Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. december 19., szerda

16.119 - Kizárná az ülésnapról a zsidó- és cigánykérdést firtató képviselőket a Fidesz


*** www.nemzetihirhalo.hu *************
                                                                                                                     
Kizárná az ülésnapról a zsidó- és cigánykérdést firtató képviselőket a Fidesz
2012-12-05. 11:00 Kuruc.info

Kizárhatnák az ülésnapról és havi tiszteletdíjának egyharmadára is megbüntethetnék majd azt a képviselőt, aki felszólalásában sértő kifejezést használ vagy rendzavarást okoz - áll a Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető-helyettes által most beterjesztett módosító indítványban, amelyet a Fidesz szerint az izraeli-magyar állampolgárokat "listázni" akaró jobbikos Gyöngyösi Márton múlt hétfői felszólalása indokol. A javaslat foglalkozik a bizottsági ülésen elkövetett fizikai erőszak büntetésével is.

Azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt , csoportot - nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget - sértő vagy illetlen kifejezést használ, az ülést vezető elnök rendreutasítja és figyelmezteti a kifejezés ismételt használatának következményeire - olvasható Gulyás Gergely módosító indítványában.

Ha az illető "kirívóan sértő" kifejezést használ, vagy a kijelentése "súlyos rendzavaráshoz" vezet, az ülést vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül a képviselő az ülésnap hátralévő részéből való kizárását vagy pénzbírság kiszabását javasolhatja - tette hozzá a javaslat.

A kizárásra vonatkozó javaslatról a módosító indítvány szerint az Országgyűlés vita nélkül határoz. Ha a parlament határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezető elnök dönt, és a következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követően az Országgyűlés vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről.

A házelnök a kirívóan sértő kifejezés használatától számított öt napon belül jogosult a képviselővel szemben pénzbírság kiszabását javasolni. Ennek összege a javaslat összege nem haladhatja meg a képviselő egyhavi tiszteletdíjának harmadát.

A javaslat azokat a helyzeteket is szabályozná, amelyekben a képviselő a parlament "tekintélyét súlyosan sértő magatartást tanúsít", illetve magatartásával a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályait megszegi.

Ilyenkor az ülést vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a képviselő kizárását az ülésnap hátralévő részéből, illetve vele szemben pénzbírság kiszabását is indítványozhatja. Az ülésnapról kizárt képviselő az ülésnapon nem szólalhat fel újra és a kizárás napjára tiszteletdíjra nem jogosult.

Gulyás Gergely javasata a bizottsági ülésekről s rendelkezne. E szerint egy a képviselő a bizottsági ülésen felszólalásában az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot - valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget - kirívóan sért ő kifejezést használ, vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, illetve az Országgyűlés tekintélyét súlyosan sértő magatartást tanúsít, a bizottság javasolhatja vele szemben pénzbírság kiszabását.

Ha egy képviselő a bizottság ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai erőszakkal fenyegetett vagy arra hívott fel, a bizottság javasolhatja a képvisel ő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve vele szemben pénzbírság kiszabását indítványozhatja. Az ilyen javaslat megtételéről a bizottság ? bármely tagjának indítványára ? vita nélkül dönt.

A módosító javaslat az indoklás szerint a korábban Rogán Antal frakcióvezetővel közösen benyújtott módosító indítvány szabályozási elveinek megfelelően a parlamenti fegyelmi jog terén egységes, koherens szabályrendszert teremtene.

Ezen kívül "figyelemmel van a parlamenti vitában elhangzott érvekre és arra az elmúlt hónapok történéseinek fényében felmerült változtatási igényre is, hogy az Országgyűlés bizottságának ülésén történtek is a parlamenti fegyelmi jog egységes rendszerének hatálya alá tartozzanak" - olvasható a javaslat indoklásában. (HVG nyomán)

Kapcsolódó: "Gyűlöletbeszéd" a Hitgyüli néven nevezése az Országgyűlés alelnöke szerint - kétszer is cenzúrázni próbálta Novákot