Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. január 6., hétfő

18.339 - Nyílt levél Kolláth György alkotmányjogásznak! > 2014. január 6., 6:44

Forrás: Facebook


Nyílt levél Kolláth György alkotmányjogásznak!

2014. január 6., 6:44


Kolláth Úr!

A saját Facebook oldalán, Ön, illetve ismerősei - egykor tisztelt újságíró, politikusok (és volt ismerőseim) - által elkövetett primitív megnyilvánulások nem érnek annyit, hogy miattuk nyílt levelet írjak. Nyílt levelet az az ALKOTMÁNYOS VÁLSÁG érdemel, amit a politikusok, Önök jogászok és újságírók hoztak össze, és amit olyan primitív jogi érvekkel próbálnak védeni, amit egy kezdő joghallgató is meg tud cáfolni.
Akár EGYETLEN MONDATTAL is. 

Az Önök jogi álláspontjának az az alapja, hogy az országgyűlési képviselőnek joga van új alkotmányt alkotni. Ez a jogi álláspont kétszeresen is hibás. Mert se a nemzetközi jogi alapelvekből, se a tételes magyar alkotmányjogból nem vezethető le.

Ha a törvényalkotásra választott országgyűlési képviselőknek kizárólagos joga LENNE az alkotmányozás – azaz ha „az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés” LENNE(ahogy a jogvégzett képviselők egy része ezt a mondatot leírta) – akkor az JOGILAG AZT JELENTENÉ, hogy EGY BIRTOKOS (a hatalom ideiglenes birtokosa) DÖNT a TULAJDONOS (a nép) TULAJDONÁRÓL (a hatalomról). 
Egy mondatban: Egy BIRTOKOS DÖNT a TULAJDONOS TULAJDONÁRÓL.
És Önök szerint, ha a birtokos úgy dönt, hogy a tulajdonost megfosztja a tulajdonától - ahogy az Országgyűlés az Alaptörvényben pont így döntött – az jogszerű és legitim. 
DE NINCS ÍGY!!! Se alapelvi, se tételes jog szintjén!
És aki azt állítja, hogy ez így van, az vagy tudatlan, vagy szándékosan mellébeszél.
Önről viszont sose állítottam, hogy ne értene a joghoz. Csak tudását 3 éve nem a nép, hanem a hatalom, a diktatúra szolgálatába állította.


Ön tudja, hogy az Országgyűlés (a képviselők) NEMALKOTMÁNYOZÓ HATALOM!!!
Mert amire Önök hivatkoznak - a képviselő kizárólagos alkotmányozó hatalma – az NINCS BENNE az 1989-ben Magyarország ideiglenes Alkotmányára módosított (Magyar Köztársaság Alkotmánya nevű) HATÁLYOS alkotmányban. Mert 89-ben a képviselők LEMONDTAK a NÉP JAVÁRA a népszuverenitásból eredő ÖSSZES JOG gyakorlásáról, és beleírták az alkotmányba, hogy „MINDEN hatalom a népé”.
Azaz 1989 óta Magyarországon az alkotmányozó hatalom 1848 után újra a NÉPÉ!!!
És ebből jogilag le lehet vezetni, hogy az alkotmányozás alanya a nép (és minta nép része, a képviselők IS) de azt NEM LEHET levezetni belőle, hogy a nép NEM alkotmányozó hatalom, csak a képviselő. Mert az 2000 éves jogelvvel lenne ellentétes, mert az azt jelentené, hogy a birtokosnak JOGA VAN megfosztani a tulajdonost a tulajdonától. De csak „azt jelentené”, mert  NINCS ÍGY!!!
A 89-es alkotmány CSAK a NÉPNEK ad alkotmányozó hatalmat!!!

Az egész magyar társadalomra – és különösen a jogász társadalomra, annak is az alkotmányjogász„elitjére” - SZÉGYEN, hogy egy ilyen átlátszó és egyszerűen cáfolható primitív és hazug mondattal védik a védhetetlen Alaptörvényt. És a nép tájékoztatásáért felelős újságíró társadalomra is szégyen, hogy ezt a primitívséget eltűri, sőt a saját hazugságaikkal támogatják a politikai és jogi elit hazugságát.

Kolláth Úr!

