Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. július 25., péntek

1.040 - Beavatkozik a Gárda-perbe a Független Újságírók Szövetsége - A FÚSZ elnökasszonyának a bírósághoz írt levele

Von: Péteri Attila Árpád [mailto:pa01@interware.hu]
Gesendet: péntek, 2008. július 25. 00:52
An: Kutasi József
Betreff: Beavatkozik a Gárda-perbe a Független Újságírók Szövetsége - A FÚSZ elnökasszonyának a bírósághoz írt levele

Fővárosi Bíróság

B U D A P E S T
Markó utca
24.P.26.453/2007.

Tisztelt Bíróság!

Alulírott L. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Független Újságírók Szövetségének elnöke, a Fővárosi Főügyészség által, a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alperes ellen indított, fenti szám alatti perben a Pp.54.§. (1) bekezdése alapján kérem, mint beavatkozót, a Tisztelt Bíróság meghallgatni szíveskedjen.

Tisztában vagyok azzal, hogy e per kapcsán már számtalan „beavatkozói kérelem” érkezett a Tisztelt Bírósághoz. Kérésem azonban valamennyi benyújtott kérelmező közül – úgy érzem – az egyik legmegalapozottabb. Magyarország második legnagyobb taglétszámú újságíró szervezetének képviselőjeként kérem ezt, újságíró szövetségünk több, mint 800 tagja nevében, és helyette. Olyan emberek helyett, és nevében, akik a magyarországi történések közlői, tájékoztatói.

Hivatkozva a Sajtótörvény 2.§.(1), bekezdésében foglaltakra, mely szerint:

„A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben. A sajtó feladata – a hírközlés más eszközeivel összhangban - a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás” ,

ugyanezen § (3) bekezdésben foglaltakra:

„A sajtó segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését”,

valamint a Tv.11.§. (1) c.) pontjára:

„a kapott felvilágosítást, valamint megállapításait kellő körültekintéssel, ellenőrzéssel, és a valóságnak megfelelően köteles közzétételre előkészíteni, a tényeket, eseményeket, a maguk teljességében köteles ismertetni;”

Ahogyan az orvosnak a munkájával együtt jár a gyógyítás, a bírónak a munkájával az igazság kiderítése, az igazság mellé való odaállás, ahogyan a pap tiszta szívből hirdeti Isten igéjét, úgy a becsületes újságírónak feladata az, hogy korrekten, hitelesen tájékoztassa a lakosságot, az embereket a világban, de leginkább a hazánkban zajló eseményekről.

Újságíró szövetségünk igyekszik lelkiismeretesen betartani, és tagjaival betartatni a Sajtótörvényben megfogalmazottakat. Éppen ezért különös, és kiemelt figyelemmel kísértük a Magyar Gárda Egyesület, és a Magyar Gárda Mozgalom minden irányú tevékenységét, megalakulásától kezdve. Az átlag embernél kíváncsibban, és körültekintőbben, hiszen nekünk újságíróknak (legalábbis a tisztességesen munkájukat végző újságíróknak) ez a munkája, feladata, erkölcsi kötelessége.

Munkatársaink, kollégáink a Magyar Gárda Egyesület és a Magyar Gárda Mozgalom minden egyes rendezvényén kivétel nélkül részt vettek, és örömmel tapasztalták, hogy tevékenységüket valóban a meghirdetett céljaiknak megfelelően végzik.

Soha, egyetlen rendezvényen, ahol a Magyar Gárda megjelent, általuk történő rendbontást nem tapasztaltunk – másokkal ellentétben. (Itt szeretném megemlíteni pl az ez év június 8-i nyíregyházi Trianoni emlékünnepséget, ahol jelenlétemben – kb 3-4 méterre tőlem – több roma származású egyén brutális módon próbálta folyamatosan, durván, készakarva megzavarni a magasztos, és meghitt ünnepséget. A jelenetnek, mint említettem, korona tanúja voltam.

Folyamatosan tapasztaltuk, hogy a „kereskedelmi csatornák”, az „államilag fizetett médiák” csakis és kizárólag a Magyar Gárda ellen irányuló negatív kampány-hadjáratot szajkózták, szinte betanult szövegekkel: rasszisták, fasiszták, kirekesztők, stb, miközben állításaikat semmilyen bizonyítékkal nem tudták alátámasztani.

Soha, sehol, semmilyen államilag finanszírozott médiában, kereskedelmi csatornákon, egyetlen olyan hírt nem olvastam, ahol arról számoltak volna be, hogy a Magyar Gárda különféle ünnepeken koszorúzott, hagyományőrző programokat szervezett, vagy részt vettek ilyen ünnepségen, vért adtak, többszázezer forint értékü ruhaneműt, játékot, legutóbb pedig éppen kenyeret osztottak szét a rászorulóknak, vagy jótékonysági koncertet szerveztek. Mindezt nem csak láttam, de magam is megtapasztaltam, amikor 2007 karácsonyán saját kezűleg vettem át a Magyar Gárdától több zsáknyi játékot, ruhaneműt, hogy szétoszthassuk a szegényebb sorsú családok között. Válogatás nélkül magyar és roma családok között. A Gárdatagok önzetlenül dobták össze pénzüket, hogy fedezzék a Nyíregyházára szállítás költségeit. Hiába kértem, hogy legalább útiköltségükbe had szálljak be. A válaszuk az volt, „mi segíteni szeretnénk, adni, és nem kapni.” Az a két kedves arcú, mosolygós fiatalember pillanat alatt belopta magát a szívembe. Aztán jöttek sorban a többiek, akiket tudósításaink alatt megismertem. Ma már úgy tekintek rájuk, mintha a gyermekeim lennének.

