Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. október 18., vasárnap

3.672 - Dr. Halász József: Nyílt levél Orbán Viktornak

 

Dr. Halász József

Nyílt levél Orbán Viktornak

Megértem Önt, Elnök úr. Az Önök szemszögéből nagy a baj. Megbukott a neoliberalizmus, és így az a rendszer is elveszítette létjogosultságát, amelyet Önök erre alapítva hoztak létre a „rendszerváltásnak nevezett esemény” (Fritz Tamás) idején.

 2009. október 16-án, Wilfried Martens könyvének magyarországi bemutatóján felállított egy szillogizmus-tételt, amelynek premissza-rendszere alapján levonta a kettős konklúziót: „az egyik a szélsőségek útja, amelynek a vége káosz, a másik pedig a józan ész útja.”[i]

Már maga Arisztotelész – a szillogizmus atyja - is megállapította, hogy „bármilyen teljes is a premissza-rendszer, törvényszerűen legalább két konklúziót eredményez.”

A premisszarendszert Ön „sok dühös ember indulatából fenyegető sötét érzelmek”-ben foglalta össze (nyilván mindazon következmények alapján, amelyeket Önök folyamatosan hangoztatnak), az indulatot kiváltó okot hamis módon kizárólag a jelenlegi (2002 óta regnáló) kormány tevékenységében határozva meg.

Ezzel igazolja a Financial Times megállapítását: „A szélsőségesek messze járnak az áttöréstől. Inkább arról van szó, hogy ők és a Fidesz is a kormánypárttól történt hatalmas mértékű elfordulásból húztak hasznot”[ii]. Ezzel a Fidesz – akár akarja, akár nem – közös nevezőre került a Jobbikkal, amellyel Ön nem akar koalícióra lépni[iii] (erre a kijelentésre a választások után mindenkinek emlékeznie kell!), ugyanakkor sajátos értelmezést kapott a „szélsőség” kifejezés. Természetesen tiltakozhat ez ellen Ön éppúgy, mint Vona Gábor, de felesleges, ugyanis mindkét párt kormányellenes és nem rendszerellenes, mert – más-más megfogalmazásban, de - mindketten a neoliberalizmus továbbélését szorgalmazzák, még akkor is, ha a Jobbik ezt „EU-szkeptikus” formában teszi.

 

Így hát nem visz közelebb a konklúzió helyes értelmezéséhez az Ön alábbi kijelentése (ami sajátos módon kimaradt az MTI „nyilvános” híréből[iv]): „nekünk, akik a törvény és a rend pártján állunk, rendszeresen meg kell küzdeni kétfajta szélsőséggel: az egyiket a kormány testesíti meg, amelynek szélsőségessége abban ölt testet, hogy saját magát rendszeresen a törvények fölé helyezi. A másik ’radikális szélsőség’ pedig – fűzte hozzá – rendszeresen a törvényen kívül helyezi magát.” (1. vj.)

 

Ön „szélsőség” alatt összemossa az Önökkel – az Európai Unió nevű, föderatív államszövetségnek álcázott neoliberális diktatúra helytartójaként – azonos alapokon álló kormányzó kisebbséget a „radikális szélsőséggel”.

A radikalizmus magyarul gyökeres átalakítást, vagyis gondolkodási mód (paradigma) váltást és nem gondolkodási mód átalakítást jelent. Ehhez viszont az kell, hogy legyen a megbukott gondolkodási módnak alternatívája. Nos, ez az, amivel azok nem rendelkeznek, akik a kormány által felvállalt (de a diktatúra által megkövetelt) megszorító következmények ellen – sokszor erőszakos eszközök alkalmazásával – fellépnek, vagyis növelik „a kormánypárttól történt hatalmas mértékű elfordulást” – ahogyan azt a FT megállapítja.

 A megbukott neoliberalizmusra – és így Önökre is – azok jelentik a valódi veszélyt, akiknek az ok megszüntetéséhez nemcsak szavai vannak, hanem megvalósítható alternatívájuk is.

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy Magyarországon nagyon sok tanyáról elvitt fiú van, aki nem engedte kitépni magából a tanyát, mert a tanyakitépőknek nem adta el magyarságát!

Ők azok, akik követik azt az egyetlen irányítást, amit a Szent Korona Értékrenddel a Teremtő a magyarságnak adott. És ez az irányítás – az ezeregyszáz éves eltérítési kísérlet ellenére -, már nem búvópatakként kíséri a magyarságot, hanem tiszta forrásként a felszínre tört, hogy megmártózhassunk benne. (Bálin Sándor hasonlata)

 

Az Ön premissza-rendszere nem teljes, hiszen annak mindent meghatározó része, a neoliberalizmus hiányzik belőle. Ha ezzel a „kicsiséggel” kiegészítjük, akkor válik egyértelművé, hogy a két konklúzió (józan ész útja és káosz) közül a Szent Korona Értékrend, mint transzcendentális premissza (Aquinói Szent Tamás) határozza meg a követendőt.

A feladat-meghatározásban Önnek igaza van: „a mi feladatunk nem kevesebb ma Magyarországon, mint a sok dühös ember indulatából fenyegető sötét érzelmek helyett kiszámítható, élhető jövőt és Magyarországot teremteni”.

Csakhogy ez nem az Önök feladata, mert Önök azok – baloldalinak nevezett tettestársaikkal együtt -, akik „sok dühös ember indulatából fenyegető sötét érzelmeket” keltettek azzal, hogy kiszolgáltattak bennünket az idegen érdekeknek – és kifosztattak bennünket általuk.

