Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. március 7., szerda

22.857 - ​Reiner Péter: ​Miért is kellett tehát megszólalnom a mai Index gyűlöletféle kapcsán.> ​2018. március 6. 19:30


Feladó: péter Reiner
Dátum:
​​
2018. március 6. 19:30
Tárgy: Reagálás az Index ma megjelent bűzös szerkesztőségi förmedvényére
Címzett: 

Tisztelt Honfitársaim, kedves Barátaim!

Fortyog a kampány,
​ ​
ahol minden és mindennek az ellenkezője igaz vagy annak van hazudva!

Ma megjelent egy számomra elképzelhetetlenül gyűlölködő szerkesztőségi írás " Nyilas Barbie támogatja és csatlakozott a metszetfarkúak békemenetéhez" címmel a balliberális zászlóshajó Index.-ben.

Ez az ok,
​ ​
ami megváltoztatta véglegesen szándékaimat,
​ ​
hogy korábbi gyakorlatomtól eltérően nem veszek részt a mocskolódásban és nyilvánítok közszereplőként nyilvános véleményt a számomra  is már elviselhetetlen sárdobálásban,
​ ​
illetve a biztosítékot sikeresen kicsapta  a Jobbik elnökének székelyföldi látogatásán történtek és annak hazai tálalása.

Az "ismeretlen " álruhás elkövető nyilván Morvai Krisztina hazánk a migránsveszély  miatti fenyegetettsége okán talán álláspontom szerint nem teljesen átgondoltan nyilatkozva sajátosan támogatta tegnap Bayerék és Bencsikék állami közpénzekkel feltuningolt CÖF-ös békemenetét.

A kizárólag Fideszben gondolkodó barátaink  "nemzetmentő" csapatai nyilván a hónapok óta halogatott menetelésükkel összezárnak felszisszenve a  Hódmezővásárhelyen történtek  rémképétől   és erőt kívánnak mutatni mindazoknak,
​ ​
akik nem velük együtt gondolkodva képzelik el felelősen közös nemzetünk jövőjét.

A fideszes cunamiként drótposta címemre érkező "elrettentő " példák a Jobbik elnöke székelyföldi látogatása kapcsán végletesen arra kényszerít,hogy legalább most törjem meg hallgatásom

Az indexes gyűlölet írás címe egyértelműen arra utal,hogy a független EP képviselő asszony egy nyolc évvel korábbi írásában, megelégelve a már akkor is feneketlen gyűlölettől vezérelt alap nélküli támadásokat ezzel is jelezve a gyanított irányultságot ezzel az idézett szóösszetétellel  utasította rendre érthetően és némi indulattal az ellene fenekedőket.

Vajon közismerten származásomat,gyökereimet  nyíltan vállalóan,
​ ​
miért nem vettem magamra akkor sem,
​ ​
most sem a politikai túlérzékenység terror beszédét,az agyontárgyalt "politikai korrektség " újkori ÁVO-s fekete autóját",
​ ​
ahol a minduntalan kettős beszéd politikai gyakorlatában,csak az egyik félnek lehet igaza,ahol a közszereplők rendszeresen visszaélnek Magyarországon végletesen ki nem beszélt ügyekkel,
​ ​
ha úgy tetszik zsidó ügyekkel is

Ebben a kampányban is látványosan visszaköszönnek tudatosan meg nem tárgyalt ügyeink
​,​
mert miután jogosan a vádlottak padjára ültettük a  nácizmust közben "elfelejtettük " ugyanezt tenni a megvalósult bolsevizmussal.


Ez különösen nálunk lett volna rendkívül fontos,
​ ​
hogy eredményesen újragondoljuk közös nemzetünk jövőjét,hiszen a hithős Horthy Kormányzónk ránk hagyományozott ügye is áldozatul esett az osztálygyűlölet jegyében elkövetett  tudatos történelem ferdítésnek.

