Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. december 19., csütörtök

18.254 - Dr. Léhmann György: A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:....


Feladó:
Dr. Léhmann György

Dátum: 2013. december 19. 6:27
Tárgy: Gúzsba kötve táncolni
Címzett:
Kutasi József Antal

 
Tegnapi napon az MTV1-ben hat percet engedélyeztek álláspontom kifejtéséhez az alábbi címen:
 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/12/18/07/Kuriai_dontes__keresik_a_kiskaput_a_devizaadosok.aspx

 

Tegnap előtt pedig az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályától az alábbi választ kaptam arra a kérelmemre, mely szerint Dr. Handó Tünde Elnöktől soronkívüliség indítványozását kérelmeztem a Kúria előtt folyamatban lévő, devizában nyilvántartott kölcsönszerződésekkel kapcsolatos peres eljárásokban.

 

 

Jogi háttere kérelmemnek az alábbi jogszabályhelyen nyugszik:


14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

Hatályos: 2013.01.01 - 2013.12.31

A soron kívüli eljárás

33. § (1) Az ügy soron kívüli intézése alapulhat

a) jogszabály rendelkezésén,

b)38 az OBH elnökének határozatán,

c) a bíróság elnökének a rendelkezésén.

(2) A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti.

33/B. §41 (1) A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:

a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződik;

b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

c) a gyermekek jogait, illetve kiskorú ügyfél fontos érdekét érinti az ügy (pl. gyermek jogállása, gyermek elhelyezése, gyermekkel való kapcsolattartás, apaság megállapítása).

(2) A bíróság elnöke a Be. 64/A. §-ának b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – külön kérelem nélkül – hivatalból elrendeli az ügy soron kívüli intézését.

(3) A bíróság elnöke az ügyfél által előterjesztett soronkívüliség elrendelése iránti kérelem elbírálása során különösen az alábbiak figyelembevételével határoz:

a) kérelmező személyi körülményei;

b) az ügy tárgya és jellege;

c) bíróság működésében felmerült objektív ok

.

 

Az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának leveléből látható az, hogy a Bírósági Főosztály osztályvezetője mindösszesen arra lát lehetőséget, hogy az ügyfél kérelmére rendeljen el egyedi ügyben a Kúria Elnöke soron kívűli eljárást.

 

Annak ellenére, hogy a fenti jogszabályhely alapján arra is van lehetősége a Kúria Elnökének, vagy bármely bíróság Elnökének, hogy ugyanugy, mint ahogy a Fővárosi Törvényszék Elnöke tette három évvel ezelőtt a kolontári vörösiszapos ügyekkel kapcsolatosan, soron kívűliséget rendeljen el az általa vezetett bíróság előtt folyamatban lévő valamennyi ilyen ügyben az alábbiak szerint:

 

A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:

a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződik;

b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

 

Abból a tényből, hogy egyetlen bíróságnak Elnöke sem rendelt el soronkívűliséget a devizában nyilvántartott kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben eddig, illetve az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztálya osztályvezetője sem gondol a soronkívűliségnek hivatalból történtő elrendelésére, következik az, hogy

 

Magyarország egyetlen bíróságának Elnöke, valamint az Országos Bírósági Hivatal sem gondolja azt, hogy a devizában nyilvántartott kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben

 

olyan kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi-, illetve közérdek fűződne,

 

olyan széles körben érintené az állampolgárokat az ügy tárgya,

 

hogy ezért nekik hivatalból soronkívüliséget kellene elrendelni.

 

--------------------------------------

 

Siófokon 2013. december 19. napján.

 

Léhmann György