Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. október 31., szombat

3.760 - Péteri Attila Árpád: Nem alkudunk, nem csügedünk!- mindaddig, amíg rájatok nem kínyszeríjjük az emberi alapértékek tiszteletben tartását, élen a tízparancsolattal.

Von: Péteri Attila Árpád
Gesendet: péntek, 2009. október 30. 21:47
An: Kutasi József
Betreff: Nyílt levél az EU látható és látens vezetőinek!

 

Nyílt levél az EU látható és látens vezetőinek

 

Fődlakó Társaim! (Titeket nem lehet komolyan venni!)

 

Ippeg ezír, tájszólással próbállak fölébreszteni benneteket. Ösmeritek i a hajdúkat? Bocskairul mit tuttok? Attú félek, hogy semmit. Há’ idefigyejjetek. Ők vótak a becsület, a tisztesség, a szókimondás, a lelkiismeret, a hazafiság zászlóvivői.

 

Hallottatok i valamit az erkölcsi tisztaságrul? Ösmeritek é ezen fogalmat egyáltalán. Jómagam csikós nemzeccsíg tagja vagyok, errűl csak annyit, mi őszinte ámbörök vagyunk, őseink öröksígít nem hagyván elvetíltetve.  Senki és semmi által el nem árulva, míg a Ti kettős mírcítek érvényre juttatásáír se. L(

 

Tuggyátok, hogy mit takar a kettős mírce fogalma mifelénk, a nagy magyar Pusztában??? Attú fílek ese tuggyátok.

 

Bizonyítékom, a tegnap icakai döntísetek, az Ajrópai nípek és elődeink, kiemelten a szudéta-németek, és a magyarok arcul pökísível.

 

Tuggyátok, mit jelent hajdúul a pökni szó? Próbájjátok ki a tükör előtt. Sercentísnek is becézik mifelénk. Gyakorlati teendő: mély lélegzetvitel, egy kis krákogás, oszt aggyad neki!

Ennyit ír a ti tisztessígtek. De biztos vagyok abba, hogy eztet se tuggyátok, mi az a TISZTESSÍG!

 

Hát mit tudtok ti eggyátalán? A jó nénikéteket.

 

Meddig nízitek még hülyének az embereket? Ajrópában és hetedhét országon túl, hogy egyíb fődríszeket most ne is emlíccsek.

Van nektek lelkiösmeretetek? Tuggyátok mi fán terem e? Há’ mán mondanom se köll, hogy ese tuggyátok. L(((

 

Akkó meg minek fárasszam a számat, hogy rábírjalak benneteket a becsületes viselkedísre, az agyatok használatára, aminek itt lenne az ideje. Nem kívánom tűlletek, hogy lepipájjátok Ájnstájnot, de azír néha használhatnátok a  golóbist, azt a nyakatok felettit,  valamit megmozgatván vele, benne. Ide-oda billegetve, hátha a káposztalé hullámokat vet belül e kísérlet által és FÖLÉBREDTEK! Nini, hát illen is megtörténhet velünk: valami tényleg mozog bennünk?

 

Ekíppen morfondírozván magatokban, reménykedve benne, még az is előfordulhat, hogy mi is -mán mint ti- ámbörök lehetünk, ha leeresszük e bűzös levet a tarkónkon elrejtett képletes „kiscsap” elfordításával?

 

Há’ biz’ nem rejtyük véka alá, eztetet várjuk tülletek.

 

De minél előbb, hogy ez a nagyra nőtt Ajrópai SÓHIVATAL végre úgy műköggyík, ahogy az a nagykönyvbe meg vagyon írva.

Ehö kívánok nektök sok sikert és ráíbredíst,  hogy a rossz útrúl mielőbb letérjetek, mer’ addig jár a korsó a kútra, míg EL NEM TÖRIK! No meg egy kis ráadásként: AKINEK NEM INGE, NE VEGYE MAGÁRA! (Talán létezik köztetek egyelőre veletek társutas, megílhetísi gondúkodó, aki velünk ért egyet, csak egyelőre ügyesen rejtőzködik. Bizakoggyunk ebbe, mer’ mint köztudott, a remíny hal meg utójjára).

 

Akinek meg inge, az tanújjík  a kritikai észrevételekbűl, de izibe, mer’ a józan ész és az IGAZSÁG: LEGYŐZHETETLEN!

 

Zárszókínt, jegyezzítek mög, a magyar szellemiség előbb vagy utóbb, de diadalra viszi Ajrópa és a világ sorsának jobbá tételit. Ha  a kutya a kovászbul ugrik ki, akkor is.

 

Kár a gőzír, bármennyire is buzgolkodtok azon, hogy a gőzekíbül, Gizikét csinájjatok. Nem fog sikerűnyi. Ezt itt, e szent helyen, a Kárpát-medence szívében, Magyarországon, írásba adom!

 

Nem alkudunk, nem csügedünk!- mindaddig, amíg rájatok nem kínyszeríjjük az emberi alapértékek tiszteletben tartását, élen a tízparancsolattal.

 

A SZEBB JÖVŐ remínyiben az Úr legyen mi vélünk s irgalmazzon tinéktek, ha nem hozzátok helyre vétkeiteket.

 

Nem csak a benesi dekrétumok aljasságainak mentegetísit fölszámolva! Lesz helyrehoznivaló bűvön, -ezen kívül- más témákban is. Az ösztökílísetek tekintetibe ránk számíthattok!

 

Nagy lelkierő és önuralom szüksígeltetik részemrűl, hogy miként búcsúzzam el tülletek mára, -a világcsoda INTERNET segedelmivel- de példaadó leszek:

 

Ámen

 

-PAÁ-

 

Megj.: Fordítóknak, tolmácsoknak őszinte együttérzésem. Kíséreljék meg a lehetetlent! (Sok sikert!).