Méltó arra, hogy szó szerint idézzük!

Nagy szomorúsággal értesültünk Dr. Billy Graham tiszteletes haláláról. Ő Isten igaz emberre volt, a világ egyik legbefolyásosabb keresztyén vezetője. Tízmilliók életét változtatta meg kegyelemmel hordozott életének az ideje alatt. Mi is nagyon hálásak vagyunk Graham tiszteletesnek a törődésért, és alázatáért, amivel a kínai keresztyénekhez fordult. Családja, és mi is drága barátot kaptunk benne, az egész Kínai Egyház. Évtizedeken  át lendületes párbeszédben és együttműködésben állt mellettünk. Graham tiszteletes hittől áthatott és szeretetteljes személye számtalan kínai keresztyént inspirált, lelkesített. A szeretetről és a reményről szóló üzenetei milliók szívében élnek tovább, és vezetik őket lelki életükben még nagyon sokáig Billy Graham életidejének elmúlása után is. A két szervezet és a kínai milliók ma együtt gyászolnak a világ minden keresztyénével elvesztése miatt. Nem feledjük hű bizonyságtételét és családját imáinkban hordozzuk. 

Azt gondolom, ennél többet nem tehetünk mi sem. Emlékezni, hálát adni érte és családjára a vigasztalás Lelkének erejét kérni. Köszönjük, hogy ő is, mi is megtanulhatjuk a szent leckét: ama napon „csak" lakcímet változtatunk.