Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. május 24., vasárnap

20.257 - ​Dr. Szilas László: PANASZ UNIÓS ALAPÉRTÉKEK MEGSÉRTÉSE


From:
​​
Dr. Szilas László
Date: 2015-05-24 11:05 GMT+02:00
Subject: PANASZ UNIÓS ALAPÉRTÉKEK MEGSÉRTÉSE
To: jozsef@kutasi.eu


Kedves Kutasi József úr!

Nagy tisztelettel köszöntöm. A május 20-án érkezett angolul írt levélnek ez a magyar fordítása.

Bár a levélíró utal arra, hogy nincs jogosultságuk beavatkozni az egyes országok törvényhozásába, de bátorítva javasolják, hogy egy panaszbeadványt közvetlenül az Európai Bizottság Főtitkárnak, Ms Catherina Day-nek kellene megküldeni. Mint az EC vezetője, az egyes országokban hozott törvények európai összehangolása tekintetében bizonyos felügyeleti hatáskörrel rendelkezik. A címe: 

Ms Catherine Day
Rue de la loi 200
B - 1049 Brussels
Fax: +32 2 29 - 94674 or - 21483

Ajánlatosnak tartják hogy a panaszbeadványt az alábbi email címre is küldjék el:
Így még aznap  elküldtem panaszbeadványomat  az Európai Bizottság Főtitkárának.
További gyönyörű Pünkösdöt kívánok.
Szilas László
  
-----Original Message-----
From: NOREPLY_PUBLICINFO@consilium.europa.eu [mailto:NOREPLY_PUBLICINFO@consilium.europa.eu]
Sent: Wednesday, May 20, 2015 10:18 AM
To: laszlo.szilas@kameras.hu
Subject: Reply to your request addressed to Consilium InfoPublic (from 6/05/2015)
  
Dear Mr László,
Thank you for your e-mail dated 06.05.2015 addressed to the General Secretariat of the Council of the European Union.
First of all we should like to thank you for the information you have provided and assure you that we have taken note of your concerns.
We regret to inform you that the Council of the European Union is not a court of appeal but the legislative authority of the EU. Therefore, it has no legal jurisdiction over national authorities and cannot intervene in your case.
You may lodge a complaint with the Commission against a Member State for any measure or practice attributable to a Member State which you consider incompatible with a provision or a principle of EU law.
As the European Commission is the "guardian of the treaties", we would like to recommend you to send your complaint to the General Secretary of the European Commission, Ms Catherine Day. She can be contacted as follows:
Ms Catherine Day
Rue de la loi 200
B - 1049 Brussels
Fax: +32 2 29 - 94674 or - 21483
Also, you can send your complaint by e-mail to the following address:
We hope that this information will be useful for you. If you require any further information, you are welcome to contact us again.
Best regards,
The Public Information Service
General Secretariat of the Council of the European Union

Hungary

PANASZ
UNIÓS ALAPÉRTÉKEK MEGSÉRTÉSE

Ms Catherine Day
Rue de la loi 200
B - 1049 Brussels
Belgium
Esztergom 2015. május 20.
Kedves Mc. Catherine Day!
Nagy tisztelettel köszöntöm Esztergomból, Szent István király szülővárosából, mártírsorsú Mindszenty József Hercegprímás Úr nyughelyéről.
Szomorúan kell tájékoztatnom, hogy jelenleg olyan kettős állampolgárságról szóló törvény van hatályban, Szlovákiában, ami több ponton sérti az uniós alapértékeket.
Nincs egyenlőség, mert amíg, a Szlovákiában élők nem kérhetik vissza a  szlovák állampolgárságukat, amikor felvesznek egy másik állampolgárságot, addig egy más országban állandó lakhellyel rendelkező szlovák állampolgárok visszakérhetik a szlovák állampolgárságukat.
Itt külön szeretném szíves figyelmét felhívni arra, hogy JUDr. Martin Javorček szlovák jogász azt állítja, hogy a Szlovák Köztársaság Alkotmánya értelmében akarata ellenére senkit sem lehet megfosztani szlovák állampolgárságától.
Sokan a törvény szigorától félve, hogy elveszik tőlük  a szlovák állampolgárságukat inkább fájó szívvel, beletörődve, hogy  nem lehetnek szabad európai polgárok, nem veszik fel másodikként a nemzetiségük állampolgárságát,  így az  emberi méltóság, szabadság és emberi jogok is súlyosan sérülnek.
Ezért tisztelettel kérem az  intézkedését.
Előre is hálás szívvel köszönöm.
Dr. Szilas László 
COMPLAINT
VIOLATION OF BASIC VALUES OF THE UNION
Ms Catherine Day
Rue de la loi 200
B - 1049 Brussels
Belgium
Wednesday, May 20, 2015. Esztergom 

Dear Ms Catherine Day,

 I am sending you my respectful greetings from the city of Esztergom, the native city of king St Stephen and the resting place of Cardinal Joseph Mindszenty,a martyr.
I need to inform you with regret that there is currently a law in Slovakia relating to dual citizenship that violates the basic values of the European Union in several respects.
There is no equality, because while those living in Slovakia cannot request that  they regain their Slovak citizenship when they take up another citizenship, Slovak citizens who have permanent residence in another country can request that they reghain their Slovak citizenship.
I would like to draw your attention especially to the fact that the Slovak jurist Dr Martin Javorcek states that according to the constitution of the Soovak Republic nobody can be deprived of their citizenship against their will.
Many people, scared of the strict laws that may deprive them of their Slovak citizenship, rather resign themselves sadly to the fact that they are not able to be free European citizens and do not take on a second citizenship matching their ethnicity and therefore human dignity, freedom and human rights are seriously violated.
Therefore I ask respectfully that action be taken.
I would like to thank you in advance for your valuable help.


Dr. Szilas László