Önnek jogában áll, hogy a saját Facebook oldalán gúnyolódjon rajtam, aki a magyar alkotmányos rend védelmében szóvá teszem Önnek a kötelessége elmulasztását.

Az Ön szégyene is és tevékenységének következménye, hogy ez az ország, ez a nép a jogi ismeretei hiányában idáig jutott, hogy nem emel szót egy diktatúra ellen. 
Mert Önnek, Önöknek alkotmányjogászoknak kellett volna először megszólalniuk. 
Ez lett volna a kötelességük. Mert Önöknek szakmai tudásuk alapján azonnal látniuk kellett, hogy Salamon László szégyenteljes mondata után itt egy alkotmányellenes puccs készül. És Önöknek a nép mellé állva, a nép támogatását kérve kellett volna megakadályozni ezt a gazságot. De Önök szó nélkül hagyták,hogy megtörténjen, hogy a politikai elit kísérletet tegyen az évezredes magyar állam és annak alkotmányos rendje eltörlésére. És ma azokon gúnyolódnak, akik most,utólag tenni próbálnak ezen alkotmányellenes helyzet ellen. Ez szégyen….

Egykor tiszteltem Önt, de amit most tesz, azzal ÁRT a magyar népnek. És nemcsak Ön, hanem az alkotmányjogász elit többsége is, és ez elfogadhatatlan Önöktől.
Mert ha a politikusok egy része nem is tudja, hogy mit szavaz meg, Önök pontosan tudják, hogy egy diktatúra létrehozásában és létrejöttében segédkeznek.És ebben vagy társtettesek, vagy bűnrészesek, azaz bűnösök.


Önök csak a puszta megszólalásukkal ezrek életét menthetnék meg, milliók nyomorán enyhíthetnének, és segíthetnének a diktatúra BÉKÉS lebontásában. A hallgatásukkal vagy 40 év újabb diktatúrájához asszisztálnak, vagy egy fegyveres szabadságharc kitörése irányába tolják a magyar társadalmat. Mert jogi érvek hiányában törvényszerűen a fegyvereké lesz a szó, és az tudjuk,mivel járna.
Önök EZT tudnák megakadályozni. 
 
Önök megtehetik, hogy ignorálnak engem és azon néhányunkat, akik még meg merünk szólalni ez ellen a magyar történelemben példátlan gaztett ellen. Megtehetik,hogy jogi ellenérvek nélkül „alaptalannak” nevezik a jogi véleményünket, és olyannak minősítik, amire reagálni se érdemes. Megtehetik, hogy hazugságaikkal megtévesztik az Önökben bízó szerencsétleneket, akik Önöktől várják a diktatúraleleplezését és felszámolását. És újságíró barátaik segítségével megtehetik,hogy sehol ne jussunk a nyilvánosság tájékoztatásához elengedhetetlen sajtó és média nyilvánossághoz.
De tudniuk kell, hogy a végtelenségig nem hazudhatnak, egyszer minden diktatúravéget ér, hiába hiszik azt, hogy ez most nem. Ez is véget fog érni, még az életükben.
És akkor nem csak velem kell szembenézzenek, hanem az Önök által félrevezetett embereknek is bele kell nézzenek a szemébe. Mert ha idáig jutunk, akkor számon fogjuk kérni azt a felelősséget, amivel Önök segíthettek volna elkerülni, vagy békésen felszámolni a diktatúrát. 

De ez is feltételezés, nem kell idáig eljussunk, változtathatnak a lehetséges jövőn.

A megszólalásukkal megakadályozhatják ezt a végkifejletet. 
Mert az nem csak Önre nézve szégyen, hanem az egész alkotmányjogász elitre,hogy csak az Egységfront egyesület tagjai állnak ki nyíltan a népszuverenitás elve mellett, védve az ideiglenes alkotmányt, kimondva az alaptörvény - a magyar állam közjoga szerinti - érvénytelenségét. 
Meg kell szólaljanak. 
Vagy meg kell cáfoljanak, vagy el kell fogadják a népszuverenitás elvét, annak minden következményével. 
Tovább nem lapíthatnak, mint gyáva nyúl a fűben. 


Budapest, 2014. január 5.
                                                                                              Geri Tibor