Az egyik oldal látszólag jogosan felemlegeti a kényszerű zsidó törvényeket, melyet csakis a kort jól jól ismerő,
​ ​
mélyen eltemetve a hazai bolsevizmusban résztvevő a szörnyű bajt ránk hozó származását és hagyományait,
​ ​
vallását eltipró 
bosszúállását természetesen nem származási,hanem politikai alapokon megbosszuló hazai zsidóság népellenes és kimondom háborús bűnöket elkövető tetteit ki nem tárgyaló,
​ ​
egy nürnbergi bírósági ítélkezésért kiáltó megtárgyalását,
​ ​
ahol a vádlott a hazai és nemzetközi kommunizmus.


Minden amit ma látunk és tapasztalunk levezethető az igazságtétel tudatos elmarasztalásából és a trianoni drámánk kitárgyalatlansága összefüggéseiből.

Döbbenten találkoztam a Trianon kapcsán megkezdett jogos aláírásgyűjtés folyamán,
​ ​
annak ellenére,
​ ​
hogy méltatlanul kevés időt tudtam rászánni,
​ ​
hogy hány embernek nincs viszonya hazánkban
​ ​
sajnálatos módon magához a szóhoz sem!
Szétszaggatott nemzetünk megtárgyalatlan és kezeletlen tragédiája köszön vissza számomra a Jobbik elnöke elkerülhetetlen  minapi székelyföldi útján megtapasztaltakra is pont úgy mint a gyurcsányi hírhedt december 5.-ke után,
​ ​
amikor életemben először magamra véve az átkot szégyelltem a székely anyavárosba Udvarhelyre menni,
​ ​
ahol pedig tiszteletbeli székellyé fogadtak véreim 2006.-ban,ahol jogosan írták ki az egyik kocsma ajtajára: "síkvidéki magyarokat nem szolgálunk ki!"

Vajon mi az a féktelen gyűlölet,
​ ​
ami miatt székely véreink úgy gondolják,
​ ​
hogy közös  nemzetünk védelme kizárólagos joga csakis egypárti lehet?

A kérdést nagyon nehéz felelősen úgy megválaszolni,
​ ​
hogy akár családilag is Erdélyhez tartozónak érezhetem magam  a hetvenes évektől kezdődően házasságom révén és úgy gondolom,
​ ​
hogy kevés dolog történt Székelyföldön a hetvenes
​,​
nyolcvanas és kilencvenes években az ezredfordulóig,
​ ​
amiben ne vettem volna részt!

Nem rejtem véka alá,
​ ​
hogy miközben főt hajtok véreink nemzetünkhöz csatlakoztatása előtt és épített örökségünk ápolása és magyarságunk megmaradásuk anyagi támogatása előtt,
​ ​
tényleges önrendelkezésünk ügye kollektív jogaink gyakorlása egy tapodtat sem haladt előre a második háború óta és az állítólagos rendszerváltás után sem,
​ ​
csupán a mindenkori politikai elit játékszere és  érdekek szerinti használatuk maradt,
​ ​
ha úgy teszik szavazógéppé degradálva megőrző magyarságukat

Bármily fájdalmas ezzel őszintén kell szembe néznünk és nem belföldi sértettségeinket jelenlegi határainkon kívülre exportálni.

A Jobbik elnöke tényszerűen nézett szembe és álláspontom szerint helyesen reagált az általa megtapasztaltakra,
​ ​
ő sikeresen felülemelkedett a kampány mocskán.

​​
Miért is kellett tehát megszólalnom a mai Index gyűlöletféle kapcsán.


Nem győzöm hangsúlyozni,
​ ​
hogy mennyire azok közé tartozom,
​ ​
akik számára mind a kormánypárti és ellenzéki média hiteltelen és tilos információforrás elfogadva azt sommás igazságot,
​ ​
hogy hazánkban is bizonyított a média teljes függősége.

Közeledve nemzeti ünnepünkhöz és annak tudatos kisajátításához számon kell kérjem közszereplő társaimtól a hitelességet és életük átláthatóságát.

