Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. január 30., szerda

16.315 - ATTILA HUN KIRÁLYUNK SZOBRA KAZASZTÁNBAN. ÉS BUDAPESTEN A HUNOK HAZÁJÁBAN? SEHOL!

Feladó: Péteri Attila Árpád
Dátum: 2013. január 30. 11:14
Tárgy: Nagy dr.- CSELEKEDJÜNK EGYÜTT A " SZENT HUNGÁRIA " DICSŐ MÚLTJÁÉRT!
Címzett: Kutasi József Antal

 

 

2013.01. 27. SZÁMÚ RENDI  KÖZLEMÉNY

ŐSI HAZÁNK  A „SZENT HUNGÁRIA” VÉDELMÉBEN.

 

 

Igen Tisztelt Honfitársaink idehaza és szerte a nagyvilágban !

 

Hálásan köszönjük Attila hun királyunk  budapesti szoborállításával  kapcsolatos leveleiket és javaslataikat is.  A mi magyar hazánk neve időtlen-idők óta valóban Hungária. Így nevezték hazánkat a mi  őseink is,hiszen ők  tudták: Huni sive Hungeri , azaz a  Hunok Magyarok. A két világháború  közötti időszakban  népünket és nemzetünket számos köztéri szobron a harci díszben pompázó  szépséges  magyar női alak, „ Hungária „ testesítette meg. ( Lásd pl. Nagykanizsán a Nagy-Magyarország Emlékművet)

 

Az idegen megszállás és  kommunista uralom alatt  - idegen érdekekből -  eltüntettek minden olyan magyar jelképet és szimbólumot Magyarországon is,  amely lelki kapaszkodót adhatott volna népünknek és nemzetünknek a túléléshez és egyben demonstrálhatta volna a magyarság ősiségét is.

 

Teljesen igazuk van tehát  azoknak, akik azt írják, hogy e nemzet pusztító  idegen uralom  után – a Kelet felé történő nyitásunkat – egy nagy formátumú Attila szoborral is meg kell támogatnunk. Attila hun uralkodónk szobrát  tehát  fel kell állíttatnunk  az  egykor „ vörös rongyokba öltözött „ fővárosunknak a  tényleges megújulásához szükséges kulturális fordulat  eredményessége érdekében is.   Mégpedig olyan helyen, amely félreérthetetlenül  hirdeti a mi dicső  magyar múltunkat és a  magyar nemzet nagyra hivatottságát is.

 

Akarjuk, hogy Attila hun királyunk  hatalmas  alakja nemcsak Kazasztán fővárosában, hanem a mi székesfővárosunkban is  fáklyaként ragyogjon  teljes méltóságában  a Lánchid budai hidfőjénél kiépített körforgalom kellős közepén az úgynevezett „ 0 „ kilométerkő egykori helyén  örökös  figyelmeztetésül barátnak és ellenségnek egyaránt.

 

A hatalmas Hun Birodalom egykori megteremtőjét , kiművelt irányítóját és hadvezérét  a  nagyvilág  irigy pojácái  a saját nem létező múltbéli dicsőségük előtérbe való helyezése  érdekében egy vad és szőrös hegyi pásztorként próbálják  ábrázolni , majd eladni –karaktergyilkos módon - a mit sem sejtő  és tájékozatlan közvéleményüknek  minden lehetséges módon még ma is.  

 

Egy ilyen múlt fosztogató  „ trükkre „ 1974-ben Californiában akadtam rá egy jól csomagolt szendvicses dobozon levő címke formájában. amelynek e hirdetési oldalát elrettentő példaként , a fordítással együtt e Közleményünk mellékletében olvashatjuk

 

E  címke  bevezető  szövege is  figyelemkeltő: Attila the  Hungry  : Attila az éhes. Aztán jön a lekicsinylő és megalázó szöveg, hogy  1500 évvel ezelőtt élt egy hun ,aki éhes  volt és mérges,  mert nem ehetett olyan finom szendvicset mint Ön. …., és egyéb blőd szöveg.  A szöveg végén aztán a lekicsinylő mondókájukhoz  tudatosan  odabiggyesztették a mi  országunknak a Szent Hungáriának  a becsületes nevét és így ezzel a múltját és a mindenkori jelenét  is.  

 

Ha ehhez hozzávesszük, hogy újabban  egyes TV állomásokon már a mi izzig-vérig magyar csárdásainkat  is    klezmer-féle hangszerelésben zsidó népzeneként ”  kezdik trombitálni,  hogy  aztán e kulturális hamisítványt  hep…. hep….hep…hep…… előnyögésekkel  cigány népzeneként  játszhassák el  

a „ kannás zenét „ művelő cigányok is, akkor itt már nagy a baj.  Ezért aztán  határozott  és  üzenetértékű  ellenlépésekkel  kell élnie a kormányzatunknak és a média hatóságoknak  is!

 

A lelkében mindenki cigány-   énekli  tele torokkal e hamis és sértő  állításait  immár egy  főrendőr is. Hát nem észbontó? E kulturális népirtás semmiképpen sem tolerálható!  Mindenki legyen az,  ami.  Senki se telepedjen rá másra.  Ez a demokrácia minimuma. És ne a magyar kultúra  illetéktelen  „elemelése legyen a magyar demokrácia és  kultúra fejlődésének a fokmérője!

 

Attila hun királynak , a hunok dicsőségére és ősiségére figyelmeztető  rangos szobra  nekünk magyar nemzetségbélieknek  bizton segíthet a puszta jelenlétével is!  Igen , segítenie kell  Attilának a mi egész történelmünkkel,  tehát a  múltunkkal is a mának, mert a  mi  rangos magyar nemzetségünknek   előbb-utóbb immár csak a kunbélák , a körmösbauerek és  az Y”-os  művész neveket használó  „ gróf kolompárhy laják kiszínezett és átformált   életműve marad majd ránk, amolyan álmagyar  kulturális hagyatékként.

 

Cselekedjünk tehát határozottan és ellentmondás nélkül nem majd, hanem  most és azonnal. Biztosak vagyunk abban, hogy a pénzügyi alapok a tekintélyt parancsoló  Attila   szobor felállításához közadakozásból , igen rövid időn belül előteremthetők Magyarországon is!   

 

Közleményünket eljuttatjuk  Budapest székesfőváros  mai vezetéséhez is.

 

Kereszt a hűségünk – Kard a becsületünk.

Crux est fidelitas nostra- Gladius est integritás nostra

 

Kelt Budapesten 2013. január hó 29. napján.

 

 

A fentiek hiteléül:

 

 

Dr.Nagy László sk.

Rendi kormányzó

Email: dr.nagy@t-online. hu

 

 

 

ATTILA HUN KIRÁLYUNK SZOBRA KAZASZTÁNBAN.

ÉS BUDAPESTEN A HUNOK HAZÁJÁBAN? SEHOL!

----------------------------------------------------------------------------------------------------