Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. október 27., kedd

3.701 - L.Gyöngyösi Zsuzsanna: Tiszteletben tartjuk az "ártatlanság vélelmét" és a "hallgattassák meg a másik fél" elvét.

Von: Kincsesné
Gesendet: kedd, 2009. október 27. 11:57
An: elnok@fusz.hu
Cc: 'Kutasi József'; Nemzeti Hirhalo; Drábik János; Frigyesy Ágnes; E. Racz; Andras Fort; Független Újságírók Szövetsége (Alelnök)
Betreff: Gratuláltunk - de ki érdemli meg?!

 

Tisztelt L. Gyöngyössy Zsuzsanna Elnök Asszony!

 

Megköszönöm tájékoztató levelét.

Önnek külön is gratulálok - a díj alapításáért.

Leveléből nyilvánvaló, hogy Önöket nem lehet hibáztatni az ECHO TV-vel kapcsolatos döntés utólagos megkérdőjelezhetőségéért. Egyébként is: eszembe' sincs, hogy megpróbáljak beleszólni szövetségük belügyeibe. De bizonyára elfogadja, hogy bármi, ami közügy (=politika), vagy nyilvánosságra kerülő magánügy, arról bárkinek véleménye lehet.

Én csak a véleményemet közöltem Önökkel - és másokkal, ami szintén nem lehet tilos.

 

Megoldás viszont tényleg kellene, hogy a felháborító eset ne ismétlődhessen meg: hogy egy nemzeti és közérdekű, fizetett hirdetés felvételét és közzétételét egy magát nemzetinek valló médium megtagadhassa!

Úgy vélem, remélem, ezzel még Ön is egyetért.

 

A kérdés ezek után az, hogy a FÚSZ TÉNYLEG ANNYIRA FÜGGETLEN-E, hogy ezt szóvá tegye, akár egy díjazottjánál is.

Ha a Független Újságírók Szövetsége úgy dönt, hogy helyben hagyja és nem teszi szóvá, vagyis egyetért az ECHO TV (megindokolhatatlan!) hirdetés-elutasításával, azok után is, hogy előzőleg díjat szavazott meg ennek a tévének a nemzeti mivoltáért, akkor tudni fogom, hogy a Független Újságírók Szövetsége valójában EGYÁLTALÁN NEM FÜGGETLEN, legfeljebb szeretne az lenni.

 

(Leveléből érthető: ez a tévé az Önök munkatársainak is kenyeret ad! - Tehát ezt köszönték meg a díj odaítélésével!)

 

Ez megint csak a véleményem, és meg kell bocsátania, hogy közlöm Önnel, - egyébként tisztelettel. Hiszen nekem is tiszteletben kell tartanom az Ön, az Önök véleményét.

 

Nem tudom, Ön is észrevette-e, hogy manapság rengeteg példát talál az ember arra, hogy valaki, valakik CSAK NEVEZIK magukat, fogalmakat, társadalmi folyamatokat, stb. annak. aminek akarják, de előbb-utóbb láthatóvá válik, hogy bizony NEM AZOK.

Például:

A magukat szocialistáknak nevezők a legkevésbé szocialisták ebben az országban. Sőt. Élenjáróik lettek a legordasabb vad kapitalisták.

A magát nemzetinek mondó média a magyar nemzeti szervezetek sajtótájékoztatóit bojkottálja, a legtöbb esetben meg sem említi a magyar nemzetet érintő legfontosabb híreket, eseményeket. Sőt, a minap az is előfordult, hogy még pénzért sem vett fel hirdetést, magyar nemzeti szervezettől (lásd feljebb és lejjebb).

 

A jobboldalnak vélt parlamenti irányzat most (mióta létezni engedik az elvtársak: 20 év óta) csak rejtve áll a gazdagok pártján, nem úgy, mint eredetileg (amikor még a baloldal védte a munkások, a szegények érdekeit!), és ma azzal kíván népszerű (populista) lenni, hogy ő ígér megoldást a nép nyomorára, az egyre inkább tömegessé váló szegénységre. - Hogy miért csak rejtve? - Mert figyeljük csak meg: a nemzeti sorskérdésekben a teljes parlament egyformán szokott szavazni: mindig a nemzet ellen, a magyar állampolgárok érdekei ellen, a gyarmatosító nemzetközi pénzhatalom követeléseinek engedelmeskedve. Az anyázásig fajuló, egyáltalán nem jó példát mutató viták, parlamenti veszekedések csak ennek leplezésére alkalmasak, - de a lóláb kilóg.

