Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. május 14., vasárnap

22.171 - ​Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítása...​2017. május 13. 19:07


Feladó: mandinka.bt
Dátum:
​​
2017. május 13. 19:07
Tárgy: Pontosítások az élelmiszerlánchoz
Címzett: 
​jozsef@kutasi,eu​
 
​​
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítása a gyakorlatban felmerült problémák rendezése érdekében történik
​.​

Az előterjesztett javaslatról (Szövege: PDF.)a KDNP képviselőcsoportjának álláspontját Földi László vezérszónok ismertette.

- Képviselőtársaim! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény módosítására a gyakorlatban felmerült problémák rendezése érdekében van szükség. Pontosítja az élelmiszerlánc-hatósági felügyelet alá tartozó tevékenységeket, törvényi szintre emeli az ökológiai gazdálkodás területén a szabad tanúsítószervezet-váltás jogát, felhatalmazza a főállatorvost állatjárvány kitörése vagy annak gyanúja esetén az országos és helyi járványvédelmi központ felállításának elrendelésére, válságstáb felállítására, szabályozza a járványügyi felügyeleti rendszer elemeit.

- Kiegészíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörére vonatkozó rendelkezéseket, a kötelező adatátadás eseteit. Pontosítja és kiegészíti a törvénynek az engedélyköteles termékek esetében szükséges jelentéstételi kötelezettségére, a FELIR-re és az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrumra, a próbavásárlásra, a helyszíni ellenőrzés költségeire, a felügyeleti díj megfizetésére, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által hozható szankciókra, hasonlóképpen kiegészíti a végrehajtási jogszabályok megalkotására adott felhatalmazásokra vonatkozó rendelkezéseit.

- Írásbeli szerződéshez köti a szaktanácsadást is magába foglaló növényvédelmi szolgáltatási tevékenység végzését. Megteremti a lehetőségét annak is, hogy a növényvédelmi gép üzemeltetője vitás esetben az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez kifogást nyújtson be. A kifogás alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv fogja elvégeztetni a növényvédelmi gép objektív, műszeres mérésen alapuló felülvizsgálatát.

- A törvényjavaslat értelmében mezőgazdasági gépet gépkezelői jogosítványt szerzett személy kezelhet. A gépkezelői jogosítvány megszerzésének feltétele a miniszter által kijelölt intézmény által szervezett gépkezelői vizsga letétele vagy meghatározott szakmai végzettség megléte. Ez a kötelezettség a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003-as FVM-rendelet alapján jelenleg is fennáll, azonban szükséges megteremteni a rendeleti szabályozás törvényi hátterét is.

- Képviselőtársaim! A törvényjavaslat új előírásokat állapít meg a közétkeztetést végző létesítmények kötelező és a közétkeztetést nem végző létesítmények kérelemre történő minősítése tekintetében. Az élelmiszerlánc-törvény módosításával és kiegészítésével pontosítja a vendéglátóipari létesítmények minősítésére vonatkozó előírásokat, és megteremti annak lehetőségét, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján közzétegye a létesítmények minősítésének eredményét.

- A törvényjavaslat felhatalmazza az országos főállatorvost a központi és helyi járványvédelmi rendszer felállítására. Kiegészíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörére vonatkozó rendelkezéseket. A módosítás értelmében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv összehasonlító termékteszteket és vizsgálatokat végezhet, és részt vehet az élelmiszerláncot érintő nemzeti minőségrendszer ellenőrzésében.

- Az élelmiszerlánc-biztonságról szóló törvény módosításával a törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy az ÉLBC feletti tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv gyakorolja. Az állami laboratóriumok és a laboratóriumi hálózat működtetése, valamint kísérleti vizsgálatok végzése során több olyan kisegítő, támogató jellegű tevékenység merül fel, amelyet nem szükséges kormánytisztviselői jogviszony keretében ellátni, így ezen feladatok a Nébih keretén kívül is elvégezhetők.

- A törvényjavaslat kiegészíti az eredeti törvény felhatalmazó rendelkezéseit is, a módosítással az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter felhatalmazást kap a minősített vendéglátóipari létesítmények működtetésére, a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek nemzeti minőségrendszerként történő elismerésére, a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek történő bejelentésére, a növényvédelmi gépek típusminősítésére és időszakos műszaki felülvizsgálatára, valamint a mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány megszerzésére és kiadására vonatkozó részletes szabályok megalkotására.

- Képviselőtársaim! A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja az előttünk fekvő törvénytervezetet, és szavazatával ezt meg is fogja erősíteni, és tisztelettel erre kérem képviselőtársaimat is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József