Ilyen csodálatos összetartást, egységet, egymás iránti megbecsülést, tiszteletet és szeretetet még soha, sehol, ötvenkét évem alatt nem tapasztaltam, bármilyen eseményről is volt szó. Mindenki, akit egyéb fontos elfoglaltsága nem gátolt, egységesen mozdult, pénztárcájából elővéve utolsó forintjait is, hogy segíteni tudjon. Ha nem magam tapasztalom meg hosszú hónapokon keresztül, talán el sem hiszem.

A Magyar Gárda tagjai sorába csak olyan személyeket vesznek fel, akik erkölcsileg feddhetetlenek. Alapfeltétel a felekezetektől független vallásosság.

Vajon melyik egyház tanítja „fiait, lányait” lopásra, csalásra, hazudozásra, gyilkolásra?!

Azt is megtapasztaltam, hogy minél jobban és többen megismerik a Magyar Gárda tevékenységét, annál nagyobb megbecsülés és szeretet veszi körül őket, mindenhol tapsvihar fogadja megjelenésüket.

Tisztelt Bíróság!

Három gyermekem van, és mostanra már öt unokám! Van kiket féltenem! A Magyar Gárda tevékenységét megismerve büszke lennék arra, ha gyermekeim, vejeim, és majdan unokáim egy ilyen csodálatos szervezet tagjai lennének. Én a Magyar Gárdától nem félek!

Azoktól, akik megszűntetésüket követelik igen!

Felnőtt korú, három kisgyermekes édesanya leányom a közelmúltban szemtanúja volt annak, hogy Nagykállóban roma gyerekek megtámadtak egy idős asszonyt, házába betörtek, kövekkel megdobálták. Egy kilenc éves kisfiú látta a történteket, ezért megfenyegették, ha bárkinek szólni mer, összeverik. A gyermek szólt az egyik pedagógusnak, jelezve azt is, hogy nem mer egyedül hazamenni, mert meg fogják verni. Félelme be igazolódott. Hazafelé menve ugyanazon roma gyerekek úgy összeverték, hogy mentő vitte kórházba a gyermeket.

Szívesen megkérdezném a tárgyaláson felperesi beavatkozóként jelen lévő Kolompár Orbántól, vajon hogyan vélekedik az ilyen esetekről?! Miért nem arról beszél, hogy közös erővel védjük meg az ilyen brutális támadásoktól embertársainkat?! Miért azokat ítéli el, akik NÉMA tüntetésükkel, esetleg szavaikkal tiltakozni merészelnek az ilyen bűncselekmények ellen?!

Mi a véleménye azokról a „vadállatokról”, akik több tucatnyian rontottak egy védtelen emberre, és kicsi lánygyermekei előtt verték azt halálra?! (Szögi Lajosról beszélek, ha véletlenül nem emlékeznének a nevére. De sorolhatnám tovább a megölt emberek névsorát. )
Önnek itt kellene velünk együtt tiltakoznia mindezek ellen, és oda állni azok mellé, akik fellépnek legalább szavakkal az ilyen brutalitások ellen?!

A Független Újságírók Szövetsége megtapasztalta, hogy a magyarországi médiumok hallgatnak a Magyar Gárda kizárólagosan pozitív cselekedeteiről, sőt igyekszik felsőbb utasításoknak megfelelően azt minden eszközzel lejáratni, valótlan hírekkel a Gárdát rossz színben feltüntetni.

Mint fentebb említettem, a Független Újságírók Szövetsége a Magyar Gárda minden rendezvényén részt vett, így koronatanúként állok az újságíró szövetség képviselőjeként a Tisztelt Bíróság elé, és bátran merem kijelenteni: A Magyar Gárda Egyesület és a Magyar Gárda Mozgalom nem kirekesztő, szélsőséges, fasiszta szervezet, hanem egy valóban jótékony célra megalakult karitatív társadalmi szervezet. Megszüntetése nagyobb félelmet keltene a tisztességes állampolgárokban, akik nem mernek szólni, de örömmel veszik, ha valaki megteszi ezt helyettük. A Gárda megszüntetése a demokrácia, a szólás szabadságának megcsúfolása lenne!

A Független Újságírók Szövetsége saját elhatározásából kötött együttműködési megállapodást a Magyar Gárda Egyesülettel, és a Magyar Gárda Mozgalommal. Tette ezt azért, mert a többi média sunyi módon, a valóságot elhallgatva, vagy gyalázatos módon elferdítve tájékoztatott és tájékoztat e társadalmi szervezet tevékenységéről, megsértve súlyosan ezzel a Sajtótörvényben megfogalmazottakat, amelyek MINDEN újságíróra együttesen vonatkoznak!

Együttműködési megállapodásunknak megfelelően, a Magyar Gárda minden egyes rendezvényén jelen kívánunk lenni (ahogyan tettük ezt eddig is), arról becsületes, tisztességes újságírókhoz méltóan korrekten tájékoztatunk magyarországi és külföldi tudósítóink által.
Tagjaink nem adják el a mindenkori hatalomnak pénzért a lelküket, a becsületüket, és nem megvásárolhatóak.

Nyíregyháza, 2008. 07. 18.

Köszönöm meghallgatásomat!
Tisztelettel:

L. Gyöngyösi Zsuzsanna
Független Újságírók Szövetségének Elnöke