Magyarország ma a hazugságok, a félrevezetések országa, és ebben a politikusoknak a média segédkezik. (Egyáltalán nem vigasztaló tudni arról, hogy a mérhetetlen kapzsiságú, nyugati-közel keleti magántőkések már az egész világot akarják lenyelni - ugyanilyen módon.)

 

De vajon ki az, aki ebben a társadalmi, gyarmati környezetben VALÓBAN FÜGGETLEN LEHET?!

A hajléktalan!

A nyugdíjas!.

- Amíg a parlament nem hoz a teljes nyugdíjat és mindenféle segélyt is megszüntető törvényt! Hogy a gátlástalan "magyar" "kormány" az általa felvett kölcsönöket valakikkel mégiscsak kifizettesse, a multiknál éhbérért dolgozott és már éhen halt alkalmazottak helyett is, akik ugye, nem tudnak tovább adózni, - vagy a halálba kergetett gazdák helyett, akik míg éltek, dolgoztak, de terményük, állataik árát "vevőik" nem fizették ki, és a be nem vételezett "jövedelmük után" az APEH még meg is akarta adóztatni őket.

 

A parlamenti "jobboldal" vajon mikor követeli azt, a nemzet képviselőjeként, hogy azonnal hagyják abba az államadósság és kamatai további fizetését a leggazdagabb nyugati pénztulajdonosok "támogatására", hiszen a kölcsönöket az adófizető magyaroktól - sőt, a szociálisan segítségre szorulóktól is - már sokszorosan kicsikarták, miközben azok a felvett kölcsönökből semmit nem kaptak?! Fizessenek a hazai milliárdosok!

A parlamenti "jobboldal" vajon mikor követeli azt, a nemzet képviselőjeként, hogy azonnal adjanak magyarázatot arra: hová tették azt a 25 milliárdot, amit állítólag a válság miatt bajba jutott bankok megsegélyezésére szántak, de a bankok köszönték, és nem kértek belőle?!

A parlamenti "jobboldal" vajon mikor követeli azt, a nemzet képviselőjeként, hogy azonnal a magyar állampolgárok ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNJEN VÉGRE ÁLLAMI INTÉZKEDÉS, ne az IMF vagy más gyarmatosító pénzszivattyúk kívánságára, vagy parancsára?!

 

Aki a hazai multi milliárdosoktól függ, természetesnek tartom, hogy ezekkel az életbe vágó, a nemzet sorsát meghatározó kérdésekkel, - ha élni akar, - nem merhet foglalkozni. Vagy, ha foglalkozna, nem találna médiát, amely írását, tanulmányát, interjúját - honorárium fizetése mellett - közre adná. Hiszen a Magyarok Szövetsége csak egy hirdetést akart közöltetni az ECHO tévében, és még az sem sikerült. Hiszen a Magyarok Világszövetsége magyar világtalálkozókat szervezett, és pl. a VII. világtalálkozó alkalmával hatalmas munkával készült magyarságtudományi kötetet adott ki, magyarul és angolul, - de az erről szóló híradások nem juthattak el a magyar emberek tömegeihez. (Egyes bátor újságírók csak éjszakai műsorokban, fedőcímekkel adhattak hírt, egyes részletekről...)

A bátor magyar újságírók tehát szintén nem lehetnek függetlenek, - azért tisztelhetjük őket, mert legalább konspirálva dolgoznak a nemzet érdekében.

 

Tisztelem a bátor magyar újságírókat, és a legjobbakat kívánom nekik.

A mai helyzetben Önökre, a személyes bátorságukra van bízva, mit és mennyit vállalnak - értünk, olvasókért, nézőkért, akikkel egy nyelvet beszélnek, akikkel közös történelmet, sorsot vallanak.

Kíváncsian várom, szóvá merik-e tenni a magát nemzetinek állító médiánál és tulajdonosainál, hogy - számunkra életveszélyes ellentmondásban a saját magukra ragasztott címkével - a nemzeti mozgalmakra, szervezetekre, eseményekre AZ ELHALLGATÁS FEGYVERÉVEL LŐNEK?!

 

Tisztelettel:

Kincsesné Salca Mária

nyugdíjas, hajléktalan,

(a saját telkén a leégett háza helye mellett sufniban "lakó")

okl. földmérő mérnök,

2002-2006 között önkormányzati képviselő,

az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapítója,

Budakalász


----- Original Message -----

Sent: Monday, October 26, 2009 6:30 PM

Subject: Re: KORÁN Gratuláltunk?! : Kiosztották a "Nemzeti Újságírásért" kitüntetéseket ...!

