Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. október 11., kedd

21.462 - TÁNT és Keresztény Akadémia októberben > 2016. október 14-én, pénteken, 18.00 órakor


Feladó: István Bakk
Dátum: 2016. október 9. 16:44
Tárgy: TÁNT és Keresztény Akadémia októberben
Címzett: jozsef@kutasi.eu

Kedves Jóska!
Ezeket légy szíves tedd fel a megfelelő oldalra.
Szeretettel ölelünk: Erzsébet, István

A  Tóth   Árpád   Nemzeti   Társaskör

tisztelettel meghívja magyarságismereti szabadegyetemi sorozatá-nak a 6. tanévnyitó rendezvényére, az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárba (Dózsa György u. 2., emelet), ahol

2016. október 14-én, pénteken, 18.00 órakor

Dr. v. lg. Zoltai László

vadgazdálkodási szakmérnök, az Ungvári Nemzeti Egyetem díszdoktora tart előadást

„Miért vagyunk mi

'bűnös nemzet'?" címmel

Felkért hozzászóló, aki a tengerentúli nézőpontot megjeleníti:

Magyaródy Szabolcs

(Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség –

Hamilton, Kanada)


       


Zoltai László 1952-ben született Baján. 1971-ben a Zipernowsky Károly Gépipari Technikum erősáramú ipari technikus szakán végzett, majd 1984-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát. Ezt követően a Szegedi Tudomány-egyetemen vadgazdálkodási szakmérnöknek ta-nult. 2011-ben a Pécsi Tudományegyetemen közigazgatási kommunikációs szakemberként végzett.
2012-től a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. műszaki főmérnöke. 2000-ben több kitün-tetésben is részesült. Az 1989-es és a 2001-es Tiszai árvíz okozta gazdasági károk helyreállítási munkáiban kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül Visk díszpolgára címet kapott. A Borsod–Abaúj–Zemplén megyei természet eredeti állapotban történő visszaállításának elkezdése, különös figyelemmel a vadgazdál-kodási, vadászati állatállományokra, fejleszté-sükre, és a település vagyongazdálkodási, köz-beszerzési tevékenységének segítésében kifejtett munkája eredményeképpen Szemere díszpolgára lett. Emellett ugyanebben az évben a Hazáért érdemkereszt kitüntetést vehette át. 2005-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem a kárpátaljai vadászati, vadgazdálkodási, környezetvédelmi és agrárképzési elképzelései alapján végzett oktatási, szervezési munkája elismeréseként, a nemzeti oktatás és tudomány fejlesztésében szerzett érdemeiért, valamint az egyetem kiemelkedő nemzetközi tekintélyének erősítése területén végzett munkájáért és példamutató kulturális- társadalmi tevékenységéért az Ungvári Nemzeti Egyetem díszdoktora címet adományozták részére.
Fulókércs polgármestereként a vadászat, vadgazdálkodási feladatok szem előtt tartásával erősítette a terület környezetvédelmét, a ter-mészeti kép helyreállítását. Zoltai László kiemel-kedő szaktekintély a vadgazdálkodási, vadászati tudományos kutatások területén. Számos szakmai publikáció szerzője. A természet eredeti állapotának megtartása érdekében tett környe-zetvédelmi törekvések megvalósítása jellemzi munkásságát. Tetteit többek között a Magyar Érdemkereszt ezüst fokozatával ismerték el.

Előadásában J. F. Montgomery "A Koronatanú" című könyve az indítási alap. Kulcsfontosságot tulajdonít az 1920-as esztendőnek, valamint v. Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr a Magyar Hazáért tett cselekedeteinek.


A hat évtizede Kanadában élő Magyaródy Szabolcs a Külföldi Magyar Cserkészszövetség öregcserkész vezetőtisztje, és a Hunyadi Mátyás  Öregcserkész Munkaközösség vezetője. A mun-kaközösség célja: a magyarság külföldi hírnevé-nek javítása; szomszédaink intenzív propagan-dájának ellensúlyozása; külföldi kormányok fel-világosítása; az angol nyelvű, magyar történelmi  tárgyú könyvakciók szervezése és bonyolítása, főként az egyetemi könyvtárakban. A Magyar Külügyminisztérium és a magyar lobby csopor-tok munkáját is hatásosan kívánják előkészíteni, segíteni s angol nyelvű szakirodalommal tá-mogatni. Magyaródy Szabolcs kapcsolatot tart a fél világgal, főleg honlapja és A HOLLÓ c. révén. Négy zsebkönyvet íratott és adott ki szer-bül, románul, ruszinul illetve szlovákul, amelyek – szándéka szerint – saját nyelvükön elébük, illetve angolul a világ elé tárja e négy nép valódi, tárgyilagos, a magyarságéval összefonódott törté-nelmét.  A kiadvány 18.000 példányban jelent meg. Kiadványaik letölthetőek és tevékenységük a www.corvinuslibrary.com c. honlapjukon is olvasható.

Eddig több mint százezer könyvet és CD-t adományoztak több mint 1 M USD érték-ben (főként) amerikai egyetemi-, államigazgatási-, kutatóintézeti-, és média- könyvtáraknak, vala-mint neves történészeknek és a diplomáciai képviseleteknek.

Következő szabadegyetemi rendezvényünk

2016. november 11-én, pénteken 17.30 órakor lesz a Dózsa György Művelődési Otthon nagytermében (Dózsa György u. 2., földszint). Előadónk Dr. Kiszelly Zoltán politológus, egyetemi docens. Előadásának témája: „Magyarország a változó Európában

és a világban."

Szeretettel vár minden jó szándékú érdeklődőt

a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör.