Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. január 23., csütörtök

18.361 - Julius Gy. Bogár: NYÍLT LEVÉL a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének.


Feladó: NyuMaEgy 
Dátum: 2014. január 23. 5:38
Tárgy: Nyilt Levél
Címzett:
​ Kutasi József Antal

​​
NYÍLT  LEVÉL
a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének.
 
Tisztelt Dr. Bánáti János Elnök Úr!
 
              Köszönettel nyugtázom két oldalas levelét, melyben magyarázza, hogy a feljelentett ügyvéd nem követett el szabálysértést. A magyarázat nem a valóságon alapul s nem fogadható el. A Budapesti Ügyvédi Kamarának megírtam: "Szíveskedjenek figyelembe venni, hogy Futó Barnabás ügyvédtől soha semmiféle érte-sítést nem kaptam a „discovery" érdekében és az én „Interrogatories" kérdésekre a mai napig nem kaptam választ, annak ellenére, hogy levélben értesítettem, hogy ha nem válaszol, kénytelen leszek a Bírósághoz fordulni, hogy kötelezzék a törvény betartására. Erre sem a Magyar sem a Budapesti Ügyvédi Kamarának nincs válasza. Hivatkoznak FESZ-re Határoznak arra, amire akarnak, de kihagyják a lényeget, engedik, hogy az ügyvéd folytassa a szabálysértéseket. A Tisztelt Kamarák követik Julcsa néni példáját, aki kihagyta a húslevesből a húst. Discovery és interrogatory nélkül nem lehet bírósági tárgyalást tartani. Egy jog-államban megbüntetik az ügyvédet ezért a mulasztásokért. Sajnálatos, hogy ez Magyarországon nem szokás. Ön hivatkozik a Be. 17. § (1) melyre az ügyvéd alapozza a bíróság illetékességét, de nem ismerteti, mi jogon nem válaszol a kérdésekre, mely kötelező az ügyvédekre. Felhívom figyelmét a következőkre:
 
              2002. évi I. törvény. a Be. 17. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: „a bíróságok ille        tékességi              területét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény határozza meg.
              2011. évi CCX. törvény a Be. 17. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki: (10) a 16. § (1) bekezdés   j) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt indított eljárásban a Fővárosi Törvényszék jár el. - j) az           emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista         diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló törvényben meghatározott kommunista          bűncselekmények, valamint a nemzetközi jog szerint el nem évülő bűncselekmények."
              1998. évi XIX törvény. 16. § (1) A törvényszék hatáskörébe tartoznak    a) azok a bűncselekmények, amelyekre
              a törvény tizenöt évig terjedő vagy annál súlyosabb szabadságvesztés büntetés kiszabását is lehetővé teszi;
 
Szíveskedjék megjelölni: hol van a Be. 17.§ (1)-ben meghatározva, hogy a Magyar Bíróságnak joga, illetékessége van tárgyalni az USA-ban történt ügyet, melyet a Cigándról elszökött segédpap Szabó Sándor, követett el, kijátszva az USA Bevándorlási, Amerikai Magyar Református Egyház törvényeit, a California Corporation Code-ot, landlord-nak, papnak adja ki magát, lop, csal, eskü alatt hazudik, adó-csalást, okirat hamisítást csinált, bérgyilkosságra bérelt fel három embert, hogy öljék meg e levél íróját. Történt ez 6,168 km. távol Magyarországtól USA állampolgárokkal. Még nagyítóval sem találhatunk erre vonatkozó válasz. Tehát miért kell a magyar adófizetők pénzén fenntartott Bíróságot egy romlott lelkű bűnöző, hazugságaival terhelni?
 
              "A 2011. évi CCX. törvény Be. 17. § kiegészül a16. § (1) J) pontjában meghatározott bűncselek-menyek miatt indított eljárásban a Fővárosi Törvényszék jár el." Ez rendben van, ha alapul vesszük a tényt, hogy Szabó Sándor követte el a Református történelemben egyedülálló bűnöket és ő magyar állampolgár is. Szabó Sándor, az egyháztól jogtalanul elvett dollárokkal Budapestre ment, keresett egy jól futó ügyvédet és be akarták tiltani a Dicsőség a Hazáért elesett Hősöknek című könyvemet melyben megírtam az igazságot a személyemmel kapcsolatos eseményekről.
 