 

A józan paraszti ész azt követeli, hogy vegyük vissza Magyarország és a magyarság szabadságát, és – miután a gyarmati sor következményeit okozó személyi felelősség megállapítását követő elszámolással kitakarítottunk – építsük fel a szerves egység rendszerében élő Újjászületett Magyarországot, amely a Szent Korona Értékrend irányításával az örök és elidegeníthetetlen szabadság visszaadásával teremt „kiszámítható, élhető jövőt”.

Arról, hogy miért a Szent Korona Értékrend a megbukott neoliberális diktatúra egyetlen, közszabadságra épülő alternatívája, Ön is meggyőződhet, ha elolvassa „A Globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer” (csatolva) c. tanulmányt, amit Ön már ismerhet, hiszen azt a gyalázatos 2007. december 17-i parlamenti döntés előtt öt nappal az összes akkori országgyűlési képviselőnek elküldtem.

Ami a közvetlen veszélyt jelenti az Önök számára, az az, hogy a Szent Korona Értékrend szerinti jogrendszer első két szintje (Alkotmány és Alaptörvény) már elkészült, tehát a törvényes szabályozottsággal a Szent Korona Értékrend a káosz megszűntetését is jelenti.

Van abban valami arcpirítóan pikáns báj, hogy Ön fenyeget a káosz rémével, hiszen ez nem a jövő fenyegetése, hanem a jelen, aminek megteremtésében Önök is részt vettek – a most szavakban megtagadott – fegyvertársukkal, a baloldallal szorosan együttműködve. Káosz ugyanis a matematikai logikában izolált elemek véletlenszerű halmazát jelenti.

A neoliberalizmus az emberek, társadalmi csoportok (beleértve a vallásokat és nemzetiségeket is) és szakmák izolálásával elért megosztottságon alapszik, amely által teremtett rendszertelenség magától értetődő módon eredményezi a gyűlöletet – különösen akkor, ha ezt „hatalmi” gyűlöletkeltéssel még meg is erősítik.  

 

Ezzel a megosztottsággal – és a választók tudatos megtévesztésével - érték el, hogy a neoliberalizmus európai kirendeltségének, az EU-nak a tagjai lettünk, így a többi tagállammal együtt elveszítettük függetlenségünket, ami (a Lisszaboni Szerződés cikkei szerint) következőkben mutatkozik meg:

 

-   Politikailag

=   a jogalkotás szabadságának elvétele (II. rész 288. cikk),

=   a külügyi és hadügyi szabadság elvétele (II. rész 18. cikk),

=   a belbiztonság szabadságának elvétele (I. rész 88. cikk),

=   az igazságszolgáltatás szabadságának elvétele (II. rész 19. cikk, I. rész 86. cikk),

=   az állam és az állampolgár érdekegységének megszűntetése (II. rész 49. cikk).

 

-   Gazdaságilag

=   a négy liberális alapelv (II. rész 26. cikk (2) bekezdés),

=   a kizárólagos hatáskörbe utalt területek és a szubszidiaritás csonkítása ezek által (II. rész 3. cikk és I. rész 5. cikk (3) bekezdés), valamint

=   azok a tiltó intézkedések, amelyek célja a függetlenség visszaszerzésének megakadályozása (II. rész 28., 34., 35., 63., 101., 106., 107., 110., 207., 282., 295. cikkei).

 

Ma a magyarság a társadalmi feszültség fokozódása miatt „nincs úgy öltözve”, hogy elfogadhatná az Ön téves következtetését, és azokat a személyeket és szervezeteket juttassa hatalomra, akiket Ön úgy tart „radikális szélsőségnek”, hogy voltaképpen az Ön csatlósai, mert a neoliberalizmus gondolkodási módját nem felváltani, hanem megváltoztatni akarják.

 

Természetesen Önök reménykedhetnek abban, hogy az Önök mögött álló pénz sok mindent megold, még azt is, hogy igaz legyen az a megállapítása, hogy „a politikában a győztesnek nincs mindenben igaza”, úgy értelmezve, hogy „a győztesnek a leglényegesebb kérdésben nincs igaza”. Ebben az esetben igaz ugyanis, hogy „vannak dolgok, a törvények, amelyeket semmilyen győztes nem kérdőjelezhet meg”, hiszen ez a győztes nincs feljogosítva azok változtatására.

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az Önök mögött álló pénz ereje az igazsághoz képest elenyésző. Az igazságot pedig a Szent Korona Értékrend képviseli.

A pénz és az igazság csatájának végkimenetele nem lehet kérdéses egyetlen olyan ember számára sem, aki nem adta el magyarságát a tanyakitépőknek.

 

Ön és fegyvertársai csak önmagukat szeretik hallgatni, a megmérettetést nem merik vállalni.

Cáfoljon meg azzal, hogy érvek alapján vitát vállal velem!

 

Kelt Szegeden, 2009. október 17-én.

Tisztelettel:

 

Dr. Halász József,

drhalaszjozsef45@gmail.com, 30/6163894

 


[i] A mi feladatunk kiszámítható, élhető jövőt és Magyarországot teremteni - http://mno.hu/portal/670271

 

[ii] FT: a szélsőség veszélyesebb Kelet-Európában, mint nyugaton - http://mti.hu/cikk/393667/

 

[iii] „.... közölte pártja képviselő-jelöltjeivel, hogy a következő kormányban nem lesz sem MSZP-s, sem jobbikos.” - Orbán: Kétszáz főnél kisebb létszámú legyen a parlament - http://mno.hu/portal/668978/

 

[iv] Orbán Viktor szerint Magyarország előtt két út áll - http://mti.hu/cikk/431387/

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------