Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. október 12., szerda

21.479 - kuruc.info: TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS A MAGYAROK HÁZÁBAN > 2016. október 11.

Feladó: Nemzeti Hirhalo 
Dátum: 2016. október 12. 17:07
Tárgy:  '56-os kiállítást is cenzúrázna a TEV: antiszemitizmus Rákosi és bandája származásának kimondása
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Nemzeti Hírháló hírlevél
2016 október 12.
CSÍKSOMLYÓ EXPRESSZ
KÜLÖNVONATTAL A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA


67.900 Ft - 2017. Erdély
AKI MAGYAR, VELÜNK TART!
Indulás: 2017.06.02. - Érkezés: 2017.06.05.

Össznemzeti különvonat a csíksomlyói búcsúra - Csíksomlyó Expressz és Székely Gyors - lelki vezető részvételével. A négynapos program csúcspontja természetesen a Csíksomlyói Mária Ünnep, a Pünkösdi Búcsú. És a zarándoklat, a Történelmi Magyarország Ezeréves határára a vadregényes Gyimesekbe, Gyimesbükkre.

Részletek: karpateuropa.hu'56-os kiállítást is cenzúrázna a TEV - antiszemitizmus Rákosi és bandája származásának kimondása
2016. október 11. kuruc.info

Amikor a történelemhamisító zsidók kiáltanak történelemhamisítást - az alábbi pofátlan követelőzés olvasható a TEV honlapján, várjuk a Magyarok Világszövetségének válaszát:

TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS A MAGYAROK HÁZÁBAN

A Tett és Védelem Alapítvány felszólítja a Magyarok Világszövetségét, hogy a Magyarok Házában ma megnyitandó kiállítás egyik tablóján szereplő valótlan és súlyosan antiszemita feliratot még a megnyitó előtt távolítsa el.

'56-os kiállítást is cenzúrázna a TEV - antiszemitizmus Rákosi és bandája származásának kimondása

A Magyarok Háza 1956-os emlékkiállítása a forradalom 60. évfordulója alkalmából egy tíz évvel ezelőtti anyagot állít ki újból. A kiállításon jobbára olyan emblematikus alakok fényképe és rövid bemutatása szerepel, akik komoly szerepet játszottak a forradalomban. A Tett és Védelem Alapítvány megdöbbentőnek és felháborítónak tartja, hogy a Magyarok Házában Mindszenty József bíboros fényképe alatt a következő szöveg olvasható: "Ő mentette a zsidókat, és mentette volna a magyarokat is, ha a zsidók hagyják."

'56-os kiállítást is cenzúrázna a TEV - antiszemitizmus Rákosi és bandája származásának kimondása

Mindszenty Józsefről ismert, hogy náci- és nyilasellenessége mellett a kikeresztelkedett zsidók deportálása ellen is tiltakozott, és nem engedte, hogy az alá tartozó papok zsidók otthonait igényeljék maguknak. Keményen felemelte a szavát a kommunista diktatúra ellen is. Ugyanakkor antijudaista nézeteket vallott, az általa alapított, az ő szellemiségét képviselő hetilapban, a Zalamegyei Újságban rendszeresen jelentek meg antiszemita cikkek a húszas évek elején és később, a harmincas években is. Bizonyos források szerint veszprémi püspökként menekülteket bújtatott a püspöki palotában, de nincs nyoma annak, hogy közöttük zsidók is lettek volna. Mindszenty József 1949-ben már elismerte fiatalkori megfogalmazásai tarthatatlanságát.

Miközben a kiállításon szerepel a máig megkerülhetetlen Zsidókérdés Magyarországon 1944 után című tanulmány szerzője, Bibó István és az Izrael Állam által kitüntetett Kéthly Anna is, elfogadhatatlan és kegyeletsértő, hogy Mindszenty József képe alatt olyan felirat legyen, az antiszemita üzenete egyértelmű. Az efféle kollektív megbélyegzés igazságtalan, gyűlöletkeltő, és tényszerűen is hibás. Alapítványunk felszólítja a kiállítás szervezőjét a felirat eltávolítására és a kommunista diktatúra korszakáról való tényszerű tájékoztatásra. Mindszenty Józsefet a kommunista diktatúra ítélte el koholt vádakkal, börtönözte be, és ez a diktatúra szorította ki őt szülőhazájából is.