 

Kedves Asszonyom!

 

Újságíró szövetségünk nem tartozik elszámolni munkájával, tetteivel, cselekedeteivel kapcsolatosan, kizárólag saját tagságának. Nem értem,  - ismeretlenül – milyen jogon kéri, hogy kiadott kitüntetésünket – bárkit illetően is – vonjuk vissza, hiszen ez a szövetség belügyeibe való jogtalan beavatkozás.

 

Tiszteljük a Magyarok Szövetségének munkáját, úgy hiszem, az utóbbi hónapokban jócskán be is bizonyítottuk, de ahogyan mi nem avatkozunk bele az MSZ munkájába, belső életébe, úgy megköveteljük, hogy ezt  más se tegye újságíró szövetségünkkel kapcsolatosan.

Nem tudjuk, milyen konfliktus történt az MSZ és Széles Gábor (ECHO TV) között, az ügyre nincs rálátásunk, hiszen a sajtóban a kitüntetés átadása előtt egy nappal megjelent hírek, információk alapján véleményt mi nem alkothatunk, ez részünkről etikátlan magatartás lenne.

Tiszteletben tartjuk az „ártatlanság vélelmét” és a „hallgattassák meg a másik fél” elvét.

Egy nappal a kitüntetés átadása előtt a másik fél meghallgatására sem módunk, sem lehetőségünk nem volt, nem is lett volna.

 

Tudjuk, látjuk minden területen (a nemzeti oldalon is), melyik párt milyen pozitívumokkal rendelkezik, és milyen hibákat követ, vagy követett el. Mindezek tudatában újságíró szövetségünk nem kívánja megosztani a nemzeti oldalt, mert elsődlegesnek tartjuk, hogy  a jelenlegi szoci-liberális csőcselék, aki minden területen (anyagi, erkölcsi) tönkre tette Hazánkat, az itt élő emberek életét, örökre eltűnjön a közéletből. Nem politikai hovatartozás,  hanem szakmai munka alapján adjuk a kitüntetéseket, valamint hogy a nemzeti oldalért mit tett az illető.

 

Tizenhárom éve, amióta létrejött újságíró szövetségünk, tapasztaljuk, hogy kollégáink a különböző médiumoknál milyen sanyarú körülmények között végzik munkájukat, többnyire fizetés, vagy tiszteletdíj nélkül, elkötelezettségből, hivatásszeretetből. Éppen ezért öröm számunkra, ha a nemzeti oldalon álló médiumok – bármelyik legyen is az – munkalehetőséget biztosítanak kollégáinknak (függetlenül attól, hogy  szövetségünk tagja-e vagy sem. A lényeg, hogy nemzeti érzelmű  kolléga legyen.)

 

E kitüntetést én hoztam létre. Arról, hogy kik kapják meg, hónapokkal annak átadása előtt újságíró szövetségünk elnöksége dönt. Különböző kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki megkaphassa. Leszabályozott, hogy évente hány kitüntetést adunk át a március 15, illetve október 23-i ünnepeken. Bármilyen kitüntetés megtiszteltetés annak, aki kapja, egy elismerés a munkája iránt. Nyilvánvaló, hogy nem osztogatjuk fűnek-fának. Aki ezt megérdemli, arra egészen biztosan  előbb-utóbb rá kerül a sor.

 

Az ECHO TV létrehozása – függetlenül attól, kinek az érdeme, kinek a pénzéből létesült – elismerésre méltó, és köszönettel tartozunk, hogy több olyan újságírónknak adott munkalehetőséget, akik a nemzeti oldalon nár bizonyítottak. (Pl.: Kondor Katalin, Siklósi Beatrix, Matúz Gábor, Pörzse Sándor… és nem sorolom tovább a neveket – akik nélkül a nemzeti oldal  nem csak szegényebb lenne, de  talán létezni sem tudnánk nélkülük, hiszen  kiben bízhatnánk, ha nem ezekben a kollégákban. )

 

Sajnálom, hogy Ön  nem kellőképpen tájékozódott, hiszen elsők között 2009. március 15-én  a Kárpátia folyóirat tulajdonosa, Zsiga Dániel is a kitüntetettek között volt.

 

     Üdvözlettel:  L.Gyöngyösi Zsuzsanna

 --------------------------------------------------------------------------