Sajátosan úgy ítélem meg 2006 elszenvedőjeként bordáim mindmáig megtorlatlan eltöréséért, hogy soha nem bocsájtok meg 56-os Forradalmunk és Szabadságharcunk 50. évfordulóján  politikai -,rendőr-
​ ​
és ügyészségi bűnelkövetői kerékbetörőinek és képtelen vagyok megbocsájtani futni hagyásukat ilyen politikai felhatalmazással !

Nem felejtem el 2006.-os brüsszeli jelentés tételemet társaimmal a szeptember októberi tömeges azóta is megtorlatlan  rendőrbűnözés után,
​ ​
nem felejtem el soha a már akkor tettemért európai kettős mércét a nácizmus és bolsevizmus valamint az ezekből levezethető politikai  korrektség napjainkat eluraló önrendelkezésünket kétségbe vonó gyakorlatával.

Nem tudnék jó szívvel részt venni,
​ ​
ahogy eddig sem emiatt  a békemenetekben annak ellenére,
​ ​
hogy tisztában vagyok hazánkra leselkedő  megélhetési népvándorlás veszéllyel és nem hiszem,
​ 
hogy közös magyar nemzetünk védelme kizárólagosan egypárti jogosultság lenne!

Viszont kötelességemnek éreztem,
​ ​
hogy másnap nemzeti lobogónkat megtiszteljem és 1848.-ad magammal kifeszítsem társaimmal ezzel is üzenve a világnak,
​ ​
mily büszke vagyok magyarságomra,
​ ​
függetlenül a szervező barátom pártelkötelezettségétől,
​ ​
mert hitelessége másokkal szemben számomra kétségbe vonhatatlan!

Zsigereimben érzem még a folyamatos támadásokat ,amikor alapítóként beléptem a Magyar Gárda pártolói közé és aktív beavatkozóként megéltem a Gárda betiltását és az ezt követő gyűlölet kampányt a  tárgyaló termek hűvösében végig ülve a kacagva törvényesen futni hagyott fő és alrendőr bűnözőket.

Nem felejtem el a hírhedt "háborús bűnös " Képíró pert " sem izraeli feljelentésre,melyet végtelen szomorúsággal ültem végig Kormányzónkra gondolva

Nem felejtem el Gergényiék tárgyalását sem a fő utcában és az eljáró katonai bíró nem titkolt véleményét "ügyészségünk kötelesség teljesítéséről" sem felmentő  ítélete kihirdetése után.

De nem felejtem el a néhány évvel ezelőtti szörnyű támadást sem 2013 novemberében,
​ ​
ahol bármilyen szörnyű is a véleményem megemlékező főhajtóként kellett megélnem sok száz élménytársammal együtt,
​ ​
hogy az azóta
nemzettámogató nagy egyházzá szelídített magyargyűl
​öl​
ettől
fröcsögő szekta összekacsintott történelmi egyházunkkal a Kormányzónk által felavatott Hazatérés Temploma előtt az emlékező tiszteletes és ünneplő gyülekezete  meg és elítélésében

Vállalnom kell tehát közös hazánk vajúdása folyamatában a szólást és véleményt,
​ ​
hogy felelősen kapaszkodót adhassak mindazoknak,
​ ​
akiknek füle van a hallásra és szeme a látásra és magyar elkötelezett lelke hazánk jövőjének alakulásában,
​ ​
alakításában.

Szeretettel vállalom barátomként,
​ ​
bajtársamként,
​ ​
harcostársamként érték közösséget  az átélt élményeink alapján Morvai Krisztinával,
​ ​
aki nélkül ma nem lennék az ami vagyok még akkor is,
​ ​
ha nem mindenben értek egyet az utóbbi időben tett állásfoglalásaival

Reménykedem benne,
​ ​
hogy felelősséggel végzett eredményes nemzetmentő munkája még nem ér véget és napjaink közeljövőnk története átírja deklarált szándékait valamennyi nemzettársunk érdekében
​.​


Végül tisztelem mindenki véleményét és ugyanezt várom el én is soraim közzé tételekor minden érdekelttől a kölcsönös szeretet tisztelet és megbecsülés jegyében

​​
Reiner
Péter