'56-os kiállítás-megnyitó magyarellenes támadás alatt

Tegnap megnyílt Budapesten a néhai Rácz Sándor által összeállított 1956-os emlékkiállítás, amelyet tíz évvel ezelőtt, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára készített az "üdvtörténeti jelentőségű" esemény főszereplőiről a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke. Az ünnepélyes megnyitót durva magyarellenes támadással próbálta akadályozni egy magyarországi zsidó alapítvány. A kiállítás naponta, 10-18 óra között látogatható.

A kiállítást Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke nyitotta meg, Bottyán Zoltán elnökhelyettes, Oláh István térségi elnök, Bogyay Elemér (Torontó), Horváth István (Torontó), dr. Léh Tibor (Párizs) MVSZ elnökségi tagok közreműködésével. Jelen volt és ugyancsak felszólalt Hóka Ernő (New York), a Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség elnöke.

Patrubány Miklós és tisztségviselő társai sorra bemutatták a kiállítás egyes képein ábrázolt személyek sorsát, '56-os szerepét, a hozzájuk fűződő emlékeket. Elhangzott, hogy a Magyarok Világszövetségének mind magyarországi, mind emigráns, mind az elcsatolt területeken élő tisztségviselői között számos meghurcolt, börtönviselt '56-ost találunk, élükön Rácz Sándorral, aki 2003-tól tíz évvel később bekövetkezett haláláig a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke volt. De szó esett azokról is, akik a forradalom vérbefojtóinak oldalán álltak, és még 1992 után is szerephez jutottak a szövetségben... Ez utóbbiak mára meghaltak, illetve megszűnt tisztségük az MVSZ-ben.

Az '56-os emlékkiállítást tíz évvel ezelőtt Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke állította össze, és az ő szellemi tulajdonát képezi. Az anyagot családja bocsátotta rendelkezésre.

A Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megismételt kiállítás megnyitóját beárnyékolta egy magyarországi zsidó alapítvány magyarellenes támadása. A Tett és Védelem Alapítvány nevet viselő szerveződés hírszerzői révén még a kiállítás megnyitója előtt "megvizsgálta" annak tartalmát, és saját honlapján, fényképes közleményben antiszemitizmussal vádolta a Magyarok Világszövetségét, követelve, hogy még a megnyitó előtt távolítsák el a Mindszenty József hercegprímást ábrázoló posztert, annak Rácz Sándor által adott képaláírása miatt: "Ő mentette a zsidókat, és mentette volna a magyarokat is, ha a zsidók hagyják."

A Magyarok Világszövetsége elutasítja ezt a durva beavatkozást, azt magyar- és demokrácia-ellenes cselekménynek tartja, mind módszerében, mind stílusában, mind tartalmában. Egyben arra inti a Magyarországon működő zsidó alapítványt, hogy tartózkodjék a magyarság nagyjainak történelemhamisítással történő további gyalázásától, és mindennemű magyarellenes cselekménytől.

A kiállítás szereplőinek, képeinek válogatása, a hozzájuk társított szövegek egytől-egyig Rácz Sándor véleményét hordozzák, az ő szellemi tulajdonát képezik. A forradalom egyik legnagyobb hősének, akit a forradalom vérbetiprói ártatlanul életfogytiglani börtönre ítéltek - mint minden embernek - joga van a véleményalkotáshoz, és azt az utókornak sem cenzúráznia, sem meghamisítania nem szabad. A kiállítás teljes anyaga - beleértve a Mindszenty-képet - a helyén marad.

Rácz Sándor '56-os emlékkiállítása minden nap 10-18 óra között látogatható az MVSZ Magyarok Háza Bethlen Gábor kerengőjében.

A kiállítás nyitó-képei:
Patrubány Miklós (középen) és a részvevők egy csoportja
Mindszenty József hercegprímás Rácz Sándor és Pongrátz Gergely között
MVSZ-vezetők: Bottyán Zoltán elnökhelyettes, az elnök és Oláh István térségi elnök

MVSZ Sajtószolgálat