              Úgy látszik Magyarországon dollárokért minden megvehető, mert az ügyvéd beadta a feljelentést a Markó utcai Bíróságnak becsületet csorbítás és rágalmazás miatt.  A feljelentés 7. pontja:
              A 197. oldal második bekezdésében feljelentett az alábbi becsületcsorbító álltásokat teszi:
              "volt idő, amikor Zsóka asszony prédikált, mert Szabó részegre itta magát, vasárnap reggel."
Nos, nem illik írni, de a hamis pap és ügyvéde hűjének nézik a Bíróságot. Ugyanis, előre megfontolt szándékkal félrevezették a Bíróságot azáltal, hogy tudatosan kihagyták a 197. oldal második bekezdés kezdetét mely azzal kezdődik, hogy; "A rendőrségi dokumentumok szerint három embert bérelt fel, (Szabó) hogy öljenek meg. Ezek után az ontarioi rendőrség maffia churchnek (maffia egyháznak) nevezte az Ontariói Egyházat." Nem valószínű, hogy Szabó dollárokkal eltakarta a második bekezdés kezdetét.  Ha igen, az ügyvédnek fel kellett volna tűnni, hogy valami bűzlik a levegőben. Mint egy jó kutya, a jó ügyvédnek is meg kell érezni, hogy a bűnös bűzlik a bűntől. Az ügyvéd tudatosan kihagyta, hogy Szabó három embert bérelt fel gyilkosságra, és Zsóka prédikálására és Szabó részegségére terelte az ügyet. Nos, ami a könyvben van az igaz, nem az első eset, hogy Szabó bort ivott, biztos, hogy a III/III-as ügynök Bölcskei, püspökkel nem szenteltvizet ittak az Ontarióban töltött napok alatt. Tehát a becsületcsorbítást Szabó Sándor saját maga követte el a sokszoros bűncselekedeteivel s az miatt, becsülete a pöcegödörbe került s onnan ki venni nem tanácsos, mert megfertőzi a Bíróságot. Világviszonylatban, ha valaki gyilkosságra bérel fel embereket, örökre elveszti a becsületét és nincs olyan Bíróság, amely azt vissza tudja adni.  Remélhetőleg Magyarország még e világhoz tartozik. De, ha mégis, a Magyar Bíróság eltér e normától, készüljön fel az ország, hogy a világ minden tájáról millió számra jönnek a bűnözők, hogy visszakapják elvesztett becsületüket.
 
              Szabó Sándor hamis módon jött az USA-ba, megszegte az Amerikai Magyar Református Egyház törvényét mely szerint az USA-ban csak az lehet lelkész, aki a Püspöki Tanács Vizsgáztató Bizottsága előtt sikeres vizsgát tett és megkapta a lelkészi oklevelet. Szabó soha sem vizsgázott le, nem kapott lelkészi oklevelet, tehát még jelölt sem lehet egy lelkészi állás betöltésére. Az Ontariói Egyház egy nonprofit corporation Szabó sokszorosan megszegte a California Corporation Code-ot. Magának feleségének excess fizetést adott, jogtalanul kezeli az egyház pénzét, 125 ezer dollárt vett fel az egyház terhére, a 100 ezer iratait Varga Sándorral íratta alá, mint, pásztor, holott janitor. Hamis adóbevallást tett, az egyház elvesztette adókedvezményt. A teleplakóival hűségnyilatkozatot íratott alá, hogy nem beszélnek Szabóról, ellenkező esetben ki kell költözni a telepről. 16-ot kilakoltatott, sokan otthagyták a telepet, templomba 8-10 lekötelezett személy jár. Aki szólt a csalások miatt, megfosztották az egyházi tagságától, megfenye-gették a választott gondnokot, hogy ha az egyházhoz megy, felgyújtják a házát. Szabó három embert bérelt fel, hogy öljenek meg, mert az öregek pártjára álltam. Szabó Sándor a keleti egyházakat félrevezette, azt hazudta, hogy a környező államokban és Hawaiiban egyházat alapított s azoknak ő a lelkésze. S erre alapozva hazugsággal püspöknek választatta meg magát. Ezek az egyházak nem léteznek Hawaiiba soha sem volt Magyar Református Egyház. Hamis módon Trust-ot alapított n. Szabó Endre vagyonából, kisemmizte az elhunyt rokonságát. Bűnös tetteivel szégyent hozott a magyarságra.
             
                  Mindezek után, ha az ügyvéd elkezdte a pert, a Magyar Ügyvédi Kamara hasson oda, hogy azt a törvények betartásával fejezze be. Kötelezze, hogy időben válaszoljon a kérdésekre, adjon hivatalos máso-latot Szabó Sándor és Zsóka asszony utazási dokumentumaikról, jegyző és pénztárkönyvekről és minden más iratokról mely szükséges az ítélet igazságos meghozatalára.
              Kérem a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, hogy kötelezzék az ügyvédeket, hogy tartsák be a törvényben előírt szabályokat, ne idegen valuta, s a hazugság döntsön, hanem az igazság. Ha Vatikánban Monsignor Nunzio Scaranot, és helyi papokat letartóztatnak pénzmosás miatt, Magyarország se legyen alábbvaló. Követelje, hogy mi jogon használta, hová tette a Cigándról elszökött Szabó Sándor az Ontariói Egyház többszázezer dollárját, amely kizárólag vallási és jótékonysági célokra használható. Kezdje el a Magyar Bíróság az igazságszolgáltatást a törvény szerint, hogy ne legyen igazuk azoknak, akik Magyar-országot azzal vádolják, hogy lefelé megy a demokrácia, nincs megfelelő ítélet a bűnözés megszüntetésére. Tegyen meg mindent a Magyar Ügyvédi Kamara, hogy Magyarországon helyreálljon a rend, félelem nélkül éljenek az emberek, hogy felépíthessenek a jobb, boldogabb országot.                                                                                                                                                                                                                                                       Bővebb tájékozódás végett emailen küldöm a jelzett könyvet. Ha bár milyen dokumentumra, vagy információra szükség van a fentiek igazolására, szíveskedjen az email címen értesíteni.
Tisztelettel;
​​
Julius Gy. Bogár                                                                           Kelt: 2014, január 20.